Autopool    Boete 


Bestelauto

Datum laatste wijziging: 29 april 2020  |  Trefwoorden: Vervoer, Bestelauto, Rittenadministratie, Kilometerregistratie

Inhoud

 1. Bestelauto voor fiscus normale auto
 2. Voorwaarden geen bijtelling
 3. Doorschuifverklaring BPM bestelauto
 4. Rittenadministratie vereenvoudigd maar niet afgeschaft
 5. Eindheffing
 6. Compensatie
 7. Verklaring zakelijk gebruik bestelauto
 8. Kastje voor privéritten in bestelauto
 9. Subsidie voor schone bestelauto's
 10. Nieuwe voorbeeldafspraak verbod privégebruik bestelauto
 11. Voorkom een naheffingsaanslag
 12. Naslag
 13. Een van de 12 bestelbusjes onder de uitstootlimiet
 14. Bijtelling blijkt risico bij bestelauto van de zaak
 15. Richtlijnen inrichtingseisen zakelijke bestelauto
 16. Bewijs dat bestelauto niet privé is gebruikt lijkt schier onmogelijk
 17. Bank monteren maakt van bestelauto personenauto
 18. € 300 eindheffingsregeling voor bestelauto’s
 19. Geen kilometeradministratie bij afwisselend gebruik bestelauto
 20. Bijtelling voor bestelauto ondanks dat alle verweren
 21. ZZP’er ontvangt minder uitkering bij autoschade dan particulier

Bestelauto voor fiscus normale auto

De specifieke regeling voor bestelauto's* is met ingang van 2004 vervallen. Een bestelauto is vanaf dat moment een normale auto waarvoor de regeling voor leaseauto’s geldt, zie Leaseauto.

* Onder bestelauto verstaat de Belastingdienst een auto die de werknemer met het rijbewijs B mag besturen. Ook mag bij het begrip 'bestelauto' worden uitgegaan van de vermelding op deel 1A van het kentekenbewijs.

De berekening van de bijtelling privégebruik auto is alleen anders als het kenteken van de bestelauto is toegekend vóór 1 juli 2005. Dan moet worden uitgegaan van de grondslag voor de bijtelling privégebruik auto, inclusief de omzetbelasting en zonder de BPM. Deze grondslag is in de regel inclusief de accessoires die ‘af fabriek’ en door de dealer of de importeur zijn aangebracht vóór de datum van de toekenning van het kenteken, ongeacht of de auto dan al aan de werknemer ter beschikking is gesteld.

NB: Vervoer in de laadruimte van een bestelauto geen personen. Dat kan u op een boete komen te staan.

Voorwaarden geen bijtelling

De voorwaarden waaronder geen bijtelling plaats vindt, zijn voor een bestelauto uitvoeriger dan voor de leaseauto, waarvoor alleen het bewijs van minder dan 500 km privé gereden kilometers geldt. Geen bijtelling vindt plaats als:

 • de werkgever privégebruik verbiedt1. Het verbod moet vastliggen in een schriftelijke afspraak, de werkgever ziet toe op de naleving van het verbod, controleert regelmatig de kilometerstanden en legt een passende sanctie op als het verbod wordt overtreden;
 • gebruik van de bestelauto buiten werktijd niet mogelijk is. Dat is houdt in dat de bestelauto buiten werktijd op het bedrijfsterrein staat, waarbij controleerbaar is dat privégebruik niet mogelijk is;
 • de auto (bijna) uitsluitend geschikt is voor vervoer van goederen. De Hoge Raad heeft meermalen beslist dat ook als een bestelauto in de bestuurderscabine beschikt over een bijrijdersstoel en in die cabine geen voorzieningen zijn aangebracht die zijn gericht op het vervoer van goederen, er toch sprake kan zijn van een bestelauto in de goederencategorie. Met andere woorden, de situatie moet van geval tot geval worden bekeken, de rechters zullen het er druk mee hebben. Als de werknemer de auto privé toch gebruikt, is de waarde in het economische verkeer van het privégebruik loon. Die waarde is het aantal privékilometers vermenigvuldigd met de kilometerprijs van de bestelauto en verminderd met de eigen bijdrage van de werknemer;
 • een (collectieve) afspraak met de Belastingdienst over het privégebruik is gemaakt;
 • de auto ingericht en uiterlijk herkenbaar is voor bepaalde diensten, dit geldt onder meer voor politieauto’s, auto’s voor ziekenvervoer en gelddiensten;
 • er doorlopend afwisselend gebruik is van auto en het daardoor moeilijk is de normale regeling voor privégebruik auto individueel toe te passen. In dat geval moet de werkgever de eindheffing toepassen voor het privégebruik (zie onder);
 • de werkgever (gecontroleerd) minder dan 500 km per jaar rijdt. Dit houdt o.m. in dat een rittenadministratie wordt bijgehouden, zie onder;
 • een verklaring geen privé-gebruik (vgpg) is afgegeven.
1 Op internet is een voorbeeldafspraak te vinden op bestelauto (Voorbeeldafspraak verbod op privégebruik bestelauto).

Doorschuifverklaring BPM bestelauto

Bij wet is geregeld dat een doorschuifverklaring bij wijziging van de tenaamstelling voorkomt dat er rest-BPM verschuldigd wordt. Er zijn voorwaarden, zo moet de auto op naam gesteld zijn van een ondernemer en moet deze ondernemer de auto minimaal 10% zakelijk gebruiken.

De doorschuifverklaring van de BPM werkt alleen als er op dat moment ook sprake is van een wijziging van de tenaamstelling van de bestelauto, zo bepaalde Rechtbank Zeeland-West-Brabant. (Bron: Rechtbank: Zeeland-West-Brabant, 6 feb. 2014)

Rittenadministratie vereenvoudigd maar niet afgeschaft

De rittenadministratie voor bestelauto's mag in bepaalde gevallen versimpeld worden bijgehouden. De belastingdienst heeft met diverse (ondernemings)organisaties daartoe onlangs een akkoord gesloten. De werknemer hoeft niet meer alle ritinformatie op het registratieformulier te vermelden, zolang de informatie maar uit de administratie van het bedrijf kan worden gehaald. Werknemers mogen de versimpelde rittenregistratie alleen gebruiken als afspraken hierover met hun werkgever zijn vastgelegd.

Eindheffing

In bepaalde bedrijfstakken (bijvoorbeeld bij een installatiebedrijf) worden bestelauto's, als gevolg van de aard van het werk, doorlopend door verschillende werknemers gebruikt. Indien de werknemers deze auto's privé gebruiken, moet de werkgever bijhouden welke auto door welke werknemer wordt gebruikt. Omdat dit vrijwel niet uitvoerbaar is, heeft de wetgever gekozen voor een praktische oplossing. Het privé-gebruik van de bestelauto wordt bij de werkgever belast door middel van een jaarlijkse eindheffing. Voor busjes die gehandicapten vervoeren, geldt een andere regeling.

Voor de bestelauto die doorlopend afwisselend aan verschillende werknemers ter beschikking wordt gesteld, mag de werkgever volstaan met een enkelvoudige eindheffing per bestelauto per jaar van € 300.

Voor de bestelauto die door de aard of inrichting (nagenoeg) uitsluitend is geschikt voor het vervoer van goederen, is er geen bijtelling. Gedacht moet dan worden aan bijvoorbeeld serviceauto’s waarin behalve de bestuurder alleen plaats is voor gereedschappen en reserveonderdelen.

Compensatie

Ondernemers met oudere bestelauto’s krijgen financiële compensatie als vanaf 2013 in grote steden alsnog milieuzones voor dit type auto worden ingevoerd. EVO, TLN, KNV en de Rijksoverheid hebben een intentieverklaring getekend met acht grote steden waardoor eigenaren van oudere bestelauto's financiële compensatie krijgen als vanaf 2013 in die steden alsnog milieuzones voor bestelauto's worden ingevoerd. Het gaat om de grote steden in de Randstad plus Tilburg, Den Bosch, Breda en Eindhoven. Hoe die financiële compensatie eruit gaat zien wordt nog onderzocht. Insiders verwachten dat het zal gaan om een investeringssubsidie of gratis krediet.

Verklaring zakelijk gebruik bestelauto

Per 1 januari 2012 wordt voor bestelauto’s de 'verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto' ingevoerd. Een ondernemer, een particulier met resultaat uit overige werkzaamheden of een werknemer kan daarmee verklaren, dat hij met de bestelauto van de zaak geen enkele kilometer privé rijdt. Zo kan een ondernemer de bijtelling/onttrekking voor privégebruik vermijden en hoeft hij geen rittenadministratie bij te houden.

De papieren versie van de 'Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto' is vanaf 2012 niet meer downloaden. Werknemers moeten deze verklaring voortaan digitaal indienen bij de Belastingdienst.

Kastje voor privéritten in bestelauto

Bestelwagenrijders die hun wagen af en toe privé gebruiken, mogen vanaf 2013 gebruik maken van een meetkastje voor het registreren van de ritten. Dit is het gevolg van een geslaagde pilot met deze kastjes. Hiermee komt een eind aan het tijdrovende bijhouden van gereden privékilometers.

Naar verwachting komen er drie of vier tariefgroepen. De veelrijder zal in de duurste groep vallen (25%?), ondernemers die minder dan 2500 privékilometers per jaar rijden krijgen mogelijk een bijtelling van 10% krijgen.

Subsidie voor schone bestelauto's

Kopers van een nieuwe bestelwagen (en taxi) kunnen vanaf 1 oktober 2012 subsidie krijgen wanneer ze voor de schoonst mogelijke techniek kiezen. Een uitzonderlijk schone benzine-, lpg-, aardgas- of dieselmotor levert € 1.250 premie op, de subsidie voor een plug-in hybride of elektrisch aangedreven voertuig bedraagt € 3.000. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Nieuwe voorbeeldafspraak verbod privégebruik bestelauto

De Belastingdienst heeft in overleg met VNO-NCW en EVO (!) een nieuwe voorbeeldafspraak gemaakt voor het verbod op privégebruik van een bestelauto die aan een werknemer ter beschikking wordt gesteld. Het advies is de oude afspraak te vervangen door een nieuwe. Ook een model van deze afspraak is beschikbaar. (Bron: Belastingdienst)

Voorkom een naheffingsaanslag

Wat is nu precies een bestelauto van de zaak? Aan welke voorwaarden moet de auto voldoen en wanneer mag de werknemer hem wel óf juist niet gebruiken? BDO publiceerde over dit onderwerp een uitvoerig artikel.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Een van de 12 bestelbusjes onder de uitstootlimiet

Bestelbusjes stoten veel meer schadelijke stoffen uit dan aangenomen. De uitstoot van stikstofoxide ligt gemiddeld zes keer hoger dan de limiet voorschrijft. Dat blijkt uit een studie van onderzoeksbureau TNO. Van twaalf geteste busjes bleef er slechts één onder die limiet.

Voorbeelden*: Uit de praktijkmetingen blijkt dat de Opel Vivaro met 2117 milligram stikstofoxide, de hoogste uitstoot heeft. Ook de Renault Traffic (1967) en de Iveco Daily (1841) hebben een hoge uitstoot. Alleen een bepaald type Sprinter van Mercedes (175 milligram) blijft binnen de normen.

* Na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur door de Volkskrant heeft TNO nu ook de merknamen en modellen bekendgemaakt.

Reacties: Fabrikanten zeggen in een reactie dat 'hun voertuigen voldoen aan de toelatingsnorm' en 'Voor ons is deze TNO-test niet concluderend, omdat ze niet voldoet aan de Europese regelgeving', aldus Renault Nederland. (Bronnen: o.m. De Volkskrant, 19 mei 206)

En wat nu?

Bijtelling blijkt risico bij bestelauto van de zaak

Voor sommige bestelauto’s gelden soepelere fiscale regels dan voor gewone auto’s. Als een werkgever een bestelauto beschikbaar aan de werknemers, dan zijn er een aantal mogelijkheden waardoor hij geen (of weinig) loonheffing verschuldigd is. Let echter op de praktische uitvoering.

Mochten bepaalde omstandigheden anders zijn dan op papier is afgesproken, kan het best zijn dat een bestelauto alsnog onder de gewone bijtellingsregels valt. Vaak komt de verschuldigde loonheffing dan voor rekening van de werkgever. Omdat de Belastingdienst de mogelijkheid heeft om tot vijf jaar terug een naheffing op te leggen, lopen deze naheffingen hoog op.

Het artikel (BDO) somt een aantal risicogebieden op, zie CMweb, 22 feb. 2017)

Richtlijnen inrichtingseisen zakelijke bestelauto

Het ministerie van Financiën in 2017 interne richtlijnen gepubliceerd, die de Belastingdienst hanteert bij de beoordeling van de inrichtingseisen van zakelijke bestelauto’s.

Een bestelauto kan volgens de richtlijnen aangemerkt worden als zakelijke bestelauto als zij naar aard en inrichting uitsluitend (of nagenoeg uitsluitend) geschikt zijn voor het vervoer van goederen. Het gaat daarbij telkens om bestelauto’s zonder dubbele cabine.

Een zakelijk bestelauto is:

 • Een bestelauto waarvan de bijrijdersstoel is verwijderd én de bevestigingspunten van de bijrijdersstoel zijn weggeslepen of dichtgelast;
 • Een bestelauto waarvan het vloeroppervlak van de laadruimte 90% of meer bedraagt van de totale vloeroppervlak én de inhoud van de laadruimte 90% of meer is van de totale inhoud;
 • Een bestelauto die zodanig groot is dat hij niet in een parkeergarage past én voorzien is van stellingen én waarvan de bijrijdersstoel functioneel is voor het laden en lossen. (Naarmate de bestelauto groter is of de laadruimte specifieker is aangepast aan de aard van de onderneming, is het belang van de bijrijdersstoel minder groot);
 • Een bestelauto die vies* is én waarvan de bijrijdersstoel functioneel is voor laden en lossen.
(Bron: Groeneveld Accountants, 18 okt. 2017)

* Red.: Een bestelauto die nieuw en nog niet vies is, valt dus buiten de regeling?

Bewijs dat bestelauto niet privé is gebruikt lijkt schier onmogelijk

Ingevolge artikel 13bis, eerste lid van de Wet op de loonbelasting 1964 dient, indien een auto ook voor privédoeleinden ter beschikking is gesteld, een voordeel voor het gebruik voor privédoeleinden van de auto in aanmerking te worden genomen. Of een auto ook voor privédoeleinden ter beschikking te zijn gesteld, dient door de Belastingdienst aannemelijk te worden gemaakt. Wanneer de Belastingdienst in deze bewijslast slaagt, is het aan de werkgever om te laten blijken dat de auto op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden is gebruikt.

Ook in dit geval bleek dat het achteraf aanleveren van bewijs dat de (bestel)auto op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden is gebruikt, zeer lastig is. Om geen forfaitaire bijtelling in aanmerking te hoeven nemen, is het beter om ervoor te zorgen dat (ook) geformaliseerd is dat de auto niet voor privédoeleinden ter beschikking is gesteld. Zie de jurisprudentie d.d. 3 juli 2018.

Bank monteren maakt van bestelauto personenauto

Het klemvast monteren van een tuinbank in een bestelauto is een ondernemer komen te staan op een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting. De aanpassing heeft van het voertuig namelijk een personenauto gemaakt, oordeelt het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Een personenauto is volgens vaste jurisprudentie een motorrijtuig dat (ook) is ingericht voor het vervoer van personen. “Dat is ook het geval als het motorrijtuig daarnaast geschikt is voor andere doeleinden. Daarbij is niet het werkelijke gebruik, maar de mogelijkheid tot personenvervoer beslissend”, aldus het hof. De naheffingsaanslag van bijna € 2.600 en een even grote boete zijn daarom terecht opgelegd. (Bron: Jurisprudentie, 4 sep. 2018)

€ 300 eindheffingsregeling voor bestelauto’s

Onder voorwaarden kan de bijtelling voor het privégebruik van een bestelauto worden afgekocht. Is dit het geval, dan bedraagt de eindheffing € 300 euro eindheffing. De eindheffing is voor rekening werkgever.

De voorwaarden zijn:

 • De bestelauto wordt in verband met de aard van het werk afwisselend gebruikt door twee of meer werknemers.
 • Het is feitelijk niet vast te stellen of en aan wie de bestelauto voor privédoeleinden ter beschikking is gesteld.

Jurisprudentie: het voornoemde is door het Gerechtshof Den Haag d.d. 19 november 2019 bevestigd.

Geen kilometeradministratie verplicht bij regeling afwisselend gebruik

 Als meerdere werknemers een bestelauto onderling afwisselend gebruiken, kan het moeilijk zijn om de regeling voor privégebruik individueel toe te passen. In dat geval betaalt de werkgever eindheffing over de bijtelling privégebruik auto. Maar hoe zit het als de werkgever telkens één auto ter beschikking stelt aan twee werknemers gelijktijdig? Hij houdt vervolgens niet bij wie waar en wanneer of met welk doel met de auto rijdt. Hij heeft zelfs niet vastgelegd of er sprake was van woon-werkverkeer, een pure zakelijke rit of privégebruik. Om het nog ingewikkelder te maken rijden de werknemers soms ook met elkaar mee maar rijdt er steeds iemand anders. Een inspecteur van de belastingdienst vond dat nu de eindheffing doorlopend afwisselend gebruik niet mocht worden toegepast. De inspecteur was van mening dat voor beide berijders een bijtelling moest worden gedaan. Maar de werkgever wint het bij de rechter.
(Salarisnet)

Bijtelling voor bestelauto ondanks dat alle verweren

"Belanghebbende heeft niet doen blijken dat de auto nagenoeg uitsluitend geschikt is voor goederenvervoer. Belanghebbende heeft evenmin overtuigend aangetoond dat de auto op jaarbasis voor minder dan 500 kilometer privé is gereden. Naar het oordeel van de rechtbank is de boete terecht opgelegd en is passend en geboden." (Bron: Jurisprudentie, 26 mrt 2020)

ZZP’er ontvangt minder uitkering bij autoschade dan particulier

Zelfstandigen van wie de bestelauto wordt gestolen of total loss raakt, ontvangen een aanzienlijk lagere uitkering van hun verzekeraar dan eigenaren van een vergelijkbare particuliere auto. Dit blijkt uit onderzoek van MoneyView naar ZZP- & Bestelautoverzekeringen.

Zo vergoeden slechts 4 van de 13 bestelautoverzekeringen in het eerste jaar de nieuwwaarde. Na dat eerste jaar doet geen enkele verzekering dat meer. Bij particuliere autoverzekeringen ligt dat anders: in het derde jaar vergoedt bijna de helft van de verzekeraars nog steeds de nieuwwaarde. (Bron: Findinet, 20 apr. 2020)

Ga terug naar rubriek Vervoer.


 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Autopool    Boete