Borgen van opleidingen    Europa 


Erkenning Verworven Competenties (EVC)

Datum laatste wijziging: 7 mei 2017  |  Trefwoorden: Erkenning Verworven Competenties, EVC, Werkkostenregeling, Gerichte vrijgestelde kosten

Inhoud

  1. Begrip
  2. Werkkostenregeling
  3. Cijfers
  4. Aanbieders
  5. Europese equivalent
  6. NIRPA komt met nieuwe EVC-procedure salarisadministrateur

Begrip

Een begrip dat nauw aansluit bij opleidingen is de Erkenning van Verworven Competenties (EVC). Het gaat om die kennis en ervaring (competenties) die aantoonbaar aanwezig zijn, maar niet in een diploma zijn vervat. Deze kennis en ervaring worden vervolgens gelijk gesteld aan bepaalde diploma's of certificaten en worden in toenemende mate landelijk erkend, in 10 procent van de CAO's afgesloten in 2003 zijn hierover afspraken gemaakt. Voorbeeld: ervaren vaklieden werden in-company zodanig bijgeschoold dat zij het Vapro A diploma behaalden. In 2001 hebben de ministeries van EZ, OC&W en SZW het kenniscentrum EVC opgericht met als opdracht om de toepassing van de EVC-systematiek bij branches en sectoren te bevorderen en trends en ontwikkelingen te signaleren. Een belangrijke reden om aan het personeel een EVC-traject aan te bieden is de waarde van dit instrument voor door- en uitstroom.

EVC heeft een eigen website: www.ervaringscertificaat.nl.

Werkkostenregeling

In de Werkkostenregeling die in 2011 is ingegaan, vallen procedures tot erkenning van verworven competenties (EVC-procedures) onder de categorie 'gerichte vrijgestelde kosten'. Zie rubriek Werkkostenregeling.

Cijfers

Het gebruik van de scholingsmaatregelen stijgt, maar is nog beperkt. In totaal zijn vanwege de crisis 177 scholingsbonussen toegekend en 160 Ervaringscertificaten. Het algemene gebruik van EVC’s is veel groter en neemt ook steeds meer toe: van 9.900 in 2007 naar 12.500 in 2008 en 15.700 in 2009 (Bron: Min. SZW).

Aanbieders

Een overzicht van erkende aanbieders van EVC-trajecten is te vinden op internet: www.EVC.startpagina.nl.

Europese equivalent

Europass is de internationale versie van het EVC. Het is een instrument waarin een Europese werknemer aangeeft over welke opleidingen en ervaring hij beschikt. Meer hierover is te vinden op internet.

NIRPA komt met nieuwe EVC-procedure salarisadministrateur

EVC (erkenning van verworven competenties) brengt precies in kaart wat iemand aan kennis en vaardigheden in huis heeft. Er wordt gekeken naar wat iemand in de praktijk heeft (bij)geleerd en dit wordt vastgelegd in een ervaringscertificaat. Het NIRPA heeft een nieuwe EVC-procedure ingevoerd.
In samenwerking met het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA) is door Cedeo een branche erkende EVC-procedure ontwikkeld die kan leiden tot inschrijving in één van de NIRPA-registers. (Bron: Oversalarisadministratie, feb. 2015)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Borgen van opleidingen    Europa