Operational Experience

Datum laatste wijziging: 29 april 2019  |  Trefwoorden: , , ,

Inhoud

  1. Inleiding
  2. Succesfactoren van Operational Excellence

Inleiding

Operational Excellence is de overtuiging van een organisatie om te willen excelleren in de dienstverlening naar haar klanten. Dit betekent dat alles binnen de organisatie in één keer goed moet, op tijd is en tegen een uitstekende prijs wordt geleverd.

Operational Excellence betekent dat de organisatie weet wat een klant wil en dat de organisatie die taak zo goed mogelijk gaat vervullen. Belangrijk voor de organisatie is het opbouwen van een zo'n mogelijk goed proces dat in staat is het juiste product te maken c.q. de juiste dienst te leveren, dat alles op het juiste moment en waarbij het leveren van het product of dienst aan de klant zo efficiënt mogelijk geschiedt. Voor organisatie geldt dat naast allerhande verplichtingen gestreefd moeten worden naar zo'n laag mogelijk kosten. Bij Operational Excellence moeten alle schakels inzake de levering van een product of dienst optimaal functioneren. Een zwakke schakel schaadt het gehele proces.

Operational Excellence werd oorspronkelijk werd gezien als een manier om standaard producten en diensten tegen de laagste kosten te leveren. Deze opvatting is achterhaald, zie boven.

Tenslotte, Operations Excellence heeft kenmerken die we ook bij Agile werken tegenkomen, zie deze subrubriek.

Succesfactoren van Operational Excellence

Operational Excellence wint aan populariteit (april 2019). In de logistiek, in de zorg en in de productie omgevingen. Niet alleen om kosten te besparen en meer klantwaarde te creëren, het is ook een manier om strategische bedrijfsdoelen te behalen. Hoe pakt u dit aan? De gratis whitepaper biedt inzichten vanuit de wetenschap en de praktijk (zoals KLM en IKEA).