Zorgverzekering


1. Zorgverzekering (inleiding)   12 november 2011
27 september 2020  |  , , , , , , ,
Inhoud Een nieuwe zorgverzekering Zorgverzekeraar Basispakket Aanvullende verzekering Zorgtoeslag Onverzekerden en wanbetalers Uitgaven Aparte zorgverzekering voor arm en rijk? Stijging ...

2. Zorgverzekering (werkkostenregeling)   12 november 2011
18 augustus 2018  |  ,
... loon van de werknemer behoort. Zie ook subrubriek Ziektekostenvergoeding. Ga terug naar subrubriek ...

3. Zorgverzekering 2018   16 juni 2017
24 juni 2019  |  ,
... tegen wachtlijsten in geestelijke gezondheidszorg NZa onderzoekt weggeefacties voor overstappers zorgverzekering Zorgkosten in 2018 Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2018 ...

4. Zorgverzekering 2019   12 september 2018
16 december 2019  |  , , , , , ,
Inhoud Premie zorgverzekering 2019 stijgt met 10 euro per maand VGZ en Menzis verhogen zorgpremie beperkt Veranderingen basispakket Weinig aanvullende Zorg verbruikt in 2018 Hulp bij overgewicht ...

5. Zorgverzekering 2020   29 juli 2019
17 juli 2020  | 
... omlaag in 2020 Keuze loondoorbetalingsplicht twee jaar verzekeren Zorgpremies in 2020 omhoog Basiszorgverzekeringen 2020 Minister verwacht verdubbeling medicijntekort Verpleegkundigen aan ...

6. Zorgverzekering 2021   25 september 2020
12 april 2021  | 
... Stijging van het aantal daklozen tot stilstand gekomen Boete voor te laat bekend maken nieuwe zorgverzekeringspremie Structureel 10 miljoen extra voor kraamzorg Minister Tamara van Ark, ...

7. Zorgverzekeringswet (tabellen)   10 mei 2009
16 november 2023  |  , , , , , ,
2024 De nieuwe percentages van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) staan opgenomen in Tabel 18 Premieoverzicht Zvw van de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van ...

8. Budget zorgverzekering   21 oktober 2015
24 december 2018  |  , ,
Inhoud Basisverzekering Budget zorgverzekering Wanneer wel doen Productiever werken in de zorgsector Omzet zorgpraktijken 50 procent hoger in 10 jaar Bijna 1 op de 3 zorginstellingen verliesgevend ...

9. Wijzigingen Zorgverzekering 2015   30 januari 2014
17 november 2016  |  , , ,
... Overhevelen types zorg van Awbz naar basispakket Zwv Wetswijziging leidt tot grotere verschillen zorgverzekeringen Werkgevers in 2015 gecompenseerd voor stijging zorgpremie Begroting 2015 ...

10. Wijzigingen Zorgverzekering 2016   1 oktober 2015
23 januari 2016  |  , ,
... zorgtoeslag: In 2016 zal de toeslag met € 6 per maand worden verhoogd. Overige wijzigingen basiszorgverzekering 2016 Kinderen betalen geen eigen bijdrage meer voor hoortoestellen. Bij ...

11. Wijzigingen Zorgverzekering 2017   30 september 2016
4 augustus 2017  |  ,
... Zorgpremies grote verzekeringsmaatschappijen schieten omhoog Highlights premies en voorwaarden zorgverzekeringen 2017 Eigen bijdrage langdurige zorg aan huis gestegen 200 miljoen extra voor ...

12. Wijzigingen Zorgverzekeringswet 2018   28 november 2017
6 januari 2020  | 
... was in 2017 gemiddeld € 105,45. Bijverzekeren kan fors duurder worden. Voor meer, zie HR-kiosk, Zorgverzekeringswet (tabellen). Eigen risico Het eigen risico blijft € 385. Niets staat je in ...

13. Eigen risico (zorgverzekering)   24 oktober 2016
26 september 2018  |  ,
... een verplicht eigen risico per jaar. De hoogte van het eigen risico is te vinden in subrubriek Zorgverzekeringswet (tabellen). Niet alle zorg uit de basisverzekering valt onder het eigen ...

14. Maximale inhouding minimumloon voor Zorgverzekeringswet   24 oktober 2018
9 januari 2024  |  , , , , , , , ,
... te verrichten aan de zorgverzekeraar voor de nominale premie (verschuldigde premie voor een zorgverzekering) en de premie voor het herverzekeren van het eigen risico (verschuldigde premie ...

15. Aanspraak   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , , , ,
... zijn (soms gedeeltelijk) vrijgesteld. Voorbeeld is de aanspraak op verstrekkingen op grond van de Zorgverzekeringswet; de aanspraak is vrijgesteld, de uitkeringen behoren tot het loon*. ...

16. Administratie WKR   7 februari 2017
10 juli 2018  |  , ,
... werkgever ook de gevolgen voor de premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Daarnaast zijn door de WKR toe te passen er voor de werknemer geen gevolgen ...

17. Aftrek zorgkosten   3 februari 2018
30 juli 2018  |  , ,
... huisarts, tandarts, fysiotherapie of specialist. Niet aftrekbaar: premies voor de ziektekosten of zorgverzekering (zowel basispremie als aanvullende premies), wettelijke eigen bijdrage CAK ...

18. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... thuishaven hebben. Inhoudingen Op het bruto AOW-pensioen houdt de SVB het volgende in: bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw), loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) en een eigen ...

19. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
Inhoud Inleiding Vijf soorten zorg Persoonsgebonden budget (Pgb) in de Zorgverzekeringswet Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Cijfers 2013 Belastingplan 2014 (september 2013) ...

20. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... schulden, uitkerings-, toeslagen- en subsidiegegevens, gegevens over vergunningen en ontheffingen, zorgverzekeringsgegevens. De Raad van State oordeelt zeer kritisch over de aanpak van de ...

21. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
... Anw en AWBZ), premies werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA en ZW), inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (werkgeversheffing en in sommige gevallen bijdrage Zorgverzekeringswet). ...

22. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... makkelijker, maar vooral ook duidelijker maakt. Een onderdeel hiervan is de nieuwe MKB-verzuim-ontzorgverzekering. Andere veranderingen zullen zijn: Vanaf 1 januari 2021 zal het medisch advies ...

23. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... inclusief een aantal re-integratieverplichtingen.‘ Per 1 januari 2020 een ‘MKB verzuim-ontzorgverzekering Voor de kosten in het tweede ziektejaar komt er een collectieve ...

24. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... meer via de mobiliteitsbonus, de no-risk polis voor WW-ers en proefplaatsingen bij werkgevers. Zorgverzekering De premie ziektekostenverzekering stijgt naar verwachting met € 110 naar € ...

25. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... Iedereen zal in 2013 meer voor de zorgkosten moeten gaan betalen. Het eigen risico voor de zorgverzekering stijgt in 2013 naar € 350 per persoon. Dit bedrag komt bovenop de ...


Bekijk items: 1 tot 25 (332 totaal)