Uitkeringen


1. Uitkeringen (bijstand)   9 maart 2010
1 maart 2021  |  , , ,
... uitkering gelijk aan netto AOW uitkering afgeleid van kinderbijslag De exacte hoogte van de uitkeringen is te vinden in subrubriek Bijstand (tabellen). Bij het vaststellen van de hoogte van ...

2. Uitkeringen bijzondere gebeurtenissen   15 maart 2015
5 mei 2017  |  , , ,
Inhoud Geen loon Wel loon Naslag Geen loon De volgende uitkeringen en verstrekkingen bij bijzondere gebeurtenissen zijn onder bepaalde voorwaarden geen (belastbaar) loon: diensttijduitkeringen of ...

3. Uitkeringen oudere werklozen IOAW, IOW en IOAZ   18 juni 2009
16 maart 2021  |  , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Soorten uitkeringen Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) Voorwaarden IOAW-uitkering Inkomsten en de IOAW-uitkering Gedeeltelijke ...

4. Uitkeringen ZW, Wet Wajong, WAZO, WW en WAO/WIA   23 februari 2011
13 maart 2018  |  , , ,
Inhoud Aanspraken vrijgesteld, uitkeringen belast Werkkostenregeling Naslag Aanspraken vrijgesteld, uitkeringen belast De aanspraken op uitkeringen en de premie op grond van de ZW, Wet Wajong, Wet ...

5. AOW-uitkeringen (tabellen)   7 februari 2018
15 december 2023  |  , , , , , ,
AOW-uitkeringen per 1 januari 2024 Wie Bruto AOW bedrag Netto met loonheffings-korting Netto zonder loonheffings-korting Alleenstand € 1.541,53 € 1.459,53 € 1.166,11 Getrouwd of samenwonen ...

6. Werkloosheid (uitkeringen)   20 maart 2009
18 juni 2020  |  , , , , , , , , ,
... WW Definitie ILO Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Eenmalige vrijstelling sollicitatieplicht Cijfers uitkeringen werkloosheid 2016 Compromis, m.i.v. 1 januari 2016 geen inkorting WW-uitkering Meeste ...

7. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Uitkeringen voor langdurige arbeidsongeschikten Inkomensverzekering voor Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA) Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikte (WGA) Einde ...

8. Inkomensafhankelijke inhoudingen, uitkeringen en regelingen   14 januari 2012
15 juli 2018  |  , , , ,
... betalen, zijn er nog vele andere wettelijke regelingen waardoor zij meer moeten betalen, op uitkeringen/toeslagen worden gekort of er geen recht op hebben. Maar ook mensen met modale en ...

9. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
14 december 2019  |  ,
... 2015). In dat kader is ook de goedkeuring voor het vervroegen van de ingangsdatum van pensioenuitkeringen aangepast. NB: De AOW-leeftijd gaat verder omhoog. In 2021 is de pensioenleeftijd nog ...

10. Aanspraak   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , , , ,
... aanspraak. Een aanspraak is een recht om na verloop van tijd of onder een voorwaarde een of meer uitkeringen of verstrekkingen te ontvangen. Een aanspraak hoort in het algemeen tot het loon, ...

11. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... minimum aan oudere werkloze werknemers. Vanaf 2015 wordt de IOAW geleidelijk afgebouwd, zie Uitkeringen oudere werklozen IOAW, IOW en IOAZ. Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) ...

12. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... UWV biedt hulp bij werken met gezondheidsproblemen Nieuw betaalsysteem voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen Werkzoekende 50-plusser omgeschoold naar de techniek Jaarverslag UWV 2017 Betaling ...

13. Afstandsverklaring   10 september 2010
29 maart 2017  |  ,
... menig verzekeraar naar jurisprudentie die de verzekeraar toch verplichtte tot het doen van pensioenuitkeringen, ondanks dat een afstandsverklaring met de werknemer op juiste wijze overeengekomen ...

14. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
Inhoud Inleiding en voorwaarden Europa Recht Vervallen recht Uitkering inkomensafhankelijk Soorten uitkeringen Halfwezenuitkering vervalt Hoogte uitkering. Anw-hiaatpensioenverzekering Cijfers ...

15. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... AOW Ingangsdatum aanvullende pensioen(en) Hoogte AOW-uitkering Gezinssamenstelling AOW-uitgaven en uitkeringen Naslag Ingangsdata AOW AOW-leeftijd stijgt in 2060 naar verwachting op 71,5 jaar ...

16. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... krijgen de mogelijkheid gegevens over burgers aan elkaar te koppelen om fraude met belastingen, uitkeringen en toeslagen op te sporen. Hiervoor is de Wet SUWI vorig jaar oktober gewijzigd ...

17. All-in-one-loon   18 maart 2019
1 mei 2023  |  , , , , ,
... transparante en begrijpelijke wijze als loon voor de minimale jaarlijkse vakantie in de vorm van uitkeringen in gedeelten, verspreid over het betrokken arbeidsjaar, worden uitbetaald samen met ...

18. AOW   12 februari 2017
13 februari 2017  | 
... naar 65 jaar. Hierdoor ontstaat meer werkgelegenheid voor jongeren. En minder ww- en bijstandsuitkeringen voor ouderen. Premiebetaling stopt op de AOW-leeftijd. Koopkracht ouderen wordt na ...

19. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
... gebruikte 3-deling van de arbeidskosten is: directe loonkosten: salaris, vakantietoeslag en winstuitkeringen; indirecte loonkosten: pensioenkosten, reiskosten, onkostenvergoedingen en secundaire ...

20. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... die een loon ontvingen dat beneden een bepaalde grens bleef. De Invaliditeitswet voorzag ook in uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid die buiten het werk was ontstaan, ‘risque sociale'; ...

21. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... Jaarverslag UWV 2014. Daarin staan onder andere cijfers over het aantal toegekende en beëindigde uitkeringen. Opvallend is dat het aantal loonsancties voor werkgevers in 2014 met 25% afnam. * ...

22. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... kantonrechter tot uitgangspunt dat het bij de uitleg van een bepaling in een arbeidsovereenkomst uitkeringen die de werkneemster in 2018, 2019 en 2020 op grond van artikel 3 lid 6 van de ...

23. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... heeft (nog niet) geen gevolgen voor de AOW-uitkering, het eventuele bedrijfspensioen en eventuele uitkeringen van een koopsompolis et cetera; door betaling van een pensioenpremie aan alle ...

24. Arbeidsrechtelijke fouten   10 maart 2010
24 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... de billijke vergoeding houdt onder meer in: Een billijke vergoeding van € 60.000 bruto Eindejaarsuitkeringen over twee jaar, twee maal € 2.040 bruto Winstuitkeringen over twee jaar, twee maal ...

25. Arbeidsvoorwaarden aanpassen agv invoeren WKR   25 augustus 2014
1 mei 2017  |  , , ,
... verplicht vergoedingen te betalen. Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) In een CAO kunnen uitkeringen, vergoedingen e.d. opgenomen zijn die mede het volume van de vrije ruimte bepalen, ...


Bekijk items: 1 tot 25 (528 totaal)