Data-export    Koppelingen 


Functies van het programma

Datum laatste wijziging: 6 januari 2016  |  Trefwoorden: Flexibele arbeidsvoorwaarden

Verschillende modules

Het programma moet dusdanig zijn ingericht, dat er sprake is van verschillende modules en fysiek afzonderlijke relationele databases. De dataopslag vindt plaats in een systeemdatabase en een employeedatabase. Het programma kan uit het oogpunt van efficiënt onderhoud opgebouwd zijn uit de volgende modules:
 
 • autorisatie (toegangsbeveiliging en beperking tot bepaalde modules);
 • bedrijfsgegevens (percentages, vaste bedragen, franchises enzovoort);
 • arbeidsvoorwaardencomponenten;
 • ruilmodellen, limieten en franchises;
 • import- en exportdefinities;
 • gebruikersgegevens;
 • werknemergegevens en arbeidsvoorwaarden;
 • importeren van werknemergegevens;
 • logistieke en administratieve ondersteuning van de P&O- en salarisafdeling, zoals mutatie, maar ook saldi-overzichten;
 • actualiseren van arbeidsvoorwaarden;
 • reken- en adviesmodule (belastingroutine);
 • Persoonlijk Arbeidsvoorwaarden Overzicht (PAO);
 • verklaringen;
 • digitale salarisspecificatie sorteren en rapporteren;
 • kilometerregistratie en declaraties;
 • verlofmodule (optioneel);
 • rapportage(s).

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Data-export    Koppelingen