Loopbaanscan

Datum laatste wijziging: 12 januari 2021  |  Trefwoorden: , , , , ,

Inhoud


Wat is een loopbaanscan?

Een loopbaanscan is een onderzoek (o.m. tests) dat de werknemer inzicht geeft in zijn talenten, zijn sterke en minder sterke persoonlijke en professionele kwaliteiten en passende beroepssector(en). Na dit onderzoek maakt een persoonlijk actieplan duidelijk welke stappen moeten worden ondernomen om het gestelde doel te bereiken. Het maken van een loopbaanscan wordt als regel door de werkgever uitbesteed aan een mobiliteitsbureau in het kader van duurzame inzetbaarheid. Het zal duidelijk zijn dat het maken van een loopbaanscan een kostbare aangelegenheid is.

Loopbaanspiegel

FNV helpt werknemers om duurzaam inzetbaar te blijven. Daarvoor gebruiken zij een loopbaanspiegel die uit een vragenlijst bestaat die de werknemers aan het denken moet zetten over hun eigen loopbaan.

Oude regeling

Kosten loopbaanscan

Onbelast, deze kosten werden meer dan eens door de werkgever gedragen.

Werkkostenregeling

Vrijgesteld

De loopbaanscan kan onderdeel van outplacement zijn, en wordt daarom ingedeeld in de categorie Gerichte vrijstelling. Zie Werkkostenregeling Gerichte vrijgestelde kosten.

Waarom steeds meer mensen naar een loopbaancoach gaan

Hoeveel Nederlanders weleens bij een loopbaancoach aan tafel hebben gezeten, is niet bekend. Maar het aantal adviseurs in Nederland doet in elk geval vermoeden dat het er veel zijn. In het beroepsregister van Noloc, de vereniging voor loopbaancoaches, staan ruim 2.500 namen. En lang niet alle coaches zijn hierin opgenomen.

'Het is een logisch dat er een grote vraag is naar advies over werk en carrière. Mensen switchen tegenwoordig veel vaker van baan. Vrijwillig, maar vaak ook gedwongen. Zeker de afgelopen jaren moesten veel bedrijven werknemers op straat zetten.' (Bron: Volkskrant, 20 mei 2015)

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

NOC*NSF en UWV ondertekenen Transitie naar nieuwe carrière

NOC*NSF-manager topsport Jeroen Bijl en de algemeen directeur van UWV WERKbedrijf Tof Thissen de handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst ‘Transitie naar nieuwe carrière’. De partijen hebben de handen ineengeslagen om, aanvullend op de reguliere dienstverlening van UWV, topsporters gerichter te kunnen ondersteunen. Dit gaat dan vooral om sporters die denken over het beëindigen van hun topsportcarrière of die al tijdens hun sportloopbaan stappen in de richting van opleiding of werk willen zetten. (Bron: UWV, 7 apr. 2017)

NB: De samenwerking is niet nieuw, zie ons artikel uit 2013 'Topsporters goud waard voor werkgevers' in Sociale zekerheid (inleiding).

Ontwikkeladvies voor 25.000 werkenden

Ruim 25.000 werkenden die 45 jaar of ouder zijn, kunnen zich aanmelden voor een Ontwikkeladvies. Met dit persoonlijke loopbaanadvies krijgen ze een beeld van hun situatie op de arbeidsmarkt. Vervolgens kunnen ze met een loopbaancoach bepalen welke stappen ze kunnen nemen om gezond en werkend de pensioenleeftijd te bereiken. Minister Koolmees van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor een subsidieregeling opengesteld.

Het Ontwikkeladvies is een van de maatregelen uit het Actieplan Perspectief voor Vijftigplus. De gesprekken zijn beschikbaar voor zeven beroepsgroepen, zoals catering-, en verkoopmedewerker en secretarieel werk. Hier is 20 miljoen euro voor beschikbaar. (Bron: Rijksoverheid, 7 dec. 2017)

Ontwikkelen tijdens loopbaan moet vanzelfsprekend worden

Het moet vanzelfsprekend worden dat iedereen zich tijdens zijn of haar loopbaan blijft ontwikkelen. Daarom komt er een gezamenlijk actieplan van werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen, uitvoeringsorganisaties en het kabinet. Doel is dat mensen meer invloed ofwel regie krijgen op hun loopbaan en zich kunnen aanpassen aan veranderingen op de arbeidsmarkt.

In sommige bedrijven en sectoren zijn er al zogeheten individuele leer- en ontwikkelrekeningen, in de vorm van leerrekeningen, vouchers of trekkingsrechten. Deze zijn allemaal bedoeld om de werknemer meer regie te geven op zijn of haar ontwikkeling. Het kabinet gaat uitbreiding ervan stimuleren door verbetering van de randvoorwaarden en belastingaftrek. (Bron: Rijksoverheid, 27 sep. 2018)

Snel voort met Leven Lang Ontwikkelen

Kernpunt van Leven Lang Ontwikkelen is dat mensen zelf de regie nemen om zich te blijven ontwikkelen in hun loopbaan. Daarvoor is een positieve leercultuur nodig, waarin leren en ontwikkelen vanzelfsprekend wordt voor iedereen, werknemers en niet-werkenden, voor bedrijven en organisaties. Er lopen al allerlei initiatieven, maar versnelling is nodig. De ministers Koolmees en Van Engelshoven schreven daarvoor een brief aan de Tweede Kamer, en gaven hierover uitleg in een Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 9 oktober 2018.

De brief bevat ook een reactie op het (uitgebreide en tegelijk leesbare) SER-advies Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan. De belangrijkste aanbevelingen uit dat advies zijn overgenomen. Het kabinet wil een meerjarig actiegericht programma om de eigen regie van mensen te versterken. Daarvoor is het belangrijk dat mensen weten welke mogelijkheden tot scholing zij hebben, dat er individuele budgetten beschikbaar zijn en dat een positieve leercultuur ontstaat. (Bron: SER, 10 okt. 2018)

Gratis ontwikkeladvies voor 45-plusser

Iedere werkende van 45 jaar of ouder kan in 2019 gratis advies krijgen van een loopbaanadviseur. Iedereen denkt wel eens na over hoe zijn werk er in de toekomst uit gaat zien. Een loopbaanadviseur kan mensen daarmee helpen. Dat is fijn voor als er een verandering aan zit te komen, maar ook mensen die tevreden zijn met hun huidige baan kunnen veel baat hebben bij zo’n advies. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom de subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies voor 45-plussers’ opengesteld voor alle 45-plussers. (Bron: Min. SZW, 31 dec. 2018)

Langer recht op anoniem loopbaanadvies

Elke Rijksmedewerker heeft volgens het Algemeen Rijksambtenarenreglement het recht om eenmaal per vijf jaar een vertrouwelijke loopbaanscan te doen, met behulp van een professionele loopbaandeskundige. Is iemand minimaal drie jaar in dienst en wenst hij/zij hiervan gebruik maken zonder dat met de leidinggevende te moeten bespreken? Doe dan een aanvraag voor de regeling loopbaanadvies van het A+O fonds Rijk. Die vergoedt de kosten tot maximaal € 1.500 (exclusief btw).

De regeling is verlengd en loopt tot en met 30 juni 2020. Het beschikbare budget is beperkt, dus meld je snel aan!

Gratis ontwikkeladvies voor iedereen

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf begin augustus kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee krijgen mensen zicht op de arbeidsmarktkansen die er in deze crisis voor hen zijn. Ook kunnen loopbaanadviseurs mensen ondersteunen bij het kiezen van de juiste (bij)scholing of tips geven bij het zoeken en solliciteren naar werk.

Naar verwachting zullen zo'n 20.000 mensen hiervan gebruik maken. De ontwikkeladviezen zijn onderdeel van het crisisprogramma NL Leert Door. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. (Bron: Min SZW, 2 jul. 2020)

Maximum aantal ontwikkeladviezen bereikt

De kosteloze ontwikkeladviezen die het kabinet beschikbaar stelt via de regeling NL Leert Door voorzien in een grote behoefte. Vanaf 1 augustus konden mensen een kortdurend traject aanvragen bij een loopbaanadviseur om zicht te krijgen op de arbeidsmarktkansen die er in deze recessie voor hen zijn. Veel sneller dan verwacht is het maximum aantal inschrijvingen bereikt. In de tijdsspanne van één maand hebben 22.000 mensen zich geregistreerd.

Deze mensen zullen najaar 2020 een ontwikkeladviestraject gaan volgen. Hiermee is de grens bereikt van het aantal trajecten dat de overheid kan bekostigen. Dat heeft te maken met de maximale uitvoeringscapaciteit van de organisatie die de subsidieregeling uitvoert. Dat betekent dat er vanaf nu geen kosteloos ontwikkeladvies meer kan worden aangevraagd bij een loopbaanadviseur. (Bron: Min. SZW, 2 sep. 2020)

Loopbaanplattegrond voor loopbaankansen

In opdracht van de Nederlandse Spoorwegen (NS) heeft Intelligence Group een loopbaanplattegrond gecreëerd, met als doel om loopbaankansen binnen en buiten de NS in kaart te brengen. De NS zet de tool in om de interne arbeidsmarkt inzichtelijk te maken voor werknemers en zo de mobiliteit van werknemers te vergroten. De loopbaanplattegrond is onderdeel van de loopbaanomgeving binnen de NS en is een webpagina die enkel toegankelijk is voor NS-medewerkers.

Medewerkers kunnen de tool gebruiken om te bekijken waar ze zich op dit moment bevinden binnen de NS-arbeidsmarkt. Op basis van de huidige functie, afdeling en businessunit van de werknemer, berekent de tool functies van hetzelfde niveau, een hoger niveau, een lager niveau en de best passende verrassende functie. (Bron: IG, 5 jan. 2021)