Rechtspositie (ZZP-er)

Datum laatste wijziging: 17 november 2020  |  Trefwoorden: , , , , , , , , ,

Inhoud

 1. Geen loondienst
 2. Kinderopvangtoeslag
 3. Minimumloon
 4. Verklaring arbeidsrelatie
 5. Waadi
 6. Zorgverzekering
 7. Pensioen
 8. Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 9. Arbo
 10. Bijstand
 11. Coalitie denkt aan belastingverhoging zzp-er
 12. Schijnzelfstandigen
 13. Werkgroep onderzoekt fiscale positie zzp-ers
 14. Werkgeversaansprakelijkheid
 15. Werkloosheidsuitkering voor zzp-ers
 16. Armoedegrens
 17. Het zzp-uurtarief: een lastige berekening
 18. Gedwongen zzp-erschap kan duur uitpakken
 19. Afspraken minimumtarief in CAO omstreden
 20. zzp-er krijgt na 10 jaar alsnog zwangerschapsuitkering
 21. Huur is aftrekpost voor zzp-er
 22. Tarieven van freelancers voor derde jaar op rij gedaald
 23. Belemmeringsverbod Waadi ook voor vaste kracht
 24. zzp-ers moeten eigen rechtspositie krijgen
 25. Uitblijven naleving uitspraak zwangere zzp-ers wringt met toegang tot het recht
 26. PvdA pleit voor minimumtarieven zzp-ers in bepaalde sectoren
 27. Wat ben jij waard als zzp-er?
 28. Tariefafspraken in CAO’s voor zzp-ers verboden
 29. Einde eenmanszaak in zicht?
 30. Uurtarief zelfstandig professional daalt onder druk Wet DBA
 31. Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt verwerking BSN in btw-nummers zzp-ers
 32. Uurtarieven zzp-ers in de bouw schieten omhoog
 33. Asscher laakt ‘Deliveroo concept’ met zzp-ers
 34. Deliveroo vervangt koeriers in loondienst door zzp-ers
 35. Concurrentie zet zzp-tarief onder druk
 36. Schijnzelfstandige heeft recht op vakantiedagen
 37. zzp-ers hebben ook andere inkomensbronnen
 38. zzp-er wordt steeds minder snel uitbetaald
 39. Kans dat zzp-er in armoede raakt, hangt af van bedrijfstak
 40. Jurisprudentie verzekeringsplicht opdrachtgever voor zzp-er
 41. Compensatieregeling bij bevalling voor vrouwelijke zelfstandigen
 42. Jaar uitbetaling compensatie zwangere zzp-ers blijft 2019
 43. Zelfstandigen sparen meer dan werknemers
 44. Kwart zzp’ers is omzet misgelopen afgelopen jaren
 45. Wanbetaling in Azië nog erger
 46. Met één opdrachtgever ook zzp’er
 47. Helft zzp’ers overweegt terugkeer naar loondienst
 48. Slechts één op de tien zzp’ers verhoogt tarieven wegens schaarste
 49. Minimumtarief voor zzp’ers?
 50. Wetgeving zelfstandig ondernemerschap
 51. Karakteristieken en tarieven zzp’ers
 52. Helft zzp’ers bereid te betalen voor payrollservice
 53. Rechter haalt bezorgmodel Deliveroo onderuit: bezorgers zijn geen zzp’er
 54. Deliveroo-bezorgers blijven gewoon zzp’ers
 55. ACM onderzoekt mogelijkheid prijsafspraken kwetsbare zzp’ers
 56. zzp’er moet vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur verdienen
 57. CNV oneens met minimaal 16 euro zzp-ers
 58. zzp’ers kunnen collectief afspraken maken over minimuminkomen
 59. Absurde tarieven vakmensen een fabeltje
 60. Deliveroo valt onder de verplichtstelling Pensioenfonds Vervoer
 61. Freelancer spint garen bij krappe arbeidsmarkt, onderzoek 2019
 62. BAM belooft zzp-contracten te verbeteren
 63. Internetconsultatie minimumtarief en zelfstandigenverklaring online
 64. zzp’er krijgt voor 85% binnen 30 dagen betaald
 65. zzp'er in 2020 meer tevreden over financiële positie
 66. Webmodule zzp start als pilot

Geen loondienst

De zzp-er, freelancer* en OZP-er (ondernemer zonder personeel) opereren niet in loondienst. Zij genieten van de vrijheid van het eigen ondernemerschap en (enkele) fiscale voordelen die daarmee samenhangen. Zij werken als zelfstandig ondernemer als regel voor meerdere opdrachtgevers, meestal in de vorm van een eenmanszaak en zijn vaak ingeschreven bij het Ondernemingsplein (fusie Kamer van Koophandel en Syntens), zie Flexibele arbeidsovereenkomst.

* De verschillen tussen zzp-er en freelancer worden op de site van Lancelots.nl helder uit de doeken gedaan.

Kinderopvangtoeslag

Met ingang van 2012 komen zzp-ers hiervoor onder voorwaarden in aanmerking, zie Wetten Kinderopvang.

Minimumloon

PvdA (2013) wil minimaal 150 procent van minimumloon voor zzp-er. Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer van de PvdA vindt dat zelfstandigen zonder personeel tenminste 150 procent van het minimumloon moeten krijgen. Zij pleit hiervoor zodat zzp-ers dan ook geld apart kunnen zetten voor hun pensioen en een verzekering kunnen afsluiten tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Volgens Hamer is er een grote groep zzp-ers die er niet vrijwillig voor heeft gekozen om als zelfstandige aan de slag te gaan en zij moeten geholpen worden.

Verklaring arbeidsrelatie

Het is niet altijd duidelijk of iemand die voor een organisatie werkt - volgens de definities van het arbeidsrecht - werknemer of toch zelfstandige is. De Belastingdienst is hier om fiscale reden in geïnteresseerd, de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) moet hierin duidelijkheid geven.

Opdrachtgevers aan zelfstandigen zijn gevrijwaard van het betalen van premies voor werknemersverzekeringen en loonbelasting als ze beschikken over een (kopie) VAR van de Belastingdienst, zij de identiteit van de opdrachtnemer hebben vastgesteld, het werk binnen de geldigheidstermijn van de VAR plaatsvindt, het werk binnen de omschrijving op de VAR valt, zie Verklaring arbeidsrelatie.

Waadi

De wet Waadi, Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs, is vanaf 1 juli 2012 gewijzigd en is bedoeld om malafide uitzendbureaus aan te pakken.
Maar volgens sommigen is de wet zo breed opgezet dat zelfstandigen die andere zzp-ers inhuren er ook onder vallen. Meer over dit onderwerp is te vinden in Uitzendarbeid / wetten.

Zorgverzekering

Ongeveer een derde van de zelfstandigen zonder personeel (in Amsterdam) heeft geen basiszorgverzekering. Die is wel verplicht. Het aantal personen zonder zorgverzekering onder Amsterdamse zzp-ers is relatief hoog. Uit cijfers van het CBS blijkt namelijk dat van alle Nederlanders slechts 1,2 procent geen zorgverzekering heeft.

Verzekerde zorg door een zzp-er hoeft niet meer via een instelling. Dit betekent dat de individuele zorgverlener (zzp-er) zelf een overeenkomst mag sluiten met een zorgkantoor. De wijziging geldt voor zelfstandigen in de zorg (zorgverleners die niet in loondienst van een instelling werken) en gaat in per 1 januari 2012 in werking.

Pensioen

Zie Pensioen (zzp-er).

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Uit hetzelfde onderzoek in Amsterdam bleek dat driekwart geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heeft. Een op de tien gaf zelfs aan zich helemaal nergens voor verzekerd te hebben. Een derde heeft geen financiële reserve.

NB: Verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid is duur en ingewikkeld. Verzekeraars brengen daarom AOV's op de markt die goedkoop zijn, maar een wel erg magere dekking kennen. Oppassen dus (Bron: Eigen Bedrijf, nr 4 2011).

Arbo

Zelfstandigen krijgen vaak klussen toebedeeld die werknemers in loondienst niet mogen uitvoeren vanwege de Arbovoorschriften. Dat komt vooral in de bouw voor. Zwaar tillen is een bekend bijvoorbeeld.

Goed nieuws voor de honderdduizenden zzp-ers, in Nederland. Stel je breekt je been op het werk, dan kun je, als zelfstandige zonder personeel, bij de opdrachtgever aankloppen voor een schadevergoeding. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad, 23 maart 2012, nr 10/05217.

Vanaf 1 juli 2012 hebben zzp-ers op de werkvloer een gelijke bescherming als werknemers, dit geldt niet voor zzp-ers die alleen werken en die op een andere locatie werken.

Bijstand

Het aantal freelancers en zzp-ers dat bij grote steden a.g.v. de kredietcrisis een bijstandsverzoek indient, is sinds begin 2009 verdubbeld. Vooral bouwvakkers, vrachtwagenchauffeurs, hoveniers en kleine winkeliers kloppen bij de gemeente aan voor hulp. De Gemeentelijke sociale dienst kan via de BBZ-regeling (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen) inkomenssteun of bedrijfskredieten verstrekken aan zelfstandigen die het moeilijk hebben. Dit komt omdat zelfstandigen geen recht hebben op een WW-uitkering, zij moeten eerst hun vermogen - boven € 10.000 - opsouperen en pas dan in komen zij in aanmerking voor de bijstand. De BBZ-regeling kan hen tijdelijk dit lot besparen.
De aanvraag om voor de BBZ-regeling in aanmerking te komen, gaat via de gemeentelijke sociale dienst. Steun is mogelijk, voorwaarde is dat banken geen lening willen verstrekken.

Klijnsma wil gebruik bijstandsregeling ondernemers bevorderen. “Het is fijn dat zoveel ondernemers al 10 jaar gebruik maken van de BBZ-regeling, maar het kan altijd nog beter. Daarom roep ik gemeenten op nog meer zelfstandigen die een eigen bedrijf willen starten of tijdelijk ondersteuning nodig hebben, over de regeling te informeren”, aldus staatssecretaris Klijnsma.

De internationale onderzoeks- en adviesorganisatie Ecorys heeft in 2010 de BBZ-regeling onderzocht. Het resultaat staat in het rapport ‘BBZ 2004: uit het startblok’. Belangrijkste conclusie is dat in totaal 42 procent van de startende ondernemers na de eerst twaalf maanden geheel uit de uitkering is. Na vier jaar loopt dit verder op naar 74 procent, terwijl het bij een controlegroep van bijstandsgerechtigden gaat om 56 procent. De regeling is volgens het onderzoek succesvol en levert meer op dan ze kost. (Bron: Rijsoverheid, 17 dec. 2014)

Coalitie denkt aan belastingverhoging zzp-er

Binnen de litie wordt gedacht aan het verhogen van de belastingen voor zowel zelfstandigen zonder personeel als hun opdrachtgevers. Dat schrijft Het Financieele Dagblad op gezag van bronnen binnen de litie.

Door de fiscale voordelen voor zzp-ers te beperken, hopen VVD en PvdA een einde te maken aan constructies waarin werknemers door hun werkgever ontslagen worden, om vervolgens als zelfstandige ingehuurd te worden. Voor werkgevers scheelt dat nu zo’n 30 procent loonkosten. Een werknemer die 20.000 euro verdient, gaat er volgens het FD bijna 7000 euro op vooruit als hij zzp-er wordt, bijvoorbeeld omdat hij dan wel in aanmerking komt voor onder meer huur- en zorgtoeslag. ‘Het is uit de hand gelopen,’ citeert de krant een betrokkene binnen de litie. ‘De schatkist loopt belastinginkomsten mis, terwijl veel van deze mensen helemaal geen zzp-er willen zijn.’

Schijnzelfstandigen

Minister Asscher komt in actie tegen schijnzelfstandigen. Dat zijn werkenden die zich “formeel presenteren als ondernemer maar feitelijk werkzaam zijn als werknemer”. Als een dergelijke schijnconstructie bewust wordt gekozen om loonheffingen en premieplicht te ontduiken, leidt dit tot “oneerlijke concurrentie met zowel ondernemers als werknemers”.

Om schijnzelfstandigheid te bestrijden, neemt het kabinet verschillende maatregelen. Zo worden opdrachtgevers weer verantwoordelijk voor de juistheid van de VAR-verklaring die zelfstandigen moeten overleggen. Ook komt er meer voorlichting en strengere controle. Maar daarnaast onderzoekt Asscher de wettelijke mogelijkheden om het grote, grijze gebied te verkleinen dat is ontstaan tussen ondernemerschap en werknemerschap.

Zie de subrubrieken Schijnzelfstandige en Schijnconstructies.

Werkgroep onderzoekt fiscale positie zzp-ers

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd (2014) over de taakopdracht van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Zelfstandigen zonder personeel (IBO zzp). Dit IBO streeft ernaar om een analyse, inventarisatie en beleidsopties beschikbaar te maken van de inkomens- en vermogensposities van zzp-ers, hun positie op de arbeidsmarkt, de voor- en nadelen van hun fiscale behandeling, de verhouding tot andere groepen werkenden en de aansluiting van het stelsel van sociale voorzieningen en verzekeringen.

Werkgeversaansprakelijkheid

Als een zzp-er wordt ingeschakeld om werkzaamheden te verrichten en bij de uitoefening van die werkzaamheden schade oploopt, is de vraag of de zzp-er zijn opdrachtgever aansprakelijk kan stellen. De wet bevat in artikel 7:658 lid 4 BW de bepaling dat een werkgever, die in de uitoefening van diens beroep of bedrijf, door een derde werkzaamheden laat verrichten, aansprakelijk is voor de schade die de derde tijdens de uitoefening van de werkzaamheden lijdt. Tot voor kort was onduidelijk of deze bepaling ook zag op schade die zzp-ers lijden tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden. De jurisprudentie laat een wisselend beeld zien. Zo oordeelde het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch in 2007 dat deze bepaling ook betrekking had op zzp-ers terwijl het Gerechtshof Arnhem in 2010 stelde dat dat niet het geval was. In het Hoger Beroep in de zaak die bij het Gerechtshof Arnhem speelde heeft de Hoge Raad nu bepaald dat deze bepaling ook van toepassing is op zzp-ers.

De Hoge Raad stelt echter wel 2 voorwaarden:
 • de zzp-er moet voor zijn veiligheid (mede) afhankelijk zijn geweest van degene voor wie hij het werk verricht;
 • de zzp-er moet zijn werkzaamheden moet hebben verricht in het kader van het beroep of het bedrijf van de opdrachtgever.

Werkloosheidsuitkering voor zzp-ers

Het stelsel van sociale zekerheid moet op de schop. Iedereen die werkt moet verzekerd zijn tegen werkloosheid en ziekte, verplicht een aanvullend pensioen opbouwen en geld krijgen voor scholing. Dus ook de 1,2 miljoen zzp-ers.

Werkgeversvereniging AWVN presenteert dit plan aan premier Mark Rutte (2014). Vakbeweging en wetenschappers reageren voorzichtig positief op het voorstel voor een basisstelsel voor alle werkenden.
De werkgevers vinden dat er iets moet worden gedaan aan de toenemende tweedeling, maar willen ook dat bedrijven nog flexibeler kunnen worden. Een derde van de werkenden is niet meer in vaste dienst. Als mensen meer zekerheid hebben, geven ze meer geld uit, groeit de economie en komt er meer werkgelegenheid.

Armoedegrens

Uit onderzoek van het SCP blijkt dat er bij zzp’ers relatief veel arme mensen voorkomen. 12% van de Nederlandse zzp’ers verdient minder dan € 1063 per maand.

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) onderzocht de armoede in Nederland tussen 1990 en 2014. Mensen worden als ‘arm’ gezien als ze minder dan € 1063 per maand verdienen, als ze alleenstaand zijn. Voor een alleenstaande ouder met twee kinderen is dit € 1610, een paar zonder kinderen € 1460 en een paar met twee kinderen € 2000. Als je onder die bedragen zit, zit je onder de armoedegrens.

Uit onderzoek van het SCP blijkt dat er bij zzp’ers relatief veel arme mensen voorkomen. 12% van de Nederlandse zzp’ers verdient minder dan € 1063 per maand.

Zie ook subparagraaf Armoede.

Het zzp-uurtarief: een lastige berekening

Als zzp-er een uurtarief bepalen is misschien voor sommigen een gemakkelijk rekensommetje, maar veel zzp-ers vinden het toch lastig te berekenen. Er zijn verschillende facetten waar je rekening mee moet houden, om het uurloon te bepalen en er is geen standaard tarief waar je je als zzp-er in de verschillende soorten professies aan kun houden. Natuurlijk zijn er richtlijnen, prijzen per werkbranche, marktconform tarief. Maar het uurtarief staat ook steeds meer onder druk, omdat werken als zzp-er steeds populairder wordt en er veel concurrentie is.
En dan zijn er nog de secundaire arbeidsvoorwaarden, waar je als zzp-er zelf voor moet zorgen. Dus hoe pak je het aan, die berekening? (Bron en meer uitleg: zzp barometer, 29 apr. 2015).

NB: Het wereldwijde, gemiddelde uurtarief in rekening gebracht door zzp-ers en freelancers is $ 21. Dit is de uitkomst van een onderzoek van Payoneer, onder 23.000 freelancers over de hele wereld. Payoneer is een bedrijf dat online betalingen verwerkt van online personeelsbezetting en dienstverleners. Bijna de helft van de zzp-ers brengt tot $ 10 per uur in rekening voor hun werk. 40% rekent tussen de $ 11 en $ 30 en 18% meer dan $ 30 per uur.

Gedwongen zzp-erschap kan duur uitpakken

Het ontbinden van de dienstbetrekking met een werknemer en vervolgens met hem een overeenkomst van opdracht aangaan, kan wel eens duur uitpakken. Dat schrijft Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2015 aan de Tweede Kamer. Asscher stelt dat in veel van dit soort situaties er nog steeds sprake is van een dienstbetrekking. Ook al wil één van de partijen of beide dat niet. Dat is, zo luidt ook de jurisprudentie, slechts anders als de feiten en omstandigheden waaronder wordt gewerkt beduidend veranderen.

Dat kan niet alleen gevolgen hebben voor de directe opdrachtgever (lees werkgever), maar ook voor organisaties die werk aan deze opdrachtgever hebben uitbesteed of de zzp-er hebben ingehuurd. De directe opdrachtgever kan geconfronteerd worden met naheffingen loonbelasting en premies. De andere organisatie met aansprakelijkstelling daarvoor als de directe opdrachtgever de loonbelasting- en premieschulden niet kan voldoen.

Beiden kunnen daarnaast vanaf 1 juli 2015 geconfronteerd worden met looneisen van de werknemer/zzp-er als deze onderbetaald is. Bovendien hangen er boetes in de lucht en bestaat het risico van “naming and shaming.

Afspraken minimumtarief in CAO omstreden

De FNV is van plan (2015) in CAO’s meer afspraken te maken over zekerheden voor alle werkenden. Als er sectoraal afspraken worden gemaakt, betekent dit dat er meer duidelijkheid en vastigheid komt over de voorwaarden waaronder een zzp-er wel of niet een zelfstandige ondernemer is of werknemer.

Leg loonafspraak zzp-er vast in CAO. Het persoonlijk inkomen van een zzp-er ligt gemiddeld ruim 10 procent lager dan van een werknemer. Vakbond CNV vindt dat zzp-ers beschermd moeten worden door afspraken in de CAO (mrt. 2016).

Uit een achterbanraadpleging (oktober 2015) van Stichting zzp Nederland is gebleken, dat zelfstandige ondernemers niets voelen voor minimumtarieven in CAO’s, die zijn afgesproken door vakbonden en werkgeversorganisaties.

CAO-bepalingen over minimumtarieven voor zelfstandigen zonder personeel ‘worden thans niet algemeen verbindend verklaard wegens een te groot risico op strijdigheid met het mededingingsrecht’. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken in antwoord op Kamervragen van D66. (Bron: Cobouw, 18 apr. 2016)

zzp-er krijgt na 10 jaar alsnog zwangerschapsuitkering

Eén zzp-er is het gelukt voor haar zwangerschapsverlof in 2005 een uitkering van het UWV te krijgen. 'Gerechtigheid in een land waar de overheid vrouwen heeft gediscrimineerd' versus een 'menselijke fout van een overheidsinstantie'.

De dame in kwestie is een van de vijf kleine zelfstandigen die al jaren via de rechter proberen af te dwingen dat zzp-ers die zwanger waren tussen 2004 en 2008 alsnog een uitkering krijgen. Het gaat naar schatting om twintigduizend vrouwen voor wie toen niets was geregeld. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weigert de vrouwen tegemoet te komen. De bepalingen in het VN-Vrouwenverdrag slaan volgens hem op vrouwen die in loondienst werken en niet op kleine zelfstandigen. (Bron en meer: Volkskrant, 5 jan. 2016)

Huur is aftrekpost voor zzp-er

zzp-ers mogen de huur van een woning als aftrekpost opvoeren als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De belangrijkste zijn dat de ondernemer een deel van het werk vanuit de woning uitvoert. Daarbij moet de oppervlakte van de werkruimte minimaal 10 procent van de woning zijn. De uitspraak geldt met terugwerkende kracht, mits het betreffende jaar nog 'open' staat. Aldus de uitspraak van de Hoge Raad, d.d. 12 aug. 2016.

Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, kan de volledige huur worden afgetrokken. Daarbovenop moet wel een bijtelling worden gedaan vanwege het privégebruik van het huis.

Volgens de staatssecretaris Wiebes is de uitspraak een bevestiging van de wet, zoals die door de Belastingdienst in het algemeen al wordt uitgevoerd. Bij het ministerie van Financiën verwachten ze dat de uitspraak daarom niet leidt tot grote kosten voor de schatkist. Veel ondernemers maken volgens het ministerie al gebruik van de regeling.

Tarieven van freelancers voor derde jaar op rij gedaald

Een freelancer rekent in 2016 gemiddeld € 43 per uur, zo blijkt uit onderzoek van Hoofdkraan.nl. Freelancers hebben steeds meer moeite om het hoofd boven water te houden. Met name freelance managers zijn hard geraakt. Zij verdienen in 2016 gemiddeld € 40 per uur, terwijl dit tarief vorig jaar nog op € 47 per uur stond. Regionaal zijn er grote verschillen gemeten. In Drenthe wordt het minst verdiend met een uurtarief van € 39 terwijl in Utrecht een freelancer gemiddeld € 47 kost.

Freelancer * spint garen bij krappe arbeidsmarkt, onderzoek 2019

Op basis van recent onderzoek van Hoofdkraan.nl blijkt dat freelancers steeds beter gaan verdienen. Het gemiddelde uurtarief stijgt naar gemiddeld € 47 per uur, terwijl dit twee jaar geleden nog op € 43 lag. Vooral freelance schrijvers en vertalers verdienen fors meer. Zij gaan er 10% op vooruit t.o.v. vorig jaar. Regionaal zijn er grote verschillen. In Drenthe wordt het minst verdiend met een uurtarief van € 36, terwijl in Overijssel een freelancer gemiddeld € 52 kost.

Freelance schrijvers vragen wel 10% meer

Freelancers vragen in 2019 gemiddeld € 47 per uur, zo blijkt uit onderzoek van Hoofdkraan.nl aan de hand van ruim 20.000 uitgebrachte offertes. Freelance schrijvers en vertalers zijn bezig met een inhaalslag. Zij vragen gemiddeld 10% meer dan vorig jaar. Met een uurtarief van € 43 wordt het gat met de overige beroepsgroepen snel verkleind. Website- en applicatie specialisten zitten er warmpjes bij. Zij behoren met een tarief van € 50 per uur tot de groep bestbetaalde freelancers in 2019.

Freelancer in Overijssel vraagt hoogste tarief van Nederland
Regionaal zijn er grote verschillen gemeten. Waar vorig jaar de provincie Flevoland nog het laagste uurtarief noteerde, is deze oneervolle positie nu voor Drenthe met slechts € 36 per uur. Drenthe verliest hierbij maar liefst 18% t.o.v. 2018. In de randstad zijn de verschillen klein. Daar ligt het uurtarief tussen de 45 en 48 euro per uur. De Overijsselaars stoten na twee jaar de Groningers van de troon door als provincie het hoogste uurtarief te noteren (€ 52).

Niels Goossens, directeur van Hoofdkraan.nl ziet de uitkomsten van het onderzoek als een positief signaal. “Door de krapte op de arbeidsmarkt worden steeds vaker freelancers ingezet, deze verandering zorgt ervoor dat de tarieven verhoogd kunnen worden. Ook worden steeds vaker grotere opdrachten uitbesteed aan freelancers en kunnen de freelancers voor langdurige periode aan de slag. Hiermee creëert de freelancer een groot netwerk, interessante ervaringen en kan daardoor ook weer meer vragen. Wij schatten in dat de tariefstijging nog niet op zijn hoogste punt is en dat deze stijging nog wel even doorzet”.

Opmerkelijke verschillen binnen Nederland
Opvallend is dat een grafisch ontwerper in Gelderland gemiddeld € 51 per uur vraagt, terwijl zijn concurrenten in Zeeland hetzelfde werk doen voor € 42. Een logo ontwerp kun je het beste laten maken in Utrecht, daar kan dit al voor € 39 per uur. Voor een voordelige fotograaf moet je duidelijk in Groningen zijn. Daar ligt het uurtarief van fotografen op slechts € 32, terwijl bijvoorbeeld in Zuid-Holland het uurtarief van deze beroepsgroep op € 41 ligt. Website- en applicatie specialisten in Noord-Brabant vragen gemiddeld € 51 per uur. Een groot verschil met de Friezen die hier een tarief van € 44 per uur hanteren.

Tarief in Rotterdam met 11% gestegen, maar nog wel het laagst
Als we kijken naar de vier grote steden, dan valt eigenlijk alleen Rotterdam uit de toon. In zowel Amsterdam, Utrecht als Den Haag ligt het gemiddelde uurtarief op 49 euro. Rotterdam is voor het tweede jaar op rij de goedkoopste, met een tarief van 45 euro. Rotterdam laat overigens wel een stijging zien van 11% ten opzichte van het voorgaande jaar.

De tariefstijging bewijst volgens Goossens maar weer dat flexibel werken nog steeds loont. “De krapte op de markt zorgt naast de tariefstijging ook voor een professionalisering. De hoeveelheid projecten die freelancers uitvoeren zorgen voor steeds meer ervaring. Dit resulteert in een steeds professionelere aanpak die wordt gehanteerd om projecten zo goed mogelijk uit te voeren. Immers een succesvol project zorgt weer voor een positieve referentie en ook daar werkt de freelancer hard aan”. (28-8-2019)

*Met Freelancers wordt bedoeld de klassieke beroepsgroep van schrijvers, fotografen, journalisten. Dus niet de zzp-er in de Bouw e.d.

Belemmeringsverbod Waadi ook voor vaste kracht

Op grond van de Waadi (Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs) is elk beding, dat de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst tussen de ter beschikking gestelde arbeidskracht en de inlener belemmert, nietig. Volgens de kantonrechter te Amersfoort geldt dit ook voor een gedetacheerde werknemer met een contract voor onbepaalde tijd. (Bron: Jurisprudentie, 28 sep. 2016)

zzp-ers moeten eigen rechtspositie krijgen

zzp-ers verdienen een eigen rechtspositie, aldus de belangenorganisaties. In een brief aan de Tweede Kamer (22 nov. 2016) geven ze aan dat de arbeidsmarkt al lang niet meer bestaat uit alleen werkgevers en -nemers. Aangezien ruim 1 miljoen zzp-ers een groot deel van de markt innemen, hebben ook zij recht op een eigen wettelijk kader.

Volgens zzp Nederland, Zelfstandigen Bouw en MKB Belangen toont het stuklopen van de Wet DBA nog eens extra aan dat de wetgeving fundamenteel aangepast moet worden. Modelovereenkomsten zijn niet voldoende. Die dienen nog steeds als bewijsstuk dat een zzp-er niet in dienst is bij een werkgever. De zelfstandigenorganisaties zijn het erover eens dat dat afgelopen moet zijn. In plaats van de modelovereenkomsten moet er een eigen wetsartikel voor zelfstandigen komen.

Uitblijven naleving uitspraak zwangere zzp-ers wringt met toegang tot het recht

Het VN Comité inzake de uitbanning van discriminatie van vrouwen (CEDAW-Comité) heeft de regering aanbevelingen gedaan om de positie van vrouwen in Nederland te verbeteren. Het CEDAW-Comité dringt er onder andere bij Nederland op aan om zwangere zzp-ers die geen zwangerschaps- of bevallingsuitkering kregen gedurende de periode van augustus 2004 en juni 2008 met terugwerkende kracht een vergoeding uit te keren. Het Comité deed die aanbeveling al in 2014 in de zaak De Blok et al.

De regering besloot deze aanbeveling niet op te volgen omdat zij van mening is dat artikel 11 lid 2 alleen van toepassing is op werknemers in loondienst. Bovendien bestrijdt zij dat er een rechtstreekse werking kan worden ontleend aan dit artikel. Eén van de vrouwen is opnieuw naar de rechter gestapt.

De Rechtbank Midden-Nederland stelde op 23 september 2016 vast dat het VN-Vrouwenverdrag is geschonden en zij gecompenseerd moet worden met een uitkering of een vervangende schadevergoeding. Het UWV (lees minister Asscher) is tegen de uitspraak van de Rechtbank in beroep gaat. (Bron: Scherp in arbeidsrecht, nov. 2016)

De aanbevelingen van het CEDAW-Comité hebben geleid tot Kamervragen.

Wordt vervolgd.

PvdA pleit voor minimumtarieven zzp-ers in bepaalde sectoren

Zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) moeten in sectoren waar de uurlonen laag zijn door concurrentie een minimumtarief krijgen. Dat zegt aankomend PvdA-Kamerlid en huidig vicevoorzitter van de FNV Gijs van Dijk. “Als zelfstandige kun je in veel gevallen geen goed tarief vragen. Sommigen verdienen daardoor niet genoeg voor een verzekering. Ik vind daarom dat je in een aantal sectoren een minimumtarief moet afspreken”. (Bron: Flex Nieuws en NU, 12 jan. 2017)

Wat ben jij waard als zzp-er?

Met het aantrekken van de Nederlandse economie in 2016 braken ook voor zelfstandigen betere tijden aan, al hangt het er nog sterk vanaf in welke hoek je actief bent. Jaarlijks brengt Peter Bosman van uitgever Publimix de Prijzen & Tarieven Gids uit voor zzp-ers.

Voor een 33 beroepen - oplopend van werk met lage tot zeer hoge uurtarieven - wordt het uurloon vermeld. Het gaat om ‘middenprijzen’, dus afhankelijk van ervaring, specialisme en andere factoren kunnen tarieven naar boven en onder afwijken. Voor meer informatie moet je wel betalen.
(Bron: Business Insider, jan. 2017)

Tariefafspraken in CAO’s voor zzp-ers verboden

zzp-ers zijn ondernemers die zelf bepalen tegen welk tarief ze werk aannemen. Minimumtarieven in CAO’s voor zzp-ers verhinderen dat. Tariefafspraken verminderen de concurrentie tussen ondernemers. Daarom mogen CAO-partijen geen collectieve tariefafspraken maken voor zzp-ers.

Er komen steeds meer zzp-ers. Die zijn belangrijk voor een flexibele arbeidsmarkt. Maar er zijn ook zorgen over het inkomen en de sociale zekerheid van zzp-ers. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebrek aan sociale bescherming, zoals een inkomen bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen.

Eén van de voorgestelde oplossingen is het vastleggen van minimumtarieven in CAO-s voor zzp-ers. Dat mag meestal niet. Prijsafspraken tussen ondernemers vallen onder het kartelverbod.

Het kartelverbod geldt niet voor zzp-ers die in dezelfde werksituatie zitten als werknemers. De zogenaamde ‘schijnzelfstandigen’ hebben minder vrijheid dan zzp-ers om te bepalen waar, wanneer en hoe ze hun werk doen. De Europese rechter heeft deze uitzondering gemaakt in een uitspraak over invalkrachten bij orkesten. (Bron: Autoriteit Consument & Markt (ACM), 24 feb. 2017)

Einde eenmanszaak in zicht?

Dankzij plannen van het nieuwe kabinet lijkt er een einde te komen aan de eenmanszaak als rechtsvorm. Na afschaffing van de zelfstandigenaftrek én de mkb-winstvrijstelling komen ruim een miljoen zelfstandigen in de knel.

Er wordt druk gediscussieerd over het wel of niet afschaffen van de fiscale voordelen voor zzp-ers. Duidelijk is dat er wel iets gaat veranderen. Hoe en wanneer, daar kunnen zzp-ers alleen maar voor vrezen. Ondertussen heeft de overheid het voor zzp-ers niet eenvoudiger gemaakt met de invoering van de wet DBA. Bijna 30.000 zelfstandigen kwamen hierdoor zonder werk te zitten.

zzp-ers wachten niet af en zoeken naar een andere manier om hun bedrijf voort te kunnen zetten. Steeds vaker wordt de eenmanszaak omgezet naar een BV. De constructie is vrij eenvoudig. De zzp’er richt een BV als Payroll onderneming op. Hij zet zichzelf op de loonlijst en is hiermee in loondienst bij zijn eigen BV. "Een win-win situatie," aldus Pim van Rijswijk, directeur van VRB adviesgroep. De wet DBA knelt in deze situatie helemaal niet meer. Bovendien zijn de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling dan niet meer van toepassing. In plaats daarvan kan de BV gebruikmaken van verschillende aftrekposten voor de vennootschapsbelasting. Ook de persoonlijke aansprakelijkheid vervalt wanneer er sprake is van een BV. "Toch blijft het zaak om u vooraf goed te laten informeren" benadrukt van Rijswijk. (Bron: Brisk, 24 apr. 2017)

Uurtarief zelfstandig professional daalt onder druk Wet DBA

De zelfstandig professional, de hoogopgeleide zzp’er in de zakelijke dienstverlening, wordt nog altijd onverminderd hard getroffen door de Wet DBA.

Terwijl de arbeidsmarkt hard groeit, profiteert de zelfstandig professional (zzp’er) niet mee. Sinds de invoer van de Wet DBA in mei 2016 vinden zp’ers moeilijker opdrachten, neemt het aantal hoogopgeleide zzp’ers af en laat ook het uurtarief een opvallende daling zien, blijkt uit cijfers van zzp Facts.

De tarieven van zzp’ers waren aan het opkrabbelen, maar sinds de invoer van de Wet DBA in mei 2016 is daar een einde aan gekomen. In april 2016 was het gemiddelde uurtarief van een zp’er € 89,40 en in maart 2017 € 87,40, een daling van maar liefst twee euro per uur. De negatieve trend in uurtarieven staat loodrecht op de groeiende economie die zorgt dat de arbeidsmarkt zich in 2017 juist positief ontwikkelt. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de uurtarieven worden gedrukt door minder vraag naar zzp’ers door onzekerheid bij opdrachtgevers. (Bron: Brisk, 26 mei 2017)

Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt verwerking BSN in btw-nummers zzp-ers

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat op verzoek van zzp-ers onderzoeken of de Belastingdienst een wettelijke grondslag heeft voor het integraal verwerken van het burgerservicenummer (BSN) in btw-identificatienummers. zzp-ers moeten hun btw-nummer aan (potentiële) klanten bekendmaken, bijvoorbeeld op hun facturen of website. Het BSN is een uniek nummer dat kan worden herleid tot de persoon. Bij onzorgvuldig gebruik lopen zzp-ers daardoor privacy-risico’s, zoals misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude. Voor het gebruik van een dergelijk bijzonder persoonsgegeven gelden dan ook strenge regels. De AP onderzoekt nu of de Belastingdienst hieraan heeft voldaan. (Bron: Fiscount, 27 jun. 2017)

Uurtarieven zzp-ers in de bouw schieten omhoog

Het uurtarief is gemiddeld van 25 euro naar 45 euro gestegen sinds de financiële crisis. Tijdens de crisis waren er zelfs tarieven van 15 euro per uur.

In het westen en zuiden van Nederland waren de tarieven van zzp-ers altijd al hoger dan in het noorden en oosten. De aannemersfederatie verklaart dit verschil door de grote bedrijvigheid in het westen. Er is daar meer werk dan in het noorden en de tarieven kunnen omhoog door een grotere prestatiedruk. (Bron: NOS, 17 aug. 2017)

NB: Waar de een spreekt over 'uurtarieven schieten omhoog', noemt een ander dit schamel: 'Freelancers hebben, afgaande op jaarlijks onderzoek door Hoofdkraan.nl, weinig reden voor optimisme. Het gemiddelde zzp-tarief blijft ook in 2017 steken op 43 euro, wat gelijk is aan het schamele gemiddelde van vorig jaar.' (Bron: Brisk, 16 aug. 2017)

Asscher laakt ‘Deliveroo concept’ met zzp-ers

Maaltijdbezorgdienst Deliveroo vervangt vanaf 22 augustus 2017 alle koeriers in loondienst geleidelijk door zelfstandigen. Bezorgers zouden daardoor meer aan hun werk overhouden, volgens Deliveroo-directeur Philip Padberg. De constructie is echter niet onomstreden. Minister Asscher was eerder al kritisch toen de bezorgdienst een vergelijkbare constructie in Zuid-Holland uitprobeerde.

Volgens Padberg vragen de bezorgers en de markt zelf om de landelijke uitrol. De bezorgers verdienen volgens hem als zelfstandig ondernemer meer. Ook hebben ze dan meer vrijheden. Bezorgers die toch in loondienst willen blijven, mogen dat, benadrukt Padberg tegenover het FD. Ook is er een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de zzp-ers, waarmee een deel van de risico's is afgedekt.

Ongevallenrisico's worden echter niet gedekt. Een individuele verzekering afsluiten, is voor veel van de zzp-bezorgers om financiële redenen niet mogelijk. (Bronnen: FD en Loonzaken, aug. 2017)

Deliveroo vervangt koeriers in loondienst door zzp-ers

Maaltijdbezorger Deliveroo gaat zijn omstreden flexbeleid uitrollen over Nederland. Koeriers die in vaste loondienst zijn worden langzaam aan vervangen door zelfstandigen. Dat is niet alleen beter voor het bedrijf, ook zijn bezorgers willen onderaan de streep meer overhouden en zelf bepalen wanneer ze werken, zegt directeur Philip Padberg van Deliveroo Nederland.

Minister Asscher nam de bezorgdienst in mei 2017 onder vuur nadat die had aangekondigd in Zuid-Holland te experimenteren met bezorging door zelfstandigen, zie boven. (Bron: FD, 21 aug. 2017)

NB: Zie ook 'Rechter stelt bezorgers zij geen zzp-ers'

Concurrentie zet zzp-tarief onder druk

Het uurtarief dat zzp-ers hanteren ligt 8 procent lager dan hun gewenste uurtarief. Bijna de helft van de zzp-ers (44%) geeft aan een te laag tarief te moeten rekenen om de concurrentie de baas te kunnen zijn. Dat blijkt uit onderzoek van zzp Barometer onder 1.197 zzp-ers in samenwerking met IT-Staffing. Gemiddeld hanteren zzp-ers een tarief van 75 euro per uur. Het gewenste uurtarief van de zzp’er ligt echter 8 procent hoger, op 81 euro. Ten opzichte van 2016 is het huidig tarief van de zzp’er met 17 procent gestegen. (Bron: AboutHRM, 31 okt. 2017)

Schijnzelfstandige heeft recht op vakantiedagen

Het Europese Hof van Justitie heeft beslist dat een schijnzelfstandige die jarenlang voor hetzelfde bedrijf werkt, ook recht heeft op vakantiedagen en vakantiegeld die vaste werknemers genoten. De uitspraak betrof een verkoper van schuiframen, maar is potentieel van toepassing op álle schijnzelfstandigen.


De Brit die de zaak aanhangig maakte, werkte 13 jaar lang als ramenverkoper die op commissiebasis werkte. Al die tijd kreeg hij geen vakantiedagen toegekend. Toen hij in 2012 bij het bedrijf vertrok, wilde hij een vergoeding voor al die gemiste dagen. Een Britse rechtbank oordeelde eerder al dat er inderdaad sprake van schijnzelfstandigheid was. De zaak belandde uiteindelijk bij het Hof van Justitie in Europa, dat op 29 november 2017 uitspraak deed.

Nederlandse schijnzelfstandigen kunnen dankzij de uitspraak ook bij hun werkgevers aankloppen, als ze geen vakantiedagen kregen toegekend of mochten opnemen. (Bron: Villamedia, 30 nov. 2017)

zzp-ers hebben ook andere inkomensbronnen

Ruim 55 procent van de 1,5 miljoen zzp-ers heeft naast een zzp-inkomen ook een andere bron van inkomsten, zoals loon, pensioen of een uitkering. Ruim zes op de tien zzp-ers haalden wel hun hoofdinkomen uit ondernemerschap, voor de overige zzp-ers was het zzp-schap een bijverdienste.

Ruim 650 duizend zzp-ers hebben alleen een zzp-inkomen. Daarmee verdienen ze in doorsnee 28 duizend euro per jaar. Voor zo’n 256 duizend zzp-ers is het inkomen uit hun ondernemerschap de voornaamste, maar niet de enige inkomensbron. Zij hebben ook nog inkomsten uit loon, pensioen of een uitkering. Het doorsnee zzp-inkomen van deze zelfstandigen bedroeg bijna 20 duizend euro, met 6,7 duizend euro aan andere inkomsten, ofwel neveninkomen. (Bron en meer: CBS, 29 dec. 2017)

zzp-er wordt steeds minder snel uitbetaald

Het duurt steeds langer voor de zzp-er zijn geld ontvangt van de opdrachtgever. Ten opzichte van 2016 moest de zzp-er in 2017 gemiddeld 7,2 procent langer op zijn geld wachten (26,9 dagen versus 28,9 dagen). De helft van de zzp-ers heeft er tussen de 0-10 procent van zijn uurtarief voor over om zich ervan te verzekeren dat zij hun geld wel op tijd ontvangen. (Bron: zzp Barometer, jan. 2018)

Kans dat zzp-er in armoede raakt, hangt af van bedrijfstak

Van alle werkenden in de leeftijd van 15 tot 75 jaar lopen zzp-ers het grootste risico op armoede. In deze groep maakte in 2016 9,4 procent deel uit van een huishouden met een inkomen lager dan de lage-inkomensgrens.

zzp-ers in handel, vervoer en horeca lopen het grootste risico op armoede. De kleinste kans treft men aan bij de categorieën Financiële dienstverlening en Openbaar bestuur & Overheidsdiensten. (Bronnen: CBS & Business Insider, 17 jan. 2018)

Jurisprudentie verzekeringsplicht voor zzp-er

Een zzp-er krijgt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden een eenzijdig ongeluk met de bedrijfsauto van zijn opdrachtgever en raakt gewond. De schade tracht hij te verhalen op de opdrachtgever die volgens hem op grond van art. 7:611 BW had moeten zorgen voor een behoorlijke verzekering. Rechtbank Midden-Nederland denkt daar anders over.

Volgens de rechtbank is de vordering ongegrond. Volgens de rechtbank heeft de zzp-er de werkzaamheden uitgevoerd als zelfstandig ondernemer, zodat artikel 7:611 BW niet van toepassing is. Lees de jurisprudentie d.d. 23 maart 2012.

Compensatieregeling bij bevalling voor vrouwelijke zelfstandigen

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen vanaf 15 mei 2018 een compensatie aanvragen bij het UWV. De aanvraagperiode loopt tot 1 oktober 2018. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling getekend.

Door een wijziging in de Wet arbeid en zorg (Wazo) verviel in mei 2005 de publieke zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen. Naar schatting zo’n 20.000 vrouwen kunnen daarom vanaf 15 mei een aanvraag doen voor een compensatie van 5.600 euro bruto. De compensatie wordt vanaf 1 januari 2019 uitgekeerd. (Bron en meer: Min. SZW, 8 mrt. 2018)

NB: Naar schatting 20.000 vrouwen komen voor de compensatie van 5.600 euro bruto in aanmerking. Ruim 18.000 vrouwelijke zzp’ers hebben volgens het UWV daadwerkelijk compensatie aangevraagd voor gemiste zwangerschapsuitkering.

Jaar uitbetaling compensatie zwangere zzp-ers blijft 2019

Minister Koolmees blijft bij zijn voornemen de compensatie (zie boven) per 1 januari 2019 uit te keren. In zijn brief aan de Tweede Kamer van 8 maart 2018 schrijft hij letterlijk 'De compensatie zal nu vanaf 1 januari 2019 worden uitgekeerd. Uitbetaling zal dus in het eerste kwartaal van 2019 plaatsvinden. Dit is nodig om redenen van zorgvuldigheid. De compensatie is een inkomensvoorziening. Hierdoor telt de compensatie op bij het (gezins-)inkomen van de vrouwen. Dit kan gevolgen hebben voor toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag. Om terugvorderingen zoveel mogelijk te voorkomen, wordt de compensatie daarom in het nieuwe belastingjaar uitgekeerd. Vrouwen kunnen dan tijdig de extra inkomsten doorgeven aan de Belastingdienst.'

Zelfstandigen sparen meer dan werknemers

Wie denkt dat de gemiddelde zelfstandige bij zijn pensioen op een houtje moet bijten en moet aankloppen bij de overheid voor inkomenssteun, heeft het mis. In een column van Mathijs Bouman in het Financiele Dagblad wordt dit frame, dat veel wordt gebruikt door vakbonden, naar het rijk der fabelen verwezen. De vakbonden gebruiken dit beeld om er zo voor te zorgen dat zelfstandigen verplicht moeten sparen voor hun pensioen, aangezien ze ander vals zouden concurreren met werknemers die wel verplicht deelnemen aan een pensioenregeling. Partijen als de AFM hebben zich achter dit standpunt van de bonden geschaard.

Bouman bespreekt in zijn artikel echter een rapport van het CPB dat aantoont dat zelfstandigen helemaal niet zo weinig vermogen opbouwen gedurende hun werkzame leven. De bonden hebben weliswaar gelijk dat de gemiddeld opgebouwde pensioenaanspraken lager liggen (€ 180.000) dan die van een gemiddelde werknemer bij een pensioenregeling (€ 229.500). Maar daar staat tegenover dat zelfstandigen meer vermogen op hun spaar- en beleggingsrekeningen hebben staan en gemiddeld genomen ook meer aflossen op hun hypotheek. (Bron: Findi Net, 5 apr. 2018)

Kwart zzp’ers is omzet misgelopen afgelopen jaren

Ruim een kwart (25,1%) van de zelfstandig ondernemers heeft gedurende de afgelopen jaren een deel van hun omzet niet kunnen innen. Bij ruim de helft van deze groep (51%) ging dat om een percentage van 1-5 procent van hun gehele omzet. Bij 42,6% is dit minder dan 1 procent van de omzet en bij 6,4% was dit meer dan 5 procent. Dat blijkt uit onderzoek van zzp Barometer onder 840 zzp’ers in samenwerking met Knab.
(Bron: Barometer, 17 apr. 2018)

Wanbetaling in Azië nog erger

Situatie in Azië nog erger dan in Nederland Uit onderzoek van Paypal blijkt dat niet alleen zzp’ers in Nederland, maar ook in vier grote landen in Zuidoost-Azië problemen ervaren met betaald worden door hun opdrachtgevers. Ook laten betalingen vaak lang op zich wachten. Uit eerder onderzoek van zzp Barometer in samenwerking met Knab bleek dat dit ook het geval is bij Nederlandse zzp’ers. Ruim de helft (58 procent) van de freelancers in Singapore, de Filipijnen, Indonesië en Vietnam heeft te maken gekregen met opdrachten waarvoor zij nooit betaald zijn. Dat betekent dat de situatie daar nog erger is dan in Nederland. (Bronnen: Barometer & About HRM, 2 mei 2018)

Met één opdrachtgever ook zzp’er

Waar gaat het over: De belastinginspecteur oordeelde dat de betreffende man niet als zelfstandig ondernemer mag worden aangemerkt, omdat hij voor 90% voor slechts een enkele opdrachtgever heeft gewerkt. Hij had volgens de inspecteur dan ook geen recht op ondernemersaftrek. Om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling moet je namelijk minstens drie opdrachtgevers hebben.

Ondanks het gegeven dat de man voor 90% afhankelijk was van één opdrachtgever, achtte de rechter d.d. 8 mei 2018 hem zelfstandig genoeg om als zzp’er te worden aangemerkt. Hij kon namelijk zelf bepalen welke en hoeveel opdrachten hij aannam en wanneer hij op vakantie ging. Op basis daarvan oordeelde de rechter dat hij recht heeft op zaken als ondernemersaftrek. (Bronnen: zzp Barometer & About HRM, mei 2018)

Redactie: Het begint langzamerhand een klassiek probleem te worden. Het gaat namelijk helemaal niet om het feit of een zzp-er een zelfstandige is, maar of deze "werknemer in de zin van de sociale wetgeving is". Is er sprake van een verzekeringsplicht op basis van 3 criteria: Persoonlijke dienstverrichting, Loon en een Gezagsverhouding. Kennelijk was van het laatste criterium geen sprake en oordeelde de rechter, dat de `ingeleende` wel degelijk een zelfstandige status had.

Helft zzp’ers overweegt terugkeer naar loondienst

De helft van de zzp’ers staat niet afkerig tegenover opnieuw voor een baas gaan werken, concludeert arbeidsmarktanalist Intelligence Group uit onderzoek. De animo om in loondienst te werken is het grootst bij zelfstandigen onder de 25.

Intelligence Group deed het onderzoek omdat zzp’ers gelukkiger zouden zijn dan werknemers in loondienst. Het bedrijf wilde weten of zelfstandigen dan in de toekomst niet meer in loondienst zouden willen werken. Die vraag werd gesteld aan 1.533 zzp’ers. Ruim de helft (51%) geeft aan zeker (15%) of misschien (36%) weer een vast dienstverband aan te willen gaan. Jongeren zijn happiger op een loondienstverband: 22% van de zzp’ers onder de 25 jaar zou zeker terug willen in loondienst. Bij 50-plussers is dat 12%. (Bronnen: Intelligence Group en Accountancyvanmorgen, 12 jul. 2018)

Slechts één op de tien zzp’ers verhoogt tarieven wegens schaarste

Leidt krapte op de arbeidsmarkt ook tot hogere tarieven voor zelfstandigen? Dat valt nog behoorlijk tegen, blijkt uit recente cijfers. Velen hebben hun tarief zelfs verlaagd. Slechts 1 op de 10 zelfstandigen zegt het afgelopen jaar er qua uurtarief op vooruit te zijn gegaan. Bijna een even grote groep is juist in tarief gedaald. Gecorrigeerd voor inflatie zegt zelfs 3 op de 4 zelfstandigen er qua uurtarief op achteruit te zijn gegaan het afgelopen jaar, aldus een rondvraag van Intelligence Group onder 226 zzp’ers in het tweede kwartaal van dit jaar. (Bron: ZIPconomy, 3 okt. 2018)

Minimumtarief voor zzp’ers?

In het regeerakkoord is opgenomen dat er een minimumtarief voor zzp’ers van €18 gaat komen. Dit tarief is ingesteld om te zorgen dat flexwerkers niet langer voor zeer lage uurtarieven aan het werk gaan.

Daar staat tegenover dat de opdrachtgeversverklaring voortaan ook digitaal kan worden ingestuurd, via een daarvoor bestemde webmodule.

Wanneer de veranderingen worden doorgevoerd is nog onduidelijk, want het lijkt erop dat het invoeren van het minimumtarief stuit op enkele Europese wetten. (Bron: MKB Belangen, 25 okt. 2018)

Wetgeving zelfstandig ondernemerschap

Het kabinet boekt verdere voortgang met de uitwerking van de nieuwe wetgeving voor zelfstandig ondernemers en opdrachtgevers. Zo ligt de uitwerking van de opdrachtgeversverklaring op schema. De webmodule is eind 2019 gereed. Per 1 januari 2019 wordt het criterium ‘gezag’ uit het arbeidsrecht verduidelijkt, een criterium dat een belangrijke rol speelt bij de vaststelling of iemand een dienstverband heeft.

De maatregelen ter bescherming van ondernemers van de onderkant en ruimte voor ondernemers aan de bovenkant vragen op onderdelen verdere verkenning. Deze maatregelen lopen daarom een jaar vertraging op. Dat schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën, mede namens staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat, in de Tweede voortgangsbrief aan de Tweede Kamer. (Bron en meer: Rijksoverheid, 27 nov. 2018)

Karakteristieken en tarieven zzp’ers

Het door zzp’ers bij opdrachtgevers in rekening gebrachte uurtarief is in het onderzoek gebaseerd op de vergoeding per uur, per geleverd product, per opdracht etc. van de laatst afgeronde opdracht of anders op de jaar- of maandomzet gedeeld door het aantal gewerkte uren. Bijna de helft van alle zzp’ers met zakelijke opdrachtgevers berekent een uurtarief van maximaal € 50, ongeveer 13 procent heeft een uurtarief onder de € 25, 6 procent onder de € 15 en ongeveer 2 procent onder de € 5 per uur. (Bron en meer: SEO, 2018-68)

Helft zzp’ers bereid te betalen voor payrollservice

Iets meer dan de helft van de zzp’ers (50,5%) is bereid om een bepaald percentage van het uurloon af te staan, in ruil voor de zekerheid van een payrollservice. Gemiddeld zijn zij bereid om hier 2,4% van hun uurtarief voor neer te leggen. zzp’ers in de leeftijd van 25-35 hebben het meeste over voor de zekerheid die payrolling biedt (3% van uurtarief). Dat blijkt uit onderzoek van zzp Barometer onder 780 zzp’ers in samenwerking met FreelancePayroll.

zzp’ers in de leeftijdsgroep van 25 tot 35 zijn gemiddeld bereid om 3% van hun uurtarief af te staan in ruil voor de zekerheid van een payrolldienst. Zelfstandigen in de leeftijd van 35 tot 45 hebben hier het minste voor over (1,9%). Vervolgens geldt dat, naarmate de leeftijd oploopt, zij steeds iets meer over hebben voor zekerheid. (Bron: Barometer, 15 jan. 2019)

Rechter haalt bezorgmodel Deliveroo onderuit: bezorgers zijn geen zzp’er

Vakbond FNV heeft een belangrijke overwinning behaald op maaltijdbezorger Deliveroo. Die mag bezorgers van de rechter niet langer als zzp’ers aanmerken. Bezorgers moeten vallen onder de CAO voor beroepsgoederenvervoer, oordeelt de rechter op 14 januari 2019. 

Begin 2018 besloot Deliveroo om de arbeidsovereenkomsten van bezorgers om te zetten in ‘partnerovereenkomsten als zelfstandig ondernemer’. Er kwam enorm veel verzet tegen. FNV meende dat er sprake was van een verkapt dienstverband. (Bron: Emerce, 15 jan. 2019)

NB: De maaltijdbezorger gaat in hoger beroep. Ook al omdat de tegenpartij FNV volgens Deliveroo ‘geen enkele bezorger (heeft) gevonden om deze zaak te ondersteunen, aangezien bezorgers juist kiezen voor de flexibiliteit van het werken als zelfstandige’.

Deliveroo-bezorgers blijven gewoon zzp’ers

Maaltijdbezorger Deliveroo blijft gewoon werken met zzp'ers. Dat zegt Stijn Verstijnen, directeur van Deliveroo Nederland tegen De Telegraaf. Het bedrijf hekelt de opstelling van vakbond FNV. Deliveroo zegt zich ook geen zorgen te maken over een claim nu de rechter heeft bepaald dat de bezorgers geen zzp'ers, maar werknemers zijn.

'Er heeft zich nog geen enkele bezorger bij ons gemeld naar aanleiding van de rechterlijke uitspraken', zegt Verstijen. 'We hebben wel tientallen vragen gehad van bezorgers of zij kunnen blijven werken op de manier zoals ze nu doen. De uitspraken hebben vooral voor veel onduidelijkheid gezorgd.' (AD, De Telegraaf, Nu e.a., 23 jan. 2019)

Redactie: dat is een nogal naïeve opmerking. Wanneer namelijk de uitspraak van de rechter niet met succes wordt aangevochten, kan de Belastingdienst een naheffing opleggen en de zzp-ers als "werknemers in de zin van de sociale wetgeving" beschouwen. Een actie die het UWV voor 2006 voortvarend deed. Het is overigens niet de keuze van de zzp-er zelf, maar de voorwaarden van de wet.

Deliveroo valt onder verplichtstelling pensioenfonds Vervoer

Maaltijdbezorger Deliveroo valt onder de verplichtstelling van pensioenfonds Vervoer, vindt de kantonrechter. Deliveroo gaat tegen de uitspraak in beroep. Zolang dat loopt hoeft het bedrijf geen achterstallige premies te betalen.
Redactie: Kennelijk houdt deze uitspraak in, dat de kantonrechter ook een dienstverband aanneemt, terwijl Delivero nog steeds met zzp-ers werkt, waarbij volgens de “inlener” geen sprake is van een dienstverband. Maar zonder dienstverband ook geen pensioenverplichting. Een kip-ei probleem. Maar Pensioenfondsen zijn niet zo laks als de Belastingdienst m.b.t. heffingen als het gaat om het innen van pensioenpremie.

ACM onderzoekt mogelijkheid prijsafspraken kwetsbare zzp’ers

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt of ze kwetsbare zzp’ers kan helpen bij het maken van collectieve tariefafspraken met opdrachtgevers. Voor een groeiende groep zelfstandigen aan de onderkant van de arbeidsmarkt is het lastig om rond te komen. Tot deze groep zzp’ers horen bijvoorbeeld pakjesbezorgers, schoonmakers en taxichauffeurs. zzp’ers mogen op dit moment onderling geen prijsafspraken maken vanwege het kartelverbod. Verschillende partijen pleiten al langer voor afspraken over minimumtarieven voor zzp’ers. In andere Europese landen mogen zelfstandigen wel prijsafspraken maken.

“We bekijken of we binnen de wettelijke regels een uitzondering kunnen maken voor deze groep om sociale dumping te voorkomen”, zegt voorzitter Snoep van ACM. (Bron: Flex Nieuws, 15 feb. 2019)

zzp’er moet vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur verdienen

De plannen voor een minimumtarief stonden al in het regeerakkoord en in juni 2019 komt er dan eindelijk duidelijkheid. Vanaf 2021 moeten zzp-ers minimaal € 16 per uur verdienen. Het kabinet is al langere tijd op zoek naar een manier om de groeiende groep schijnzelfstandigen te beschermen. Met de invoering van een soort minimumloon voor alle zelfstandigen is dat een stap in de goede richting.

De bodem van € 16 per uur is vergelijkbaar met het wettelijk minimumloon. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende sectoren. Het is opvallend dat het kabinet er rekening mee houdt dat zzp-ers een derde van hun tijd kwijt zijn aan overige werkzaamheden zoals administratie en acquisitie. Als je drie uur werkt, verdien je dus minimaal 32 euro.

Deze maatregel heeft vooral gevolgen voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Mensen in de thuishulp en groenvoorziening en schoonmakers, maaltijdbezorgers en taxichauffeurs die via onlineplatforms werken, komen nu vaak niet boven de € 12 per uur uit. Ook in de bouw en de wereld van de kunsten en media, wordt vaak zo weinig verdiend dat zzp’ers alleen kunnen rondkomen dankzij onder meer de zelfstandigenaftrek en zorg- en huurtoeslagen.

Bij zzp’ers met een tarief boven de 75 euro (prijspeil 2019) gaat het kabinet ervan uit dat ze kunnen sparen voor werkloosheid en pensioen en dat ze zich kunnen verzekeren. Of dit betekent dat zzp-ers per 2021 ook verplicht worden zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en pensioen, is onduidelijk.

Wat de zelfstandigenverklaring betreft wordt het volgende gesteld: ''Om de zelfstandigenverklaring te kunnen gebruiken, mag een opdracht niet langer dan een jaar duren. Dit houdt in dat in de overeenkomst van opdracht moet opgenomen dat partijen de bedoeling hebben geen arbeidsovereenkomst te sluiten. Ook is een inschrijving in de Kamer van Koophandel nodig. Als zzp’ers aan deze voorwaarden voldoen, lopen ze geen risico op naheffingen zoals de loonheffing. De webmodule die de zelfstandigenverklaring kan ondersteunen, wordt op dit moment getest."

(Bron en meer: Min SZW, 24 jun. 2019)

Redactie: Het minimumloon in Nederland gaat 2x per jaar omhoog, waarom moeten de zzp-ers wachten tot 2021?

CNV oneens met minimaal 16 euro zzp-ers

Om de zzp'ers aan de ''onderkant'' van de arbeidsmarkt te beschermen tegen armoede en schijnzelfstandigheid wil het kabinet een minimumtarief van 16 euro per uur invoeren. Dat bedrag zou voldoende moeten zijn om van te leven en om daarnaast bijvoorbeeld een verzekering voor arbeidsongeschiktheid te nemen.

Het CNV noemt het kabinetsvoorstel ''een schijnoplossing'' en stelt dat het minimumtarief zeker 25 euro per uur moet zijn. ''Met het voorstel van 16 euro normaliseer je zwak ondernemerschap en kweek je een categorie B-werknemers: werknemers zonder ontslagbescherming, loondoorbetaling bij ziekte, pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering'', aldus CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden (juni 2019).

zzp’ers kunnen collectief afspraken maken over minimuminkomen

zzp’ers kunnen collectief afspraken maken over hun beloning om aan een minimuminkomen te komen. Dat staat in de nieuwe ‘concept-leidraad tariefafspraken zzp’ers’ van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De leidraad (23 juli 2019) sluit volgens de ACM aan bij de initiatieven van het kabinet om de positie van zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt te verbeteren.

De leidraad laat zien welke ruimte zzp’ers volgens de Mededingingswet hebben om collectieve afspraken maken over hogere tarieven. Dat kan onder andere als zzp’ers:
 • ‘Zij-aan-zij’ werken met werknemers en daardoor geen onderneming zijn in de zin van de Mededingingswet.
 • Onderling afspreken om het door het kabinet aangekondigde wettelijke minimumtarief in de periode voor de invoering daarvan al te waarborgen.
 • Met hun opdrachtgevers gezamenlijk afspreken dat een hoger minimumtarief nodig is om op een bestaansminimum te komen.

Absurde tarieven vakmensen een fabeltje

Het is een fabeltje dat de stijgende tarieven van zzp’ers de oorzaak zijn van de hoge bouwkosten. Gemiddeld kost een zzp’er namelijk niet meer dan een werknemer, zo blijkt uit een enquête van Zelfstandigen Bouw (15 mei 2019) over de tarieven van zzp'ers.

Uit de enquête onder 1000 zzp’ers blijkt dat 43% een tarief hanteert van nog geen 40 euro per uur. Eveneens 43% vraagt tussen de 40 en 45 euro per uur. De kosten van een vakman-werknemer bewegen zich al jaren tussen de 40 en 45 euro per uur. Slechts 14 procent van de zzp’ers vraagt meer. De tarieven zijn de afgelopen jaren wel aanmerkelijk gestegen, zegt Verhoef. “Maar de zzp’er had dan ook een inhaalslag te maken.

BAM belooft zzp-contracten te verbeteren

Bouwbedrijf BAM heeft in gesprek met Zelfstandigen Bouw beloofd hun contracten voor zzp’ers te verbeteren. In augustus 2019 kwam naar buiten dat het bedrijf alleen nog maar zzp’ers inhuurt via de bemiddelaar Brainnet. In de contracten met die zzp’ers staat onder andere dat er een screeningsperiode van 4 weken is. Als de zzp’er niet door de screening komt, heeft deze 4 weken gewerkt zonder betaald te worden. Daarnaast zit er ook een proeftijd van 10 dagen op het contract, waarbij zzp’ers ook niet betaald worden als ze niet bevallen.

Zelfstandigen Bouw kwam daarom in actie. BAM is nu in gesprek met de belangenorganisatie voor zzp’ers in de bouw en heeft beloofd de zzp-contracten te gaan verbeteren. Volgende maand is er weer een gesprek tussen Zelfstandigen Bouw en BAM.

Internetconsultatie minimumtarief en zelfstandigenverklaring online

Minister Koolmees en staatssecretaris Snel willen dat alle zzp’ers vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur verdienen, dat wisten we al. Hieraan wordt nu toegevoegd dat het minimumtarief gaat gelden voor alle uren die een zzp’er aan een opdracht besteedt. Er is rekening mee gehouden dat zzp’ers gemiddeld een derde van hun tijd moeten besteden aan overige werkzaamheden, zoals administratie. Het tarief is exclusief directe kosten die een zzp’er voor een klus maakt: kosten voor materiaal komen dus bovenop de 16 euro per uur. Aldus de voorstellen van de twee bewindslieden.

Nieuw is ook dat zzp’ers, die meer dan 75 euro per uur verdienen, daarnaast de mogelijkheid krijgen om onder voorwaarden een zelfstandigenverklaring te gebruiken. Hiermee kunnen ze vooraf afspreken dat ze als zelfstandige het werk uitvoeren. Om de zelfstandigenverklaring te kunnen gebruiken, is een inschrijving bij de Kamer van Koophandel nodig. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, lopen opdrachtgevers maximaal een jaar geen risico op naheffingen zoals de loonheffing. En krijgen zowel opdrachtgevers als zelfstandigen zoveel mogelijk zekerheid over arbeidsrechtelijke gevolgen, pensioen en CAO-bepalingen.

Niet onbelangrijk, de bedoeling is om aan het gedoe met de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) een einde komt door deze wet op te heffen en te vervangen door de nieuwe Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring (afkorting Wet MZZ?).

Redactie: Zijn alle reeds ingevulde Model Overeenkomsten (DBA) dan voor niets geweest?

De zelfstandigenverklaring heeft de volgende inhoud: Er is sprake van een geldige zelfstandigenverklaring als
a. de zelfstandigenverklaring deel uitmaakt van een schriftelijke overeenkomst waarin de werkverstrekker en de werkende overeenkomen dat de werkende werkzaamheden gaat verrichten;
b. in de zelfstandigenverklaring het nummer is opgenomen waaronder de werkende is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
c. de overeenkomst en de zelfstandigenverklaring vóór aanvang van de werkzaamheden door beide partijen zijn ondertekend en van een dagtekening zijn voorzien;
d. in de overeenkomst is opgenomen dat het de bedoeling is van beide partijen dat de overeenkomst niet voldoet aan de omschrijving van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
e. de werkzaamheden blijkens de overeenkomst worden aangegaan voor een duur van ten hoogste een jaar;
f. de werkende uiterlijk 30 dagen na de dag waarop de werkende het overzicht, bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, aan de werkverstrekker heeft verstrekt, met overeenkomstige toepassing van artikel 7, eerste tot en met achtste en veertiende lid, van de Wet minimumbeloning zelfstandigen, voor de werkzaamheden een arbeidsbeloning ontvangt van ten minste € 75 per uur; en
g. er wordt voldaan aan een aantal verplichtingen (zie internetconsultatie hieronder).

De internetconsultatie start 28 oktober en eindigt 9 december 2019.

zzp’er krijgt voor 85% binnen 30 dagen betaald

Toch zijn er ook situaties waarbij de betaling tot meer dan 60 dagen op zich laat wachten. Voor veruit de meeste zzp’ers is te laat betaald worden echter geen reden om het zzp-schap vaarwel te zeggen.

In de wet staat vermeld dat als met particulieren wordt gewerkt, er zelf een betalingstermijn bepaald mag worden. Bij zakelijke klanten werkt het anders. Wordt er niets afgesproken, dan moet de factuur binnen 30 dagen betaald zijn. In een overeenkomst mag een termijn van maximaal 60 dagen afgesproken worden. Voor een termijn langer dan 60 dagen moeten beide partijen aan kunnen tonen dat het voor beide partijen niet nadelig is.

zzp'er in 2020 meer tevreden over financiële positie

zzp-ers zijn positiever over de financiële positie van hun onderneming. Volgens onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO (december 2019) is 53 procent van de ruim 1,1 miljoen zzp'ers tevreden met hun inkomen en het behoud van opdrachten. Dit was vier jaar terug nog 43 procent van alle zelfstandigen. Vooral lager opgeleide zelfstandigen, zoals bouwvakkers, zeggen dat hun onderneming er nu beter voor staat.

De afgelopen jaren is het aantal zzp'ers voortdurend gestegen. Met het aantrekken van de economie en de toename van de koopkracht is ook de stemming onder die groep ondernemers verbeterd. Naast positivisme over opdrachten en verdiensten maken zzp'ers zich ook minder zorgen over de toekomst van het bedrijf.

Webmodule zzp start als pilot

Een deel van de bedrijven zal in de toekomst de werkrelatie anders moeten vormgeven als ze een opdracht door een zzp’er willen laten uitvoeren. Dat blijkt uit de testfase van de webmodule, een hulpmiddel bij het beoordelen van de werkrelatie. Deze webmodule is naar verwachting vanaf het najaar in een pilot vrijwillig te consulteren, zodat bedrijven en zzp’ers zich kunnen voorbereiden. Dat schrijven minister Koolmees en staatssecretaris Vijlbrief, mede namens staatssecretaris Keijzer, aan de Tweede Kamer.

In deze brief staat ook dat het kabinet afziet van het indienen van het wetsvoorstel met de maatregelen voor een minimumtarief voor zzp’ers en de zelfstandigenverklaring voor de hogere tarieven. Het voorstel brengt voor alle zelfstandigen teveel administratieve lasten met zich mee om effectief te zijn, zo blijkt ook uit consultatie bij belanghebbenden. (Bron en meer: Min. SZW, 15 jun. 2020)

Ga terug naar subrubriek zzp-er.