Beroepsopleidingen    Erkenning Verworven Competenties (EVC) 


Borgen van opleidingen

Datum laatste wijziging: 1 april 2018  |  Trefwoorden: Opleidingen, Borgen, Uitdaging, Millennials, Kennisborging

Inhoud

  1. Belang kennisborging
  2. Onderzoek
  3. Flexibilisering van de arbeidsmarkt levert verlies van kennis en ervaring op
  4. Kennisvlucht
  5. Gevreesde 'braindrain' bestaat niet
  6. Bedrijfsinformatie moeilijk terug te vinden

Belang kennisborging

In de komende jaren gaan veel ervaren babyboomers met pensioen, of krijgen ze een andere functie om werkbaar aan de slag te kunnen blijven. Maar zij beschikken net over heel wat impliciete of onzichtbare kennis. Die ‘grijze’ kennis ontdekken en koesteren wordt de uitdaging voor veel organisaties. Tijdig werk maken van kennisborging is de boodschap. Uw oudere medewerkers kunnen u daarbij helpen. Want zij hebben de meeste expertise en praktijkervaring. En kunnen die overdragen aan u … en de volgende generatie. (Bron: Dejuistestoel)

Onderzoek

Uit online onderzoek van ISBW Opleiding & Training, onderdeel van de Schouten & Nelissen Groep, blijkt dat kennis in organisaties nog onvoldoende wordt geborgd. Maar liefst 26 procent van de werknemers geeft aan de kennis uit opleidingen en trainingen niet te borgen en mee te nemen bij vertrek.

Bovendien geeft 33 procent aan de nieuwe kennis alleen te delen wanneer een collega er naar vraagt. 27 procent van de respondenten borgt de kennis uit opleidingen door de belangrijkste punten op een voor iedereen toegankelijke plek op te slaan. Slechts 15 procent geeft aan de nieuwe kennis actief met collega’s te delen, bijvoorbeeld in een presentatie.

Else Slegers, algemeen directeur van ISBW: “Het borgen van kennis die opgedaan wordt tijdens opleidingen en trainingen is een essentiële vervolgstap voor werkgevers en werknemers bij het verhogen van het kennisniveau van hun organisatie. Het is jammer om te zien dat werknemers zelf weinig initiatief nemen voor de borging van hun kennis. Bij ISBW ondervangen we dat door werknemers tijdens hun opleiding een concrete, op hun eigen praktijk gebaseerde business case uit te laten voeren. Bovendien zorgen we voor extra borging door ook de verwijzers te coachen en bij de opleiding te betrekken. Daarmee wordt de toegevoegde waarde van nieuwe kennis optimaal benut. ” (Bron: De Ondernemer, 15 aug. 2012)

Flexibilisering van de arbeidsmarkt levert verlies van kennis en ervaring op

Het aantal flexwerkers binnen bedrijven blijft de komende jaren flink toenemen. 33 procent van de (Amerikaanse) bedrijven uit het EY-onderzoek verwacht een stijging van 30 procent of meer in 2020. Deze resultaten sluiten aan bij eerder onderzoek in Nederland. Volgens het CBS zijn er in Nederland inmiddels ruim één miljoen zelfstandigen.

Bedrijven krijgen door de flexibilisering te maken met nieuwe uitdagingen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met talentmanagement en hoe houd je kennis binnen het bedrijf? Vaste werknemers maken in toenemende mate plaats voor flexwerkers. Vooral in de ICT en digitale sector wordt steeds vaker op projectmatige basis gewerkt. Loopt de opdracht af, dan moet de opdrachtgever de freelancer aan boord proberen te houden. Lukt dat niet, dan verliest het bedrijf veel kennis en ervaring.

Om er als bedrijf uit te springen is het volgens Caré belangrijk om een strakke digitale agenda te hebben. Veel grote bedrijven hebben namelijk geen eenduidige visie op digitalisering*. De strategie is versnipperd en digitalisering gaat te traag. Bedrijven hebben daardoor moeite met het aantrekken en behouden van digitale experts, die uiteindelijk zullen kiezen voor de meest interessante klus.

Projecten moeten uitdagend en innoverend zijn’, zegt Caré. ‘Wil je ICT’ers vervolgens aan boord houden, dan moet je ze perspectieven bieden. Een strakke digitale agenda speelt daarom een cruciale rol; welk volgend project kan je aanbieden? Bied je geen perspectieven en geef je millennials repeterend en eentonig werk, dan ben je ze kwijt. De klussen liggen immers voor het oprapen.’ (Bron: MT, 18 nov. 2016)

* Digitalisering is de overgang van informatie naar een digitale vorm, dat wil zeggen in een vorm die gebruikt kan worden door elektronische apparaten zoals computers. De term kan betrekking hebben op de gegevens zelf, op de bijbehorende procedures of op de samenleving in het algemeen. Voorbeeld: Het scannen van bestaande foto's en documenten met behulp van een scanner en/of digitale fotografie. (Bron: Wikipedia)

Kennisvlucht

Dichtbij tegen het begrip kennisborging staat het begrip kennisvlucht of braindrain (Engels). Het gaat hier om het verschijnsel dat hoog opgeleide personen uit een land vertrekken om elders een baan te zoeken. Dit kan emigratie zijn, maar ook een ander langdurig vertrek. De reden hiervan kan bijvoorbeeld zijn dat passend werk, salaris, ontplooiingsmogelijkheden, onderzoeksfaciliteiten, veiligheid et cetera elders beter zijn.

Gevreesde 'braindrain' bestaat niet

Er komen ongeveer evenveel wetenschappers naar Nederland als dat er vertrekken. Wel zijn de aantallen de laatste jaren gestegen. Dat blijkt uit het rapport De aantrekkelijkheid van Nederland als onderzoeksland dat de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) op 29 januari 2018 uitbracht.

Nederland scoort positief op de kwaliteit van onderzoek, op de aanwezige onderzoeksinfrastructuur, op de balans tussen werk en privéleven en op de kwaliteit van het basis en voortgezet onderwijs. Hooggewaardeerd worden de Vidi- en Vici-subsidies van NWO.

Het rapport komt met een aantal aanbevelingen voor Nederland. De eerste is dat ons land structureel moet blijven investeren in onderzoekers. Ten tweede kan Nederland zich beter profileren met de korte afstanden en de samenwerking tussen academische instellingen en de korte reisafstanden. Nederland is als het ware één grote universiteit: The University of The Netherlands. Samen kunnen de universiteiten bijvoorbeeld diversiteitsbeleid ontwikkelen en laten zien dat verschillen tussen mensen worden gewaardeerd.

Bedrijfsinformatie moeilijk terug te vinden

Het is slecht gesteld met de kennisborging binnen organisaties. 39 procent van de Nederlandse werknemers geeft aan dat kennis onvoldoende geborgd en geadministreerd wordt. De informatie die wel gedocumenteerd is, staat versnipperd opgeslagen, zegt 59 procent. Bijna de helft (49%) van werkend Nederland heeft geen idee van waar informatie opgeslagen staat. Deze cijfers blijken uit onderzoek van Protime, specialist in workforce management oplossingen, onder 1.000 werknemers in uiteenlopende sectoren.

De slechte kennisborging leidt ook tot problemen bij de uitstroom van werknemers. Meer dan de helft van de respondenten (56%) vindt dat waardevolle kennis niet goed wordt gedocumenteerd wanneer werknemers de organisatie verlaten. Dit gaat ten koste van het collectieve bedrijfsgeheugen. Dit kennislek, ook wel braindrain genoemd, zorgt voor irritatie bij werknemers. (Bron: AllesoverHR, 22 feb. 2018)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Beroepsopleidingen    Erkenning Verworven Competenties (EVC)