Irritaties

Datum laatste wijziging: 25 oktober 2020  |  Trefwoorden: , , , , , ,

Inhoud

 1. Top 5 (facilitaire) kantoorirritaties
 2. Ergernissen die je niet hoort op klaagvrije maandag
 3. Slechte dagen op het werk
 4. Werknemers vinden zichzelf beter dan collega's
 5. Administratief medewerkers wisselden het meest van werkgever in 2018
 6. Afleiders voor een goede productiviteit
 7. Slecht functionerende collega's grootste stoorzender

Top 5 (facilitaire) kantoorirritaties

Computers en printers die vastlopen, smerige toiletten, luidruchtige collega's... Wat zijn de grootste kantoorirritaties? Dit heeft kantoordienstverlener The Clever People laten peilen onder 1.000 Nederlandse werknemers. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Multiscope.

Grootste frustraties op kantoor:
 • Collega's die luidruchtig bellen (34%)
 • Smerige toiletten (22%)
 • Collega's die altijd te laat komen (20%)
 • Te weinig plezier in het werk (18%)
 • Het wc-papier dat als schuurpapier aanvoelt (7%)

(Bron: Facts, 31 jan. 2018)

Ergernissen die je niet hoort op klaagvrije maandag

Vier meest voorkomende ergernissen op kantoor:
 • Gebrek aan collegialiteit of teamspirit
 • Domheid & onbekwaamheid
 • Luiheid, de kantjes ervan aflopen
 • Defensief reageren op feedback
Als het gaat om ergerniswekkend gedrag van anderen:
 • Bemoeizucht en ongevraagd advies
 • Niet luisteren
 • Geen visie of geen leiding
 • Negativiteit
 • Slechte communicatie
 • Rommel maken
 • Herrie maken (telefoons, radio, kwebbelen over niks, te hard praten).
 • Whatsappen, facebooken, sms’en
 • Eetgeluiden maken
 • Continu hakken tikken op de vloer
 • Irritant hoestje dag in dag uit
 • Kauwgom kauwen
(Bron: People Business, jan. 2017)

Red.: Het lijkt wel of de vraagstelling maakt dat er verschillende antwoorden worden gegeven. Een ding hebben de verschillende onderzoeken gemeen, er wordt op kantoren flink wat geërgerd.

Slechte dagen op het werk

Slechte dagen op het werk komen relatief vaak voor: bijna 1 op de 5 werknemers geeft aan elke of bijna elke dag een slechte dag te hebben. En maar liefst 63% heeft minimaal eens per week een slechte dag.

Dit blijkt uit onderzoek van Woohoo Inc naar slechte dagen, waar wereldwijd 700 medewerkers aan meededen. De definitie van een slechte dag is een dag waarop je je echt slecht voelt, ongelukkig bent op het werk en dat je liefst de volgende dag niet meer terug zou gaan. (Bron: HR Praktijk, 13 aug. 2018)

Werknemers vinden zichzelf beter dan collega's

Uit een enquête onder Intermediair-lezers blijkt dat werknemers zeer tevreden zijn over hun prestaties op het werk. Ze vinden zichzelf bovendien significant beter dan hun collega’s. Meer dan de helft van de respondenten (57 procent) waardeert de eigen prestaties met het cijfer 8 en een op de tien vindt zichzelf een 9. Afgerond 1 procent geeft zichzelf een 10. De mate waarin we onze prestaties waarderen wordt pas echt interessant als deze worden afgezet tegen de waardering die we hebben voor de prestaties van onze collega’s op het werk. Waar van de respondenten amper 6 procent zichzelf een zesje of minder geeft, krijgt 17 procent van de collega’s die waardering.

Zelfoverschatting klinkt negatief. ‘Maar de meeste mensen hebben er profijt van’, zegt Van Lange. ‘Kijk je op groepsniveau, dan blijkt dat mensen die gevoelig zijn voor depressie of een lager zelfbeeld hebben vaak een veel realistischer inschatting hebben over eigen functioneren; een grappige paradox. Maar op je werk kom je altijd hobbels tegen. Met een positief energieniveau kun je daar beter tegen.’ (Bron en meer: Intermediair, 12 okt. 2018)

Administratief medewerkers wisselden het meest van werkgever in 2018

In 2018 wisselde meer dan een kwart van de Nederlandse beroepsbevolking van baan, blijkt uit ons Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek. Hiervan ging 17% aan de slag bij een nieuwe werkgever en 11% wisselde wel van functie, maar bleef bij dezelfde werkgever werken. De belangrijkste reden om van baan en werkgever te wisselen: ontevredenheid over de vorige functie.

Wie zijn die baanwisselaars (naar een andere werkgever) die in de administratie werken eigenlijk? 39% van de baanwisselingen was in de leeftijdscategorie van 35 tot 45 jaar. Voor het vakgebied Administratief waren de belangrijkste redenen om te wisselen van werkgever: ontevredenheid (39%), ontslag/faillissement (21%) en geen contractverlenging ;(16%). (Bron en meer cijfers: IG, 4 dec. 2018)

Afleiders voor een goede productiviteit

Protime geeft in haar onderzoek (2018) aan dat werknemers binnen hun productiviteit het meest worden afgeleid door:
 • Vergaderen
 • Administratieve rompslomp
 • E-mail
 • Gestoord worden door collega’s
 • Telefoon
Vergaderen en administratieve rompslomp zijn twee afleiders die bij het werk horen en vaak in de agenda staan. Dit zijn zogenoemde tijdvreters, maar ze verschillen op een aantal cruciale punten van de overige drie afleiders. E-mail, collega’s en de telefoon zijn namelijk afleiders die niet te plannen zijn en waar je qua tijd vrij weinig invloed op hebt.

Slecht functionerende collega’s grootste stoorzender volgens werkend Nederland (17-5-2019)

Nederlanders zijn over het algemeen tevreden over hun werk. We beoordelen dit namelijk met een 7, zo blijkt uit landelijk onderzoek van adviesbureau Mercer. Waar we absoluut niet tegen kunnen? Slecht functionerende collega’s. Het overgrote deel van werkend Nederland vindt het bovendien belangrijk gezond te zijn en goed te kunnen functioneren op het werk. Om dit te realiseren streven Nederlandse medewerkers een gezonde leefstijl en een flexibele werkhouding na, aldus het onderzoek.

Top 3 grootste ergernissen op het werk

Niet alleen slecht functionerende collega’s zitten bij Nederlanders in de irritatiezone. Op de tweede plaats vinden we het behoorlijk ergerlijk wanneer werkapparatuur technische storingen vertoont. Ook te veel overleg en administratieve werkzaamheden vinden we maar niks, dit staat op de laatste plek van de top 3. Stress of te hoge werkdruk komen niet in deze top 3 voor. Sterker nog, het merendeel (74%) van de ondervraagden uit het onderzoek geeft aan goed om te kunnen gaan met werkdruk. Voor twee derde geldt dit ook voor het kunnen omgaan met spanning.

Positieve blik op de toekomst

Daarnaast zien we de toekomst op werkgebied rooskleurig in. Eerder wees onderzoek van Mercer uit dat 50% van de werknemers tussen de 50 en 64 jaar het risico loopt hun baan te verliezen door kunstmatige intelligentie. Toch lijken deze zorgen onder Nederlandse werknemers mee te vallen. De meerderheid van de medewerkers (60,2%) verwacht binnen de komende 10 jaar grote veranderingen op het werk, zoals technologische veranderingen en reorganisaties. Maar ondanks deze verwachting geeft 65% van de ondervraagde medewerkers aan niet binnen 10 jaar van werkgever te veranderen.
Peter Abelskamp, Mercer Business Leader bij Mercer Nederland: ‘Deze cijfers tonen aan dat medewerkers wel inzien dat er veranderingen op het werk aankomen, ze zijn alleen nog niet zo ver om te erkennen dat zo’n verandering ook voor hun persoonlijke situatie kan gelden. Daarom is het zo belangrijk dat organisaties in gesprek blijven met hun personeel en proactief meedenken over mogelijk nieuwe functie-invullingen.’ Het onderzoek wijst uit dat medewerkers hier voor open staan. Zo geeft 41% aan flexibel te zijn wat betreft het taken- en functiepakket.

Nederlanders beoordelen werk met ruim voldoende

We zijn met z’n allen dus best positief over ons werk en geven dit gemiddeld een 7. Hierin zijn de volgende factoren beoordeeld: de mate waarin we vermoeid zijn op het werk (score: 6,9), de mate waarin we lichamelijke klachten ervaren (score: 7,1) en de waardering van de gezondheid in het algemeen (score: 7,3).
Abelskamp: ‘Een 7 is een mooie score, maar er is nog genoeg winst te behalen. Dit kan door als werkgever mee te bewegen met de wensen van het personeel. En die verschillen per individu. Vandaag de dag kan een personeelsbestand uit wel vijf generaties bestaan. Om iedereen zo tevreden mogelijk te houden, moet het arbeidsvoorwaardenpakket meebewegen met de levensfase waarin de medewerker zich op dat moment bevindt. Iemand die over een paar jaar met pensioen gaat, heeft bijvoorbeeld andere wensen dan iemand die net vader of moeder is geworden. Een arbeidsvoorwaardenpakket op maat dus.’

Gezond op werk rol van werkgever én werknemer

Naast het feit dat we tevreden zijn over ons werk, zijn Nederlanders het er met 84% massaal over eens dat het belangrijk is om gezond te zijn en goed te functioneren bij onze werkgevers. 77% ziet het realiseren hiervan als gezamenlijke inspanning van zowel werkgever als werknemer. Aan de kant van bedrijven worden vooral flexibele werktijden en het faciliteren van opleiding en ontwikkeling genoemd om hier aan bij te dragen. Medewerkers zorgen op hun beurt voor een gezonde levensstijl, die bestaat uit sporten en gezond eten. Abelskamp: ‘Het is positief om te zien dat Nederlanders die verantwoordelijkheid van gezond functioneren op het werk ook bij zichzelf neerleggen. Werkgevers kunnen hier zeker een steentje aan bijdragen, maar een deel komt natuurlijk ook uit medewerkers zelf. We zijn blij te merken dat dit bewustzijn er is.’

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd onder 420 werkende Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar en betreft mannen en vrouwen in loondienst bij bedrijven vanaf 50 werknemers. De medewerkers is gevraagd hoe zij hun werk en welzijn beoordelen. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Novio Research. Het volledige rapport is hier te downloaden.