Gezondheid


1. Nationale Atlas Volksgezondheid   8 oktober 2013
7 september 2019  |  ,
Inhoud Inhoud atlas Sport en bewegen Kosten Nederlandse gezondheidszorg vallen mee Inhoud atlas De Nationale Atlas Volksgezondheid geeft een geografisch beeld van zorg en gezondheid in Nederland. ...

2. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... wetten en fondsen UWV 2017-2018 Werkgeversportaal UWV vernieuwd UWV biedt hulp bij werken met gezondheidsproblemen Nieuw betaalsysteem voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen Werkzoekende ...

3. Afkoop pensioen 10% ineens   16 mei 2023
14 november 2023  |  , , , ,
... nieuwe auto. Het is jouw geld, maar je bent wel belasting verschuldigd over de uitkering. Slechte gezondheid Een pensioenuitkering is levenslang. Dus hoe ouder je wordt hoe meer pensioen je in ...

4. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... Arbowet De Arbowet stelt de werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor het welzijn, de gezondheid en veiligheid op het bedrijf. De artikelen 3, 4, 5 en 8 beschrijven de ...

5. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
... kunnen veel aspecten van onze wereld beïnvloeden", aldus Hoffman. "Zoals onderwijs, transport, gezondheidszorg, justitie en economie. De data en code hierachter is echter vaak onzichtbaar." ...

6. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
... overige onderdelen van de harde kern van arbeidsvoorwaarden, zoals bepalingen over arbeidstijden, gezondheid en gelijke behandeling, gelden onverkort voor deze werknemers als zij in Nederland de ...

7. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... hadden; de AOW is in 1957 geïntroduceerd door de toenmalige minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid J. G. Suurhoff. Bij de voorgeschiedenis hoort de levensverwachting (bij geboorte): ...

8. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... van mensen voor het maken van risico-inschattingen, cameratoezicht en monitoring van iemands gezondheid via wearables. Relevant hierbij zijn onder meer het aantal mensen dat een organisatie ...

9. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... voor consultatie en behandeling van het RIAGG (Regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg), voor het inentingsprogramma van kinderen tot 12 jaar en thuiszorg. De AWBZ is ...

10. Ambtelijk secretaris   15 juni 2010
20 februari 2018  |  , , ,
... uren van een professionele ambtelijk secretaris ook via de CAO te regelen. Zo is in de CAO voor de gezondheidszorg bepaald dat de OR recht heeft op het aanstellen van een ambtelijk secretaris, te ...

11. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... chemie, afvalverwerking, zakelijk dienstverlening, uitzendbranche, de rijksoverheid en de gezondheidszorg. Doel van het taalakkoord is om ook andere werkgevers en werknemers te stimuleren ...

12. Anderhalve meter   13 april 2020
13 september 2021  |  , ,
... hoe de overdracht van ziektes kan worden beperkt. Er zal meer aandacht zijn voor hygiëne, en de gezondheid en het welzijn van medewerkers moet beter worden gewaarborgd. Dit wordt op de korte ...

13. Arbeidsdeelname en deeltijd   28 september 2018
27 september 2022  |  , ,
... Er zijn nu bijna 600 duizend onderneemsters in Nederland. De meeste vrouwen werken in de sectoren Gezondheid en welzijn, Kappers en schoonheidsverzorging en Cultuur en recreatie. In de branche ...

14. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... van twee maanden verlengen. Als een werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, kan zijn gezondheidssituatie in de eerste periode nog wat instabiel zijn, waardoor de werkgever na twee ...

15. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... plaatsvinden hoe lang duurt dan de loondoorbetaling? Werkgevers kunnen een herbeoordeling gezondheid aanvragen Loondoorbetaling bij ziekte: wordt MKB het kind van de rekening? ...

16. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... werkgever in sommige gevallen ook aansprakelijk voor zijn. Het is de taak van een werkgever om de gezondheid van werknemers te beschermen, ook als iemand extra dingen wíl doen. Samen naar ...

17. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... (29 procent) van de Nederlandse werknemers vindt dat het werk een negatieve invloed heeft op hun gezondheid (Kelly Services, aug. 2008) Een op de acht (13 procent) geeft toe zich wel eens ziek ...

18. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... de komende vijf jaar door naar 67 jaar en drie maanden. Vooral oudere werknemers met een mindere gezondheid zien hier tegenop. In de enquête gaven zij aan hun werk te kunnen voortzetten tot ...

19. Arbeidstijdenmanagement   27 maart 2017
6 januari 2020  |  , ,
... komt in alle sectoren van de industrie en de dienstverlening voor. Of het nu gaat om horeca, gezondheidszorg, productie, farmacie, retail of culturele organisaties: in elke organisatie ...

20. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... werkgever Laagopgeleide werknemers praten mee over gezonde werkplek UWV biedt hulp bij werken met gezondheidsproblemen Werknemers werken vaak ongezond en onveilig Dansen op de werkvloer Geen ...

21. Arbocatalogi   29 juni 2010
27 juni 2021  |  ,
... 2040. In de Arbovisie 2040 worden zeven hoofdlijnen voor het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van werkenden geformuleerd. (Bron: Min. SZW, 16 jun, 2021) Ga terug naar subrubriek ...

22. Arboconvenant   3 oktober 2009
19 februari 2019  |  , , , ,
... vitaliteit een onderdeel is van een Arbo-convenant en significant bijdraagt aan conditie en gezondheid (terugdringen ziekteverzuim) zijn de voorzieningen niet belastbaar. Maar wel goed ...

23. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... en uniformen; een verplichte medische keuring; een aanstellingskeuring; een geneeskundig of arbeidsgezondheidskundig onderzoek, een second opinion of een griepprik* in het kader van preventie- en ...

24. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige Europese ...

25. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... leven: kleding, goed drinkwater, voldoende voedsel, goede huisvesting, goed onderwijs en goede gezondheidszorg). Bij een inkomen gelijk aan de armoedegrens gaat het inkomen geheel op aan ...


Bekijk items: 1 tot 25 (565 totaal)