Opleidingen


1. Opleidingen   20 maart 2009
3 juni 2017  | 
Deze rubriek is vanwege een groot aantal aspecten opgedeeld in subrubrieken, zie onder.

2. Opleidingen (inleiding)   20 maart 2009
3 juni 2017  |  , , ,
Opleidingen (inleiding) werd dermate omvangrijk dat besloten is de alinea's in 3 subrubrieken te plaatsen. Als u op een van de drie subrubrieken klikt, wordt u daarmee verbonden.

3. Opleidingen duurzame inzetbaarheid   12 november 2016
6 januari 2020  |  ,
... de NEFEB. Een belangrijke taak is weggelegd voor de NEFEB Academy die onder meer de volgende opleidingen biedt: Register risicomanager Employee Benefits (RmEB) Register risicomanager ...

4. Opleidingen HRM   12 januari 2016
6 juni 2017  |  , ,
... In deze rubriek worden op drie niveau's - MBO, HBO, Universitair - steeds twee voorbeelden van opleidingen personeel & organisatie gegeven. De keuze van de opleidingsinstituten in ...

5. Opleidingen OR-leden   26 juli 2009
22 december 2020  |  , ,
Inhoud Scholing Aanbod opleidingen Wettelijke plicht scholingskosten Veranderingen GBIO-subsidie 2012 Einde van GBIO is het begin van Scoor WOR-bijdrage Wijziging WOR Certificeringsregeling ...

6. Opleidingen termen en begrippen   11 januari 2016
8 januari 2020  |  , , , ,
... kolder Paden naar Leraarschap Games effectiever dan andere trainingsmethoden Opbrengst managementopleidingen onduidelijk Vormen flexibel onderwijs Virtual Reality training Wat is ...

7. Opleidingen termen en begrippen   16 februari 2020
16 februari 2020  | 

8. MBA-opleidingen   27 juni 2016
8 oktober 2017  |  , ,
Inhoud Opzet Specialisatie Leeftijd MBA in Nederland GMAT-examen Instellingen die MBA-opleidingen aanbieden Werkgelegenheid HBO Associate Degree Opzet De opzet van de MBA-studie is afkomstig uit ...

9. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
24 september 2020  |  , , , ,
... Certificering van HR Professionals Daling aantal leerbedrijven tot staan gebracht Maatregelen MBO-opleidingen moeten vakmanschap in de spotlight zetten Leerwerkbedrijven huiveren van ...

10. Bedrijfsopleidingen en opleidingsinstituten   11 januari 2016
6 juli 2021  |  , , , , , ,
... mentorprogramma Opleidingsbudgetten breder inzetten Nederland in Europese top 5 Naslag De Baak opleidingen Vier van de vijf werkenden volgt/krijg geen scholing In 2015 meer bedrijven met ...

11. Borgen van opleidingen   23 augustus 2012
1 april 2018  |  , , , ,
... nog onvoldoende wordt geborgd. Maar liefst 26 procent van de werknemers geeft aan de kennis uit opleidingen en trainingen niet te borgen en mee te nemen bij vertrek. Bovendien geeft 33 procent ...

12. 1-loketgedachte   20 maart 2009
1 augustus 2018  |  , ,
... de NEFEB. Een belangrijke taak is weggelegd voor de NEFEB Academy die onder meer de volgende opleidingen biedt: Register risicomanager Employee Benefits (RmEB) Register risicomanager ...

13. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... behoren tot de deeltijdopleiding HBO bedrijfskunde die in het CROHO (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs) is geregistreerd. Dan is er sprake van een initiële1 opleiding aan ...

14. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... over een leven lang leren, maar geven ons geld veel te vaak aan vertrekpremies uit in plaats van opleidingen. De tijd van vrijblijvendheid is voorbij.' (Bron: Nu, 27 apr. 2018) Pensioenakkoord ...

15. Alle ontslagroutes bijgewerkt tot 2020   9 maart 2017
19 februari 2020  |  , , , , ,
... lijst met bestaande vacatures beschikbaar stellen; herplaatsingsonderzoek doen (concern-breed); opleidingen, ervaringen en capaciteiten van werknemer in kaart brengen; bepalen welke ...

16. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
Inhoud Begrip Cijfers Samenvatting onderzoek en aanbevelingen Week van de alfabetisering Opleidingen Handreiking Taal en veiligheidsrisico’s Laaggeletterdheid hoog op agenda kabinet Verbeter de ...

17. Arbeid (stromingen)   26 maart 2009
17 april 2017  |  ,
... van werknemers, werkoverleg, eigen ontplooiing en delegatie van verantwoordelijkheden, nadruk op opleidingen en het ontwikkelen van competenties. Reden om kort in te gaan op deze stromingen en ...

18. Arbeidsdeelname en deeltijd   28 september 2018
27 september 2022  |  , ,
... onderwijsrichting die vrouwen kiezen is veranderd. Nog steeds zijn vrouwen oververtegenwoordigd in opleidingen op het terrein van zorg en maatschappij, maar het aandeel vrouwen dat een diploma ...

19. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
... voor onder meer het gebouw, de facilitaire dienstverlening en de ICT. Denk ook aan kosten voor opleidingen, werving, werkkleding en arbovoorzieningen, zoals een helm of veiligheidsbril, eten ...

20. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... vaste collega's, zowel op het gebied van arbeidsvoorwaarden, invulling van interne vacatures als opleidingen. Dat betekent bijvoorbeeld dat zij ook recht hebben op winstdeling, ...

21. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
... naar andere vormen van werk (artikel 12 van de richtlijn); en De bekostiging van verplichte opleidingen (artikel 13 van de richtlijn). De richtlijn bevat ook enkele maatregelen ter ...

22. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... hetzelfde geldt voor een vooraf betaalde vakantietoeslag; als de terugvordering van gevolgde opleidingen (schriftelijk) is overeengekomen, is het om reden van consequent handelen verstandig ...

23. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... te vinden. 30 procent is niet bemiddelbaar en 60 procent moet eerst nog taallessen of aanvullende opleidingen doen om een baan te vinden. Dat laat een enquête onder 197 Nederlandse gemeenten ...

24. Basisonderwijs   25 augustus 2018
26 juni 2021  |  , , ,
Inhoud Europese vergelijking opleidingen leraren basisonderwijs Proef flexibele lestijden en vakanties uitgebreid Basisscholen hebben geen vlees meer op de botten Salaris basisonderwijs moet ...

25. Bedrijfshulpverlening (BHV)   3 oktober 2009
28 oktober 2020  |  , , , , ,
... dat mevrouw Marlies Venema, Communicatieadviseur, actieve BHV'er en BHV-aanspreekpunt (oefeningen, opleidingen en nog veel meer). Heb je als BHV’er recht op een vergoeding? Niet iedereen is ...


Bekijk items: 1 tot 25 (581 totaal)