Trein    Vervoer vanwege de werkgever 


Vervoer (inleiding)

Datum laatste wijziging: 8 september 2020  |  Trefwoorden: Vervoer, Mobiliteit, Reistijd, Inzittendenverzekering, Bijtelling

Inhoud

 1. Vergoeding geen wettelijke verplichting
 2. Inzittendenverzekering
 3. Ongeval tijdens werktijd
 4. Mobiliteitsmakelaar
 5. Mobiliteit en subsidie
 6. Meer dan de helft van de werknemers is forens
 7. Geen benul van kosten leaseautopark
 8. Auto dubbel belasten mag
 9. Bereidheid om op zakenreis te gaan daalt
 10. Staatssecretaris schetst achtergronden wijzigingen autobelastingen
 11. Meer personenauto's, minder vrachtvoertuigen
 12. Europees Hof van Justitie
 13. Zelfrijdende auto's
 14. Maatschappelijke Kosten en Baten Prijsbeleid Personenauto's.
 15. Kosten eigen auto in Nederland hoogste in Europa
 16. Naslag
 17. Autobrief II /voorgenomen beleid autoheffing 2017 t/m 2020
 18. Twee aanvullingen op Autobrief II
 19. En wat te denken van de hyperloop?
 20. Gratis openbaar vervoer geen taak voor kabinet
 21. Verkeersveiligheid holt achteruit
 22. Bijna 4 op de 10 werkt en woont in dezelfde gemeente
 23. ZZP-er genereert omzet tijdens reizen met openbaar vervoer
 24. Leeftijdsgrens busrijbewijs verlaagd naar 18 jaar
 25. Grote bedrijven gaan elektrisch rijden
 26. Zijn elektrische auto's stiekem enorme vervuilers?
 27. Bij gezamenlijk gebruik ook gedeelde bijtelling
 28. Europese Dag zonder Verkeersdoden succesvol
 29. Kantoorbus maakt opmars in België
 30. NS Serviceforum kan de reiziger helpen
 31. Chinese e-scooter wil Amsterdam veroveren
 32. Politie en Justitie enthousiast over dashcams in het verkeer
 33. Milieuzone voor brommers in Amsterdam succes
 34. Fiscale veranderingen vanaf 2019 
 35. OV-jaarkaart in plaats van leasebak
 36. Werkend Nederland treint files voorbij
 37. Nederlands OV duurste van EU
 38. Aantal wegvoertuigen blijft stijgen
 39. Toename aantal doden in verkeer 2018
 40. Mobiel banditisme harder wordt aangepakt
 41. Mobiliteitsalliantie trekt aan bel over vastlopen infrastructuur
 42. Straf roekeloos rijden verhoogd in 2020
 43. Diesels komen in 2021 niet meer door de APK
 44. OV-kaart studenten met drie maanden verlengd
 45. Wettelijke grenswaarde voor uitstoot van dieselmotoren
 46. Tijdens coronacrisis tot 90 procent minder check-ins ov

Vergoeding geen wettelijke verplichting

Arbeidsrechtelijk is de werkgever niet verplicht reiskosten te vergoeden, dit kan wel in een CAO zijn opgenomen.

Inzittendenverzekering

Allereerst het verschil tussen een ongevallen- en schade-inzittendenverzekering:
 • Een ongevallen-inzittendenverzekering keert een vooraf vastgesteld bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval. De hoogte van de uitkering is niet gerelateerd aan de werkelijke schade of kosten. De vraag wie schuld had aan het ongeval doet niet ter zake.
 • Een schade-inzittendenverzekering vergoedt de werkelijk geleden schade van bestuurder en passagiers bij een ongeluk. Naast medische kosten worden ook zaken als huishoudelijke hulp, vervoer van de plek van het ongeval en schade aan bijvoorbeeld kleding vergoed. Ook smartengeld en uitvaartkosten worden door deze verzekering gedekt.Hoe nodig is de inzittendenverzekering? De inzittendenverzekering heeft voordelen, maar is wellicht minder nodig dan dat sommige automobilisten denken. Passagiers kunnen schade namelijk ook claimen op de WA-verzekering van de bestuurder of op die van de tegenpartij. Medische kosten zijn daarnaast gedekt via de zorgverzekering.

Zin en onzin van een inzittendenverzekering, Z24 schreef er een artikel over, een tweetal passages:
 • Een inzittendenverzekering sluit je vooral af voor een passagier, namelijk jijzelf, de bestuurder. Het zou dan ook eigenlijk beter een bestuurdersverzekering kunnen heten.
 • De andere passagiers zijn al verzekerd als jij een ongeluk veroorzaakt. Jouw WA-verzekering dekt hun schade, ook bijvoorbeeld als jouw medepassagier ernstig gewond raakt en daardoor arbeidsongeschikt raakt. Alleen jij als bestuurder krijgt, als je zelf het ongeluk veroorzaakt, niets van je aansprakelijkheidsverzekering.

Ongeval tijdens werktijd

De werkgever is aansprakelijk als de werknemer tijdens werktijd een ongeval krijgt in het verkeer. Het woon-werkverkeer valt hier in principe buiten. De werkgever is niet aansprakelijk als de werknemer het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt of roekeloos heeft gereden.

De werkgever kan zich tegen aansprakelijkheid indekken door een zogenaamd autokostenbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Hierin staat dat de werknemer een autokostenvergoeding ontvangt die hij moet aanwenden voor een schade-inzittendenverzekering en/of een cascoverzekering. Deze verzekering dekt dan eventuele schade in verkeerssituaties.

Mobiliteitsmakelaar

Een nieuw beroep deed zijn intrede, dat van 'mobiliteitsmakelaar' die bedrijven in deze adviezen geeft. Het bereik van de mobiliteitsmakelaar is breder dan mobiliteit alleen. De makelaar zal ook andersoortige diensten van de menukaart kunnen aanbieden, zoals een boodschappenservice, kinderopvang en financiële dienstverlening, in de vorm van verzekeringen en pensioenen. Zie ook Mobiliteitsbudget.

Mobiliteit en subsidie

Ter bevordering van een efficiënte mobiliteit van werknemers heeft het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een aantal subsidies beschikbaar gesteld en fiscale voordelen.

Dit betekent dat voor bedrijven met 25 tot maximaal 250 medewerkers in loondienst (m.u.v. de overheid) gratis een mobiliteitsscan wordt uitgevoerd (het desbetreffende bedrijf krijgt voor de kosten van deze scan een voucher van het Ministerie ter waarde van € 1.500,00). De scan omvat een advies aangaande Slim Reizen en Slim Werken (combinatie van Het Nieuwe Werken en Mobiliteitsmanagement). Daarbij wordt door een erkend mobiliteitsadviseur o.a. gekeken naar mogelijkheden aangaande:
 • vermindering uitgaven mobiliteit
 • productiviteitsstijging
 • aanpakken parkeerproblematiek van het bedrijf
 • verbetering van de werk-privé balans van de werknemers van het bedrijf
 • een betere bereikbaarheid van het bedrijf
 • verlaging uitstoot CO2
 • fiscaal vriendelijk belonen met voordeel van wel € 1.000,00 netto! per medewerker
Indien uit de scan maatregelen naar voren komen die de mobiliteit verbeteren, kan bij de invoering van deze maatregelen met ondersteuning van een erkende mobiliteitsadviseur nogmaals een voucher aangevraagd worden die 2/3 van de invoeringskosten dekt (tot maximaal € 4.500,00).

Meer dan de helft van de werknemers is forens

Eind 2011 werkte bijna 56 procent van de werknemers in een andere gemeente dan waar zij woonden. Vooral de grotere steden trekken veel forenzen. De helft van de trajecten met de meeste forenzen voert naar Amsterdam. Eind 2011 reisden bijna 4,5 miljoen werknemers voor hun werk naar een andere gemeente dan waar zij woonden. 3,6 miljoen mensen werkten in dezelfde gemeenten als waar zij woonden. Daarmee is bijna 56 procent van alle werknemers forens. In 2006 was het aandeel forenzen vrijwel even hoog. (Bron: CBS, 7 juni 2013)

Geen benul van kosten leaseautopark

Ruim een op de drie leaseauto's in ons land wordt minder dan een keer per week gebruikt voor zakelijk vervoer en staat overdag vaak stil. Dertien procent van de Nederlandse leaseauto's wordt zelfs helemaal niet gebruikt voor zakelijke afspraken, maar alleen voor woon-werkverkeer. Dit blijkt uit onderzoek (2013) van Athlon Car Lease onder 1.084 werkende Nederlanders. Ook hebben organisaties geen idee wat zij totaal kwijt zijn aan leaseauto's en andere mobiliteitsvoorzieningen.

Auto dubbel belasten mag

Wie zowel in Nederland als in België een huis bezit of huurt, kan dubbel belast worden voor autorijden. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald (2013). Het hof oordeelde over een klacht van een Belgische vrouw die in Nederland een woning bezit en in België een appartement huurt. Ze gebruikt in beide landen een auto die in België is geregistreerd.

Bereidheid om op zakenreis te gaan daalt

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse werknemers minder bereid zijn om op zakenreis naar het buitenland te gaan dan tien jaar geleden. Met name generatie X en babyboomers geven aan niet graag op zakenreis te gaan als dit ten koste gaat van familieverplichtingen. Uit het onderzoek van NBTC-NIPO blijkt ook dat het aantal zakenreizen is afgenomen, maar dit wordt ook toegeschreven aan de crisis.

Staatssecretaris schetst achtergronden wijzigingen autobelastingen

In een brief aan de Tweede Kamer zet staatssecretaris Wiebes van Financiën uiteen hoe hij gekomen is tot de in de derde nota van wijziging van het Belastingplan 2015 opgenomen wijzigingen in de autobelastingen. (Bron: Brief Staatssecretaris van Financiën, 3 november 2014, nr. IZV/2014/ U547)

Meer personenauto's, minder vrachtvoertuigen

Het aantal personenauto's is in 15 jaar fors gestegen: van ruim 6,3 miljoen in 2000 naar bijna 8 miljoen in 2015, een stijging van 25 procent. Ook kwamen er meer brom- en motorfietsen, terwijl het aantal vrachtvoertuigen daalde. Nederland telt nu 10,8 miljoen motorvoertuigen.

De toename van het aantal auto's komt niet alleen door de bevolkingsgroei. Vooral ouderen en vrouwen hebben vaker een auto dan vroeger, omdat zij vaker een rijbewijs hebben. (CBS, 23 jun. 2015)

Europees Hof van Justitie

Onder voorwaarden kan reistijd tot de arbeidstijd worden gerekend, aldus het Europees Hof. In dit geval ging het om een Spaanse werkgever die zijn regiokantoren had gesloten. Na de sluiting van die kantoren moesten werknemers direct vanaf hun thuisadres naar de eerste klant reizen. De werkgever zag de reistijd als rusttijd, het Hof oordeelde evenwel anders. Omdat de werknemers tijdens het woon-werkverkeer niet vrij over hun tijd konden beschikken, viel de reistijd nu onder arbeidstijd.

Zelfrijdende auto's

De zelfsturende auto komt eraan. Maar wat komt er naast de technologie allemaal bij kijken? Hoe gaat het dan met de verkeersveiligheid? Kan de zelfsturende auto bijvoorbeeld een ongeluk voorkomen? Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) onderzocht in het rapport Chauffeurs aan het stuur? aan de hand van vier toekomstscenario's het toekomstig verkeer- en vervoersysteem met zelfrijdende auto's. En dat roept vooral nog veel vragen op.

Maatschappelijke Kosten en Baten Prijsbeleid Personenauto's

Beprijzen van het wegverkeer staat volop in de (politieke) belangstelling. Zes politieke partijen hadden in hun laatste verkiezingsprogramma een vorm van prijsbeleid voor het wegverkeer (ook wel rekeningrijden of kilometerheffing genoemd) opgenomen. In het buitenland wordt prijsbeleid vaak toegepast en recent heeft de EU-vervoerscommissaris gepleit voor een Europese kilometerheffing, aldus het CPB.

Kosten eigen auto in Nederland hoogste in Europa

Autorijden in Nederland is duur. Gemiddeld zijn automobilisten in ons land maandelijks tussen de € 600 en € 800 kwijt voor hun privé-auto, afhankelijk van de brandstofkeuze. In landen als Duitsland en Tsjechië ligt dit maandbedrag aanzienlijk lager, vooral voor dieselauto's. Het verschil kan oplopen tot € 350 per maand.

Autokosten worden voor het grootste deel (36 procent) bepaald door afschrijving. Daarna volgen belastingen. Die zijn goed voor een vijfde van de kosten, terwijl brandstof 16 procent van de totale maandlasten beslaat. (Bron: Leaseplan, 31 jan. 2016)

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Autobrief II /voorgenomen beleid autoheffing 2017 t/m 2020

Het wetsvoorstel behelst het volgende:

Bijtelling privé-gebruik

 • Het standaard bijtellingspercentage voor nieuwe auto's gaat met ingang van 2017 naar 22.
 • De bestaande kortingen op de bijtelling verdwijnen.
 • Voor zuinige auto's, dat zijn auto's met een CO2 uitstoot van 51 - 106 g/km, vervalt de korting al in 2017.
 • Voor zeer zuinige auto's, dat zijn auto's met een CO2 uitstoot van 1 - 50 g/km geldt in 2017 een verlaagde bijtelling van 17% en van 19% in 2018. Vanaf 2019 geldt voor zeer zuinige auto's de reguliere bijtelling van 22%.
 • Voor nulemissie-auto's geldt tot en met 2020 een bijtelling van 4%, zij het dat in 2019 en 2020 dit verlaagde tarief beperkt is tot € 50.000, tenzij de auto wordt aangedreven door waterstof.

Tarieven BPM

 • De tarieven in de BPM gaan tot en met 2020 geleidelijk en met gemiddeld 12% omlaag ten opzichte van de tarieven voor 2016. De CO2-grenzen van de verschillende tariefschijven worden in de periode van 2017 tot en met 2020 met gemiddeld 3,7% per jaar verlaagd. Deze verlaging geldt ook voor de CO2-grens van de dieseltoeslag.
 • De vaste voet in de BPM, dat is het bedrag dat voor iedere auto geldt ongeacht de uitstoot, wordt verhoogd van € 175 naar € 350.
 • Voertuigen met een nihiluitstoot blijven tot en met 2020 vrijgesteld. Voor plug-in hybride elektrische personenauto's komt een aparte tarieftabel.

Tarieven MRB

 • De MRB-tarieven worden in 2017 verlaagd met gemiddeld 2%.
 • De forfaitaire gewichtscorrectie van 125 kg voor personenvoertuigen met een elektromotor vervalt per 1 januari 2017.
 • Voor plug-in hybride auto's met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 g/km bedraagt voor de jaren 2017 en 2018 de belasting de helft van het reguliere tarief. Voor de jaren 2019 en 2020 gaat de belasting omhoog naar driekwart van het reguliere tarief.
 • Voertuigen met een nihil uitstoot zijn tot en met 2020 vrijgesteld.
 • Met ingang van 1 januari 2019 geldt voor dieselvoertuigen een toeslag op de MRB van 15% als de fijnstofuitstoot meer dan 5 mg/km bedraagt.

Twee aanvullingen op Autobrief II

 1. Het wetsvoorstel bevat een aanvulling in de vorm van een vereenvoudiging van het overgangsrecht in de bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting (bijtelling LB/IB). In het huidige overgangsrecht worden niet al te zuinige auto's voor langere tijd fiscaal gunstig behandeld, en soms zelfs gunstiger dan inmiddels zuinigere auto's. Dit staat haaks op de wens van de Tweede Kamer om vol in te zetten op het fiscaal stimuleren van volledig elektrische auto's en om te streven naar eenvoud.
 2. De gewichtscorrectie van 300 kilogram voor plug-in hybridevoertuigen (PHEV's) in de motorrijtuigenbelasting (MRB), die in 2019 en 2020 van toepassing zal zijn, wordt vervangen door een driekwarttarief. Op deze wijze worden de fiscale voordelen voor PHEV's meer transparant gemaakt, zodat de aantrekkelijkheid van deze voertuigen beter kan worden beoordeeld en een vereenvoudiging in de systemen van de Belastingdienst kan worden gerealiseerd. (Bron: Rijksoverheid, feb. 2016)

En wat te denken van de hyperloop?

De hyperloop is een soort magneetzweeftrein, maar dan in een serie buizen. De snelheid, hou je figuurlijk en letterlijk vast: in theorie 6500 kilometer per uur en in de praktijk waarschijnlijk 1.000 kilometer per uur. Rijden van Amsterdam naar Parijs duurt nu nog maar een half uur, je hebt nauwelijks tijd om een kop koffie onderweg te drinken. Wordt dit het alternatief vervoersmiddel voor boten, vliegtuigen, auto's en treinen? De eerste proeven worden binnenkort gehouden. Geen gezeur meer over de bijtelling van hybride elektrische voortgestuurde en privé gereden lease-auto's, wat kan de toekomst toch mooi zijn. (Bron: Z24, 12 mrt. 2016)

Gratis openbaar vervoer geen taak voor kabinet

De Staatssecretaris van Financiën ziet geen taak voor het kabinet bij de verstrekking van gratis openbaar vervoer. Hij stelt dat het al dan niet gratis verstrekken van openbaar vervoer een afweging is die door decentrale overheden wordt gemaakt. Zij zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van het regionaal openbaar vervoer in hun regio. (Bron: Rijksoverheid / TaxLive, 22 jun. 2016)

Verkeersveiligheid holt achteruit

32 verkeersorganisaties signaleren dat de verkeersveiligheid achteruit holt. Het aantal verkeersdoden laat voor het eerst sinds jaren een stijgende lijn zien (621 in 2015), het aantal ernstig gewonden neemt al jaren toe (meer dan 21.000 in 2015) en het aantal aanrijdingen liet in een jaar een toename van liefst 50.000 zien tot bijna 850.000". Bijna de helft van de ernstige verkeersgewonden is fietser.

Alleen een combinatie van degelijke infrastructuur, veilige voertuigen en goed gedrag helpt het aantal doden, gewonden en schadegevallen terug te dringen. (Bron en meer: VVP, 19 apr. 2017)

Bijna 4 op de 10 werkt en woont in dezelfde gemeente

Werknemers woonden in 2015 gemiddeld 22,6 kilometer van hun werk af. Van 38 procent van alle banen van werknemers was de woongemeente gelijk aan de gemeente waarin de werkgever is gevestigd. Dit blijkt uit nieuwe cijfers over woon-werkafstanden van het CBS.

In bijna twee derde van de gemeenten vindt echter dagelijks een kleine exodus plaats: 70 procent of meer van de in loondienst werkende inwoners doet dit buiten de gemeentegrens. (Bron: CBS, 10 aug. 2017)

ZZP-er genereert omzet tijdens reizen met openbaar vervoer

ZZP-ers die met het openbaar vervoer (OV) reizen, draaien gemiddeld twaalf procent van hun omzet tijdens het werken in het OV. Het kunnen werken tijdens reistijd is voor veel ZZP-ers dan ook een belangrijke motivatie om met het OV te reizen. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 642 ZZP-ers in samenwerking met NS-Business Card

ZZP-ers letten bij de keuze voor hun vervoersmiddel voornamelijk op de mogelijkheid om gemakkelijk van deur tot deur te kunnen reizen (78 procent) en flexibiliteit (69 procent). (Bron: Brisk, 22 aug. 2017)

Leeftijdsgrens bus rijbewijs verlaagd naar 18 jaar

De leeftijdsgrens voor het behalen van een rijbewijs voor de bus wordt verlaagd naar 18 jaar. De maatregel is nodig om te zorgen voor voldoende nieuwe buschauffeurs. Naar verwachting gaat de wijziging 1 oktober 20171 in.

1 De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling een publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant. (Bron: AllesoverHRM, 22 aug. 2017)

Grote bedrijven gaan elektrisch rijden

Grote bedrijven in Nederland stappen in toenemende mate over op elektrisch rijden. Royal HaskoningDHV maakt bekend dat in 2021 het volledige wagenpark 100% elektrisch zal zijn. Dat gaat om 500 auto's.
Ook de energiebedrijven Nuon* en Eneco gaan over op elektrisch rijden. KPN wil vanaf 2025 alleen nieuwe auto's in gebruik nemen als die rijden op basis van biogas, waterstof of elektriciteit, schrijft het FD.

In absolute aantallen zijn de verkopen van volledig elektrische auto's nog marginaal ten opzichte van benzine- en dieselauto's. Tot en met juli werden ruim 240.000 auto's op basis van benzine, diesel of lpg verkocht en slechts 3634 volledig elektrische auto's. Dat was echter wel een stijging van 90% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van de RAI Vereniging. De verwachting is dat de verkopen blijven toenemen, zeker als er in 2019 en 2020 meer nieuwe modellen op de markt komen. (Bronnen: FD, AV Accountancy, sep. 2017)

* De energieproducent Nuon gaat in 2019 Vattenfall heten, net als het Zweedse moederbedrijf.

Zijn elektrische auto's stiekem enorme vervuilers?

Afgelopen juni schokte het Zweedse ministerie van milieu de auto-industrie met een opvallend onderzoek: de productie van lithium ion-batterijen blijkt zwaar belastend voor het milieu. Per bruikbare capaciteit van een kilowattuur stroom kost de productie van autobatterijen ongeveer 150 tot 200 kilo CO2.

Volgens de Zweedse onderzoekers zou het gebruik van accu's in elektrische auto's pas na acht jaar milieuvoordeel opleveren. Maar uit praktijkervaringen blijkt dat batterijen van elektrische auto's maar zo'n zes jaar op volle capaciteit blijven werken.

Als steeds meer mensen de komende decennia overstappen op elektrisch rijden, dan is de kans groot dat daarvoor stroom uit gas- en kolencentrales moet worden ingezet. Dat zou het milieuplaatje van elektrisch rijden niet ten goede komen.
Maar volgens een nieuwe studie van de Oostenrijkse verkeersorganisatie VC is dat laatste probleem goed op te vangen. Weliswaar neemt het stroomverbruik toe, als er meer elektrische auto's op de weg komen. Maar doordat elektromotoren relatief efficiënt zijn, blijft de totale stijging van het stroomverbruik goed te overzien. (Bron: Business Insider, 8 sep. 2017

Bij gezamenlijk gebruik ook gedeelde bijtelling

Als een auto van de zaak gelijktijdig aan meerdere werknemers ter beschikking is gesteld, moet de bijtelling in redelijkheid over beide gebruikers worden verdeeld. Gerechtshof Arnhem heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak die dit duidelijk illustreert.


In deze zaak was allereerst in discussie over er sowieso wel auto's ter beschikking waren gesteld. Zowel de directeur van de onderneming als de betreffende werkneemster ontkenden dat. De werkneemster maakte, naar eigen zeggen alleen voor zakelijke ritten, gebruik van achtereenvolgende auto's die ook door de directeur werden gebruikt. Na afloop van de rit werd de auto doorgaans op de zaak geparkeerd of, bij gezamenlijke ritten, bij het vlak bij haar eigen woonhuis gelegen huis van de directeur. De auto's werden echter ook gebruikt voor zakelijke ritten die bij haar eigen huis begonnen en weer eindigden. Er was geen sprake van een kilometeradministratie. Wel heeft de werkneemster een aantal verklaringen van derden over het gebruik van de auto's aan de rechters overlegd.

De rechters van het Gerechtshof Arnhem zijn echter van oordeel dat er wel degelijk sprake is van auto's die ook voor privé-doeleinden ter beschikking zijn gesteld, zodat bijtelling op zijn plaats is tenzij bewezen kan worden dat het privé-gebruik niet meer is dan 500 kilometer op jaarbasis. Daarbij is van belang dat de auto's ook voor woon-werkverkeer werden gebruikt en voor zakelijke ritten die thuis begonnen of eindigden. Verklaringen van horen zeggen, die niet met agenda's e.d. gestaafd kunnen worden, kunnen niet dienen om te bewijzen dat er geen sprake is van privé-gebruik voor niet meer dan 500 kilometer.

Het Gerechtshof oordeelde verder op basis van de feiten dat de auto's zowel aan deze werkneemster als aan de directeur ter beschikking waren gesteld. De bijtelling moet dan in redelijkheid over beiden worden verdeeld. Hoe die verdeling plaats moet vinden, is volgens de rechters afhankelijk van de bijzondere omstandigheden van het geval. Omdat concrete ritgegevens ontbraken, en het door de rechters niet onaannemelijk werd geacht dat de auto's op een groot gedeelte van de doordeweekse dagen en een klein deel van het weekend aan de werkneemster ter beschikking stonden, werd de bijtelling voor de helft aan de werkneemster en voor de helft aan de directeur toegerekend.

Europese Dag zonder Verkeersdoden succesvol

Op de 'Europese Dag zonder Verkeersdoden' - 21 september 2017 - overleed dit jaar in 16 van de 31 deelnemende landen niemand in het verkeer. Een succesvol resultaat (?), aldus de Europese Commissie.


In 15 landen vielen wel doden. In Nederland was er die dag een verkeersslachtoffer. In Polen waren het er het meest (tien), gevolgd door Griekenland en Roemenië (zes). (Bron: Europa Nu, 20 okt. 2017)

Kantoorbus maakt opmars in België

Een proef met een kantoorbus in België wordt zo gewaardeerd dat een consortium vanaf dit najaar negen vaste routes gaat rijden naar bedrijven in Brussel en Antwerpen. Aan boord zijn 28 werkplekken gemaakt. Iedere stoel is voorzien van een tafel, usb-aansluiting en stopcontact. De bus is verder voorzien van snel WiFi, een printer, een toilet en een koffiemachine.

Bijna een kwart van onze medewerkers is per dag meer dan een uur kwijt om naar kantoor te komen, en na werktijd dus weer een uur om naar huis te gaan. ''Wij wilden die reistijd prettiger maken, want van al die files wordt niemand gelukkiger". In de bus, die vertrekt vanaf een vast opstappunt en onderweg nergens stopt, kan in alle rust gewerkt worden. (Bron: rtlz, 5 jan. 2018)

NS Serviceforum kan de reiziger helpen

We laten de NS aan het woord:

"Het NS Serviceforum is een plek waar klanten terecht kunnen met vragen of tips over het reizen met NS. Je kunt hier in gesprek gaan met andere reizigers, en daarnaast is het NS webcareteam aanwezig om antwoord te geven waar nodig. Zij zorgen ook dat antwoorden voor anderen begrijpelijk zijn, en dat gebruikersregels worden nageleefd. Iedereen heeft toegang tot het platform en kan meelezen. Wil je zelf een vraag stellen of reageren? Dan kun je inloggen via Facebook of een account aanmaken door je gebruikersnaam en e-mailadres op te geven. Je kunt ook een avatar uploaden en je profiel invullen. Tot slot is je status als nieuwe gebruiker ‘Nieuw’, en verandert deze status naarmate je meer berichten plaatst. We hopen dat je veel plezier zal hebben van het gebruik van het NS Serviceforum."
(Bron: NS Serviceforum)

Chinese e-scooter wil Amsterdam veroveren

Pas drie jaar, sinds 2015, bestaat het Chinese scooterbedrijf NIU, toch is het nu al het grootste e-scootermerk ter wereld. Wat begon met één van de grootste crowdfundingscampagnes ooit met 11 miljoen dollar, is nu een multinational: 200 winkels in China, 320 verkooppunten in Europa en 330.000 verkochte scooters wereldwijd.

Volgende stop van de Chinese startup die zich op millennials richt: Amsterdam. Deze maand opende NIU een fonkelnieuwe flagshipstore aan het Museumplein. Geen slecht idee: de scooter is nergens zó populair en verguisd als in Amsterdam, waar het gros nog draait op een klassieke verbrandingsmotor met bijbehorende uitlaatgassen en ronkende geluiden. (Bron en meer: Business Insider, 19 feb. 2018)

Politie en Justitie enthousiast over dashcams in het verkeer

Politie en Justitie reageren enthousiast over het toegenomen aantal dashcams* in het verkeer. Dat zou dan ook vele voordelen bieden. Zo zouden ze sneller ‘verkeershufters’ kunnen identificeren. Ook op verzekeringstechnisch vlak zijn er heel wat voordelen. Toch is het ook opletten geblazen. Zomaar beelden online gooien, mag bijvoorbeeld niet. (Bron en meer: Brisk, 2 mei 2018)

* Een dashcam of dashboardcamera is een videocamera die boven het dashboard van een auto wordt geplaatst om door de voorruit te filmen. Een dashcam kan helpen om bewijs aan te voeren voor de verzekering.

Milieuzone voor brommers in Amsterdam succes

Het invoeren van een milieuzone voor brom- en snorfietsen is succesvol. Bijna 97 procent van de rondrijdende scooters voldoet aan de strengere normen.

Amsterdam is de eerste stad met een milieuzone voor scooters: alles van voor 2011 is verboden. De hoofdstad heeft 49.000 brom- en snorfietsen, meer dan waar ook. (Bron: Volkskrant, 24 juli 2018) 

Fiscale veranderingen vanaf 2019 

Met ingang van 1 januari 2019 geldt het verlaagde bijtellingspercentage van 4% voor elektrisch aangedreven nulemissievoertuigen tot het deel van de catalogusprijs tot en met € 50.000. Voor het deel van de cataloguswaarde boven de € 50.000 geldt dan een bijtelling van 22%. Voor nulemissievoertuigen die rijden op waterstof is deze begrenzing niet van toepassing en blijft de bijtelling 4%.

Verder komt er met ingang van 2019 in de motorrijtuigenbelasting een extra dieseltoeslag (fijnstoftoeslag) voor dieselpersonenauto’s en dieselbestelauto’s met een fijnstofuitstoot van meer dan 5 mg/km. Deze toeslag is in geval van dieselbestelauto’s alleen van toepassing op voertuigen van 12 jaar en ouder. De opslag bedraagt 15% van de motorijtuigbelasting inclusief provinciale opcenten. (Bron: Tax Life, 9 aug. 2018)

OV-jaarkaart in plaats van leasebak

VodafoneZiggo gaat 7500 werknemers, zeg maar het voltallige kantoor- en winkelpersoneel, een OV Business-kaart geven. Minimaal 500 auto’s die het samenwerkingsverband tussen Ziggo en Vodafone nu nog least, gaan de deur uit. VodafoneZiggo denkt dat zijn werknemers door de maatregel 30 tot 35 miljoen minder autokilometers per jaar gaan maken en dus minder CO2 zullen uitstoten. Ongerekend gaat het om zo’n 65.000 autoritten Amsterdam-Parijs.

De Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben de indruk dat een stijgend aantal bedrijven piekert over de vraag hoe zij het woon-werkverkeer en het zakelijk verkeer per auto van hun personeel kunnen beperken. 42 grote bedrijven en instellingen zijn inmiddels aangesloten bij de Coalitie Anders Reizen die ernaar streeft de uitstoot van het broeikasgas CO2 als gevolg van woonwerk- en zakelijk verkeer te beperken. Die uitstoot moet, per voltijdbaan, in 2030 nog de helft zijn van die van nu, zo is het doel van de coalitie. (Bron: Trouw, 9 aug. 2018)

Werkend Nederland treint files voorbij

De economie draait op volle toeren en daarmee neemt de fileproblematiek in Nederland weer toe. Toch blijken zakelijke reizigers niet verknocht aan hun auto. Zij pakken net zo lief de trein, bus of tram, een ontwikkeling die wordt aangejaagd door nieuwe toepassingen van de traditionele tankcard.

In het onderzoek geeft de meerderheid van de ondervraagden (55 procent) aan dat hun werkgever het vaker laten staan van de auto stimuleert. Dit gebeurt in de vorm van een fietsplan, de mogelijkheid om thuis te werken of een (betere) vergoeding voor het reizen met het openbaar vervoer. (Bron: Brisk, 27 dec. 2018)

Nederlands OV duurste van EU

Het openbaar vervoer in Nederland is voor reizigers blijkens cijfers van het Europees statistiekbureau Eurostat het duurste van de 28 EU-landen. Vervoersdiensten, waaronder ook taxi’s en veerdiensten, zijn gemiddeld 32 procent duurder dan het Europees gemiddelde.

In België liggen de prijzen slechts 4 procent boven het Europees gemiddelde. In Luxemburg wordt het openbaar vervoer in 2020 zelfs helemaal gratis. De nieuwszender rekende uit dat een traject abonnement tussen Antwerpen en Gent 174 euro per maand kost, terwijl een trajectkaart tussen Amsterdam en Den Haag over een vergelijkbare afstand 371 euro per maand kost. (Bron: Nieuws.nl, 3 jan. 2019)

Redactie: En in 2019 wordt het openbaar vervoer in Nederlands nog 3 procent duurder door de BTW-verhoging. In plaats van het openbaar vervoer te steunen wil de regering aan het openbaar vervoer steeds meer verdienen.

Aantal wegvoertuigen blijft stijgen

Het Nederlandse bedrijfsmotorvoertuigenpark is in één jaar tijd met ruim 3 procent gegroeid naar 1,1 miljoen voertuigen op 1 januari 2019. Hiervan vormen bestelauto’s met ruim 900 duizend voertuigen de grootste groep (81 procent). Ten opzichte van een jaar eerder nam het aantal bestelauto’s, net als het jaar daarvoor, met 3,6 procent toe.

Van alle bedrijfsmotorvoertuigen groeide het aantal trekkers voor oplegger het laatste jaar het hardst, namelijk met 4 procent naar ruim 80 duizend. Trekkers voor oplegger vormen, na de bestelauto’s, binnen het bedrijfsmotorvoertuigenpark de grootste groep bedrijfsmotorvoertuigen. (Bron: CBS, 2 apr. 2019)

Toename aantal doden in verkeer 2018

In 2018 zijn 678 mensen omgekomen door verkeersongevallen in Nederland. Dat zijn 65 verkeersdoden meer dan in 2017. Er vielen vooral onder inzittenden van personenauto’s, fietsers en scootmobielers meer dodelijke slachtoffers.

Cijfers waar niemand blij mee is:
 • Er kwamen 485 mannen en 193 vrouwen om in het verkeer.
 • Het meeste aantal doden viel in Noord-Brabant, van 98 in 2017 naar 150 in 2018.
 • Het aantal fietsers dat is omgekomen steeg met 10 procent tot 228 in 2018. Dat waren niet de ouderen (60-plus) maar personen van 50 tot 60 jaar.
 • Het aantal verkeersdoden onder gebruikers van een scoot mobiel is toegenomen naar 44 in 2018.

Bron: CBS, 18 apr. 2019)

Mobiel banditisme harder wordt aangepakt 

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de nieuwe strafvorderingsrichtlijn voor mobiel banditisme. Wel vragen zij zich af of de strafmaat zwaar genoeg is. Zij stellen voor om gestrafte criminelen die weer in de fout gaan, een gevangenisstraf van 4 tot 5 jaar op te leggen. ‘Dat zal mobiele bendes hopelijk afschrikken. En anders houdt het ze in ieder geval langer van de straat.’

Als mobiele bendes in het verleden werden opgepakt, werden ze vaak weer vrijgelaten in afwachting van hun rechtszaak. Daarna kwamen ze vaak niet meer opdagen. Door zwaardere straffen te eisen hoopt het Openbaar Ministerie dat verdachten langer in voorlopige hechtenis blijven. Daarnaast wordt de nieuwe richtlijn via sociale media internationaal verspreid, met de bedoeling dat dit criminelen zal afschrikken.

Redactie: Wij schrikken van wat hierboven staat 'vrijlating mobile bendes in afwachting van de rechtspraak.' Een kind van zes jaar neemt een betere beslissing.

Mobiliteitsalliantie trekt aan bel over vastlopen infrastructuur

VNO-NCW en MKB-Nederland onderschrijven het beeld dat als we niet slim opereren, de mobiliteit in Nederland de komende jaren op steeds meer plekken vastloopt. Hier is ook al vaker voor gewaarschuwd. Het aantal files neemt almaar toe, de treinen zitten bomvol, de fietsinfrastructuur is op veel plekken onvoldoende en rondom nieuwe woningen ontstaat een grote behoefte aan bijvoorbeeld meer en beter OV.

De Mobiliteitsalliantie* schat in hun nieuwe plan de hoognodige investeringen op 3 miljard euro extra per jaar tot 2040. Daarnaast moet er volgens de Alliantie veel meer aandacht komen voor nieuwe hubs, betere data-deling voor de ontwikkeling van nieuwe vervoersoplossingen en verhoging van de verkeersveiligheid.

* Samenwerkingsverband BOVAG, de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA), reizigersorganisatie ROVER, MKB Infra, de Vereniging voor Zakelijk Rijders (VZR), Qbuzz, de Federatie voor Historische voertuigen (FEHAC) en de Fietsersbond.

Straf roekeloos rijden verhoogd in 2020

De maximale straf voor gevaarlijk rijden gaat van 2 naar 6 maanden gevangenisstraf, ook in zaken zonder letsel of schade. Automobilisten die door roekeloos rijden een ernstig ongeluk veroorzaken, kunnen maximaal 6 jaar gevangenisstraf krijgen.

Diesels komen in 2021 niet meer door de APK

In de huidige situatie is het zo dat tussen de 100.000 en 125.000 diesels per 2021 niet door de APK keuring komen. Dat blijkt uit antwoorden van minister Stientje van Veldhoven van Milieu, naar aanleiding van vragen van de VVD.

Met een nieuw of schoongemaakt roetfilter komt het voertuig wel door de APK. Het nadeel is dat de dieselrijder (wederom) op kosten wordt gejaagd. Het laten reinigen van een roetfilter kost tussen de 200 en 400 euro. Een roetfilter laten vervangen voor een nieuw exemplaar kost tussen de 1.000 en 1.500 euro.

De nieuwe APK-methode is nog niet definitief. Het streven is dat deze per 2021 ingevoerd wordt, maar volgens Dijkstra is het laatste woord nog niet gezegd over de maatregel. (Bron: Autoblog, 24 jan. 2020)

OV-kaart studenten met drie maanden verlengd

Door de coronamaatregelen aan universiteiten en hogescholen wordt het onderwijs op afstand georganiseerd, waardoor studenten weinig gebruik maken van hun studentenreisproduct. Om hen tegemoet te komen wordt daarom het recht op het reisproduct verlengd met drie maanden. Nadat het ov-reisrecht verloopt gaan de drie extra maanden recht automatisch in. (Bron: Min OCW, 14 apr. 2020)

Wettelijke grenswaarde voor uitstoot van dieselmotoren

Per 1 juli 2020 geldt een wettelijke grenswaarde voor dieselmotoremissie (DME). Deze is vastgesteld op 10 µg EC/m3 (uitgedrukt in respirabele elementaire koolstofdeeltjes) en geldt voor de komende 4 jaar.

Dat heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten. Een wettelijke grenswaarde voor DME bestond nog niet. Het besluit is genomen op advies van de SER-Commissie Arbeidsomstandigheden. De Commissie heeft een hogere grenswaarde geadviseerd dan de verbodswaarde die uit het advies van de Gezondheidsraad naar voren kwam. De reden hiervoor is dat een lagere grenswaarde op dit moment voor veel sectoren niet haalbaar is. Bovendien acht de commissie de waarde realistisch gegeven de geldende grenswaarden voor DME in arbocatalogi.

Over 4 jaar wordt opnieuw bekeken of verlaging van de grenswaarde mogelijk is. (Bron: SER, 30 jun. 2020)

Tijdens coronacrisis tot 90 procent minder check-ins ov

Tijdens de coronacrisis is het aantal check-ins in het openbaar vervoer tot 90 procent per dag afgenomen vergeleken met een jaar eerder. Op 7 juli, de eerste dinsdag waarop er weer met het openbaar vervoer gereisd mocht worden, was het aantal check-ins ongeveer de helft van het aantal op een vergelijkbare dinsdag in 2019. Dit blijkt uit de meest recente cijfers over inchecktransacties met de OV-chipkaart, samengesteld door het CBS en Translink. (8 sep. 2020)  


Ga terug naar rubriek Vervoer.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Trein    Vervoer vanwege de werkgever