Wetten en wetsvoorstellen (uitkering)    Ziekte 


Zelfstandige

Datum laatste wijziging: 10 september 2018  |  Trefwoorden: Zwangerschap, Zelfstandigen, ZZP

Inhoud

  1. Zelfstandig en zwanger
  2. Compensatieregeling bij bevalling voor vrouwelijke zelfstandigen
  3. Zwangere ZZP’ers nemen veel minder verlof

Zelfstandig en zwanger

Op 4 juni 2008 is de regeling Zelfstandig en Zwanger (ZEZ) in werking getreden. Hierin is
geregeld dat vrouwelijke zelfstandigen recht hebben op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Deze regeling is onderdeel van de Wet arbeid en zorg en voorziet in een uitkering aan vrouwelijke zelfstandigen gedurende ten minste 16 weken. Door deze uitkering worden vrouwelijke zelfstandigen in staat gesteld om voor de bevalling tijdelijk met hun werk te stoppen of hun werk te verminderen en na de bevalling hun werk geleidelijk weer te hervatten. Dit met het oog op de bescherming van de gezondheid van moeder en kind.

Met deze regeling is in feite de zwangerschaps- en bevallingsuitkering heringevoerd die eerder onderdeel was van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) die per 1 augustus 2004 is beëindigd.

De hoogte van de uitkering hangt af van de winst die iemand gemaakt heeft of het aantal uren dat zij als zelfstandige gewerkt heeft in het jaar vóór het jaar waarin de uitkering wordt uitgekeerd.

Als de vrouw in kwestie in het voorafgaande jaar minimaal 1.225 uren als zelfstandige heeft gewerkt, gaat het UWV ervan uit dat zij ten minste het minimumloon heeft verdiend. Zij heeft dan recht op een uitkering van 100% van het wettelijk minimumloon. Heeft zij in het voorafgaande jaar minder dan 1.225 uren als zelfstandige gewerkt, dan is de hoogte van de uitkering afhankelijk van de winst die zij gemaakt heeft. De uitkering is nooit hoger dan het minimumloon.

Meer informatie: Ministerie SZW

Compensatieregeling bij bevalling voor vrouwelijke zelfstandigen

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen vanaf 15 mei 2018 een compensatie aanvragen bij het UWV. De aanvraagperiode loopt tot 1 oktober 2018. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling getekend.

Door een wijziging in de Wet arbeid en zorg (Wazo) verviel in mei 2005 de publieke zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen. Naar schatting zo’n 20.000 vrouwen kunnen daarom vanaf 15 mei een aanvraag doen voor een compensatie van 5.600 euro bruto. De compensatie wordt vanaf 1 januari 2019 uitgekeerd. (Bron en meer: Min. SZW, 8 mrt. 2018)

NB 1.: Naar schatting 20.000 vrouwen komen voor de compensatie van 5.600 euro bruto in aanmerking.

NB 2: UWV ontving in de eerste maand na openstelling van de regeling ruim 8.000 aanvragen van zelfstandig vrouwelijke ondernemers.

Zwangere ZZP’ers nemen veel minder verlof

Vrouwelijke ZZP’ers nemen veel minder zwangerschapsverlof op dan vrouwen in loondienst. Ze stoppen later met werken en gaan eerder weer aan de slag. Dit blijkt uit onderzoek van GfK, in opdracht van Allianz.

Het is voor vrouwen in loondienst verplicht om uiterlijk bij 36 weken zwangerschap met verlof te gaan. 60% van de zwangere zelfstandigen stopt later dan 36 weken met werken. Na de bevalling zijn ZZP’ers bovendien sneller aan het werk. 55% is binnen zes weken weer aan de slag, terwijl vrouwen in loondienst minimaal tien weken verlof hebben. Gemiddeld zijn vrouwen in loondienst na 12 weken na de bevalling weer aan de slag. (Bron: ZZP Forum, 6 sep. 2018)


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wetten en wetsvoorstellen (uitkering)    Ziekte