Nieuwsbrief Loonheffingen 2020

Datum laatste wijziging: 10 februari 2020  |  Trefwoorden:

De eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 is 31 augustus 2019 verschenen. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen:
 • Temporisering verhoging AOW-leeftijd
 • Wijzigingen lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV
 • Kennisdocument Wtl versie 6.0
 • Fiets van de zaak
 • Vanaf 2020 einde vaksector voor uitzendwerkgevers
 • ZW-uitkering telt niet langer mee voor hoogte arbeidskorting
 • Wet arbeidsmarkt in balans / onderdeel payrolling
 • Wet arbeidsmarkt in balans / onderdeel premiedifferentiatie WW

De tweede uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 is op 10 januari 2020 beschikbaar. Toegevoegd zijn:
 • Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
 • Wijziging bijtelling auto van de zaak zonder CO2-uitstoot
 • Vergroten vrije ruimte werkkostenregeling (WKR)
 • De aangiftetermijn eindheffing WKR wordt met een extra tijdvak verlengd
 • Vergoeding VOG (verklaring omtrent gedrag) gericht vrijgesteld
 • Nieuw waarderingsvoorschrift voor branche-eigen producten
 • Indexatie vrijwilligersregeling
 • Uitbreiding aanvraagmomenten van een S&O-verklaring
 • Vergoeden van strafbeschikking of bestuursrechtelijke dwangsom
 • Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBDZ)
 • Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2020

De derde uitgave Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 is op 7 februari 2020 gepubliceerd. 

De toevoegingen zijn:
 • Indexatie verzuimboeten
 • Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020
 • Verlenging aanvraagtermijn compensatieregeling Bbz (leenbijstand)
De aanpassingen zijn:
 • Bij onderwerp 2 (Wijzigingen lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV) heeft de Belastingdienst de ge├»ndexeerde bedragen vermeld.
 • Bij onderwerp 3 (Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein versie 7.0) zijn de wijzigingen die vermeld zijn bij onderwerp 2 verwijderd.
 • Bij onderwerp 4 (Fiets van de zaak) is de tekst aangepast.
 • Bij onderwerp 8 (Wet arbeidsmarkt in balans / onderdeel premiedifferentiatie) is de tijdelijke coulance tot 1 april 2020 toegevoegd.
 • Bij onderwerp 18 (Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBDZ)) heeft de Belastingdienst de tekst aangepast en aangevuld met de mogelijkheid om in te loggen bij de Belastingdienst met een EU-erkend inlogmiddel.
 • Bij onderwerp 22 (Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2020) zijn enkele foutieve bedragen aangepast.