Overige kosten en voordelen in geld of natura onder forfait

Datum laatste wijziging: 1 mei 2017  |  Trefwoorden: , , ,

Inhoud

 1. Begrip
 2. Opsomming
 3. Gebruikelijkheidstoets
 4. Naslag

Begrip

Onder de werkkostenregeling kunnen werknemers maximaal 1,2% van het totale fiscale loon besteden aan bepaalde onbelaste vergoedingen, dit wordt de 'vrije ruimte' genoemd. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt de werkgever loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%.

Opsomming

Loonbestanddelen die onder de categorie 'Vrije ruimte' vallen zijn, in alfabetische volgorde:
 • Aandelenopties.
 • Aan- en verkoopkosten woningen bij verhuizingen. 
 • Aanspraak.
 • Apparatuur, gereedschappen en instrumenten mede voor gebruik thuis.
 • Bedrijfsfitness buiten werkplek, conditie- en krachttraining.
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
 • Contributie van personeelsverenigingen.
 • Contributie voor vakvereniging.
 • Fiets, elektrische fiets, scooter, et cetera.
 • Huisvesting buiten de woonplaats door permanente werkzaamheden elders. Voor de waardering van deze huisvesting en inwoning (inclusief energie, water en bewassing) geldt een vast bedrag van € 5 per gewerkte dag, waarbij geen onderscheid meer wordt gemaakt naar werknemers die met of zonder gezin op de werkplek verblijven. Ook wordt geen onderscheid meer gemaakt naar de kostprijs of de mate van luxe van de huisvesting. Een dergelijke waardering geldt overigens niet als de werknemer voor zijn werk zich redelijkerwijs niet aan deze voorziening kan onttrekken. De forfaitaire waardering van € 5 per gewerkte dag geldt niet voor de situatie waarin een werknemer ter vervulling van de dienstbetrekking een (dienst)woning ter beschikking is gesteld.
 • Internet thuis en dergelijke communicatiemiddelen.
 • IPB-tickets (achtergestelde vliegvervoerbewijzen).
 • Kerstpakket en andere kleine geschenken (maar niet een fruitmand bij ziekte of een rouwkrans).
 • Maaltijden in kantines. Er is één standaard bedrag voor door de werkgever verstrekte warme en koude maaltijden. Het genot van een maaltijd op de werkplek is, ongeacht het karakter, forfaitair vastgesteld op € 2,90. De Belastingdienst heeft eind november 2010 over het onderwerp maaltijden uitspraken gedaan, zie site Belastingdienst, Maaltijden, inwoning en dergelijke, punt 3.5. Zie ook onderaan deze pagina.
 • Niet-verhaalde verkeersboetes.
 • Parkeer-, veer- en tolgelden (met uitzondering van auto van de zaak).
 • Personeelsfeesten, personeelsreizen et cetera. Bij hantering van de huidige regels (vanaf 2011 tot 2015) bij gebruik maken van de overgangstermijn (zie onder) worden de kosten van personeelsactiviteiten weer gemaximeerd op € 454 per werknemer, zoals vóór 1-1-2007. Over de eventuele meerkosten moet de werknemer dus loonbelasting betalen.
 • Producten eigen bedrijf. Voorbeelden van wel of geen vrijstelling van producten eigen bedrijf zijn te vinden op de site van de Belastingdienst, punt 3.6.
 • Geldleningen vallen niet onder producten eigen bedrijf, Maar de kosten van geldleningen wel en behoren tot de vrijgestelde vergoedingen, zie site Belastingdienst, punt 3.6.3.
 • Reiskostenvergoeding, declaraties, voor reizen met eigen vervoer van meer dan € 0,19 per kilometer.
 • Rentevoordeel lening, betreft bedrijfsleningen, niet zijnde hypothecaire leningen voor de eigen woning.
 • Representatiekosten en relatiegeschenken ten behoeve van interne relaties.
 • Schade wegens diefstal tijdens de vervulling van de dienstbetrekking.
 • Schade door overstromingen, aardbevingen en dergelijke, die niet is verzekerd.
 • Vakliteratuur thuis. Voor vergoedingen en verstrekkingen van vakliteratuur geldt een gerichte vrijstelling.
 • Vergoeding inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw), zie ook Zorgverzekering.
 • Voeding, verlichting of verwarming in verband met onregelmatige diensten of continudiensten.
 • Werkkleding die mee naar huis gaat en geschikt is om ook thuis te dragen.
 • Werkruimte thuis bij de werknemer.
NB: Naar aanleiding van vragen aan de redactie van HR-Kiosk of de verzekering voor aansprakelijkheid (m.u.v. de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, zie boven), die een werkgever voor zijn werknemers afsluit in de 1,2% forfait valt, is haar mening dat de verzekeringspremie voor de werknemer geen onbelast voordeel noch loon biedt en daarom niet in de 1,2% moet worden meegeteld. Meer hierover is te vinden in Schade toebrengen.

Gebruikelijkheidstoets

Als de werkgever een vergoeding of verstrekking onderbrengt in de vrije ruimte, moet er voldaan zijn aan de gebruikelijkheidstoets.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Ga terug naar Werkkostenregeling