Vrachtwagen    Zelfrijdende auto's 


Werkgever neemt verkeersboete voor zijn rekening

Datum laatste wijziging: 7 december 2017  |  Trefwoorden: Verkeersboete, Vergoeding, Werkgever, Naheffing

Inhoud

  1. Onbelaste vergoeding verboden
  2. Verkeersboete voor werknemer met eigen auto
  3. Naheffing
  4. Uitspraken Hoge Raad
  5. Uitzondering
  6. Wet Mulder boete
  7. Naheffingsaanslag parkeerbelasting
  8. Verkeersboete soms toch belastingvrij

Onbelaste vergoeding verboden

Het is de werkgever niet toegestaan bepaalde geldboetes onbelast aan een werk­nemer te vergoeden. Wat het verkeer betreft gaat hier onder meer om de verkeersboete, een naheffingsaanslag parkeerbelasting, kosten van het verwijderen van een wielklem en het rijden onder invloed van alcohol.

Zie ook de subrubrieken Boete en sanctie en Bekeuring leaseauto.


Verkeersboete voor werknemer met eigen auto¹

In vervolg op het voornoemde, is een vergoeding voor een verkeersboete* aan een werknemer die met de eigen auto reed, is belast, afdracht van premies werknemersverzekeringen is niet vereist. Het voorgaande geldt ook als de werkgever het betalen van de geldboete voor zijn rekening neemt. Als de werkgever de boete netto aan de werknemer wil vergoeden, moet hij het boetebedrag bruteren. Het aldus ontstane bruto bedrag kan de werkgever vervolgens aan de werknemer uitkeren.

¹ In 2011 zijn 9.728.818 verkeersboetes uitgeschreven, 1.244.675 minder dan in 2010. Door de hogere boetes is de opbrengst toch gestegen: van 586 naar 627 miljoen euro (Bron: Openbaar Ministerie).

Naheffing

Stel dat de boete in eerste instantie door de werkgever is betaald - bijvoorbeeld omdat het kenteken van de auto op naam van de zaak staat - dan moet hij die boete verhalen op de betreffende werknemer.
Doet de werkgever dat niet, dan kan de boete worden aangemerkt als een nettoloonbetaling. Dat kan de werkgever een forse naheffingsaanslag kosten over de – gebruteerde – boete, inclusief verhoging en heffingsrente. Hetzelfde geldt ook voor schade aan de auto die het gevolg is van onzorgvuldig gebruik van de auto door de werknemer.

Uitspraken Hoge Raad

De Hoge Raad heeft beslist dat een werkgever de verkeersboetes van een werknemer wegens te hard rijden altijd moet verhalen op het nettoloon van de werknemer. Ook bij snelheidsovertredingen van niet meer dan 10 kilometer! (Bron: Auto van de Zaak)

De Hoge Raad heeft bepaald (2008) dat de verantwoordelijkheid voor de verkeersboete bij de werknemer ligt. De werkgever mag dus de verkeersboete op hem verhalen. Laat de werkgever dit na, dan moet hij de boete op het netto loon van de werknemer inhouden.

De Hoge Raad maakt in zake verkeersboetes in feite geen onderscheid tussen werknemers met en zonder een auto van de zaak. Zij doet dit omdat er anders rechtsongelijkheid zou ontstaan, werknemers met een eigen auto moeten immers ook de boete zelf betalen.

Uitzondering

Als de werkgever het begaan van een overtreding heeft bevorderd, bijvoorbeeld omdat de werknemer anders te laat bij een klant zou zijn of de post niet meer bezorgd zou kunnen worden, mag de werkgever de verkeersboete voor zijn rekening nemen. Men kan zich voorstellen dat de fiscus hier scherp naar kijkt.

Wet Mulder boete

Een verkeersboete wordt in principe opgelegd aan de bestuurder van de auto. Een 'Wet Mulder boete' wordt opgelegd als er sprake is van een lichte verkeersovertreding. Lichte verkeersovertredingen worden via de ‘Wet Administratieve Handhaving Verkeersvoorschriften' (WAHV) afgehandeld. Alleen wanneer de bestuurder niet direct geïdentificeerd kan worden, wordt de boete op grond van artikel 5 WAHV opgelegd aan de kentekenhouder.

Naheffingsaanslag parkeerbelasting

Een naheffingsaanslag parkeerbelasting bestaat uit parkeer­belasting en kosten. De kosten van een naheffingsaanslag parkeerbelasting mag de werkgever niet onbelast vergoeden. Als de werknemer in een eigen auto rijdt, kan de werkgever de parkeerbelas­ting alleen onbelast vergoeden als hij niet meer vergoedt dan € 0,19 per kilometer. Als de werknemer in een auto van de zaak rijdt, kan de werkgever de parkeerbelasting onbelast vergoeden.

Verkeersboete soms toch belastingvrij

Onder de werkkostenregeling (WKR) zijn belastingvrije geldboeten niet mogelijk. Wettelijk is
namelijk bepaald dat geldboeten niet ten laste van uw vrije ruimte mogen komen, maar individueel bij uw werknemers moeten worden belast. Voor verkeersboeten is een uitzondering mogelijk.


Voor verkeersboeten is hierop door de Belastingdienst in het Handboek loonheffingen een uitzondering opgenomen. Als voldaan is aan het gebruikelijkheidscriterium mag een verkeersboete in de volgende gevallen toch worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte:
  • de werkgever heeft aan de werknemer toegezegd om de verkeersboete niet te verhalen;
  • u besluit later om de verkeersboete niet op uw werknemer te verhalen.
De vergoeding moet ook voldoen aan het gebruikelijkheidscriterium. Dat wil zeggen dat deze niet meer dan 30% mag afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is.

Ga terug naar rubriek Vervoer.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Vrachtwagen    Zelfrijdende auto's