Vervoer    Auto 


Ander vervoermiddel van de zaak

Datum laatste wijziging: 22 maart 2018  |  Trefwoorden: Vervoermiddel van de zaak, Bestelauto, Motorfiets, Fiets

Inhoud

  1. Waarde economisch verkeer
  2. Naslag

Waarde economisch verkeer

Als de werkgever een ander vervoermiddel dan een personen- of bestelauto aan uw werknemer ter beschikking stelt zoals een motor, bromfiets of fiets, is de waarde in het economische verkeer van het privégebruik loon voor de loonheffingen. Deze waarde is het aantal privé kilometers vermenigvuldigd met de werkelijke kilometerprijs en verminderd met de eigen bijdrage van uw werknemer voor het privégebruik. Bij de berekening van het aantal privékilometers zijn de kilometers voor woon-werkverkeer zakelijk.





Als de werkgever een vervoermiddel ter beschikking stelt, is sprake van vervoer vanwege de werkgever. Is het geval dan kan de werkgever niet ook nog een onbelaste kilometervergoeding aan de werknemer betalen.

NB: Als de werkgever aan de werknemer een fiets ter beschikking stelt, kan de fietsregeling gelden, zie subrubriek Fiets.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Ga terug naar rubriek Vervoer.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:



 Vervoer    Auto