Groepsbonus    Hypotheekarrangement 


Huisvesting buiten de woonplaats

Datum laatste wijziging: 27 februari 2019  |  Trefwoorden: Huisvesting, Woonplaats, Werkkostenregeling, WKR, Beloningscomponenten, Tijdelijke huisvesting, Onbelast

Inhoud

 1. Oude regeling
 2. Werkkostenregeling (WKR)
 3. Normbedrag
 4. Naslag

Oude regeling

Onbelast onder voorwaarden

Vergoedingen van huisvestingskosten of verstrekking van huisvesting buiten de woonplaats in verband met het vervullen van de dienstbetrekking, is gedurende maximaal twee jaar onbelast. Deze regeling geldt niet voor extraterritoriale werknemers.

Dubbele kosten

Als de werknemer om persoonlijke redenen dubbele huisvestingskosten heeft gemaakt, mag de werkgever geen vrijgestelde vergoeding voor huisvesting verstrekken..

Werkkostenregeling (WKR)

Onbelast onder voorwaarden en uitzonderingen

Voor huisvesting voor het vervullen van de dienstbetrekking zijn er drie mogelijkheden:
 1. Huisvesting op de werkplek:
  1. als de werknemer voldoet aan de volgende voorwaarden, dan is de verstrekking van huisvesting op de werkplek onbelast:
 • de werknemer woont niet op de werkplek, hij woont elders;
 • de werknemer moet redelijkerwijs wel gebruikmaken (denk aan brandweerman);
 • zeevarenden;
 • parate diensten in een ziekenhuis;
 • slaapdiensten in de gehandicapten zorg.
Voorbeeld: Als het gaat om tijdelijke huisvesting terwijl de werknemer de woning in zijn woonplaats (bijv. Polen) aanhoudt, kan de werkgever onbelast een onderdak ter beschikking stellen of de kosten ervan onbelast vergoeden.
Dit geldt alleen als de werknemer redelijkerwijs gebruik moet maken van de huisvesting omdat deze niet naar huis kan of mag gaan vanwege de te grote reisafstand.
De vergoeding in geld of verstrekking in natura gaat niet ten koste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Ook de maximale duur van 2 jaar is niet meer van toepassing.

Ons advies: is om de werknemer apart een verklaring te laten tekenen m.b.t. het feit, dat hij of zij in Polen woonachtig is en daar nog steeds is ingeschreven en dat de huisvesting in Nederland tijdelijk is.
 1. Tijdelijk verblijf: 
  1. heeft de werknemer kosten van tijdelijk verblijf, dan is dat geen loon.
 2. Overige gevallen:
  1. in alle andere gevallen moet een normbedrag (zie onder) tot het loon van uw werknemer worden gerekend. In dit normbedrag is de verstrekking van energie, water en bewassing inbegrepen. De werkgever kan het normbedrag ook onderbrengen in het forfait. Zie Werkkostenregeling, Overige kosten en voordelen in geld of natura onder forfait.

Normbedrag

Wat het normbedrag betreft, wordt verwezen naar subrubriek Huisvesting buiten de woonplaats (tabellen).

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Groepsbonus    Hypotheekarrangement 


Zuivere koffie


De gratis versnapering voor de thuiswerker! Enjoy life arrangementen.
Bestel direct   |   Kerstpakketten