Arbeid (stromingen)

Datum laatste wijziging: 17 april 2017  |  Trefwoorden: ,

Inhoud

  1. Betekenis arbeid
  2. Stromingen

Betekenis arbeid

De betekenis van arbeid kende in de afgelopen twee eeuwen in de westerse wereld (en in het bijzonder de USA) een aantal kenmerkende stromingen of organisatieprincipes. Opmerkelijk is, dat deze stromingen:
  • sterk aan mode onderhevig zijn;
  • radicaal reageren op voorgaande ontwikkelingen;
  • in de tijd steeds sneller elkaar opvolgen.;
In de organisaties en bedrijven van nu zijn (gedeelten van) deze stromingen nog vandaag de dag zichtbaar: de directeur die zich het wel en wee (ook privé) van zijn werknemers aantrekt, aandacht voor zo efficiënt mogelijk werken, nadruk op het motiveren van werknemers, werkoverleg, eigen ontplooiing en delegatie van verantwoordelijkheden, nadruk op opleidingen en het ontwikkelen van competenties. Reden om kort in te gaan op deze stromingen en ze te plaatsen in de tijd.

Stromingen

Een aantal significante* stromingen zijn (zie afzonderlijke subrubrieken):
* Red.: Wat significant (Van Dale: belangrijk, veelbetekenend) is, is een subjectieve aangelegenheid. Op de universiteit en HBO's worden de studenten bedolven onder aantallen stromingen, hun waarde valt als regel pas later in te schatten. In de hierboven genoemde stromingen wordt 'competentie management (vanaf circa 1995 tot heden)' als laatste genoemd. Is er sindsdien niets nieuws onder de zon? Ja zeker, zo hebben bijvoorbeeld 'Business process reengineering' (fundamentele en radicale herstructurering van bedrijfsprocessen) en 'Veranderingsmanagement' van onze eigen Willem Mastenbroek brede bekendheid gekregen. We wachten nog even deze denkbeelden in het rijtje significante stromingen te plaatsen, in dit verband betekent significant o.i ook dat het begrip in vele landen (westerse en liefst daarbuiten) volgelingen had/heeft. En misschien moet 'Crisismanagement' er wel aan worden toegevoegd.