Financieel, fiscaal    Werkgelegenheid, personeel 


Organisatie

Datum laatste wijziging: 6 december 2019  |  Trefwoorden: MKB, Organisatie

 1. Omvang
 2. Indeling KvK (tot nov. 2015)
 3. Instituten voor het Midden- en Kleinbedrijf 
 4. Grootte onderneming
 5. Panteia
 6. MKB-Nederland wil aparte status voor kleine bedrijven
 7. MKB'ers voorbereid op digitale disruptie
 8. Lid van een vereniging?

Omvang

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is een bedrijfssector die uit ondernemingen tot 250 werknemers bestaat. Het MKB telt 1.006.325 bedrijven (Bron; Statline 2016). MKB/Kamer van Koophandel komt tot het aantal van 1.369.244 werknemers (2017)

Indeling KvK (tot nov. 2015)

 • Middelgroot: minder dan 250 werknemers, een jaaromzet van hoogstens 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal kleiner of gelijk aan 43 miljoen euro.
 • Klein: minder dan 50 werknemers, een netto-jaaromzet van hoogstens 10 miljoen euro of een balanstotaal kleiner of gelijk aan 10 miljoen euro.
 • Micro: minder dan 10 werknemers en een jaaromzet van hoogstens 2 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal kleiner of gelijk aan 2 miljoen euro.

Instituten voor het Midden- en Kleinbedrijf

Het EIM is een onderzoeksbureau dat onderzoek doet naar het bedrijfsleven en bedrijfsprocessen en een speciale kennissite voor MKB en ondernemerschap heeft, zie hun website.

Een ander onderzoeksbureau voor het MKB is IMK.

Grootte onderneming 

Voor het bepalen van de hoogte van de premies Werkhervattingskas, Ziektewet en de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is het belangrijk de grootte van de onderneming vast te stellen. Dit doet men aan de hand van de loonsom.

Het UWV deelt de verzekerde werkgever in in een van de drie grootteklassen:
 • kleine werkgevers
 • middelgrote werkgevers
 • grote werkgevers
De hoogte en grenzen van deze indeling wordt jaarlijks aangepast. Zie subrubriek Tabellen.

Panteia

De geschiedenis van Panteia begint op 10 juli 1930 met de oprichting van de Stichting Economisch Instituut voor den Middenstand. Later bekend als het Economisch Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf (EIM). In 2000 is de EIM Groep opgericht waar, naast EIM, in de loop der jaren verschillende onderzoek- en adviesbureaus zich aangesloten hebben. In 2010 zijn alle bureaus onder de naam Panteia samengevoegd tot een van de grootste onderzoek- en adviesbureaus in Nederland.
 • Van oude naar nieuwe structuren. Er is sprake van een nieuwe, meer duurzame werkelijkheid, waar platformen als Facebook, Uber en Airbnb ons leven bepalen. Alles wordt een platform of gaat gebruik maken van een platform. Platforms verschaffen toegang tot capaciteit, materialen en goederen. Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap is vast gegeven geworden van elke organisatie.
 • Van vaste segmenten naar vloeibaar gedrag. Alle hokjes, grenzen en houvast die we tot nu toe hanteerden in doelgroep benadering en klantfocus vallen weg. Seizoenen bestaan niet meer, omdat we gestuurd worden door de verkoopseizoenen van de retailers. Benader je de wereld nog in doelgroepen van aantal werknemers, omzet of branche, dan kun je beter stoppen.
 • Van straks naar nu. We willen nu weten hoe hard we lopen en hoe fit we zijn. We willen nu weten wat we bijdragen aan een betere duurzame wereld. Consumenten verwachten dat ze op hun wenken bediend worden en wel direct. Van data, naar analytics en insights. Google biedt zelfs al een realtime Assistent die je helpt om de data te interpreteren. (Bron: Dutchnetworkgroup, 3 okt. 2016)

MKB-Nederland wil aparte status voor kleine bedrijven

Voor kleine bedrijven tot 25 werknemers zouden andere regels moeten gelden dan voor grotere ondernemingen. Daarvoor pleit voorzitter Michael van Straalen van ondernemersorganisatie MKB-Nederland. Hij wil dat ondernemers worden verlost van regels die voor hen niet werkbaar zijn.

Vooral op het gebied van arbeidsrecht is een aparte status voor kleine bedrijven gewenst, aldus de belangenbehartiger. et huidige systeem weerhoudt hen ervan mensen in dienst te nemen. Van Straalen vindt dat er in het ontslagstelsel te veel ingewikkelde procedures zitten. Het bieden van een aparte behandeling zou volgens hem goed zijn voor de economie, omdat de ondernemers dan meer lucht krijgen. (Bron: Snackkoerier, 12 okt. 2016)

MKB'ers voorbereid op digitale disruptie

De digitale disruptie, de veranderende regelgeving en de economische verschuivingen zijn verschillende factoren die de markt voor MKB-bedrijven fundamenteel veranderen. Negen op de tien Nederlandse MKB’ers erkent de impact van deze factoren al.

Naast digitale disruptie verwacht een ruime meerderheid van de ondervraagden binnen nu en twee jaar ook klaar te zijn voor de economische verschuivingen (74 procent), de veranderende regelgeving (66 procent) en de toenemende automatisering (58 procent). (Bron en meer: Ricow, 23 okt. 2018)

Lid van een vereniging?

Bijna de helft (49%) van de Nederlandse MKB’ers en ZZP’ers is lid van een lokale of nationale ondernemersvereniging. Dit blijkt uit het lezenswaardige onderzoek van de KvK (februari, 2019).

De helft van de ondernemers is lid van één of meerdere verenigingen. MKB’ers zijn relatief vaker lid van een vereniging dan ZZP’ers. Echter, in absolute aantallen zijn meer ZZP’ers lid van verenigingen doordat ruim 72% van alle ondernemingen in Nederland uit ZZP’ers bestaat. Daarnaast zijn recent gestarte ondernemers relatief vaker (nog) niet lid van een vereniging.

De helft (51%) van de Nederlandse ondernemers is geen lid van een vereniging, 11% is wel ooit lid geweest, 40% is (nog) nooit lid geweest. Vaak genoemde redenen om geen lid (meer) te zijn, zijn het hebben van een eigen netwerk of niet weten wat een lidmaatschap toevoegt. Daarnaast geven ondernemers die in het verleden lid zijn geweest van een vereniging aan dat niet meer te zijn omdat het te weinig opleverde.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Financieel, fiscaal    Werkgelegenheid, personeel