Nieuwsbrief Loonheffingen


1. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015   11 november 2014
30 april 2017  |  , , , ,
Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Op 11 november 2014 is de Nieuwsbrief Loonheffingen 2015, Uitgave 1, verschenen. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen: Veranderingen ...

2. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016   21 juli 2017
21 juli 2016  |  ,
In 2015/2016 zijn edities van het de Nieuwsbrief Loonheffingen verschenen die later in het Handboek Loonheffingen zijn verwerkt (zie ook subrubriek Handboek Loonheffingen 2016): Handboek ...

3. Nieuwsbrief Loonheffingen 2017   29 november 2016
30 april 2017  |  , ,
1e Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 U kunt de 1e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2017' downloaden. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2017 voor het ...

4. Nieuwsbrief Loonheffingen 2018   21 juli 2017
2 januari 2018  |  ,
Eerste Nieuwsbrief 2018 Op 18 juli 2017 heeft de Belastingdienst een eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 gepubliceerd met daarin de belangrijkste wijzigingen waarvan nu al bekend is dat deze in ...

5. Nieuwsbrief Loonheffingen 2019   30 juli 2018
13 april 2019  |  , ,
Inhoud Nieuwsbrief 1 / 30 juli 2018 Nieuwsbrief 2 / 5 december 2018 Nieuwsbrief 3 / 21 december 2019 Nieuwsbrief 4 / 20 februari 2019 Nieuwsbrief 4 (verbeterde versie) / 11 april 2019 Nieuwsbrief ...

6. Nieuwsbrief Loonheffingen 2020   12 januari 2020
10 februari 2020  | 
De eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 is 31 augustus 2019 verschenen. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen: Temporisering verhoging AOW-leeftijd ...

7. Nieuwsbrief loonheffingen 2021   3 december 2020
23 maart 2021  |  , ,
In de nieuwsbrief vindt u informatie over de veranderingen in de loonheffingen voor 2021. De volgende onderwerpen worden besproken: vrije ruimte werkkostenregeling 2021 verruiming gerichte ...

8. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
14 december 2019  |  ,
... vanaf het begin van de maand waarin de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. Zie ook Nieuwsbrief loonheffingen 2017, blz. 5. Aanwijzingen Daarnaast zijn in dit besluit twee nieuwe ...

9. Aanspraak   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , , , ,
Inhoud Begrip Loonheffing Werkkostenregeling Formulering van de aanspraak Naslag Ongeval tijdens een bedrijfsfeest Werknemer krijgt op het werk een ongeval Begrip Naast loon of beloning bestaat ...

10. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... afdrachtvermindering onderwijs Begroting 2015 Naslag SO-afdrachtvermindering in 2015 omhoog Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Wijzigingen 2015 Integratie WBSO en RDA in een ...

11. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte Wat is loon? Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte Herhaaldelijk ziek en loondoorbetalingsplicht Doorbetaling ...

12. Bedrijfsovername   20 maart 2009
6 april 2021  |  , , ,
Inhoud Melding aan de SER Melding aan de Belastingdienst Bevoegdheden OR bij fusie en overname Informatieplicht aan werknemers Bescherming werknemers Rechten uitbestede werknemers bevestigd door ...

13. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Burgerlijk Wetboek Schadeplicht Automatisch ontslag op pensioendatum Partiële ontbinding Wet Ontslag/WW Belastingplan 2014 (september 2013) Niet verstandig verbetertraject te stoppen Mag ...

14. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... De ...

15. Belasting   6 april 2018
5 december 2020  |  ,
Inhoud Auto dubbel belasten mag Staatssecretaris schetst achtergronden wijzigingen autobelastingen Naslag Autobrief /voorgenomen beleid autoheffing 2017 t/m 2020 Twee aanvullingen op Autobrief II ...

16. Belastingtarieven   20 maart 2009
3 januari 2024  |  , , , , ,
... belastingkantoor waaronder hij valt. Dit kan ook in het buitenland zijn. Desgewenst kunt u ook de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 raadplegen. Heroverweeg uw bedrijfsvorm, de belastingtarieven ...

17. Bestelauto   20 maart 2009
29 april 2020  |  , , ,
Inhoud Bestelauto voor fiscus normale auto Voorwaarden geen bijtelling Doorschuifverklaring BPM bestelauto Rittenadministratie vereenvoudigd maar niet afgeschaft Eindheffing Compensatie Verklaring ...

18. Boete en sanctie   20 maart 2009
14 juli 2019  |  , , , ,
Inhoud Verschil tussen boete en sanctie Wettelijke bepalingen CAO Instemming OR Oude regeling Werkkostenregeling (WKR) Buitenlandse geldboetes Naslag Hoogte boetes Boetes voor de werkgever ...

19. Commissaris   28 november 2013
4 september 2020  |  , ,
... alinea 'Afschaffen fictieve dienstbetrekking commissarissen per 1 mei 2016?'. Naslag: BDO of Nieuwsbrief loonheffingen 2017, blz 3. Corporate Governance Code Een commissaris wordt benoemd ...

20. Crisisheffing   29 oktober 2013
28 april 2017  |  , , ,
... Loonheffingen 2014 Reactie pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) verlengd Begroting 2015 Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Vroege bonus valt niet onder crisisheffing Verwarrende ...

21. Detachering   20 maart 2009
6 mei 2023  |  , , , , , ,
Inhoud ​Begrip detachering Collegiale inlening Arbeidspool Sociaal convenant G-rekening Depotstelsel vervangt g-rekening Inlenersaansprakelijkheid Wet Waadi Aansprakelijkheden bij in- en ...

22. DGA Belastingdienst   27 maart 2016
27 november 2023  |  , , , , , ,
... stakingswinst Onrust onder ouderen over stamrecht-BV Belastingplan 2016 niet enthousiast onthaald Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Wetsvoorstel Gebruikelijk loon aangenomen Naslag Gebruikelijk loon ...

23. DGA Pensioen   27 maart 2016
13 december 2019  |  ,
... zijn verzekerd Termijn stopzetten pensioentoezegging eigen beheer verlengd tot 31 maart 2017 Nieuwsbrief Loonheffingen 2017: paragraaf 6 Uitfaseren pensioen in eigen beheer Wiebes wil ...

24. Drie pijlers   11 maart 2010
24 december 2018  |  , , , , ,
Inhoud Drie bronnen Vrijwel altijd extra inkomsten naast de AOW Vijf pijlers Merendeel Nederlanders volledig pensioen-onbewust Mijnoverzicht Vrouwen nog steeds op flinke pensioenachterstand Lager ...

25. e-HRM   22 november 2010
4 november 2020  |  , , , , ,
... en overig beëindiging dienstverband; digitaal beschikbaar stellen van een handboek personeel, nieuwsbrief tot CAO; functiebeschrijvingen; organogrammen en smoelenboek. Verschil e-HRM en ...


Bekijk items: 1 tot 25 (131 totaal)