Schema werkkostenregeling

Datum laatste wijziging: 5 mei 2017  |  Trefwoorden: , , , ,

Indeling loon

In onderstaand schema ziet u de indeling van het loon.
 
Loon
 • loon in geld
 • loon in natura
 • vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen
 • aanspraken, en uitkeringen op grond van aanspraken
 • (verzekerings)uitkeringen
 • negatief loon
Geen belast loon
 • vrijgestelde aanspraken, uitkeringen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen (vrijgesteld loon)
 • verstrekkingen en terbeschikkingstellingen waarvoor de werknemer een eigen bijdrage van ten minste de (factuur)waarde betaalt
 • nihilwaarderingen
 • gerichte vrijstellingen (met uitzondering van het bovenmatige deel)
Belast loon
 • loon dat u niet hebt aangewezen als eindheffingsloon (zoals vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen) Dit kan ook het bovenmatige deel van een gerichte vrijstelling zijn of een deel daarvan.
 • auto van de zaak
 • (dienst)woning
 • boetes
 • vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor criminele activiteiten
 • deel van vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen dat uitkomt boven de 30%-grens (gebruikelijkheidstoets)
Loon dat niet ten koste gaat van de vrije ruimte Loon dat u hebt aangewezen als eindheffingsloon en dat gericht is vrijgesteld
Loon dat in de vrije ruimte valt
 • al het andere loon dat u hebt aangewezen als eindheffingsloon. Dit kan ook het bovenmatige deel van een gerichte vrijstelling zijn of een deel daarvan.
 • de volgende 2 verstrekkingen aan postactieve werknemers:
  • producten uit eigen bedrijf
  • verstrekkingen die u ook aan uw werknemers geeft, zoals een kerstpakket
Geen loon
 • voordelen buiten de dienstbetrekking
 • vergoedingen voor intermediaire kosten

(Bron: Handboek Loonheffingen 2015, 4.13, blz 43 en verder)

Ga terug naar rubriek Werkkostenregeling