Koppelingen    Gevolgen invoering cafetariasysteem 


Online service

Datum laatste wijziging: 8 juli 2013

De internetversie met hosting faciliteiten, de 'Online Service', vraagt een minimale ondersteuning van de IT-afdeling en geeft iedere werknemer de mogelijkheid om vanaf elke computerwerkplek (dus ook vanuit huis of een vakantieadres) in te loggen.

Alle persoonlijke gegevens zijn dus altijd onmiddellijk voorhanden en kunnen eventueel samen met de partner geraadpleegd worden. In dit systeem beschikt de werknemer over een persoonlijke digitale personeelskaart, waarop alle informatie staat vermeld over:
• arbeidsvoorwaarden;
• voorzieningen;
• pensioen;
• verlof;
• spaarregelingen;
• andere relevante gegevens, over bijvoorbeeld opleidingen.

Het systeem bevat verder alle actuele gegevens over de geldende wet- en regelgeving, aangevuld met de CAO-afspraken en regelingen per organisatie. Het systeem moet daarnaast voor de werknemer ook de volgende functies hebben:
• keuzes kunnen maken binnen het vastgestelde keuzemenu waarbij de voorwaarden geïntegreerd zijn opgenomen met signalering naar de werknemer;
• de bruto- en nettoresultaten van het keuzemenu berekenen;
• de effecten op het maandinkomen berekenen;
• persoonlijke adviezen, analyses en van financiële effecten voor verlof, kinderopvang, pensioen, WAO, ANW, levensloopregeling en dergelijke berekenen;
• alle noodzakelijke formulieren, zoals de wijziging arbeidsvoorwaarden en de fietsverklaring;
• een persoonlijk arbeidsvoorwaardenoverzicht met een volledige informatie van alle actuele arbeidsvoorwaarden en de individuele keuzes, dat op elk gewenst moment door de werknemer kan worden geprint;
• managementoverzichten zoals het effect van invoering van flexibele arbeidsvoorwaarden, het zichtbaar maken van fiscaal aantrekkelijke beloningsvormen, bezettingsoverzichten, cao-wijzigingen, en dergelijke;
• een permanente informatie van het persoonlijk arbeidsvoorwaardenpakket;
• digitale salarisspecificaties;
• uitgebreide helpfuncties en een vraagbaak. Koppelingen    Gevolgen invoering cafetariasysteem