Gebruikelijkheidstoets    Instemmingsrecht OR (werkkostenregeling) 


Gerichte vrijgestelde kosten

Datum laatste wijziging: 19 november 2018  |  Trefwoorden: Werkkostenregeling, WKR, Gerichte vrijgestelde kosten, Vaste kostenvergoeding

Inhoud

 1. Begrip en voorwaarden
 2. Bovenmatig deel gerichte vrijstelling
 3. Opsomming
 4. Naslag
 5. Vergoeding voor studiekosten van kind van werknemer

Begrip en voorwaarden

Voor een aantal vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen bestaan gerichte vrijstellingen. De werkgever mag voor gerichte vrijstellingen ook een vaste kostenvergoeding geven

Gerichte vrijstellingen en vaste kostenvergoedingen voor gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte als aan de volgende 2 voorwaarden wordt voldaan:
 • de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen worden aangewezen als eindheffingsloon, bijvoorbeeld door ze in de administratie op te nemen als eindheffingsloon. Doet de werkgever dit niet, dan is de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling loon van de werknemer. De keuze tussen gerichte vrijstelling (eindheffingsloon) en loon van de werknemer maakt de werkgever uiterlijk op het moment van vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen;
 • de aanwijzing van de vergoeding als het loonbestanddeel moet in het lopende kalenderjaar plaats vinden, gebeurt dit later dan weigert de Belastingdienst de aanwijzing alsnog.

Bovenmatig deel gerichte vrijstelling

Vergoedt of verstrekt de werkgever meer dan de normen, dan is er sprake van een bovenmatig deel van gerichte vrijstellingen. Voor dit bovenmatige deel mag de werkgever kiezen:
 • als eindheffingsloon aanwijzen;
 • als loon van de werknemer belasten;
 • deels als eindheffingsloon aanwijzen en deels als loon van de werknemer belasten.

Opsomming

De fiscus waardeert de volgende voorzieningen en verstrekkingen als gerichte vrijstellingen:
 • vervoer, bijvoorbeeld abonnementen en losse kaartjes voor reizen met het openbaar vervoer en vergoedingen voor reizen met eigen vervoer van maximaal € 0,19 per zakelijke kilometer;
 • tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking, zoals overnachtingen tijdens dienstreizen en maaltijden;
 • cursussen, congressen, vakliteratuur en dergelijke voor het onderhouden en verbeteren van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk;
 • studie- en opleiding met het oog op het verwerven van (meer) inkomen en procedures tot erkenning van verworven competenties (evc-procedures);
 • verhuizingen;
 • extraterritoriale kosten;
 • gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur als deze voldoen aan het zogenoemde noodzakelijkheidscriterium;
 • korting op producten uit eigen bedrijf;
 • arbovoorzieningen;
 • hulpmiddelen die de werknemer ook buiten de werkplek kan gebruiken en die hij voor 90% of meer zakelijk moet gebruiken;
 • outplacement, onder voorwaarden: zie Outplacement.
 • lidmaatschap van een beroepsvereniging, zoals bijvoorbeeld de NVP

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Vergoeding voor studiekosten van kind van werknemer

In een Kamerbrief d.d. 12 november 2018 is staatssecretaris Snel van Financiën schriftelijke ingegaan op vragen vanuit de Tweede Kamer over het Belastingplan 2019. Onder meer zijn vragen gesteld over de mogelijkheden voor een werkgever om binnen de werkkostenregeling een onbelaste vergoeding aan het kind van een werknemer te verstrekken voor de studiekosten van dat kind.

Antwoord van de staatssecretaris: "In de situatie dat een dergelijke studietoelage wordt verstrekt aan een kind van een werknemer zal ofwel sprake zijn van loon van de werknemer ofwel zoals hierna aangegeven van loon van het kind zelf. De werkgever kan - voor zover wordt voldaan aan het gebruikelijkheidscriterium - de vrije ruimte van de werkkostenregeling gebruiken om een vergoeding te geven aan de werknemer ter zake van de studie van het kind van de werknemer. In dat geval is de vergoeding onbelast. In het geval dat de studietoelage kan worden aangemerkt als loon, is heffing van schenkbelasting normaal gesproken niet aan de orde, ongeacht of daarvoor de vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt benut. In andere gevallen moet aan de hand van de feiten en omstandigheden worden beoordeeld of er sprake is van een belastbare schenking." (Bron: Brief aan de Tweede Kamer, d.d. 8 nov. 2018, zie pagina's 37 t/m 38).

Ga terug naar rubriek Werkkostenregeling

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Gebruikelijkheidstoets    Instemmingsrecht OR (werkkostenregeling) 
Bonte Bij

Zuivere koffieDe gratis versnapering voor de thuiswerker
Bestel direct   |