Algemene Nabestaandenwet


1. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... Inleiding en voorwaarden De Anw is op 1 juli 1996 in werking getreden. De Anw verving de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) uit 1959. Ten opzichte van de andere sociale wetten kenmerkt ...

2. Algemene nabestaandenwet (tabellen)   30 maart 2009
8 januari 2024  |  , ,
1 jauari 2024 Alleenstaanden Met heffingskorting Zonder heffingskorting Bruto € 1.514,42 € 1.514,42 Loonheffing € 278,75 € 558,92 Netto € 1.235,67 € 955,50 Verzoringsuitkering en ...

3. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... deel AOW-premie binnen de belasting in 25 jaar tijd oplopen tot 35 procent van het salaris. Meer algemene informatie en de geschiedenis van de AOW is onder meer te vinden op de website van ...

4. Anw-hiaatpensioen   18 juli 2012
11 juli 2019  |  , ,
... is een vrijwillige verzekering die de gevolgen ondervangt van de invoering van de Algemene nabestaandenwet (1 juli 1996). Uitkering tot bereiken AOW-gerechtigde leeftijd Het ...

5. Belastingplan 2022   22 september 2021
2 november 2021  |  , , , , , ,
... is nog onder voorbehoud van (definitieve) vaststelling AOW Het premiepercentage voor de Algemene ouderdomswet (AOW) wordt op hetzelfde niveau vastgesteld als in 2021 (17,90%). Bij het ...

6. Herfstakkoord 2014 tot 2018 (11 okt 2013)   14 oktober 2013
4 juni 2017  |  , , ,
... maken van de vergoeding voor een OV-jaarkaart komt te vervallen. Heffingskorting De afbouw van de algemene heffingskorting in de vierde belastingschijf wordt teruggedraaid. Huishoudentoeslag De ...

7. Inkomensafhankelijke inhoudingen, uitkeringen en regelingen   14 januari 2012
15 juli 2018  |  , , , ,
... De wetten kunt u vinden op site van de Belastingdienst. Op deze site staat ook informatie over de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) en de Aanpassingswet Algemene wet ...

8. Inkomsten en uitgaven / jaarverslagen   9 juni 2019
9 april 2020  |  , ,
... van de Ziektewet, waarvoor de loondoorbetaling bij ziekte in de plaats kwam, een nieuwe algemene Zorgverzekering als vervanging van de Ziekenfondswet, de invoering van een veel ...

9. Kinderopvang (inleiding)   20 maart 2009
5 augustus 2021  |  , , ,
Inhoud Betaling kosten Kindgebonden budget Vierogenprincipe Rekentool Scherper toezicht kinderopvang Continue screening Cijfers screening Nieuwe handleiding ‘Continue screening kinderopvang’ ...

10. Loonheffing   20 maart 2009
28 december 2019  |  , , , , , , , , , , , ,
... volksverzekeringen Op het loon worden de premies volksverzekeringen** ingehouden voor de: AOW (Algemene ouderdomswet); Anw (Algemene nabestaandenwet); AWBZ (Algemene wet bijzondere ...

11. Minimumloon (tabellen)   30 maart 2009
23 april 2024  |  , , , , , , , ,
... Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Algemene Ouderdomswet (AOW) Algemene Nabestaandenwet (Anw) Wet werk en arbeidsondersteuning ...

12. Minimumloon (WML)   15 juni 2015
22 februari 2024  |  , , , , , , , ,
... Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Algemene Ouderdomswet (AOW) Algemene Nabestaandenwet (Anw) Wet werk en arbeidsondersteuning ...

13. Nabestaandenpensioen   20 maart 2009
7 oktober 2020  |  , , , , ,
... zijn: een nabestaande komt in aanmerking voor een nabestaandenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Ook weeskinderen komen ...

14. Overlijden   20 maart 2009
20 februari 2020  |  , , , , ,
... inkomsten. In bepaalde gevallen komen nabestaanden in aanmerking voor uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw), zie subrubriek Algemene nabestaandenwet. Bedrijfsongeval met ...

15. Partnertoeslag   25 december 2012
18 april 2019  |  , ,
Inhoud Inleiding Partner heeft geen eigen inkomsten Partner heeft eigen inkomsten Partner heeft buiten Nederland gewoond of gewerkt Berekening partnertoeslag AOW gerechtigde overlijdt Verhoging ...

16. Regeerakkoord (29 okt 2012)   30 oktober 2012
,
... - (vrijwel) letterlijk overgenomen en in alfabetische volgorde geplaatst - de volgende: • Algemene nabestaandenwet (Anw) Voor nieuwe gevallen wordt de maximale duur van een ...

17. Sociale verzekeringen   20 maart 2009
28 november 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... en Zorgverzekeringswet. De volksverzekeringen, die gelden voor alle ingezetenen, zijn: Algemene Ouderdomswet (AOW); Algemene Nabestaandenwet (Anw); Algemene Kinderbijslagwet (AKW); ...

18. Sociale verzekeringen (tabellen)   30 maart 2009
5 oktober 2023  |  , , ,
... voor 2021 is € 58.311 per kalenderjaar (2020: € 57.232). De premiepercentages 2021 zijn: Algemene ouderdomswet (AOW) 17,90% (2020: 17,90%) Algemene nabestaandenwet (Anw) 0,10% (2020: ...

19. Sociale Verzekeringsbank (SVB)   20 maart 2009
6 december 2020  |  , ,
... ANW en AKW De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert drie van de vier volksverzekeringen uit: de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene Nabestaandenwet (Anw) en de Algemene Kinderbijslagwet ...

20. Uitzending naar het buitenland (expatriëring)   20 maart 2009
27 februari 2020  |  , , , , ,
... hebben verlaten - immigranten en expats dus. De vrijwillige verzekering voor de AOW en de Algemene Nabestaandenwet (Anw) voor mensen die in het buitenland wonen, wordt beperkt tot een ...

21. Volks- en werknemersverzekeringen   20 maart 2009
5 januari 2020  |  ,
... uit werk en woning heeft, betaalt hij premie volksverzekeringen. De volksverzekeringen zijn: Algemene nabestaandenwet (Anw) Algemene Ouderdomswet (AOW) Wet langdurige zorg (Wlz) Algemene ...

22. Voorschotregeling AOW   25 december 2012
7 mei 2017  |  , , ,
... recht op een uitkering op basis van de verschillende werknemersverzekeringen, de volksverzekering Algemene nabestaandenwet (Anw) en sociale voorzieningen sluit aan op de ingangsdatum van het ...

23. Wezenpensioen   20 maart 2009
20 maart 2017  |  , ,
... Wezenpensioen geldt als aanvullende uitkering naast de wettelijke uitkering volgens de Algemene nabestaandenwet (Anw). Kinderen hebben tot hun 18e recht op wezenpensioen. Kinderen die ...

24. De Algemene Nabestaanden Wet (ANW) bestaat niet meer, met vaak armoede als gevolg!   1 mei 2023
2 juni 2022  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | , , , , ,
Nadat eerst de Algemene Nabestaanden Wet werd versoberd, werd deze in 2015 vrijwel volledig afgeschaft. Alleen “weduwen”* met kinderen beneden de leeftijd van 18 jaar komen nog in aanmerking. ...

25. Aanpassing Algemene nabestaandenwet verzacht?   4 april 2013
4 april 2013  | De Volkskrant  | Fred Barkhuis  | 
... de Nabestaandenwet die het kabinet heeft aangekondigd, wordt mogelijk verzacht. Daarmee sluit de Algemene nabestaandenwet (Anw) aan in de toenemende reeks van kabinetsplannen die moeten worden ...


Bekijk items: 1 tot 25 (34 totaal)