Cijfers

Datum laatste wijziging: 25 oktober 2020  |  Trefwoorden:

StatLine is de databank van het CBS. Het CBS biedt veel cijfers over de Nederlandse economie en samenleving. Onderwerpen die passen binnen HR-kiosk zijn:

Arbeid en sociale zekerheid

 • Arbeidsdeelname
 • Werkgelegenheid
 • Uitkeringen sociale zekerheid
 • Werkloosheid
 • Cao-lonen
 • Openstaande vacatures
 • Beroepsbevolking
 • Meer cijfers

Financiële en zakelijke dienstverlening

 • Aantal bedrijven
 • Aantal vacatures
 • Uitzendbranche
 • Werkgelegenheid
 • Meer cijfers

Gezondheid en welzijn

 • Gezondheid en zorg; overzicht
 • Uitgaven zorg en welzijn
 • Ervaren gezondheid, ziekte, beperkingen
 • Gezonde levensverwachting
 • Overledenen en doodsoorzaken
 • Uitgaven basisverzekering per persoon
 • Gezondheid en zorg; vanaf 1900
 • Zorguitgaven; internationaal vergelijkbaar
 • Meer cijfers

Onderwijs

 • Banen in het onderwijs
 • Instellingen en leerlingen
 • Onderwijsniveau beroepsbevolking
 • Overheidsuitgaven onderwijs
 • Meer cijfers

Veiligheid en recht

 • Asielverzoeken
 • Faillissementen
 • Meer cijfers

Verkeer en vervoer

 • Gereisde kilometers personen
 • Motorvoertuigen
 • Personen met een rijbewijs
 • Transport; arbeid en financiën
 • Meer cijfers