Taakverdeling minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma

Datum laatste wijziging: 17 april 2017  |  Trefwoorden: , ,

Inhoud

 1. Taken minister
 2. Asscher krijgt een onvoldoende
 3. Taken staatssecretaris

Misschien wel interessant om hun taakverdeling te weten:

Taken minister

Minister Asscher is belast met de volgende taken:
 • Algemeen sociaal-economisch beleid en begrotingsbeleid;
 • Inkomensbeleid;
 • Integratie;
 • Kindregelingen (AKW, TOG);
 • Kinderopvang;
 • Arbeidsomstandigheden/Arbeidstijden;
 • Arbeidsmarktbeleid inclusief migratie en vrij verkeer werknemers;
 • Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt;
 • Ontslag;
 • WW;
 • Jeugdwerkloosheid;
 • Arbeidsongeschiktheidsregelingen (WIA, WAO, ZW);
 • Internationale aangelegenheden;
 • Handhaving/fraude vwb het takenpakket;
 • Aansturing en uitvoering ZBO (UWV);
 • Toezicht en Inspectie als organisatie.

Asscher krijgt een onvoldoende

Met deze kop formuleerde op 30 november 2015 de Telegraaf de mening van een aantal Tweede Kamerleden. “VVD haalt hard uit” , “De resultaten vallen vies tegen”, “Er zal heel wat moeten gebeuren wil zijn erfenis positief zijn”, “Asscher doet alsof hij van alles aanpakt, maar hij pakt niets aan”, “Als je ziet wat er geleverd wordt, dan is het niet genoeg”, oreerden een aantal Kamerleden.

De waarheid is echter dat Asscher veel te veel maatregelen initieert, die echter geen enkel effect resulteren. Zie de lijst in HR-Kiosk van meer dan 40 maatregelen en subsidies.
Ook de opmerking dat de “Hoge werkloosheid een doorn in het oog is, terwijl de economie groeit” is een uiterst naïeve zienswijze, wanneer je de CBS cijfers van het aantal arbeidsplaatsen in relatie tot de economie bestudeert van de afgelopen 10 jaren is er nauwelijks enige relatie.

Taken staatssecretaris

Staatssecretaris Klijnsma is belast met de volgende taken:
 • Participatiewet/quotum (WWB/Wsw/Wajong);
 • Bijstand;
 • Pensioenstelsel;
 • Armoede/schuldhulpverlening;
 • ANW;
 • ESF;
 • AOW;
 • Re-integratie;
 • Aansturing en uitvoering ZBO (SVB);
 • Overleg VNG;
 • Participatie ouderen;
 • Ontwikkeling/ ondersteuning samenwerking SUWI-keten;
 • Handhaving/fraude vwb takenpakket;
 • Gelijke behandeling (leeftijd, geslacht en etnische afkomst) / discriminatie.
(Bron: Ministerie SZW, 8 nov. 2012)