Inkomstenbelasting


1. Loon- en inkomstenbelasting   20 maart 2009
19 december 2023  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Voorheffing Algemene Wet inzake Rijksbelastingen Inhoudingsplicht Wet inkomstenbelasting 2001 Boxen Tax Liberation Day Partnerbegrip Boete zwart sparen Belastingverlagingen alleen richten ...

2. Loon- en inkomstenbelasting   20 maart 2009
1 april 2020  |  , , ,

3. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... Overgangsrecht Wet financiering sociale verzekeringen gewijzigd 30%-regeling ook toepasbaar op inkomstenbelasting Aanscherping 30%-regeling is mogelijk illegaal 30%-regeling voor tweede ...

4. 30%-vergoedingsregeling   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , , ,
... Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste ...

5. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... SNPI. Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar. Besluit ...

6. Aandelenopties   2 februari 2012
7 juli 2020  |  , , ,
... Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar. Worden ...

7. Aangiftetermijn   12 augustus 2011
7 februari 2020  |  , , , , , ,
... tijd. Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar. Ga terug ...

8. Aannemen van werk   5 december 2013
26 augustus 2019  |  , , , , ,
... leidt. Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar. ...

9. Aanslag- en teruggaafgrenzen   20 maart 2009
4 januari 2018  |  , ,
Inhoud Aanslaggrens voor de inkomstenbelasting Teruggaafgrens loonbelasting en premie volksverzekeringen Hoogte aanslag en teruggaafgrenzen Aanslaggrens voor de inkomstenbelasting Als iemand in ...

10. Aanspraak   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , , , ,
... Zaak. Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar. Ongeval ...

11. Abonnement krant   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , ,
... Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste ...

12. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
Inhoud. Loonkostensubsidie Loonkostensubsidie arbeidsgehandicapten Premiekorting oudere werknemers Wet SUWI Poortwachterstoets Leerwerkbanen Werktijdverkorting Wet inkomensvoorziening oudere ...

13. Administratie WKR   7 februari 2017
10 juli 2018  |  , ,
... 2018) Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar. Bijna goed ...

14. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar. ...

15. Aftrek zorgkosten   3 februari 2018
30 juli 2018  |  , ,
Inhoud Inleiding Belastingdienst Inleiding Het valt niet om mee om zorgkosten op de inkomstenbelasting in mindering te brengen. De torenhoge drempel verhindert dat. Reden, de overheid wil de ...

16. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
... De Microsoft-oprichter zegt in gesprek met het Amerikaanse Quartz dat er minder mensen zijn die inkomstenbelasting betalen zodra robots meer banen van mensen overnemen. Daardoor komen overheden ...

17. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... 2014) Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar. Ingangsdata ...

18. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... van de premies volksverzekeringen met 3% daalt maar daar staat tegenover dat de tarieven in de inkomstenbelasting in de eerste twee schijven met 3% worden verhoogd. De meeste mensen zullen ...

19. Altijd eindheffingsloon   15 maart 2015
12 maart 2018  |  , , ,
... Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar. Ga terug ...

20. Ander vervoermiddel van de zaak   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , ,
... Fiets. Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar. Ga terug ...

21. Anoniementarief   20 maart 2009
14 september 2018  |  , , , ,
... Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar. Geldige ...

22. Apparatuur, gereedschap en instrumenten   20 maart 2009
12 maart 2018  |  , ,
... Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste ...

23. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Loondoorbetalingsplicht vervalt na twee jaar Herhaaldelijk ziek en loondoorbetalingsplicht Doorbetaling na twee jaar Re-integratie heikel punt Social Return bij aanbestedingen Kortere ...

24. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... 2015) Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar. Kans op ...

25. Arbeidsvoorwaarden aanpassen agv invoeren WKR   25 augustus 2014
1 mei 2017  |  , , ,
Inhoud Inventarisatie Drie niveaus Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) Regeling voor groepen werknemers Ondernemingsraad Eenzijdig wijzigingsbeding Administratie aanpassen Inventarisatie De ...


Bekijk items: 1 tot 25 (1 441 totaal)