Apparatuur, gereedschap en instrumenten

Datum laatste wijziging: 12 maart 2018  |  Trefwoorden: , ,

Inhoud

  1. Oude regeling
  2. Werkkostenregeling
  3. Naslag

Oude regeling

Onbelast indien meer dan 90% zakelijk

De kosten in verband met muziekinstrumenten, beeld- en geluidsapparatuur, apparatuur etc. en computers, voor zover deze (voor 90% of meer) zakelijk worden gebruikt, mag de werkgever onbelast ineens vergoeden tot maximaal € 450 per jaar. Hetzelfde geldt voor een navigatiesysteem dat op kosten van de werkgever in de privéauto van de werknemer wordt ingebouwd.
Zaken die langer dan een jaar gebruikt kunnen worden bij de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking met een kostprijs van minder dan € 450 inclusief omzetbelasting, kan de werkgever in één keer vergoeden.

Werkkostenregeling

Gerichte vrijstelling

Voor apparatuur etc. geldt een gerichte vrijstelling als de apparatuur op de werkplek wordt gebruikt of als de apparatuur buiten de werkplek wordt gebruikt èn er dan sprake is van ten minste 90% zakelijk gebruik (noodzakelijkheidscriterium). Zie Werkkostenregeling, Gerichte vrijgestelde kosten.

Wordt niet aan de 90%-eis voldaan, dan is de factuurwaarde van het apparatuur etc. (incl. BTW) belastbaar loon voor de werknemer. De werkgever kan deze vergoeding ook onderbrengen in de vrije ruimte. Zie Werkkostenregeling, Overige kosten en voordelen in geld of natura onder forfait.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.