Tweede inkomen

Datum laatste wijziging: 17 april 2017  |  Trefwoorden: ,

Inhoud

  1. Nederlanders blijven levensgenieters ondanks economische situatie
  2. Aantal werknemers met twee banen neemt toe
  3. Tips
  4. Twee contracten toegestaan?

Nederlanders blijven levensgenieters ondanks economische situatie

Terwijl de meeste Europese huishoudens last hebben van de economische malaise en somber zijn over de economie, geven Nederlanders nog wel extra geld uit aan sociale en culturele activiteiten. Recent onderzoek van Herbalife, een wereldwijd opererend voedingsbedrijf, naar de houdingen ten opzichte van de veranderingen op de arbeidsmarkt toont aan dat Nederlanders blijven genieten van het goede leven, ook in economisch barre tijden. Als we 125 euro per maand extra te besteden hadden, zouden wij als Nederlanders dit eerder uitgeven aan eten, drinken en vermaak dan andere Europeanen.

Herbalife vindt het belangrijk om in kaart te brengen hoeveel Nederlanders een tweede inkomen hebben en een tweede inkomen ambiëren of zelfs nodig hebben. Daarom deed Herbalife onderzoek onder 5.000 Europeanen, verspreid over tien markten, Dit onderzoek wijst
uit dat 39% van de Nederlanders extra parttime
Nederlanders zouden doen met 125 euro extra inkomsten per maand, bleek dat Nederlanders eerder extra geld uitgeven aan het goede leven, dan andere Europeanen. En dat zij het minste besteden aan de ondersteuning van ouderen en de ontwikkeling van hun carrière. (Bron: Shoppen.blog, 30 sept. 2013)

Aantal werknemers met twee banen neemt toe

Het aantal werknemers met twee banen is in de afgelopen tien jaar vrij geleidelijk toegenomen. Wel nam hun aantal in de periode 2006 tot 2008 wat sterker toe dan in de jaren ervoor. Tussen 2008 en 2012 veranderde het aantal personen met twee banen maar weinig. Het aandeel werknemers met een tweede baan is opgelopen van 5,5 procent in 2003 tot 7,6 procent in 2013.

In de afgelopen tien jaar deed de grootste toename zich voor bij degenen die naast hun hoofdbaan als werknemer zelfstandige waren. Die toename deed zich in vrijwel alle sectoren voor. Wel was de toename het grootst in de sectoren informatie en communicatie, specialistische zakelijke dienstverlening en openbaar bestuur en overheidsdiensten. Bij degenen die twee banen als werknemer combineren was de toename het grootst in de horeca, verhuur en zakelijke dienstverlening en de gezondheids- en welzijnszorg. (Bron: CBS, 14 nov. 2014)

Tips

Zoekt u een ruim overzicht van mogelijkheden voor een tweede inkomen, kijk dan op de site van Startze.

Twee of meer contracten toegestaan?

Het bekende ja en nee:
  • Ja. Er is geen arbeidswet die dat verbiedt. Iemand mag zoveel contracten en voor zoveel uren als hij wenst. Er is zelfs geen wet die iemand verbiedt meer dan 24 uren per dag te werken.
  • Nee. In een CAO, arbeidsreglement of arbeidsovereenkomst wordt vaak opgenomen dat de werkgever verbiedt of dat hij toestemming moet geven voor het hebben van nevenfuncties. Denk ook aan het concurrentiebeding. En zelfs als het verbod niet in de CAO of contract is vastgelegd, kan de werkgever in extreme situaties - denk aan permanente oververmoeidheid - zich wenden tot de kantonrechter.
Zie ook subparagraaf Nevenwerkzaamheden.