Bijzondere beloning    Crisisheffing 


Bruteren

Datum laatste wijziging: 15 juli 2018  |  Trefwoorden: Bruteren, Nettoloon, Brutoloon, Loon- en inkomstenbelasting

Inhoud

  1. Netto loonafspraak
  2. Geen formule
  3. Voordelen en nadelen
  4. Branches
  5. Naslag

Netto loonafspraak

Een werkgever mag volgens de wet met een werknemer een netto loonafspraak maken. De werkgever moet het nettoloon vervolgens bruteren, zodat de juiste loonheffingen aan de Belastingdienst worden afgedragen. De werkgever neemt in dit geval dus de loonheffingen voor zijn rekening.

Geen formule

Een formule voor een netto-bruto berekening bestaat niet. In de praktijk worden met behulp van een computer net zolang bruto-netto-berekeningen uitgevoerd totdat het verschil met het gewenste netto loon acceptabel klein is. Dit wordt aangeduid als iteratief (herhalend) rekenen, een proces dat bij herhaling een aantal bewerkingen uitvoert totdat aan een gestelde voorwaarde wordt voldaan.

Voordelen en nadelen

Bij een netto loonafspraak de werknemer direct waar hij aan toe is, voor de werkgever kost het bruteren de nodige arbeid. Verder, van wijzigingen in de loonheffingen (loonbelasting gecombineerd met de heffing van de premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet) ziet de werknemer niets, deze komen in positieve of negatieve zin ten goede aan de werkgever.

Branches

Nettoloon wordt veelal overeengekomen in branches met veel wisselende werknemers (horeca) of in branches waarbij een bedrag per geleverde prestatie wordt toegekend (tuinbouw).

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Bijzondere beloning    Crisisheffing