Zelfstandige Zonder Personeel


1. Zelfstandigen- en startersaftrek (ZZP)   4 mei 2012
4 oktober 2020  |  , , , , ,
Inhoud Vast bedrag Urencriterium Ook omzet is criterium toekennen zelfstandigenaftrek PvdA niet van plan zelfstandigenaftrek af te schaffen Belastingplan 2014 (september 2013) Urencriterium ...

2. Schijnzelfstandige   13 juni 2015
23 januari 2024  |  , , , , , , , , , ,
Inhoud Inleiding Actie minister Asscher CAO-afspraken over minimumtarief zelfstandigen Fenomeen schijnzelfstandige reactie op falend beleid Antwoord op vragen over gedwongen zzp-erschap Invoering ...

3. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... onderneming en vestiging Deeltijdontslag Uitbesteden werkzaamheden Uitbesteden werkzaamheden aan zelfstandigen Redelijke grond voor ontslag uitzendkracht Verval arbeidsplaatsen over toekomstige ...

4. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... verbod op te leggen om na het einde van het dienstverband andere werknemers van de werkgever of zelfstandigen die voor de werkgever werkzaamheden verrichten te bewegen om hun relatie met de ...

5. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... verstaan ‘het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de private sector’. Met andere woorden, deze artikelen geven ...

6. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... Dat zijn bij elkaar bijna 5,5 miljoen, bijna twee derde (65 procent) van alle werkenden. Tussen zelfstandigen en werknemers verschillen de percentages werkenden buiten kantoortijden ...

7. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... dan via een maatwerkregeling. Dit kan op verschillende manieren: de werkgever kan bijvoorbeeld zelfstandige bedrijfsartsen (of andere kerndeskundigen) extern inhuren, de kerndeskundigen via ...

8. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... voorloper met ‘omgekeerde’ verordening sociaal domein Werknemers vaker arbeidsongeval dan zelfstandigen Fouten bij het kiezen van een nieuwe arbodienst Steeds meer teveel aan informatie ...

9. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... kabinet toegezegde koopkrachtmaatregelen doorgaan. Niet-westerse migranten, bijstandontvangers en zelfstandigen hebben het zwaarst. Waar het landelijk gemiddelde in 2014 op 7,6 procent lag, leeft ...

10. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Waar komt het op neer? Als de werkgever niet aannemelijk kan maken dat de opdrachtnemer een echte zelfstandige is, wordt diegene beschouwd als een schijnzelfstandige. Het doet er niet toe dat de ...

11. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... van de 2e schijf 14%; - het plafond € 14 miljoen. De bedragen voor de S&O-aftrek voor zelfstandigen, inclusief de extra aftrek voor zelfstandige starters, zullen worden geïndexeerd. ...

12. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... tot en met 2020 een vast tarief voor de elektriciteit die geleverd wordt aan laadpalen met een zelfstandige verbinding met het net. Belastingen Het belastingtarief in derde schijf gaat van ...

13. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... worden nu ook tijdelijke medewerkers, zoals stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen gescreend. Kosten voor kinderopvang stijgen in 2018 vanwege de verhoogde uitgaven ...

14. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... maar ook zekerheid bieden aan ZZP’ers en opdrachtgevers. Om aan de onderkant van de arbeidsmarkt zelfstandigen vaker bescherming te bieden, is in de toekomst in bepaalde gevallen verplicht ...

15. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... er dus niet zoveel op achteruit, tenzij ze bijvoorbeeld hun baan kwijtraakten. Het inkomen van zelfstandigen daarentegen beweegt sterker mee met de economische ontwikkelingen. De krimp van de ...

16. Beroepsbevolking   20 maart 2009
9 maart 2021  |  , ,
... de werkkring Het CBS maakt het volgende onderscheid: Vaste arbeidsrelatie Flexibele arbeidsrelatie Zelfstandigen - vast dienstverband en vaste uren - geen vast dienstverband, maar bij goed ...

17. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
24 september 2020  |  , , , ,
... tot de beroepsopleidende leerweg: de vakopleiding (twee tot vier jaar) een opleiding tot volledig zelfstandige uitvoerder van werkzaamheden; de middenkaderopleiding (drie tot vier jaar) en; de ...

18. Bijstand (ZZP-er)   30 maart 2016
4 oktober 2020  |  , ,
... structurele oplossing Problematiek kwijtschelding Antwoord op vragen Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) Toenemend aantal zzp-ers vraagt bijstand aan Kamer wil nadere oplossing voor ...

19. Boetes Arbo   16 februari 2019
19 december 2019  |  , , ,
... dan via een maatwerkregeling. Dit kan op verschillende manieren: de werkgever kan bijvoorbeeld zelfstandige bedrijfsartsen (of andere kerndeskundigen) extern inhuren, de kerndeskundigen via ...

20. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
... met hun werknemers in Nederland komen werken (deze meldingsplicht geldt ook voor buitenlandse zelfstandigen in sommige sectoren die tijdelijk in Nederland komen werken). Normwijzigingen per 1 ...

21. Burgerservicenummer (BSN)   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , ,
... ZZP’er mogelijk uit BTW-nummer gehaald Belastingdienst in de fout Nieuwe btw-nummers voor zelfstandigen op komst Gebruik geen fictief BSN Verwerking formulier Burgerservicenummer gestaakt ...

22. Burn-out   3 oktober 2009
1 april 2021  |  , ,
... het CBS op basis van recente cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van het CBS en TNO. Enkele opmerkelijke verschillen: ...

23. CAO (inhoud)   20 maart 2009
22 mei 2021  |  , , ,
... bureaus is voor de allereerste keer in een CAO, 8% vakantiegeld opgenomen voor ZZP’ers. Alle zelfstandigen werkzaam in de architecten branche hebben daar vanaf 2021 recht op. Ook wordt het ...

24. CAO (inleiding)   20 maart 2009
18 maart 2021  |  , ,
... 1,9 miljoen (2003). * Voorbeeld verschil tussen vakcentrale en vakbonden: De FNV bestaat uit 16 zelfstandige vakbonden, die werkzaam zijn in bijna alle sectoren van onze maatschappij. De ...

25. CAO (ontwikkelingen)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... heeft dat recht wel.' Flexibilisering arbeidsmarkt groot gevaar voor CAO's De groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) kan er voor zorgen dat het CAO-stelsel in de toekomst ...


Bekijk items: 1 tot 25 (174 totaal)