Gerichte vrijgestelde kosten

Datum laatste wijziging: 23 september 2020  |  Trefwoorden: , , , , , , , ,

Inhoud

 1. Begrip en voorwaarden
 2. Bovenmatig deel gerichte vrijstelling
 3. Opsomming
 4. Naslag
 5. Vergoeding voor studiekosten van kind van werknemer
 6. Teamuitje of Teambuilding? Belast of onbelast?

Begrip en voorwaarden

Voor een aantal vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen bestaan gerichte vrijstellingen. De werkgever mag voor gerichte vrijstellingen ook een vaste kostenvergoeding geven

Gerichte vrijstellingen en vaste kostenvergoedingen voor gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte als aan de volgende 2 voorwaarden wordt voldaan:
 • de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen worden aangewezen als eindheffingsloon, bijvoorbeeld door ze in de administratie op te nemen als eindheffingsloon. Doet de werkgever dit niet, dan is de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling loon van de werknemer. De keuze tussen gerichte vrijstelling (eindheffingsloon) en loon van de werknemer maakt de werkgever uiterlijk op het moment van vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen;
 • de aanwijzing van de vergoeding als het loonbestanddeel moet in het lopende kalenderjaar plaats vinden, gebeurt dit later dan weigert de Belastingdienst de aanwijzing alsnog.

Bovenmatig deel gerichte vrijstelling

Vergoedt of verstrekt de werkgever meer dan de normen, dan is er sprake van een bovenmatig deel van gerichte vrijstellingen. Voor dit bovenmatige deel mag de werkgever kiezen:
 • als eindheffingsloon aanwijzen;
 • als loon van de werknemer belasten;
 • deels als eindheffingsloon aanwijzen en deels als loon van de werknemer belasten.

Opsomming

De fiscus waardeert de volgende voorzieningen en verstrekkingen als gerichte vrijstellingen:
 • vervoer, bijvoorbeeld abonnementen en losse kaartjes voor reizen met het openbaar vervoer en vergoedingen voor reizen met eigen vervoer van maximaal € 0,19 per zakelijke kilometer;
 • tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking, zoals overnachtingen tijdens dienstreizen en maaltijden;
 • cursussen, congressen, vakliteratuur en dergelijke voor het onderhouden en verbeteren van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk;
 • bijeenkomsten tot verbetering van de saamhorigheid, zoals teambuilding;
 • studie- en opleiding met het oog op het verwerven van (meer) inkomen en procedures tot erkenning van verworven competenties (evc-procedures);
 • verhuizingen;
 • extraterritoriale kosten;
 • gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur als deze voldoen aan het zogenoemde noodzakelijkheidscriterium;
 • korting op producten uit eigen bedrijf;
 • arbovoorzieningen;
 • hulpmiddelen die de werknemer ook buiten de werkplek kan gebruiken en die hij voor 90% of meer zakelijk moet gebruiken;
 • outplacement, onder voorwaarden: zie Outplacement.
 • lidmaatschap van een beroepsvereniging, zoals bijvoorbeeld de NVP

Daarnaast zijn er ook de zogenaamde "nihilwaarderingen", zoals kleine versnaperingen op de werkplek. Zie voorbeelden hiervan
 

Premies sociale zekerheid

Bovendien zijn premies voor o.a. sociale verzekeringen en pensioenen in eerste instantie onbelast, wanneer deze via de werkgever zijn afgedragen. De premie is in dit geval dus onbelast, maar de eventuele uitkering is belast. Dit noemen we de "omkeerregel".
Twee voorbeelden:
1. De werkgever draagt premie af voor een ongevallenverzekering. De premie is dan onbelast en wordt niet bij het loon van de werknemer geteld. Zodra echter de verzekeringsmaatschappij moet gaan uitkering is deze uitkering belast.
2. De werknemer betaalt zelf buiten de werkgever om een verzekering voor blijvende invaliditeit. De premie die hij daarvoor betaalt is niet aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting, daarentegen wanneer het tot uitbetalen komt, wordt de uitkering ook niet belast.
 

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Vergoeding voor studiekosten van kind van werknemer

In een Kamerbrief d.d. 12 november 2018 is staatssecretaris Snel van Financiën schriftelijke ingegaan op vragen vanuit de Tweede Kamer over het Belastingplan 2019. Onder meer zijn vragen gesteld over de mogelijkheden voor een werkgever om binnen de werkkostenregeling een onbelaste vergoeding aan het kind van een werknemer te verstrekken voor de studiekosten van dat kind.

Antwoord van de staatssecretaris: "In de situatie dat een dergelijke studietoelage wordt verstrekt aan een kind van een werknemer zal ofwel sprake zijn van loon van de werknemer ofwel zoals hierna aangegeven van loon van het kind zelf. De werkgever kan - voor zover wordt voldaan aan het gebruikelijkheidscriterium - de vrije ruimte van de werkkostenregeling gebruiken om een vergoeding te geven aan de werknemer ter zake van de studie van het kind van de werknemer. In dat geval is de vergoeding onbelast. In het geval dat de studietoelage kan worden aangemerkt als loon, is heffing van schenkbelasting normaal gesproken niet aan de orde, ongeacht of daarvoor de vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt benut. In andere gevallen moet aan de hand van de feiten en omstandigheden worden beoordeeld of er sprake is van een belastbare schenking." (Bron: Brief aan de Tweede Kamer, d.d. 8 nov. 2018, zie pagina's 37 t/m 38).

Teambuilding of een teamuitje, onbelast of belast?

De werkkostenregeling (WKR) geeft nog veel onduidelijkheden. Is een activiteit nu belast of onbelast? Valt teambuilding wel of niet onder de regeling? En hoe bereken ik dit precies, zonder dat u extra wordt aangeslagen door de belastingdienst?

De oplossing voor de WKR met betrekking tot het bedrijfsuitje, is vrij makkelijk. Het vergt namelijk geen moeilijke stappen om het bedrijfsuitje buiten de WKR te houden.
Over het algemeen gaat het om de omschrijving van de activiteit. Anders gezegd: hoe verklaart u dat een bijeenkomst zakelijk is. Of bijvoorbeeld de saamhorigheid verhoogt.

Het woord 'bedrijfsuitje' zegt iets over een beloning voor het personeel. Een bedrijfsuitje is geen must, en levert volgens de fiscus ook geen teambuilding of training op. Ook zegt de WKR, doordat het zich richt op beloning voor personeel, dat belonen van relaties door middel van relatiedagen weer niet onder de WKR valt. Daar is de eerste maas in de wet. Hoe ziet de fiscus immers het verschil tussen een relatiedag en bedrijfsuitje?

Volgens de WKR vallen trainingen en opleidingen van en voor het personeel niet onder de regeling. Maar zijn dit gerichte vrijstellingen. Wanneer een bedrijfsuitje typisch teambuilding is en plaatsvindt in de baas zijn tijd, betekent het gewoonweg dat dit niet onder de WKR valt. Wanneer u dus kiest voor teambuilding met de doelstelling om uw personeel of collega´s beter met elkaar te laten samenwerken of communiceren, dan valt dit niet onder de WKR
Activiteiten als teambuilding, trainingen en vergaderen vallen dan ook niet onder de WKR regeling. Anders gezegd zijn dit gerichte vrijstellingen. Dus een onbelaste verstrekking. U kunt dus gerust een training of seminar in een externe vergader- of trainingslocatie organiseren zonder dat dit onder de WKR valt. De fiscus stelt zeker geen vragen wanneer dit een verplicht onderdeel is en op een doordeweekse dag plaatsvindt. Fun activiteiten als vergaderbreaks vallen niet onder de WKR, mits dit een onderdeel is van het totaalaanbod van de vergadering. Mocht deze activiteit een te grote kostenpost met zich meebrengen en niet te rijmen zijn met de training, dan zal de fiscus hier vragen over kunnen stellen en valt het al snel onder de WKR regeling.

De fiscus kan wel vraagtekens zetten bij het uitvoeren van teambuilding in het weekend. Als u kunt aantonen dat het een training is geweest ten goede van het personeel, waarbij het verplicht is om deel te nemen, en deze training vindt wel plaats in het weekend, dan valt het niet onder de WKR. Zorg er dan wel voor dat er op de te ontvangen factuur van de desbetreffende organisatie duidelijk staat vermeld dat het een training betreft. Dit voorkomt op voorhand al discussie


Ga terug naar rubriek Werkkostenregeling