Gerichte Vrijgestelde Kosten


1. Gerichte vrijgestelde kosten   5 februari 2011
28 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Begrip en voorwaarden Bovenmatig deel gerichte vrijstelling Opsomming Naslag Vergoeding voor studiekosten van kind van werknemer Teamuitje of Teambuilding? Belast of onbelast? Gratis ...

2. 30%-vergoedingsregeling   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , , ,
Inhoud Werkkostenregeling Fiscale faciliteit Voorwaarden Naslag Werkkostenregeling Gerichte vrijstelling De extraterritoriale kostenvergoeding (30%-regeling) valt in de categorie Gerichte ...

3. Abonnement krant   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , ,
... als het dagblad tot de vakliteratuur van de werknemer hoort. Werkkostenregeling (WKR) Gerichte vrijstelling Voor vergoedingen en verstrekkingen van vakliteratuur geldt een gerichte ...

4. Administratie WKR   7 februari 2017
10 juli 2018  |  , ,
... blijkt welke loonbestanddelen worden aangemerkt als eindheffingsloon. Verder moeten de toegepaste gerichte vrijstellingen en de berekening van de eindheffing uit de administratie blijken. De ...

5. Apparatuur, gereedschap en instrumenten   20 maart 2009
12 maart 2018  |  , ,
... dan € 450 inclusief omzetbelasting, kan de werkgever in één keer vergoeden. Werkkostenregeling Gerichte vrijstelling Voor apparatuur etc. geldt een gerichte vrijstelling als de apparatuur op ...

6. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... en of uw werknemer de voorziening op de werkplek gebruikt of niet. In al deze situaties geldt een gerichte vrijstelling die niet ten koste gaat van uw vrije ruimte. Het gaat om de volgende ...

7. Belastingplan 2022   22 september 2021
2 november 2021  |  , , , , , ,
... Denk aan Aanpassingen in de regeling voor de vaste reiskosten, De introductie van een nieuwe gerichte vrijstelling voor de vergoeding van thuiswerkkosten, De daling van de WW-premies De ...

8. Belastingtarieven   20 maart 2009
3 januari 2024  |  , , , , ,
... van 4 procent). Met een spaargeld-bv breng je je spaargeld onder in een speciaal hiervoor opgerichte bv. Je spaargeld verhuist dan van box 3 naar box 2. Het tegoed zelf wordt dan niet ...

9. Beroepsregister   27 januari 2015
12 maart 2018  |  , , ,
... (Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting). Zie: www.nirpa.nl Werkkostenregeling (WKR) Gerichte vrijstelling Voor de vergoedingen van de inschrijving in een beroepsregister geldt een ...

10. Bril   11 november 2015
12 maart 2018  |  , , ,
Inhoud Werkkostenregeling (WKR) Naslag Werkkostenregeling (WKR) Gerichte vrijstelling Arbovoorzieningen - bijvoorbeeld een beeldschermbril of veiligheidsbril - zijn onder de werkkostenregeling ...

11. Computer of tablet   20 maart 2009
18 februari 2020  |  , , ,
... computer voor 90% of meer zakelijk gebruikt (noodzakelijkheidscriterium). Zie Werkkostenregeling, Gerichte vrijgestelde kosten. Is het voornoemde niet van toepassing dan is de factuurwaarde ...

12. Congres en seminar   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , , ,
... door de partner) kunnen rekenen op kritische vragen van de fiscus. Werkkostenregeling (WKR) Gerichte vrijstelling Voor het bijwonen van congressen en seminars geldt een gerichte ...

13. Cursussen, vakliteratuur e.d.   20 maart 2009
13 maart 2018  |  , , , , ,
... (WKR) Gericht vrijstelling Voor vergoedingen die de werknemer aan de werknemer geeft, geldt een gerichte vrijstelling voor het onder­houden en verbeteren van zijn kennis en vaardigheden die ...

14. Doelen   13 maart 2011
5 april 2015
... literatuur. NB: Onder de werkkostenregeling (WKR) is het vergoeden van studiekosten een gerichte vrijstelling, zie paragraaf Gerichte vrijgestelde kosten. • Loopbaanbudget De meeste ...

15. Erkenning Verworven Competenties (EVC)   20 maart 2009
7 mei 2017  |  , , ,
... vallen procedures tot erkenning van verworven competenties (EVC-procedures) onder de categorie 'gerichte vrijgestelde kosten'. Zie rubriek Werkkostenregeling. Cijfers Het gebruik van de ...

16. EVC-procedure   20 maart 2009
13 maart 2018  |  , , , , ,
... regeling Uitgaven scholingskosten voor hem vanaf 2009 fiscaal aftrekbaar. Werkkostenregeling (WKR) Gerichte vrijstelling Voor de vergoeding voor een EVC-procedure geldt een gerichte vrijstelling, ...

17. Extraterritoriale kosten (30%-regeling)   27 januari 2015
13 maart 2018  |  , , , ,
... extraterritoriale kosten tot een maximum van 30% van het loon is vrijgesteld. Werkkostenregeling Gerichte vrijstelling Voor een vergoeding van de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het ...

18. Fiets   26 november 2010
14 maart 2018  |  , , , ,
... kan deze vergoeding ook onderbrengen in het forfait (eindheffing). Zie Werkkostenregeling Gerichte vrijgestelde kosten. Verzoeken aan de Belastingdienst om de verstrekking van de fiets ...

19. Groepsbonus   20 maart 2009
10 december 2019  |  , , , ,
... dit geval) dat de bonussen maximaal € 2.400 op jaarbasis mogen bedragen. Zie Werkkostenregeling, Gerichte vrijgestelde kosten. (Bron: BDO, 22 jan. 2015) Toelichting De werkkostenregeling (WKR) ...

20. Handboek Loonheffingen 2015   19 februari 2015
29 april 2017  |  , , ,
... 'Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen door gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen.' 8.1 04-06-2015 Onder de kop 'De werkkostenregeling ...

21. Kleding en uniformen   20 maart 2009
21 augustus 2019  |  , , ,
... te merken, daar hij zich niet in andere pakken op de kansel kan vertonen. Werkkostenregeling (WKR) Gerichte vrijstelling Voor ter beschikking gestelde kleding door de werkgever is een ...

22. Lidmaatschap beroepsvereniging   20 maart 2009
13 maart 2018  |  , , , ,
... Dit geldt ook voor een vergoeding voor de inschrijving in een beroepsregister. Werkkostenregeling Gerichte vrijstelling Voor inschrijving in beroepsregister, vereist voor de uitoefening van de ...

23. Loopbaanscan   14 augustus 2011
12 januari 2021  |  , , , , ,
... De loopbaanscan kan onderdeel van outplacement zijn, en wordt daarom ingedeeld in de categorie Gerichte vrijstelling. Zie Werkkostenregeling Gerichte vrijgestelde kosten. Waarom steeds meer ...

24. Nihilwaardering   14 februari 2011
23 september 2020  |  , , , , ,
... Het gaat dan om "Nihilwaarderingen", dat zijn meestal kleine verstrekkingen rond de werkplek en "Gerichte vrijstellingen", waar het gaat om voorzieningen, zoals studiekosten e.d. ...

25. Outplacement   20 maart 2009
28 juni 2018  |  , , , ,
... zijn de branchevereniging NOBOL en de beroepsvereniging NOLOC verantwoordelijk. Werkkostenregeling Gerichte vrijstelling Voor outplacement geldt een gerichte vrijstelling. Zie Werkkostenregeling, ...


Bekijk items: 1 tot 25 (47 totaal)