Elektrische auto    Kilometer- en tolheffing 


Fiets

Datum laatste wijziging: 17 september 2020  |  Trefwoorden: Fiets, Werkkostenregeling, Elektrische fiets, Aansprakelijkheid, Fiscale regeling fiets, Fietsplan, Leasefiets, Bijtelling, Renteloze lening, Woon-werkverkeer

Inhoud

 1. OV-fiets
 2. Kostenregeling
 3. Verzekering
 4. Fiets blijft voordelig onder de kostenregeling
 5. Kabinet maakt einde aan fiets van de zaak
 6. Fiscaal voordelige 'fiets van de baas' verdwijnt niet
 7. Fietsmodus
 8. Fietshelm met nummerplaat verplicht in Australië
 9. Recept voor een succesvolle fietsactie
 10. 868.000 autokilometers bespaard met bijzondere fietsactie
 11. Naslag
 12. Elektrische leenfiets helpt autorijder over de streep
 13. Aansprakelijkheid
 14. Meer fietsen, maar dan wel op een e-bike
 15. Niet drones, maar fietsen hebben de toekomst
 16. Helm wordt verplicht op speed pedelec
 17. Appen op fiets verboden
 18. RAI Vereniging wil af van bijtelling fiets
 19. Gazelle ontwikkelt fiets die smartphone blokkeert
 20. Na RAI wil ook Bovag oude fietsplan terug
 21. Fiets duurder dan auto?
 22. Simpel trucje om fietsendief te stoppen
 23. Fietsenverkoop op laagste punt in 30 jaar
 24. Fietsenkartel in Nederland bij bundeling Batavus en Gazelle?
 25. Uw land weet de fietschaos te beheersen
 26. Witte fietsenplan realiteit
 27. Ruim 10 duizend snelle e-bikes moeten op de rijbaan
 28. Legt de herenfiets het loodje?
 29. Fietslampje aan je bovenarm bevestigen
 30. Richtingaanwijzer verplicht op snelle fiets?
 31. Slimme snufjes en Bike Doctors
 32. Privégebruik fiets van de zaak
 33. Amsterdam gaat deelfietsen verwijderen
 34. E-bike niet aftrekbaar als hulpmiddel
 35. Glibberen en glijden op het Fietspad
 36. Snorfiets van het fietspad af
 37. Fiets van de zaak
 38. Pizza's bezorgd per elektrische fiets
 39. Gewijzigde wetgeving voor speed pedelecs
 40. Fietsplan 2020
 41. Snelfietspad is duurzaam, gezond én filevrij
 42. In 2017 meer verkeersdoden op de fiets dan in de auto
 43. Binnen 48 uur je gestolen fiets terug
 44. Swapfiets Nederland verhuurt fietsen
 45. Stimulering reiskostenvergoeding fiets
 46. Goedkope e-bike voor ondernemer?
 47. E-bikes vaak sneller dan u denkt
 48. Verbod handheld telefoongebruik op fiets
 49. Jongeren pakken steeds vaker e-fiets
 50. Schriftelijke beantwoording Belastingplan 2019
 51. Honderden miljoenen voor doorfietsend Nederland
 52. Grote fabrikanten houden vast aan fraudegevoelige framenummer
 53. Appverbod op fiets extra handhaven
 54. Fiscale regeling fiets
 55. Kwart minder nieuwe brom- en snorfietsen verkocht
 56. Swapfiets bereikt 100.000 klanten
 57. Massa tegen snorfiets op de rijbaan
 58. Politie waarschuwt mountainbikers voor dradenspanner
 59. Stromer, super-snelle wensen voor het woon-werkverkeer
 60. Reiskostenvergoeding blijft behouden voor leasefietsers
 61. Leasefietsen populair
 62. Vragen en antwoorden over de fiets van de zaak
 63. 3e Nieuwsbrief / tekst 'Fiets van de zaak' herschreven
 64. Rotterdam verleent eerste vergunningen deelmobiliteit
 65. E-bike meest populaire fiets
 66. Maak fiets als zakelijk vervoermiddel fiscaal meer aantrekkelijk
 67. Ga nu werken aan de fietspaden
 68. Afzet snorfietsen en speed pedelecs veert op
 69. Fietshelm verplicht voor alle elektrische fietsers?
 70. Gebruik leasefiets valt zwaar tegen
 71. Veel 70-plussers overlijden na een fietsongeval
 72. Elektrische fiets van de zaak niet WA-verzekerd
 73. Corona-uitbraak jaagt verkoop snorfietsen flink aan

OV-fiets

De OV-fiets een huurfiets voor het laatste stukje van de reis naar het adres, te huur bij vele NS-, metro- en busstations. De NS biedt de reiziger een fiscaal toegestane vergoedings- en verstrekkingsmogelijkheid van een jaarabonnement plus het huren van een OV-fiets per keer. Voor meer informatie wordt verwezen naar www.ov-fiets.nl.

Kostenregeling

Vergoeden

In de kostenregeling die per 1 januari 2011 is ingegaan met een overgangstermijn tot 2015 is een vergoeding van een fiets* die de nemer zelf heeft gekocht belastbaar loon voor de nemer. De gever mag dit loon ook onderbrengen in het forfait. Hetzelfde geldt voor een vergoeding voor of een verstrekking van met de fiets samenhangende zaken. De gever mag wel een onbelaste vergoeding betalen voor zakelijke reizen waarvoor de nemer de fiets gebruikt.;

* Geldt ook voor een elektrische fiets, scooter, et cetera.

Verstrekken

Als de gever aan de nemer een fiets verstrekt, dan wordt de nemer eigenaar van de fiets. De factuurwaarde of de waarde in het economische verkeer van de fiets is belastbaar loon voor de nemer. De gever mag dit loon ook onderbrengen in het forfait. De gever mag wel een onbelaste vergoeding betalen voor zakelijke reizen waarvoor de nemer de fiets gebruikt.

Ter beschikking stellen

Als de gever een fiets aan de nemer ter beschikking stelt, dan blijft de fiets eigendom van de gever. De waarde in het economische verkeer van het privégebruik is belastbaar loon voor de nemer. Deze waarde is het aantal privékilometers vermenigvuldigd met de kilometerprijs. Een eigen bijdrage van de nemer voor het privégebruik wordt hiervan afgetrokken. Als dat een negatief bedrag oplevert, mag de gever dat niet van het loon aftrekken. Kilometers voor woon-verkeer worden gerekend tot de zakelijke kilometers. De gever mag de nemer geen onbelaste (vaste) vergoeding betalen voor zakelijke reizen waarvoor hij de fiets gebruikt, omdat er sprake is van vervoer vanwege de gever.

Samenhangende zaken

Een vergoeding voor of een verstrekking van met de fiets samenhangende zaken en een fietsverzekering is belastbaar loon voor de nemer. De gever mag dit loon ook onderbrengen in het forfait.

Als de gever een fiets ter beschikking stelt, mag hij de kosten van reparaties, een extra slot of een steun voor de tas onbelast vergoeden. Een regenpak dat de gever aan de nemer vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt, is wel loon van uw nemer. De gever mag dit loon ook onderbrengen in het forfait.

Meer, zie Samenvatting fiscaliteiten loonbestanddelen (WKR).

Verzekering

Een uitgebreide notitie over het al of niet verzekeren van je fiets is te vinden op de site van Wegwijs. Een passage daaruit: 'Meteen de verzekering afsluiten bij de zaak waar jij je fiets koopt, is niet verstandig. Vaak biedt de fietsenwinkel slechts de verzekeringen van een of twee aanbieders. Het is altijd aan te raden op verschillende aanbieders te vergelijken.'

Fiets blijft voordelig onder de kostenregeling

Steeds meer bezorgde gevers, professionals en zelfs fietsenhandelaren berichten dat de fiets niet langer onder de kostenregeling valt. Het lijkt erop dat veel mensen het noodzakelijkheidscriterium verwarren met de mogelijkheid om producten via de kostenregeling te verrekenen. De fiets kan nog steeds verrekend worden via de gever.

De kostenregeling biedt ruime mogelijkheden om producten via een brutolooncomponent, zoals bijvoorbeeld het brutoloon, of een eindejaarsuitkering, te verrekenen. Dit houdt in dat de gever in eerste instantie het product aanschaft, en de kosten van dit product verrekend met een brutolooncomponent van de nemer. De nemer betaalt dan uiteindelijk zelf voor het product, maar doordat via het brutoloon gebeurt, bespaart de nemer minimaal 37%.

Maar er zijn ook minder vrolijke geluiden:

Kabinet maakt einde aan fiets van de zaak

SP Tweede Kamerlid Farshad Bashir zegt dat de maatregel zo goed als het einde van de fietsenregeling betekent. Met 1,2 procent van de totale loonsom waar ook nog de personeelsfeestjes en kerstpakketten van betaald moeten worden blijft er voor bedrijven waar relatief veel mensen een laag inkomen hebben geen geld meer over om een fiets aan te schaffen. Momenteel worden er jaarlijks zo'n 200.000 fietsen verkocht via deze regeling. Ik vrees daarmee ook voor de gelegenheid in deze sector, dit plan gaat banen kosten.

De fractie van GroenLinks geeft schriftelijk aan dat het heel onderstandig is om de fiets van de zaak af te schaffen. GroenLinks wil mensen uit de auto en op fiets. Mensen die op de fiets naar hun gaan zijn doorgaans gezonder dan mensen die de auto pakken. Als het aantal fietsforensen met 1 procent toeneemt, dan scheelt dat 27 miljoen aan verzuimkosten volgens TNO.

De RAI Vereniging maakte met een collega van Wiebes, staatssecretaris Wilma Mansveld (Verkeer, PvdA) juist de afspraak dat binnen vijf jaar het fietsgebruik voor het woon-verkeer met 5 procent moet stijgen.
De afspraken zijn een onderdeel van de Green Deal een pakket van vergroeningsmaatregelen dat geldt voor het bedrijfsleven en de overheid.

NB: Uit het Nationaal Beloningsonderzoek 2015 bleek dat van de deelnemende bedrijven die een fietsplan hadden, in 73 procent deze regeling a.g.v. invoering van de kostenregeling heeft afgeschaft.

Fiscaal voordelige 'fiets van de baas' verdwijnt niet

Staatssecretaris Wiebes stelt dat de aparte regeling voor het aanschaffen van een fiets via de gever weliswaar verdwijnt, maar dat het belastingvoordeel nog steeds kan worden behaald. De fiets wordt vanaf volgend jaar alleen net zo behandeld als het kerstpakket of bedrijfsuitjes. gever en nemer moeten samen bepalen waar ze het belastingvoordeel willen leggen. Daarvoor is een percentage van 1,2 procent van de loonsom beschikbaar.

Alleen al vanwege ''schone, stille en gezonde mobiliteit'' zou fietsen (ook) fiscaal gestimuleerd moeten worden, vinden BOVAG, Fietsersbond, Natuur & Milieu en de RAI Vereniging. De organisaties hebben eerder met staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu) afgesproken ernaar te streven 5 procent meer mensen voor woon-verkeer op de fiets te krijgen. Dat wordt volgens de BOVAG ''praktisch onhaalbaar'' als de bestaande regeling wordt onderuitgehaald. (Bron: Volkskrant, 3 okt. 2014)

Fietsmodus

De Rijksoverheid wil er met hun nieuwe Fietsmodus-app voor zorgen dat je een stuk veiliger door het verkeer fietst. Voordat je de fiets op stapt moet je de fietsmodus-knop in de app aanzetten en de telefoon uiteraard niet gebruiken tijdens het fietsen. De applicatie detecteert of je de smartphone gebruikt tijdens het fietsen en als je meer dan 1 kilometer fietst zonder je telefoon te bekijken ga je punten verzamelen. Met die punten kun je weer kans maken om verschillende prijzen winnen zoals bioscoopkaartjes, T-shirts of zelfs een fiets. (Bron: Androidworld, 23 sept. 2014)

Fietshelm met nummerplaat verplicht in Australië

In steeds meer westerse landen stappen forenzen over van de auto op de fiets. Maar in landen waar de fietsinfrastructuur te wensen over laat, leidt dat tot irritaties tussen fietsers en automobilisten. Fietsers voelen zich onveilig, en autorijders ergeren zich aan tweewielers die zich door het verkeer wringen.

In Australië wordt daarom overwogen een verplichte registratie van fietsers in te voeren. Een ontwerper uit Sydney, Toby King, hoopt daar op in te spelen, King heeft patent aangevraagd op een fietshelm met nummerplaat. (Bron: Daily Telegraph, 13 nov. 2014)

Recept voor een succesvolle fietsactie

De fietsactie Samen Schakelen in de Stedendriehoek is een groot succes aan het worden: sinds april 2014 hebben al bijna 1.450 mensen een aanvraag gedaan voor een (elektrische) fiets met korting. Zij en bij 129 gevers in de regio en samen zorgen zij nu al voor ruim 6.000 spits meldingen per week.

868.000 autokilometers bespaard met bijzondere fietsactie

Een unieke actie in zijn soort, de Fietsactie van Twente Mobiel. Niet alleen de nieuwe fietsers werden beloond, maar ook de mensen die al op de fiets naar hun gingen en een automobilist-collega wisten over te halen ook met de fiets te gaan. Dankzij de inspanningen van gevers en de Fietsactie van Twente Mobiel gaan nu steeds meer nemers op de fiets naar het . Zij bespaarden daarmee op jaarbasis ongeveer 868.000 autokilometers. (Bron: Reiskostenblog, 20 mrt. 2015)

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Elektrische leenfiets helpt autorijder over de streep

Medewerkers die wat verder wonen, komen nu ook op de, zegt Janny Moed, hoofd personeelszaken van het Fries Museum, bij de start van een nieuwe rij2op5-campagne. Die campagne, waaraan inmiddels 55 Leeuwarder bedrijven meedoen, moet vooral via het uitlenen van elektrische fietsen personeel motiveren de auto ten minste twee van de vijf dagen te verruilen voor de fiets. Achterliggend doel is de spits in en rond Leeuwarden te ontlasten. (Bron: Reiskostenblog, 25 jun. 2015)

Aansprakelijkheid

Fietser veroorzaakt ongeluk. Ben je dan aansprakelijk? Vier situaties:

Meer fietsen, maar dan wel op een e-bike

Fietsen naar het is sterk in opmars. In 2014 fietste de gemiddelde Nederlander ruim duizend kilometer, dat is 20 procent meer dan vijf jaar geleden. Volgens de BOVAG valt te bezien of onze conditie er nu op vooruit gaat, want we rijden steeds meer op een e-bike. Daarvan werden er in 2014 223.000 van verkocht.

Niet drones, maar fietsen hebben de toekomst

Levering op locatie en verdere robotisering zullen de toekomst van de bezorging in hoge mate beïnvloeden. Met name in de laatste kilometer valt nog veel efficiëntie en kostenbesparingen te behalen. Sterker nog, het just-in-time leveren, wordt de bottleneck voor internetretailers. Om daar succesvol in te zijn, moeten ze op een andere manier naar de keten kijken. Leveranciers moeten naar de behoeften van hun klanten gaan kijken, en niet puur vanuit hun eigen perspectief, stelt Bart Götte.

Een belangrijke ontwikkeling is het leveren op de locatie plaats waar de klant zich op dat moment bevindt. Want in tegenstelling tot wat we de afgelopen decennia gewend waren, is er lang niet altijd meer iemand aanwezig op het huisadres. We kennen natuurlijk allemaal de mooie voorspiegelingen van drones die pakketjes bezorgen. Toch is dat niet de toekomst. We gaan namelijk meer in stedelijk gebied wonen, en als iedereen op die manier zijn pakketjes zou laten bezorgen, wordt het een complete chaos. Dat is sociaal-maatschappelijk en juridisch zeer onwenselijk. Het voor de hand liggende alternatief, dat vaak over het hoofd wordt gezien, is de fiets. Doordat de steden steeds meer verstopt raken, is de fietskoerier nog altijd het snelste met het afleveren van pakketjes.

Helm wordt verplicht op speed pedelec

Vanaf 2017 moeten alle fietsers op een speed pedelec verplicht een helm dragen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft dat definitief besloten, nadat er grote twijfels waren omtrent de regels voor de bestuurders van deze racefiets. De speed pedelec is een kruising tussen een elektrische fiets en een snorfiets. Maar dan een stuk sneller. Een snorfiets mag maximaal 25 kilometer per uur, deze snelheid haalt de speedbike gemakkelijk als u deze gebruikt als snorfiets, dus zonder trapondersteuning. Maar als iemand mee trapt kan hij een snelheid behalen tot 45 kilometer per uur.

Vanaf 2018 krijgen de pedelecs een geel kentekenplaatje en moet er net als brommers in de bebouwde kom op de rijbaan voor auto's worden gereden. Ook moet de berijder een helm dragen. Het alternatief voor de nieuwe pedelec-helm zou een integraalhelm zijn. Voor eigenaren van pedelecs is dat geen optie, want een integraalhelm ademt niet. De Fietsersbond wil daarom uitstel.

Appen op fiets verboden

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu wil appen op de fiets verbieden, blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer. Bellen blijft wel toegestaan, maar alleen handsfree met oortjes in. (Bron: Rijksoverheid, 12 dec. 2016)

NB: Appen in de auto met de telefoon in je hand is al verboden. Daarnaast is het verboden om het verkeer in gevaar te brengen (artikel 5 Wegenverkeerswet).

RAI Vereniging wil af van bijtelling fiets

RAI Vereniging wil aantrekkelijkere leaseregels voor fietsen, zonder bijtelling. Hierdoor kan de leasefiets op dezelfde manier worden behandeld als een leaseauto, aldus de vereniging. De leasefietser betaalt loonbelasting over de volledige waarde van de fiets, wat leidt tot hoge kosten. Van het leasen wil de RAI Vereniging niet af, wel van de bijtelling: Leasen is noodzakelijk om duurdere fietsen als speed pedelecs (snelle e-bikes) voor de nemer toegankelijk te maken, stelt voorzitter RAI Vereniging sectie Fietsen Wouter Jager.

Volgens Jager kost een speed pedelec van 3.500 euro in theorie de forens gauw tussen de 120 tot 150 euro aan bijtelling per maand. De leasefiets kent namelijk ook geen verschil tussen zakelijk en privégebruik, zoals de leaseauto, en wordt altijd belast. Dit maandbedrag is het dubbele van een elektrische auto ter waarde van 40.000 euro. Dat is toch krom aldus Jager. Dat kan eerlijker, schoner en gezonder door de leasefiets vrij te stellen van deze bijtelling en daarmee veel aantrekkelijker voor gevers te maken. (Bron: AVaccountancy, 17 jan. 2017)

Gazelle ontwikkelt fiets die smartphone blokkeert

Om verkeersongevallen met appende fietsers te voorkomen, ontwikkelt Gazelle een fiets die het gebruik van de smartphone blokkeert tijdens het fietsen. De eigenaar moet de blokkering van de Save Drive Pod wel vrijwillig toestaan, schrijft het FD. De fietser installeert een app op zijn telefoon. Via een bluetooth verbinding maken fiets en smartphone verbinding. Gaat een fietser sneller dan 10 km per uur, dan wordt de smartphone automatisch uitgeschakeld. (Bron: Gazelle, 25 jan. 2017)

Na RAI wil ook Bovag oude fietsplan terug

Het nieuwe kabinet moet de fiscaal voordelige bedrijfsfietsenregeling weer terug laat komen. Volgens brancheorganisatie BOVAG zou daarmee niet alleen de fietsverkoop aangejaagd kunnen worden, maar draagt die ingreep ook bij aan het oplossen van de vele problemen met files, parkeren, luchtkwaliteit en volksgezondheid.

Enkele cijfers: In 2015 werden er nog geen miljoen exemplaren verkocht, 30 procent minder dan in 2007. En, 40% van het woon-verkeer in Nederland is minder dan 15 kilometer.

Bovag maakt zich intussen sterk voor de leasefiets, de kosten zijn onduidelijk.

(Bronnen: Over Salaris & Bovag)

Fiets duurder dan auto?

De fietsbijtelling zou bij een (elektrische) fiets hoger zijn dan die van de auto (dat blijkt onjuist te zijn, zie de berekening hieronder). Belangenverenigingen van de fiets maken zich hier zorgen over en vinden dat de regelgeving moet worden aangepast. Verder zou geen onderscheid worden gemaakt tussen zakelijke kilometers en privékilometers, waardoor de belastingheffing nog hoger zou zijn. Hoewel BDO een groot voorstander is van het gebruik van de fiets, is volgens het BDO het bovenstaande - zie 'RAI Vereniging wil af van bijtelling fiets' - iets te kort door de bocht.

BDO noemt ook andere mogelijkheden:

(Bron: BDO, 23 jan. 2017)

Simpel trucje om fietsendief te stoppen

Een tip om te voorkomen dat je fiets wordt gestolen. Een eenvoudig foefje en als iemand kan weten wat goed t tegen fietsendiefstal, dan is het een oud-fietsendief Jonny.

Zet je ventiel bij je slot. Ze kunnen de fiets dan moeilijk jatten zonder het ventiel te breken. Want ook fietsendieven houden niet van een lekke band. (Met dank aan Sikkomen doe de groeten aan Jonny)

Fietsenverkoop op laagste punt in 30 jaar

De fietsenverkoop in Nederland is in 2016 gezakt naar het laagste niveau sinds 1987. Daar stond echter tegenover dat de omzet uit de verkoop van nieuwe tweewielers een record bereikte, vooral door de populariteit van elektrische fietsen. Dat blijkt uit cijfers van RAI Vereniging, Bovag en onderzoeksbureau GfK.

Inmiddels heeft de Tweede Kamer het kabinet gevraagd om de afschaffing van de fiscaalvriendelijke regeling - zie subrubriek fiets - in 2017 te evalueren. (Bronnen: De Telegraaf en Volkskrant, 3 apr. 2017)

Fietsenkartel in Nederland bij bundeling Batavus en Gazelle?

De fietsen van Batavus en Gazelle komen mogelijk onder een dak. Batavus-eigenaar Accell Group ontving een overnamebod van handelsbedrijf Pon, eigenaar van Gazelle.

Door de overname zou volgens de onderneming het grootste fietsenbedrijf ter wereld ontstaan. Pon is met tien fietsenmerken actief in onder meer Nederland, Duitsland, de Verenigde Staten, China en Australië. In totaal verwacht de onderneming dit jaar zo'n 800.000 fietsen te verkopen, voor ongeveer 700 miljoen euro. (Bron: Business Insider, 11 apr. 2017)

NB: Het grootste fietsenbedrijf ter wereld zal de komende tijd niet bestaan uit een samensmelting van Accell Group en Pon Holdings. Eerstgenoemde wees gisteren het indicatieve overnamebod van Pon af. Volgens aandeelhouders was het bod niet alleen te laag, maar zou het ook strategisch gezien geen goede stap zijn voor Accell. (Bron: MT, 3 mei 2017)

Uw land weet de fietschaos te beheersen

Drie jaar bestudeerde de Amerikaanse planoloog Kevin Krizek het Nederlandse fietsgedrag, dat zich met geen land ter wereld laat vergelijken. Zijn conclusie: 'Nederland is lichtjaren vooruit.' Een kostelijk verhaal over zijn ervaringen zoals "Zijn hand uitsteken bij het afslaan op de fiets: dat was nou typisch zo'n Nederlands dingetje. In Boulder, Colorado, waar Krizek vandaan komt, kan niemand dat een snars schelen. Maar hier werd ik uitgescholden als ik het vergat."

Ook veel cijfers: "17 miljoen Nederlanders bezitten gezamenlijk 22,3 miljoen fietsen, dat is 1,3 fietsen per inwoner" tegenover "1/3 van de ruim 321 miljoen Amerikanen zit wel eens op de fiets. Ruim de helft hiervan fietst hooguit twee keer per maand" (Bron: de Volkskrant, 14 jun. 2017)

Witte fietsenplan realiteit

Denk aan de ov-fiets, maar dan veel flexibeler. Nieuwe experimenten van FlickBike met deelfietsen in Amsterdam en Rotterdam maken het mogelijk om via een app voor een half uur een fiets te huren en hem terug te zetten waar je maar wil. Kosten: prijs per half uur (1 euro), per dagpas (4 euro) en maandpas (15 euro).

Over de hele dag genomen is een OV-fiets goedkoper, maar deze moet weer worden teruggebracht waar die gehuurd is, bij FlickBike hoeft dat niet.

Om te voorkomen dat de leenfietsen na een paar dagen samenklonteren bij bijvoorbeeld Amsterdam CS of op de Dam, heeft FlickBike ook een bus rondrijden die er gedurende de dag voor moet zorgen dat alle fietsen netjes over de stad verspreid blijven. (Bron: De Volkskrant e.a., 6 jul. 2017)

NB: de concurrentie slag is losgebarsten. Het Singaporese oBike heeft duizenden deelfietsen in Amsterdam en eerder in Rotterdam geplaatst.

Ruim 10 duizend snelle e-bikes moeten op de rijbaan

Nederland telde op 1 juli 2017 ruim 10 duizend elektrische fietsen die trapondersteuning bieden tot 45 kilometer per uur. Ruim 68 procent van de particuliere bezitters van deze snelle e-bikes is tussen de 45 en 65 jaar. Mensen van onder de 35 jaar bezitten 7 procent van de speed-pedelecs.

Speed-pedelecs zijn vooral populair buiten de grote steden. Terwijl bijna 40 op de 100 duizend inwoners van zeer sterk stedelijke gemeenten een snelle elektrische fiets hebben, gaat het om 83 op de 100 duizend inwoners van plattelandsgemeenten.

Sinds begin 2017 is een bromfietskenteken voor deze zogenoemde speed-pedelecs verplicht. Bestuurders hiervan moeten daarom net als bromfietsers de rijbaan op, tenzij anders staat aangegeven. Ook zijn een helm en achteruitkijkspiegel verplicht. (Bron: CBS, 15 aug. 2017)

Legt de herenfiets het loodje?

Als het aan jongerenorganisatie TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland (VVN) ligt gebruiken vaders met jonge kinderen en senioren een fiets zonder stang. Deze fiets, zonder hoge stang, moet het aantal verkeersgewonden op de fiets terugdringen.

Uit cijfers van VeiligheidNL blijkt dat senioren vaker vallen bij op- en afstappen, vooral op een e-bike. Een fiets zonder stang en met lage instap is daarom voor iedereen veiliger. (Bron: Newsjs, 17 aug. 2017)

Fietslampje aan je bovenarm bevestigen

Mag niet, wat wel mag: vastmaken op het bovenlichaam (rug of borst). U mag dus geen lampjes op uw hoofd, armen of benen vastmaken. (Bron: ANWB, 27 sep. 2017)

Richtingaanwijzer verplicht op snelle fiets?

Den Haag wil verplichte richtingaanwijzers voor de zogenoemde speed pedelec, een elektrische fiets die snelheden tot 45 km/u kan bereiken. Het ministerie van Infrastructuur gaat kijken of er in Europees verband draagvlak is voor een dergelijke stap. Het moet de veiligheid vergroten, ook voor de gebruikers zelf van de inmiddels ongeveer 13.000 geregistreerde speed pedelecs.

Onderzoek laat zien dat speed-pedelecrijders op vrijliggende fietspaden met een hoge gemiddelde snelheid (29 km/u) rijden. Het SWOV ziet daarin een hoger risico op een ongeval voor de speed-pedelecrijder en andere verkeersdeelnemers. Minister Melanie Schultz vindt daarom niet alleen verplichte richtingaanwijzers nodig naast het inmiddels al verplichte remlicht. (Bron: De Telegraaf, 18 sep. 2017)

Slimme snufjes en Bike Doctors

De stoere stadsfietsen van VanMoof worden ook over de grens steeds populairder. VanMoof staat bekend om een fiets zonder onnodige onderdelen met een zeer herkenbaar design dat ook slimme technologie inzet. Zo zijn de hippe fietsen en e-bikes voorzien van een speciaal slot dat alleen opengaat bij aanraking door de eigenaar van de fiets.

Ook heeft VanMoof een traceersysteem ingebouwd, waarmee de fietsen als ze gestolen mochten worden simpel opgespoord kunnen worden door Bikehunters. De fietsenmaker garandeert dat je binnen twee weken je fiets terug hebt of anders een nieuwe krijgt. (Bron: Business Insider, 2 okt. 2017)

Privégebruik fiets van de zaak

Stelt uw gever een fiets van de zaak ter beschikking aan uw nemers? Nee? Dat wekt geen verbazing. Want als je dat fiscaal juist wilt doen dan moet je rekening houden met de waarde van het privégebruik van de nemer.

Volgens Friesland Lease zijn er midden 2017 circa 10.000 leasecontracten voor fietsen. Dat is meer dan menigeen dacht, maar volgens de BOVAG veel te weinig en teveel barrières.

Die barrières zijn er omdat wettelijk niet precies geregeld is hoe met een ter beschikking gestelde fiets om te gaan. Al snel zal worden geconcludeerd dat de factuurwaarde van de ter beschikking gestelde fiets eenmalig tot het loon moet worden gerekend. Geen juiste redenering, want je moet uitgaan van de gelijke waarde van het privégebruik. Bij een leaseauto koopt de gebruiker het privégebruik met een vast bedrag af.

Bij de fiets zou je privékilometers precies moeten bijhouden en daarvan de onderhoudskosten en stroom (elektrische fiets) moeten aftrekken. Het bedrag dat onderaan de streep overblijft, moeten gevers bij het belastbare salaris optellen. Maar hoe bijvoorbeeld te handelen als de fiets uitsluitend voor woon-verkeer en dus niet voor privé wordt gebruikt. Op een 'Verklaring geen privégebruik fiets' zitten gevers en Belastingdienst niet te wachten. (Bron en meer: Salarisnet, 4 sep. 2017)

Amsterdam gaat deelfietsen verwijderen

Amsterdam gaat de deelfietsen verwijderen die sinds een aantal maanden in de stad staan. Tenminste als ze in de openbare ruimte worden neergezet met het doel ze te verhuren als deelfiets. We willen niet dat deelfietsen de schaarse openbare ruimte in beslag nemen, zegt wethouder Verkeer en Vervoer Pieter Litjens. We zijn hard aan het om meer plek voor de fietser te realiseren en die willen we niet door de vele commerciële deelfietsen laten innemen. Sterker nog, als ze dat wel doen halen we ze weg. Het doel van deelfietsconcepten moet zijn dat het aantal fietsen in de stad vermindert. Tot nu toe lijken het er alleen maar meer te worden, daar willen we paal en perk aan stellen. (Bron: Amsterdam.nl, nov. 2017)

NB: Er is in Amsterdam een maximale fietsparkeerduur van 6 weken binnen de gehele ring A10 ingevoerd en een parkeerduur van maximaal 2 weken op de NS stations.

E-bike niet aftrekbaar als hulpmiddel

Hof Amsterdam heeft beslist dat de kosten van een elektrische fiets voor een aan COPD lijdende vrouw niet als specifieke zorgkosten mag worden afgetrokken. De Hoge Raad oordeelde dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).


De vrouw van belanghebbende kocht een e-bike met lage instap. Haar man trok de aanschafkosten van de fiets af als specifieke zorgkosten. De inspecteur staat deze aftrek niet toe. De echtgenoot ging in beroep en stelt dat de elektrische fiets kwalificeert als hulpmiddel in de zin van art. 6.17 Wet IB 2001. De rechtbank verklaarde het beroep ongegrond. (Bron: Jurisprudentie, 24 november 2017)

Glibberen en glijden op het Fietspad

De schoonste fietspaden van Nederland liggen in Houten, Rijssen-Holten en Nunspeet. Ook Leusden en Veenendaal scoren goed op gladheidsbestrijding.

Wat kunt u doen tegen dat glibberen en glijden op het fietspad. De Fietsersbond geeft het volgende advies: (Bron: Fietsersbond, 11 dec. 2017)

Snorfiets van het fietspad af

In de Tweede Kamer is besproken of de snorfiets in sommige situaties voortaan op de rijbaan moet gaan rijden. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het plan van het kabinet om gemeenten de mogelijkheid te geven de snorfiets naar de rijbaan te verplaatsen. VVD en CDA die er eerder op tegen waren, gaan nu wel akkoord met de maatregel. De gemeente Amsterdam wacht al een tijd op regelgeving om dit mogelijk te maken.

Naast Amsterdam willen ook de gemeenten Den Haag, Arnhem, Utrecht, Nijmegen, Eindhoven, Apeldoorn, Haarlem, Amersfoort, Den Bosch, Haarlemmermeer en Zwolle het in overweging nemen snorfietsen te verplaatsen naar de rijbaan. De Raad van State moet nog gaan instemmen met dit verkeersbesluit en pas per 1 juli 2018 kan het in werking treden. Verkeersborden en ook sommige wegen zullen aangepast moeten worden.

Snorfietsen, feitelijk begrensde scooterbrommers, zijn populair omdat er geen helmplicht is. In Nederland staan bijna 700.000 snorfietsen geregistreerd. Vaak zijn snorfietsen opgevoerd en doordat ze veel sneller kunnen, stoten ze ook veel meer fijnstof uit. (Bronnen: vele, dec. 2017)

Fiets van de zaak

In het Handboek Loonheffingen staat een stukje over de werknemer die een fiets van de zaak heeft. Zakelijke reizen, waaronder woon-werkverkeer is natuurlijk onbelast. Formeel heet dat vervoer vanwege de werkgever, ook al moet je zelf trappen. Maar wat als een werknemer nu ook privé fietst met dat zakelijke rijwiel? Wat moet je dan doen als werkgever? Een forfaitaire bijtelling bestaat niet. Een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik ook niet.

Het Handboek biedt een “oplossing”: “Als u een ander vervoermiddel dan een personen- of bestelauto aan uw werknemer ter beschikking stelt, zoals een motor, bromfiets, (elektrische) scooter of (elektrische) fiets, is de waarde in het economische verkeer van het privégebruik loon van uw werknemer. Deze waarde is het aantal privékilometers vermenigvuldigd met de werkelijke kilometerprijs en verminderd met de eigen bijdrage van uw werknemer voor het privégebruik.”

Ik zie het helemaal voor  (Bron: BDO, 26 jan. 2018)

Pizza's bezorgd per elektrische fiets

New York Pizza bezorgt de meeste maaltijden per elektrische fiets. Op verzoek van de pizzaketen heeft fietsenproducent Sparta een elektrische fiets ontwikkeld, waarmee de koeriers gaan bezorgen in de ‘golden mile’, zo’n 2 kilometer rondom elke vestiging. De milieuvriendelijke bezorging moet positieve effecten en meerwaarde genereren voor het merk.

Bang voor tijdverlies bij het bezorgen is New York Pizza niet. Fietsen op de elektrische Sparta is als fietsen met windkracht 6 in de rug. (Bron: NYP)

Gewijzigde wetgeving voor speed pedelecs

Per 1 januari 2018 is de oude typegoedkeuring voor speed pedelecs komen te vervallen. Speed pedelecs worden in Nederland geregistreerd als bromfiets. Voor speed pedelecs die al beschikken over een kentekenplaat en waarbij bovendien de eigenaar van het voertuig geregistreerd is bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) verandert er niets.

Voor nieuwe speed pedelecs die nog niet bij de RDW in het kentekenregister geregistreerd zijn, is er wel een belangrijke wijziging: Deze speed pedelecs moeten bij de eerste toelating, dus de eerste registratie bij de RDW, beschikken over een Europese typegoedkeuring of een individuele toelating door de RDW. Tot en met 31 december 2017 mocht dit zowel een Europese 2002/24 typegoedkeuring als een Europese 168/2013 typegoedkeuring zijn. Vanaf 1 januari 2018 moet dit een Europese typegoedkeuring zijn die gebaseerd is op de op 1 januari 2016 van kracht geworden Europese (kader)verordening (EU) 168/2013. Deze verordening brengt nieuwe toelatingseisen met zich mee: Een nieuwe speed pedelec moet dan namelijk ook zijn voorzien van een goedgekeurde claxon en van een remlicht dat gaat branden zodra geremd wordt. (Bron en meer: VVP, 8 mrt. 2018)

Fietsplan 2020

Het wordt vanaf 2020 meer aantrekkelijk om een fiets (ook e-fiets) van de zaak te krijgen door een vereenvoudiging van de fiscale fietsregeling.

Regeling tot 2020 

Een fiets of auto wordt vaak ook privé gebruikt. Mensen moeten voor dit privégebruik belasting betalen over de waarde van het voordeel dat ze genieten. Bij auto's van de zaak wordt deze waarde vastgesteld via een forfait, waarmee de gebruiker het privégebruik kan afkopen.

Voor een fiets is dit nu niet zo. Fietsers moeten daardoor precies bijhouden hoeveel kilometer zij fietsen voor woon-werkverkeer en hoeveel zij privé fietsen. Van die privékilometers worden zaken als onderhoudskosten, reparaties, verzekeringen en - bij een elektrische fiets - stroomverbruik afgetrokken. Het bedrag dat onderaan de streep overblijft, moeten werkgevers bij het belastbare salaris optellen.

Door deze ingewikkelde regels wordt volgens de branche zeer beperkt gebruik gemaakt van een fiets van de zaak, terwijl ruim 700.000 mensen privé gebruik maken van een auto van de zaak.

Regeling vanaf 1 januari 2020

Een simpelere regeling via forfaitaire bijtelling, maakt dit eenvoudiger. De bedoeling is dat de leasefiets naast de auto van de zaak mag worden gebruikt. De combinatie van beide vervoermiddelen kan het voor mensen aantrekkelijker maken om een aantal dagen in de week in plaats van met de auto op de fiets naar het werk te gaan. De werknemer gaat een vast bijtellingspercentage van 7 procent van de nieuwwaarde van de fiets jaarlijks betalen. Of je nu wel of niet prive met de fiets gaat rijden. Dus geen kilometerregistratie.

Er zijn ook geen grenzen aan de aanschafprijs van de fiets.
De maandelijkse leasekosten van een fiets van € 2.000,00 bedragen voor de werkgever ongeveer € 40,00. Tarief voor een 3-jarig contract.
De werkgever kan (mag) ook de kosten van de leaseprijs en onderhoud geheel betalen. Het is ook mogelijk dat de werkgever een deel betaalt (WKR) en eventueel de kosten verrekent met de kilometervergoeding.

Het kabinet stimuleert op verschillende manieren het fietsen naar het werk. Zo trekt het kabinet eenmalig een bedrag van 100 miljoen euro uit voor cofinanciering van gemeentelijke en provinciale investeringen in fietsinfrastructuur en fietsenstallingen bij OV-knooppunten.

Ook wordt de samenwerking met werkgevers en regionale overheden gezocht om de komende jaren meer forenzen op de fiets te krijgen. (Bron: Rijksoverheid, 19 mrt. 2018).

Rekenvoorbeeld bijtelling fiets

Stel, je krijgt een fiets ter waarde van € 2.000 van jouw werkgever. De jaarlijkse bijtelling is € 2.000 x 0,07 = € 140.
Je verdient per jaar € 40.000 bruto, de belastingschijf (2019) is 38,10%*. Op jaarbasis betaal je 140 x 0,381 = € 53,34. Per maand betaal je voor de fiets minder dan € 5.

Eigen fiets

Voor medewerkers die met een eigen fiets naar het werk komen of de fiets voor een zakelijke reis gebruiken, geldt de onbelaste kilometervergoeding van 0,19 euro per kilometer. Deze 0,19 euro per kilometer is voor alle kosten die met de fiets te maken hebben. Bijvoorbeeld: kosten van verzekeringen, onderhoud, regenkleren en dergelijke. Dit blijft ook in de nieuwe situatie het geval. De vergoeding of verstrekking van een fiets is belast loon. U kunt de fiets alleen (deels) onbelast vergoeden vanuit de vrije ruimte van de werkkostenregeling. De regeling tot 2020 blijft dus ook in 2020 van kracht.

Snelfietspad is duurzaam, gezond én filevrij

Honderden kilometers aan snelfietspaden kent Nederland al. Ze bieden forensen een duurzaam, gezond en filevrij alternatief. Ze zijn veilig en comfortabel, want je hebt bijna altijd voorrang en er zijn geen verkeerslichten. Ondanks grote ambities blijven veel plannen voor snelfietspaden vaak steken in de verkenningsfase. Wegen de kosten wel op tegen de baten?

Ja, zo concludeert een studie in economenblad ESB vandaag. Onderzoekers keken naar het Trambaanpad, het fietstraject tussen Hellevoetsluis en Spijkenisse. Het is een route van 14,4 kilometer die nu nog veel onduidelijke kruisingen kent, op een aantal punten te smal is en hier en daar onderbroken. 'We hebben uitgerekend wat de maatschappelijke kosten en baten zijn van een snelfietspad op deze route, investeringskosten verdien je binnen vijf jaar terug.' (Bron en meer: De Volkskrant, 17 apr. 2018)

In 2017 meer verkeersdoden op de fiets dan in de auto

In 2017 kwamen 206 fietsers om in het verkeer, 17 meer dan in 2016 en het hoogste aantal in tien jaar. In 2017 kwamen 201 inzittenden van een personenauto om het leven, 30 minder dan in 2016. Het is voor het eerst dat er meer dodelijke verkeersslachtoffers op de fiets zijn dan in de auto. Verder overleden 58 voetgangers, 51 motorrijders, 41 brom- en snorfietsers en 25 bestuurders van een scootmobiel als gevolg van een verkeersongeluk.

De toename van het aantal fietsslachtoffers is alleen bij mannen opgetreden. Het aantal mannelijke fietsdoden ging van 125 in 2016 naar 148 in 2017. Bij vrouwen is het aantal verkeersdoden op de fiets iets afgenomen, van 64 in 2016 naar 58 in 2017. (Bron: CBS, 25 apr. 2018)

Binnen 48 uur je gestolen fiets terug

ANWB wil fietsdiefstal tegengaan en introduceert per 1 mei de Blijven Fietsen Verzekering. Wie deze verzekering afsluit, zou in geval van diefstal zijn rijwiel binnen twee dagen weer terug moeten krijgen. Zo niet, dan is de fietsbezitter verzekerd van een andere, nieuwe fiets.

De bond werkt voor deze verzekering samen met 1000 fietsendealers die een speciale zender met een ‘bewezen techniek’ van KPN op de fiets plaatsen. Dankzij deze zender zou een fiets vrijwel altijd terug te vinden zijn. Eigenaren kunnen via de ANWB Fietsenapp de zender activeren en daarmee de opsporing in gang zetten, die wordt uitgevoerd door Find Recover & Insurance Service (FRIS).

De verzekering is exclusief voor ANWB-leden. Het gaat om een complete, doorlopende verzekering met dekking van diefstal, beschadiging, fietspas (incl. pechhulp), verhaalsrechtsbijstand, ongevallen en 5 jaar lang vergoeding van de nieuwwaarde. De focus van de verzekering ligt op elektrische fietsen. De premie voor een e-bike van € 2000 is zo’n € 85 per jaar. (Bron: Findinet, 30 apr. 2018)

Swapfiets Nederland verhuurt fietsen

Toen TU Delft-studievrienden Burger een student op een afgeragde fiets voorbij zagen komen, dachten zij: dat kan beter. Ze kwamen op het idee voor een abonnementsmodel voor fietsen. “Je kent de pijn van het zelf kopen van een fiets, deze onderhouden en weer verkopen, dat wilden wij voorkomen.”

In januari 2015 lanceerden de vier Swapfiets, een bedrijf waarbij klanten voor 15 euro per maand - en voor studenten 12 euro per maand - een fiets kunnen huren. Bij beschadigingen zoals een lekke band, komt het Swapfiets-team hoogstpersoonlijk langs om de fiets te repareren. Wordt 'ie gestolen, dan is de huurder 40 euro kwijt, maar wil deze van het huurcontract af, dan kan dat al binnen één maand. (Bron: Sprout, 22mei 2018)

Stimulering reiskostenvergoeding fiets

Bestaande (fiscale) regelingen om fietsen te stimuleren, kunnen optimaler worden benut. Dat vindt staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Zij schrijft dit aan de Tweede Kamer in een brief over haar ambities om het fietsgebruik te bevorderen.

Werkgevers kunnen werknemers die fietsen naar het werk een reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer geven. Dit zou in veel gevallen nog niet gebeuren. Deze vergoeding kan ook worden ingezet als renteloze lening voor de aanschaf van een fiets die dan terugverdiend kan worden door te fietsen. (Bron: TaxLife, 12 jun. 2018)

Goedkope e-bike voor ondernemer? 

De overheid stimuleert het gebruik van elektrische vervoersmiddelen. Dat elektrische auto's weinig fiscale bijtelling hebben weten we. En minder bekend: ook voor e-bikes zijn een aantal subsidieregelingen.

Om met de deur in huis te vallen: die regelingen gelden alleen voor ondernemers. Wie in loondienst is en zelf een elektrische fiets aan wil schaffen, valt buiten de boot. De baas lief aankijken en hopen dat je via hem een fiets kan leasen is wel een optie.

Met de fiscale regelingen hoopt de overheid dat bijvoorbeeld pizzeria's en pakketbezorgers hun vervuilende scooter inruilen voor een e-bike of een nog snellere speed pedelec. Er zijn diverse aftrek- en afschrijfregelingen. (Bron en meer: RTLZ, 11 jul. 2018)

E-bikes vaak sneller dan u denkt

Het aantal E-bikers dat in de eerste vijf maanden van 2018 betrokken was bij een ongeval is met ruim 25% toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Politie en ANWB roepen alle weggebruikers op om beter op te letten.

Uit onderzoek van Smart Traffic Accident Reporting (STAR), een samenwerking van onder andere het Verbond van Verzekeraars en de politie, blijkt dat E-bikes vaak van de zijkant worden aangereden. Ongelukken met elektrische fietsen komen relatief veel voor op rotondes en driesprongen waar fietsers en andere weggebruikers elkaar kruisen. Dit kan duiden op een verkeerde inschatting door medeweggebruikers. Die schatten in dat ze nog voldoende tijd hebben om voorlangs te kruisen, maar worden verrast door de snelheid van de E-bike. (Baak-Verzekeringen, 26 jul. 2018)

Verbod handheld telefoongebruik op fiets

Het wordt zoals eerder aangekondigd verboden om tijdens het besturen van alle voertuigen (dus inclusief de fiets) een mobiel elektronisch apparaat vast te houden. Dat volgt uit de voorgenomen wijziging per 1 juli 2019 van art. 61a van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV). Het voorstel is dinsdag aangeboden aan de Tweede Kamer. Parallel start de internetconsultatie. 

De wijziging strekt zich niet alleen uit tot fietsers, maar betreft ook trambestuurders en bestuurders van alle gehandicaptenvoertuigen. Alle overige bestuurders vielen al onder het verbod. "Met dit besluit wordt een duidelijke en consistente norm gesteld: als je een voertuig in het verkeer bestuurt, wat voor voertuig dat ook is, dien je geen mobiel elektronisch apparaat vast te houden", aldus de minister.

Het verbod beperkt zich tot die gevallen waarin daadwerkelijk het voertuig wordt bestuurd. Wie met de fiets stilstaat mag dus wel handmatig gebruik maken van een mobiele telefoon. Dit is conform het verbod zoals dat tot nu toe bestond voor gebruik in en op gemotoriseerde voertuigen. (Bron: VVP, 25 sep. 2018)

Jongeren pakken steeds vaker e-fiets

Van alle afgelegde fietskilometers gaat 18 procent per e-fiets. Hoewel het merendeel van de e-fietskilometers wordt afgelegd door 65-plussers, neemt het e-fietsgebruik vooral toe onder Nederlanders jonger dan 65 jaar. Dat is te lezen in de publicatie 'Kerncijfers Mobiliteitsbeleid 2018' (30 oktober 2018) van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Schriftelijke beantwoording Belastingplan 2019

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurde in november 2018 aan de Tweede Kamer schriftelijke antwoorden op vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 5 november 2018. Hierbij kwam ook de 'Fiets' ter sprake, zie pagina's 20 t/m 21.

Honderden miljoenen voor doorfietsend Nederland

Provincies, vervoersregio’s en gemeenten investeren op korte termijn samen met staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) 345 miljoen euro in extra snelle fietsroutes en meer plekken om je fiets na de rit neer te zetten.

Dat schrijft Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Afgelopen juni maakte de staatssecretaris bekend 100 miljoen euro uit te trekken om bij regionale fietsprojecten een versnelling op te schakelen. Van Veldhoven wil samen met provincies en gemeenten nog deze kabinetsperiode 200.000 mensen extra op de fiets naar het werk krijgen. (Bron en meer: Rijksoverheid, 23 nov. 2018)

Grote fabrikanten houden vast aan fraudegevoelige framenummer

Uit vonnissen tegen fietsendieven blijkt dat zij systematisch gestolen fietsen omkatten. Omkatten houdt in dat dieven originele framenummers vervangen door een vals nummer. ‘Wij willen dat de fabrikanten stoppen met die framenummerstickers en met een oplossing komen die wel werkt.’

Zonder framenummer is niet meer te achterhalen van wie de gestolen fiets is geweest. Een framenummer maakt een fiets uniek en daarom moet je dat framenummer altijd invullen op het formulier als je aangifte doet van een gestolen fiets. En de aangiftes zijn weer belangrijk om fietsdieven veroordeeld te krijgen. (Bron: Fietsenbond, 10 dec. 2018)

Appverbod op fiets extra handhaven

De bewindsman noemt het gebruik van de smartphone op de fiets gevaarlijk. Het handhaven moet op een zodanige manier dat het goed effect heeft, aldus Grapperhaus. „Dit is een norm die we nu heel duidelijk aan het stellen zijn.”

De boete op het gebruik van een mobieltje op de fiets wordt 95 euro. De maatregel moet het aantal verkeersslachtoffers terugdringen. Het verbod was eind 2017 aangekondigd. (Bron en meer bedragen van boetes: De Telegraaf, 1 feb. 2019

Kwart minder nieuwe brom- en snorfietsen verkocht

Het aantal nieuw verkochte brom- en snorfietsen was in 2018 met 58.000 exemplaren bijna 22 procent lager dan in 2017. Het aantal nieuw verkochte snorfietsen was een kwart lager, het aantal bromfietsen was 12,5 procent lager.

Begin 2019 telde Nederland ruim 1,2 miljoen brom- en snorfietsen. Dit is 1,6 procent meer dan in 2018. De snorfiets is populairder dan de bromfiets, met bijna 750.000 geregistreerde exemplaren tegen 457.000 geregistreerde bromfietsen.

Tot 2012 waren er meer bromfietsen dan snorfietsen in Nederland. Sinds dat jaar is het aantal bromfietsen elk jaar gedaald, terwijl het aantal snorfietsen jaarlijks toenam. Vergeleken met 2009 is het aantal snorfietsen begin 2019 bijna verdubbeld en is het aantal bromfietsen bijna twee procent lager. (Bronnen: VVP en CBS, 12 mrt. 2019)

Afbeeldingsresultaten voor snorfiets

Swapfiets bereikt 100.000 klanten

De populariteit van fietsabonnement Swapfiets is dit jaar fors gegroeid. Het bedrijf heeft de mijlpaal van 100.000 klanten bereikt en is daarmee het grootste fietsabonnement ter wereld. Sinds de start van het bedrijf in 2014 groeide het bedrijf ieder jaar met minimaal 500%. Werd het jaar 2017 nog afgesloten met 20.000 fietsabonnementen, nu zijn dit er vijf keer zoveel.

Swapfiets, te herkennen aan haar blauwe voorband, werd in 2014 opgericht door drie vrienden met een sterk consumenteninzicht. Mensen willen wel een eigen fiets hebben, maar geen zorg dragen voor het onderhoud ervan. Swapfiets pakt het daarom anders aan: service en reparaties zijn inclusief bij een fietsabonnement bij dit bedrijf. Dit bleek een gouden idee, het bedrijf groeide in een hoog tempo naar 100.000 klanten in vier landen (Nederland, Duitsland, België en Denemarken).

Het bedrijf test nieuwe type fietsen en wil de organisatie van de zakelijke markt (bedrijven) gaan bedienen. (Bron: Emerce, 14 mrt. 2019)

En in december 2019 is het aantal gegroeid naar 180.000 fietsen.

Massa tegen snorfiets op de rijbaan

Liefst 42.000 Amsterdammers hebben hun handtekening op een petitie geplaatst die tegen het verplaatsen van snorfietsers van de fietspad naar de rijbaan is. Verkeersonveiligheid neemt volgens hen juist toe als snorfietsen op de rijbaan rijden waar zich ook de auto's bevinden. Auto's zijn groter en gevaarlijker door hun hogere snelheid dan fietsen.

In Amsterdam mogen snorfietsers vanaf 13 april 2019 binnen de ringweg A10 niet langer op het fietspad rijden. En als ze op rijbaan rijden, moeten ze een helm dragen.

Politie waarschuwt mountainbikers voor dradenspanner

De politie is op zoek naar degene die strakgespannen draden hangt op mountainbike-routes in Drenthe en Groningen. Aanleiding is het ernstige letsel van een mountainbiker uit Gasselternijveen anderhalve maand geleden in Drouwen. De mountainbiker die in Drouwen gewond raakte, reed in april tegen een ijzerdraad aan dat op 1,50 meter hoogte was gespannen tussen twee bomen. Dat is op zijn minst poging tot zware mishandeling, mogelijk zelfs poging tot doodslag.” (Bron: Dagblad van het Noorden, 8 juni 2019)

Redactie: Dat gevaar was de reden dat militairen destijds in een jeep de voorruit niet naar voren mochten omslaan.

Stromer, super-snelle wensen voor het woon-werkverkeer

De Stromer ST-5 is anno 2019 het topmodel en een van de beste speed pedelecs op de markt. Voorzien van superieure materialen in een design dat professionaliteit en elegantie uitstraalt. Sterke prestaties: voor het woonwerkverkeer - Stromer rijdt op de autoweg, fietspad is niet toegestaan - gaat u met een snelheid van maximaal 45 km/uur naar uw werk. U draagt uiteraard een helm.

Nog meer cijfers: Genoeg gepraat, zie de Zwitserse perfectie.

Reiskostenvergoeding blijft behouden voor leasefietsers

Eerder maakte het kabinet bekend dat vanaf 2020 de fietsregeling fiscaal vereenvoudigd wordt. De werknemer gaat een vast bijtellingspercentage van 7 procent van de nieuwwaarde van de fiets jaarlijks betalen. Of je nu wel of niet privé met de fiets gaat rijden. Dus geen kilometerregistratie.

En verder, reizigers die gebruikmaken van een leasefiets van de zaak behouden hun recht op een onbelaste reiskostenvergoeding van 19 cent op het moment dat met een ander vervoersmiddel - bijvoorbeeld de auto - dan de leasefiets naar het werk wordt gereisd. (Bron: RAI, 2019)


 

Voorbeeld bijtelling fiets

 
Waarde fiets € 2.000
Bijtelling 7% x € 2.000 € 140 per jaar
Belasting € 58 per jaar*
Kosten per maand € 4,83
 

* Persoon met een inkomen van € 35.000 per jaar 

Redactie: Let wel wanneer de werknemer een "fiets van de zaak", dus een leasefiets die door de werkgever beschikbaar is gesteld (met 7% bijtelling), mag geen € 0,19 per kilometer aan woon-werk reiskosten worden vergoed. Het is dus raadzaam om te beoordelen of het niet voordeliger voor de werknemer is om een renteloze lening te verstrekken, die terugbetaald wordt met de maandelijkse reiskostenvergoeding. Na enige tijd is de fiets dan ook nog eens eigendom van de medewerker. Een deel van de aanschafkosten kan ook belastingvrij uit het WKR budget worden betaald.  

Leasefietsen populair

De nieuwe regeling voor een 'fiets van de zaak' die vanaf 1 januari ingaat, is populair onder werkende Nederlanders. In een enquête van Ipsos in opdracht van Nieuwsuur zegt een meerderheid enthousiast te zijn. Een op de zeven werknemers zegt ook de auto vaker te zullen laten staan en in plaats daarvan de (elektrische) fiets naar het werk te pakken. (Bron en meer cijfers: NOS, 7 dec. 2019)

Vragen en antwoorden over de fiets van de zaak

Het Ministerie van Financiën (8 december 2019) beantwoordt vragen over de fiets van de zaak. Als u het antwoord op de volgende vragen weet, mag u het vragen / antwoordenspel overslaan:

3e Nieuwsbrief / tekst 'Fiets van de zaak' herschreven

De tekst d.d. 5 februari 2020 (bladzijde 3) is als volgt herschreven:

Fiets van de zaak Stelt u een (elektrische) fiets ter beschikking aan uw werknemer voor woon-werkverkeer dan wordt de fiets in ieder geval geacht ook ter beschikking te zijn gesteld voor privégebruik. U moet voor dit privé- gebruik jaarlijks een bedrag bij het loon tellen. Anders dan bij de auto van de zaak is er geen mogelijkheid om tegenbewijs te leveren bij gering privégebruik. De waarde van dit privégebruik wordt met ingang van 1 januari 2020 op jaarbasis gesteld op 7% van de waarde (inclusief omzetbelasting) van de (elektrische) fiets. De waarde van de fiets is de in Nederland door de fabrikant of importeur publiekelijk kenbaar gemaakte consumentenadviesprijs. RAI vereniging heeft hiervoor een database opgezet. Deze database is in te zien op www.bijtellingfietsvandezaak.nl.

Als de oorspronkelijke consumentenadviesprijs niet te achterhalen is, dan kunt u uitgaan van de consumentenadviesprijs (inclusief omzetbelasting) van de meest vergelijkbare fiets. De bijtelling is loon in natura. U moet daarover loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden, premies werknemersverzekeringen betalen en de werkgeversheffing Zvw betalen of de bijdrage Zvw inhouden. U kunt dit loon ook als eindheffingsloon aanwijzen en daarmee ten laste brengen van de vrije ruimte. Voor met de fiets van de zaak afgelegde (al dan niet zakelijke) kilometers bestaat geen recht op een belastingvrije vergoeding van € 0,19/kilometer.

Rotterdam verleent eerste vergunningen deelmobiliteit

De aanbieders van deelfietsen en deelscooters die nu in de binnenstad van Rotterdam actief zijn, krijgen een vergunning en kunnen deelvervoer blijven aanbieden. Ook krijgt Rotterdam een nieuwe aanbieder voor elektrische scooters.

Sinds 1 januari 2020 geldt een vergunningsplicht om ervoor te zorgen dat het aantal deelfietsen en deelscooters op straat aansluit op het aantal gebruikers. Ook helpt de vergunning om overlast van deelfietsen en deelscooters aan te pakken. (Bron: Verkeersnet.nl., 6 feb. 2020)

E-bike meest populaire fiets

De elektrische fiets, ook wel e-bike genoemd, was de meest populaire fiets in 2019. Met een aandeel van ongeveer 40 procent van het totaal aantal verkochte fietsen, is de e-bike het meest verkochte type fiets. Niet alleen privé gebruiken steeds meer mensen een e-bike, ook zakelijk is dit een erg interessant vervoersmiddel.

Voordelen van een zakelijke e-bike boven auto:

 1. Kost aan brandstof stukken minder dan de auto.
 2. Fiets heeft minder onderhoud nodig.
 3. Stalling geen probleem, vaak gratis.
 4. Bewegen is gezond (geldt meer voor de gewone fiets dan de e-bike)
 5. Bijtelling privé-gebruik van de e-bike is 7% van de cataloguswaarde. Lease-auto's volledige elektrisch 8% (tot cataloguswaarde € 45.000, daarboven 22%), overige auto's 22%. (cijfers gelden in jaar 2020)

Maak fiets als zakelijk vervoermiddel fiscaal meer aantrekkelijk

De overheid zou er goed aan doen om nu de aanschaf van een fiets via de werkgever fiscaal aantrekkelijker te maken, stelt ABN AMRO. De coronacrisis is volgens de bank een kans voor de overheid om mensen te stimuleren om vaker op de fiets naar het werk te gaan. Ze kunnen daartoe worden verleid met ruimere fiscale maatregelen voor een fiets van de zaak en de aanleg van fietssnelwegen. (Bron en meer: Fiscaalvanmorgen, 22 apr. 2020)

Ga nu werken aan de fietspaden

Nu veel mensen door het coronavirus thuiswerken is het op wegen en fietspaden veel rustiger dan normaal. De Fietsersbond en Bouwend Nederland doen daarom gezamenlijk een oproep aan wegbeheerders om, juist nu er minder verkeer is, onderhoudswerkzaamheden naar voren te halen. Fietsers kunnen zich zo veilig blijven verplaatsen, bouwers blijven aan het werk en werkzaamheden kunnen makkelijker en in een kortere periode uitgevoerd worden. Bij regulier onderhoud aan het wegdek kunnen bovendien verbeteringen worden doorgevoerd die van groot belang zijn voor de fietsveiligheid. (Bron: Bouwend Nederland, 30 apr. 2020)

Afzet snorfietsen en speed pedelecs veert op

In april 2020 is het aantal registraties van nieuwe snorfietsen met 29 procent toegenomen ten opzichte van april 2019, terwijl de verkoop van gebruikte snorfietsen door de vakhandel met 34 procent steeg. (Bron en meer: Bovag, 11 mei 2020)

Fietshelm verplicht voor alle elektrische fietsers?

Om het aantal fietsdoden terug te brengen, moet de fietshelm voor alle elektrische fietsers verplicht worden. De helmverplichting moet ook gaan gelden voor fietsende kinderen tot 12 jaar. Dat schrijven het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving in een studie naar effecten van politieke maatregelen op autorijden, ov, milieu en verkeersveiligheid met de doorrekening van kosten en overheidsinvesteringen. Het plan wordt op 7 juli 2020 overhandigd aan de regering, Tweede Kamer en politieke partijen in de aanloop naar de 2021-verkiezingen.

Een belangrijke overweging om de fietshelm verplicht te stellen, is dat er jaarlijks gemiddeld 45 doden en 1400 zwaargewonden zijn te betreuren. (Bron: Centraal Planbureau e.a., jun. 2020)

Gebruik leasefiets valt zwaar tegen

Fietsen, met of zonder elektrische aandrijving, is populair. Toch rijdt op dit moment slechts een procent van de werkende Nederlanders een zakelijke fiets of e-bike. Terwijl ruim 70 procent van de professionals ervoor open staat. Van deze groep zou 92 procent willen dat dit door de werkgever wordt gefaciliteerd. (Bron en meer: Managers Online, 9 jul. 2020)

Redactie: de regeling is eerst op 1 januari 2020 ingegaan. Het kan toch niet zo zijn, dat een bijtelling van iets meer dan € 11,00 per maand, waarover een loonheffing van nog geen € 5,00 betaald moet worden een belemmering kan zijn?

Veel 70-plussers overlijden na een fietsongeval

Het aantal 70-plussers dat overlijdt na een fietsongeluk blijft maar stijgen. Het aantal omgekomen 70-plussers op de fiets nam in 20 jaar tijd met 68 procent toe. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Het aantal automobilisten dat omkwam in het verkeer is juist gehalveerd. 'Zeventig procent in twintig jaar is heel veel', zegt onderzoeker Maarten Bloem van het CBS. (Bron: BNR, 28 jul. 2020)

Elektrische fiets van de zaak niet WA-verzekerd 

In de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) is opgenomen dat er voor motorrijtuigen een verzekeringsplicht geldt. Voor de speed-pedelec gelden dezelfde regels als voor de bromfiets. Dit betekent dat het afsluiten van een WA-verzekering verplicht is voor de speed-pedelec. Deze WA-verzekeringsplicht geldt echter niet voor de elektrische fiets van de zaak. (Bron en meer: BDO, 4 aug. 2020)

Corona-uitbraak jaagt verkoop snorfietsen flink aan

De verkoop van snorfietsen is de laatste maanden flink gestegen in vergelijking met vorig jaar. Dat komt doordat consumenten vanwege de uitbraak van het coronavirus zoeken naar een alternatief voor het openbaar vervoer, melden brancheorganisaties Bovag, RAI Vereniging en RDC. Tot en met augustus van dit jaar zijn al meer snorfietsen verkocht dan in heel 2019. (Bron: AD, 3 sep. 2020)

Ga terug naar rubriek Vervoer.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Elektrische auto    Kilometer- en tolheffing