Hypotheekarrangement    Internet 


InconveniŽnten

Datum laatste wijziging: 18 december 2018  |  Trefwoorden: InconveniŽnten, Vergoeding, Beloningscomponenten

Inhoud

  1. Wat zijn inconveniŽnten?
  2. Vergoeding
  3. Functiewaardering
  4. Zorgmedewerkers hebben fysieke problemen
  5. Inspectie SZW tilt zwaar aan gezonde fysieke belasting

Wat zijn inconveniŽnten?

InconveniŽnten zijn voor de werkende mens bepaalde ongunstige omstandigheden. Ongunstige omstandigheden zijn onder meer:

  1. hitte en koude
  2. fysiek zwaar werk
  3. gevaarlijk werk
  4. ongunstige uren (bijv. werken 's nachts)

Vergoeding

Het werken onder ongunstige omstandigheden wordt vaak extra vergoed, de zogeheten inconveniŽntentoeslag. Deze toeslag is belast.

Functiewaardering

De toeslag kan naast het salaris worden uitgekeerd, vaker komt het voor dat de inconveniŽntentoeslag onderdeel vormt van het betreffende functiewaarderingssysteem. Toeslag of niet, zoals bekend is ťťn van de doeleinden van de Arbowetgeving de inconveniŽnten te matigen of nog liever deze tot verwaarloosbaar te reduceren.

Zorgmedewerkers hebben fysieke problemen

85% van de medewerkers in de Nederlandse zorg heeft te kampen met fysieke klachten. 23% van de medewerkers kan wegens rug-, nek- en schouderklachten het eigen werk niet meer uitvoeren. Bijna 80% van de zorgmedewerkers geeft aan fysiek zwaar werk te hebben. Ook ervaren zorgmedewerkers dat hun werk veel impact heeft op hun privťleven en dit heeft direct gevolgen voor hun gezondheid en verzuim. Bijna alle zorgmedewerkers geven daarnaast aan hun werk emotioneel belastend te vinden, dit leidt in 6% van de gevallen tot extreme emotionele uitputting. (Bron: Erasmus Universiteit Rotterdam en Stichting IZZ, 28 nov. 2014)

Redactie: In de CAO Zorg en Welzijn komen we wel toeslagen tegen voor onregelmatige diensten en slaaptoeslag maar niet voor inconveniŽnten.

Inspectie SZW tilt zwaar aan gezonde fysieke belasting

Ruim de helft van de werknemers in de gezondheidszorg krijgt te maken met fysiek zwaar werk. Dit blijkt onder meer uit de monitor fysieke belasting. Investeren in beleid om fysieke overbelasting te voorkomen, heeft een positief effect op de inzet en effectiviteit van medewerkers op de korte en lange termijn. Dit leidt tot minder verzuim, betere werkprestaties en een betere werksfeer.

Wat is er aan te doen? Onder meer de juiste kennis over arbothemaís en hulpmiddelen. (Bron en meer: BG Magazine, 16 dec. 2018)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Hypotheekarrangement    Internet