Anw


1. Anw-hiaatpensioen   18 juli 2012
11 juli 2019  |  , ,
... verzekering Uitkering tot bereiken AOW-gerechtigde leeftijd Premie Vrijwillige verzekering Het Anw-hiaatpensioen is een vrijwillige verzekering die de gevolgen ondervangt van de invoering van ...

2. Aanwezigheidsdienst   12 juli 2010
10 maart 2017  |  , ,
Inhoud Oproepbaar Berekening Regels Oproepbaar Een aanwezigheidsdienst houdt in dat de werknemer op zijn werkplek oproepbaar bent om na oproep zo snel mogelijk aan het werk te gaan. Een ...

3. Vervoer vanwege de werkgever   20 maart 2009
13 maart 2018  |  , ,
... Besloten busvervoer Naslag Besloten busvervoer In de volgende situaties is er sprake van vervoer vanwege de werkgever, ook wel besloten busvervoer genoemd: de werkgever organiseert het vervoer ...

4. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... Uitkering inkomensafhankelijk Soorten uitkeringen Halfwezenuitkering vervalt Hoogte uitkering. Anw-hiaatpensioenverzekering Cijfers Gesprekken over verandering nabestaandenwet Wetsvoorstel ...

5. Onterecht ontslagen in proeftijd vanwege politieke voorkeur   6 juni 2023
6 juni 2023  |  , , , , ,
De kantonrechter vernietigt het proeftijdontslag vanwege strijd met het (opzeg)verbod om onderscheid te maken op basis van politieke gezindheid. De vraag die de kantonrechter eerst moet ...

6. 30%-regeling   20 juli 2010
9 juli 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... deskundig is, welke deskundigheid op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of slechts schaars aanwezig is. Als tijdens de uitzending niet langer wordt voldaan aan het schaarste- en ...

7. 30%-vergoedingsregeling   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , , ,
... deskundig is, welke deskundigheid op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of slechts schaars aanwezig is. Per 1 januari 2001 is de faciliteit neergelegd in een wettelijke regeling die in ...

8. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... recht op dividend. Werknemers krijgen er een vorm van zeggenschap bij. Ze mogen als aandeelhouder aanwezig zijn bij de aandeelhoudersvergaderingen en daar dus ook stemmen over het beleid. Het ...

9. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... NB: Als er sprake is van een arbeidsrelatie (omdat er naast arbeid en loon een gezagsverhouding aanwezig is), dan kan de opdrachtnemer onder omstandigheden claimen dat hij als werknemer moet ...

10. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
14 december 2019  |  ,
Inhoud Nieuw besluit 17 november 2015 Aanpassing aan pensioenwetten Goedkeuringen Aanwijzingen Onderdelen Nieuw besluit 17 november 2015 Het besluit 17 november 2015 is een samenvoeging en ...

11. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... weg te nemen bij werknemers én werkgevers en biedt toegang tot werknemer en werkgever vanwege de nauwe betrokkenheid bij reorganisaties en faillissementen. Verder is de kans van slagen ...

12. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... op 'Dit wordt onder meer veroorzaakt door de aantrekkende economie: er worden minder aanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen ingediend. Daarnaast lijken werkgevers en werknemers vaker te ...

13. Administratie WKR   7 februari 2017
10 juli 2018  |  , ,
Inhoud Inleiding administratie Aanwijzen eindheffingsbestanddelen Naslag Bijna goed is niet goed genoeg Wordt de aanwijzigingsverplichting werkkostenregeling aangepast? Inleiding administratie ...

14. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... BMKB nodig hebben om bancair krediet te krijgen. De regeling heeft in de crisisjaren geld gekost vanwege het toegenomen aantal faillissementen, maar draait in normale omstandigheden binnen de ...

15. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... drinken is mogelijk. De kantonrechter zal willen nagaan of er een (schriftelijk) alcoholbeleid aanwezig is en of dit in de organisatie bij de werknemers bekend is gemaakt. Ook zal hij kijken of ...

16. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
... robotwetten nog 6 risico’s als je met robots gaat werken Lagere waardering Randstad en Adecco vanwege robotisering In 2030 zoeken wij geen werk, maar zoekt het werk ons Samenwerken met robots ...

17. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
22 mei 2021  |  ,
... deze drie elementen daaronder. MVO is een ontwikkeling die de laatste jaren steeds nadrukkelijker aanwezig is en steeds meer als een standaard manier van produceren wordt gezien. Een van de ...

18. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... de kinderbijslag een goede tweede, hoewel het slechts om 3 procent van de AKW-uitkeringen gaat. De Anw-uitkering wordt in bijna 8 procent van de gevallen in het buitenland uitgekeerd. Met 6,5 ...

19. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... van de verwerking vaststelt. Dat betekent dat de verwerker persoonsgegevens verwerkt volgens de aanwijzingen en enkel ten behoeve van de verantwoordelijke. Wanneer de verwerker de ...

20. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... de Belasting, RDW en kadaster. Volgens NRC wordt bij de helft van de personen die het algoritme aanwijst daadwerkelijk fraude aangetoond, bij de andere helft zou dit ook het geval kunnen zijn, ...

21. All-in-one-loon   18 maart 2019
1 mei 2023  |  , , , , ,
... de kant van de werkgever. Voor salarisprofessionals een interessante uitspraak, omdat het vonnis aanwijzingen geeft rond de do’s en don’t van all-in loon. Wanneer kiest u voor een all-in ...

22. Alle ontslagroutes bijgewerkt tot 2020   9 maart 2017
19 februari 2020  |  , , , , ,
... Collectief ontslag. Wilt u binnen 3 maanden 20 of meer werknemers in een werkgebied ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen? Dan gaat het om collectief ontslag. U moet dit collectief ...

23. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... inkomens van wel werkende laaggeletterden t.o.v. hoger geletterden. 257 miljoen hogere kosten - vanwege ongezondere levensstijl - voor meer gezondheidzorg (huisarts, ziekenhuis). 117 miljoen ...

24. Ander vervoermiddel van de zaak   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , ,
... zakelijk. Als de werkgever een vervoermiddel ter beschikking stelt, is sprake van vervoer vanwege de werkgever. Is het geval dan kan de werkgever niet ook nog een onbelaste ...

25. Anderhalve meter   13 april 2020
13 september 2021  |  , ,
... de bus of trein mag, of niet. Over zo’n reserveringssysteem wordt serieus nagedacht, omdat er vanwege het coronavirus straks veel minder ruimte is in het ov. Dat zeggen betrokkenen rond een ...


Bekijk items: 1 tot 25 (1 032 totaal)