Hypotheekarrangement    Internet 


Inconveniënten

Datum laatste wijziging: 18 december 2018  |  Trefwoorden: Inconveniënten, Vergoeding, Beloningscomponenten

Inhoud

 1. Wat zijn inconveniënten?
 2. Vergoeding
 3. Functiewaardering
 4. Zorgmedewerkers hebben fysieke problemen
 5. Inspectie SZW tilt zwaar aan gezonde fysieke belasting
 6. Koudetoeslag nabetalen

Wat zijn inconveniënten?

Inconveniënten zijn voor de werkende mens bepaalde ongunstige omstandigheden. Ongunstige omstandigheden zijn onder meer:

 1. hitte
 2. koude
 3. fysiek zwaar werk
 4. gevaarlijk werk
 5. ongunstige uren (bijv. werken 's nachts)

Vergoeding

Het werken onder ongunstige omstandigheden wordt vaak extra vergoed, de zogeheten inconveniëntentoeslag. Deze toeslag is belast.

Functiewaardering

De toeslag kan naast het salaris worden uitgekeerd, vaker komt het voor dat de inconveniëntentoeslag onderdeel vormt van het betreffende functiewaarderingssysteem. Toeslag of niet, zoals bekend is één van de doeleinden van de Arbowetgeving de inconveniënten te matigen of nog liever deze tot verwaarloosbaar te reduceren.

Zorgmedewerkers hebben fysieke problemen

85% van de medewerkers in de Nederlandse zorg heeft te kampen met fysieke klachten. 23% van de medewerkers kan wegens rug-, nek- en schouderklachten het eigen werk niet meer uitvoeren. Bijna 80% van de zorgmedewerkers geeft aan fysiek zwaar werk te hebben. Ook ervaren zorgmedewerkers dat hun werk veel impact heeft op hun privéleven en dit heeft direct gevolgen voor hun gezondheid en verzuim. Bijna alle zorgmedewerkers geven daarnaast aan hun werk emotioneel belastend te vinden, dit leidt in 6% van de gevallen tot extreme emotionele uitputting. (Bron: Erasmus Universiteit Rotterdam en Stichting IZZ, 28 nov. 2014)

Redactie: In de CAO Zorg en Welzijn komen we wel toeslagen tegen voor onregelmatige diensten en slaaptoeslag maar niet voor inconveniënten.

Inspectie SZW tilt zwaar aan gezonde fysieke belasting

Ruim de helft van de werknemers in de gezondheidszorg krijgt te maken met fysiek zwaar werk. Dit blijkt onder meer uit de monitor fysieke belasting. Investeren in beleid om fysieke overbelasting te voorkomen, heeft een positief effect op de inzet en effectiviteit van medewerkers op de korte en lange termijn. Dit leidt tot minder verzuim, betere werkprestaties en een betere werksfeer.

Wat is er aan te doen? Onder meer de juiste kennis over arbothema’s en hulpmiddelen. (Bron en meer: BG Magazine, 16 dec. 2018)

Koudetoeslag nabetalen

Hilton Foods Holland in Zaandam moet 750 huidige en voormalige medewerkers en uitzendkrachten met terugwerkende kracht hun koudetoeslag (toeslag voor werken in gekoelde ruimtes) over de afgelopen vijf jaar uitbetalen. Ook hebben ze in de toekomst structureel recht op deze toeslag. Dat is de uitkomst van een rechtszaak die FNV Voedingsindustrie aanspande namens haar leden. Hilton Foods Holland meende dat het bedrijf de koudetoeslag uit de CAO voor slagers niet hoefde te betalen, maar de rechter gaf de medewerkers, die helemaal geen toeslag kregen, op alle punten gelijk.

Volgens de uitspraak moeten 450 medewerkers vanaf nu een koudetoeslag van 9,80 bruto euro per week ontvangen. De nabetaling kan volgens de FNV ‘zomaar oplopen tot 3000 euro’. In totaal gaat het om een nabetaling van een kleine twee miljoen euro. (Bron: Zaanstad Nieuws, 4 juli 2020)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Hypotheekarrangement    Internet