Als het in de cao staat mag de werkgever dan een cursus punniken vergoeden?

Opinie  |  zo 25 feb 2024  |  Bron: HR-kiosk & De Telegraaf  |  Auteur: Andries Bongers  |  Trefwoorden: , , , , ,
Dat meldt een “expert” in de Telegraaf. Er wordt niet bij vermeld dat het dan wel een belastbare vergoeding is, alhoewel een argeloze lezer dat wel zou denken. Een dergelijke cursus mag slechts onder twee voorwaarden onbelast worden vergoed:
  1. Uit de vrije ruimte van de WKR
  2. Wanneer de werkgever de belasting afdraagt als een eindheffing

Studie voor verwerven van inkomen uit arbeid

Toch zou een cursus “punniken” in een uitzonderlijk geval wel onbelast mogen worden vergoed.
Stel: een activiteitenbegeleidster in een verzorgingshuis, wil de cliënten leren punniken of misschien wel dezelfde vaardigheid eigen maken om de cliënten nog beter te begeleiden.
In dat geval is er sprake van een gerichte vrijstelling. Namelijk voor een studie of cursus, (voor zover deze van belang is voor het werk van de werknemer) en opleiding of studie (met het oog op het verwerven van inkomen uit werk) mag de werkgever een onbelaste vergoeding geven.
In een cao kunnen nog zoveel regelingen worden opgenomen, die een werkgever moet nakomen, maar de wet op de loonbelasting prevaleert boven de cao.

Cafetariaregeling

Interessanter is de regeling, dat een werkgever in principe elke studie, die dient voor het verwerven van inkomen, bij te blijven of om vooruit te komen, onbelast mag vergoeden.
Wanneer de werkgever daarvoor geen budget beschikbaar stelt (of maar gedeeltelijk vergoedt), dan mag de werknemer in het kader van een “cafetariaregeling” wel het bedrag verruilen met brutoloon.
Op het brutosalaris wordt het bedrag (eventueel in delen) in mindering gebracht en onderaan de salarisspecificatie wordt een netto bedrag uitgekeerd.
Het belastingvoordeel voor de medewerker kan oplopen tot 49,5%, daarbij betaalt de werkgever minder werkgeverslasten.

N.B. studiekosten kunnen niet meer in mindering gebracht worden op de aangifte Inkomstenbelasting (IB)Andries Bongers

Andries Bongers Meer info