Wkr


1. Nationaal WKR Onderzoek   8 februari 2016
8 februari 2016  |  , ,
Wat weten werkgevers over de WKR en welke impact heeft de invoering van de WKR op organisaties gehad? In welke mate krijgen HR-afdelingen te maken met de WKR en hoe wordt er vanuit HR gekeken naar ...

2. Administratie WKR   7 februari 2017
10 juli 2018  |  , ,
... Inleiding administratie Specifiek bezien vanuit de rol van de accountant liggen er kansen om de WKR administratief voor klanten goed in te richten, zodat er periodiek inzicht is gedurende het ...

3. Werkkostenregeling (WKR)   27 december 2009
5 mei 2017  |  , ,
Rubriek Werkkostenregeling kent tal van aspecten. Zie onder (klik op een van de 24 subrubrieken om toegang te krijgen):

4. Arbeidsvoorwaarden aanpassen agv invoeren WKR   25 augustus 2014
1 mei 2017  |  , , ,
... en de bron. Deze inventarisatie dient te geschieden in termen van de werkkostenregeling (WKR): welke gerichte vrijstellingen kent de onderneming, welke nihilwaarderingen worden ...

5. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... van werkgever Jurisprudentie Cijfers: aantal werknemers met 30%-regeling Werkkostenregeling (wkr) Aanscherping 30% Schaarse specifieke deskundigheid Periode dat er gebruik gemaakt kan worden ...

6. 30%-vergoedingsregeling   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , , ,
Inhoud Werkkostenregeling Fiscale faciliteit Voorwaarden Naslag Werkkostenregeling Gerichte vrijstelling De extraterritoriale kostenvergoeding (30%-regeling) valt in de categorie Gerichte ...

7. 5 Praktische tips voor werkgevers   29 april 2016
29 april 2016  |  , ,
Alle werkgevers in Nederland hebben nu ruim 1 jaar (of zelfs meer) ervaring met de WKR in combinatie met het aanbieden van leuke interessante extra’s, naast het salaris, voor werknemers. Het ...

8. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... optievoordeel innovatieve start-ups Aandelenopties, werknemersparticipaties en de fiscus WKR, aandelenplan en gebruikelijkheidstoets Definitie Een aandelenoptierecht is een recht om een ...

9. Aandelenopties   2 februari 2012
7 juli 2020  |  , , ,
Inhoud Inleiding Regeling excessieve beloningen Oude regeling Werkkostenregeling (WKR) Naslag Worden werknemersopties fiscaal aantrekkelijker? Wetsvoorstel aanscherping beloningsregels financiële ...

10. Aangiftetermijn   12 augustus 2011
7 februari 2020  |  , , , , , ,
... keer'.1 1 Red. Een foutje van de belastingdienst wordt altijd teruggedraaid. Aangifte eindheffing WKR over jaar 2020 In het Belastingplan 2020, dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd, staat dat ...

11. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
14 december 2019  |  ,
... over pensioenen en stamrechten. Dit besluit is aangepast aan de werkkostenregeling (WKR) en aan het vervallen van de stamrechtvrijstelling. In verband met dit laatste is het ...

12. Abonnement krant   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , ,
Inhoud Wet van Dam Oude regeling Werkkostenregeling (WKR) Naslag Wet van Dam Op 1 december 2011 is de Wet van Dam in werking getreden. Deze wet legt onder meer het stilzwijgend verlengen van ...

13. Altijd eindheffingsloon   15 maart 2015
12 maart 2018  |  , , ,
Inhoud Geen keuzevrijheid Eindheffing Naslag Geen keuzevrijheid Bij een aantal vormen van loon kan de werkgever niet kiezen voor eindheffingsloon of loon van de werknemer. Eindheffing Altijd ...

14. Anderhalfverdieners   4 januari 2014
29 mei 2019  |  , ,
Inhoud 2012 2018 2012 In 2012 waren er ruim 1,2 miljoen paren met een of meer thuiswonende kinderen onder twaalf jaar. De zogenaamde anderhalfverdieners, waarbij de ene partner voltijd en de ...

15. Apparatuur, gereedschap en instrumenten   20 maart 2009
12 maart 2018  |  , ,
Inhoud Oude regeling Werkkostenregeling Naslag Oude regeling Onbelast indien meer dan 90% zakelijk De kosten in verband met muziekinstrumenten, beeld- en geluidsapparatuur, apparatuur etc. en ...

16. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
Inhoud Voorwoord Primaire arbeidsvoorwaarden Secundaire arbeidsvoorwaarden Tertiaire arbeidsvoorwaarden Quartaire arbeidsvoorwaarden Overzicht van arbeidsvoorwaarden Trends anno 2018 over ...

17. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... een deel ervan) terugbetaalt. Dus gewoon het cafetariasysteem. NB: Onder de werkkostenregeling (WKR) zullen de advocaatkosten onder het 1,2% forfait vallen. Gesubsidieerde rechtsbijstand en ...

18. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
Inhoud Wat zijn verstrekkingen Beeldschermbril Verbandtrommel Besluit (WKR) Werkkostenregeling Werkschoenen Naslag Vaccinatie werknemers Top 9 facilitaire diensten Koffie op de werkvloer verhoogt ...

19. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Doel Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige ...

20. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Wanneer is een auto ter beschikking gesteld? Per 2019 22% bijtelling bij privégebruik auto van de zaak Dieselgate Mannending Ter beschikking stellen auto zonder controle is vragen om ...

21. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... vanaf 2015 nog instromen in de Wajong. Zie de Participatiewet. Werkkostenregeling Vrije ruimte WKR gaat per 2015 naar 1,2%. De grens voor het onbelast uitdelen van tablets en andere ...

22. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... per kalenderjaar. Werkkostenregeling Geen nieuws. Dit betekent dat het kabinet niet van plan is de WKR (op eerder in 2018 besproken punten, w.o. invoering normrente bij de personeelslening) aan te ...

23. Belastingplan 2022   22 september 2021
2 november 2021  |  , , , , , ,
1. Aanpassingen wetgeving in 2022 2. Vragen en antwoorden Belastingplan 2022 w.o. gericht vrijstelling thuiswerkkosten Aanpassingen wetgeving in 2022 Bij het definitief worden van alle ...

24. Beloningscomponenten (inleiding)   1 september 2009
12 maart 2018  |  , , ,
Inhoud Eindeloos Fiscale vereenvoudigingswet 2010 Werkkostenregeling (WKR) Naslag Eindeloos Het aantal arbeidsvoorwaarden/vergoedingen dat gerekend kan worden tot het salaris, loon of inkomen, is ...

25. Benutten fiscale mogelijkheden   14 maart 2011
3 februari 2016
... € 531. Deze € 531 voordeel staat gelijk aan een salarisverhoging van 3,0%. Werkkostenregeling (WKR) In bovenvermelde tabel staat nog een paar voorbeelden van onbelaste vergoedingen, die nog ...


Bekijk items: 1 tot 25 (360 totaal)