Teambeloning    Telewerkvergoeding 


Telefoon

Datum laatste wijziging: 27 augustus 2019  |  Trefwoorden: Telefoon, Werkkostenregeling, Noodzakelijkheidscriterium, Gerichte vrijstelling, Beloningscomponenten

Inhoud

 1. Oude regeling
 2. Gerichte vrijstelling
 3. Ter beschikking stellen
 4. Verstrekken of vergoeden
 5. Gebruik eigen mobiele telefoon
 6. Besluit Belastingdienst
 7. Telefoon als communicatiemiddel
 8. Mobieltje van de zaak, regels worden versoepeld
 9. Vergoeding aansluiting vaste telefoon thuis belast
 10. Naslag
 11. Bellen, sms'en en internetgebruik in buitenland even duur als in Nederland
 12. Bellen naar ander EU-land mag maximaal 19 cent per minuut kosten
 13. Wanneer gebruik je privé teveel internet op je werk?

Oude regeling

Onbelast meer dan 10% zakelijk

De gecompliceerde regelingen voor de telefoon, tweede telefoon, kabel/ADSL, ISDN en internet zijn per 1 januari 2007 vervangen door één eenvoudige regeling. De vergoedingen of verstrekkingen van internet, telefoon, andere communicatiemiddelen (bijvoorbeeld een smartphone en een BlackBerry) en gesprekskosten zijn onbelast 'indien er sprake is van meer dan 10% bijkomstig zakelijk gebruik'. Datzelfde geldt voor een tweede telefoonaansluiting. Als de werkgever deze communicatiemiddelen zelf aan de werknemer beschikbaar stelt, gelden dezelfde regels.
De bewijslast of het zakelijk gebruik van telefoon en internet meer dan 10% is, ligt bij de werkgever.

10% zakelijk of minder

Als de werknemer deze communicatiemiddelen voor 10% of minder zakelijk gebruikt, is de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling loon voor alle loonheffingen. De waarde van dit loon bepaalt de werkgever als volgt:

 1. bij vergoeding is de hele vergoeding loon;
 2. bij verstrekking is de waarde van de verstrekking in het economische verkeer loon;
 3. bij terbeschikkingstelling zijn de kosten die de werkgever maakt loon. Dit zijn onder andere de abonnements- en afschrijvingskosten.

Een totaalbedrag

Een probleem blijft wanneer de provider voor de (mobiele) telefoon en/of gesprekskosten, internet en een tv-abonnement één totaalbedrag in rekening brengt. De vraag is dan welk deel van het abonnement belastingvrij kan worden vergoed. In een aantal gevallen kunnen daarover afspraken met de Belastingdienst worden gemaakt.

Gerichte vrijstelling

Een vergoeding voor een telefoon is gericht vrijgesteld mits voldaan wordt aan het noodzakelijkheidscriterium. Zie Werkkostenregeling, Gerichte vrijgestelde kosten.

Wordt niet voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium dan is 'een vergoeding voor internet thuis en dergelijke communicatiemiddelen (onder meer de telefoon)' belastbaar loon voor de werknemer. De werkgever kan deze vergoeding ook onderbrengen in het forfait. Zie Werkkostenregeling, Overige kosten en voordelen in geld of natura onder forfait.

Ter beschikking stellen

De werkgever kan aan de werknemer onbelast een mobiele telefoon en dergelijke communicatiemiddelen (bijvoorbeeld een smartphone en een BlackBerry) ter beschikking stellen als de werknemer aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

 1. hij gebruikt deze communicatiemiddelen voor meer dan 10% zakelijk;
 2. hij gebruikt deze communicatiemiddelen (gedeeltelijk) op de werkplek.

Als de werknemer niet aan deze voorwaarden voldoet, is de factuurwaarde van de mobiele telefoon en dergelijke communicatiemiddelen (inclusief btw) loon van de werknemer. Maar de werkgever kan dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in het forfait.

Verstrekken of vergoeden

Het verstrekken (de werknemer wordt eigenaar) of vergoeden van een mobiele telefoon en dergelijke communicatiemiddelen is belast: de factuurwaarde van de mobiele telefoon en dergelijke communicatiemiddelen (inclusief btw) of het bedrag van de vergoeding is loon van de werknemer. Maar de werkgever kan dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in het forfait.

Gebruik eigen mobiele telefoon

Als de werknemer zijn eigen mobiele telefoon gebruikt, mag de werkgever het telefoonabonnement belastingvrij ter beschikking stellen bij een zakelijk gebruik van meer dan 10%. Een vergoeding voor het telefoonabonnement is belast loon. De werkgever kan deze verstrekking ook onderbrengen in het forfait (vrije ruimte).

Besluit Belastingdienst

In haar Besluit van 25-11-2011, nr. BLKB2011/1828M (rubriek 3.8) gaat de Belastingdienst in op 'Mobiele telefoon en dergelijke communicatiemiddelen'. In de uitvoeringspraktijk bestaat behoefte aan duidelijkheid over de begrippen 'telefoon, internet en dergelijke communicatiemiddelen' (hierna: communicatiemiddelen) en 'computers en dergelijke apparatuur en bijbehorende apparatuur' (hierna: computers e.d.). Daarbij gaat het om apparaten met de uiterlijke kenmerken van een mobiele telefoon die tevens bruikbaar zijn voor andere functies dan mondelinge communicatie.
De wettelijke regeling zegt dat werkgevers een vrije vergoeding of verstrekking kunnen geven voor communicatiemiddelen als het zakelijke gebruik daarvan van meer dan bijkomstig belang is, dat wil zeggen groter is dan 10%. Bij computers e.d. is een vrije vergoeding of verstrekking pas mogelijk bij nagenoeg geheel zakelijk gebruik, dat wil zeggen 90% of meer.

Telefoon als communicatiemiddel

Onder het begrip communicatiemiddelen vallen ook bepaalde toestellen waarbij de communicatie (zoals telefonie, sms, en e-mail) een centrale rol speelt. Voorbeelden daarvan zijn smartphones (zoals een BlackBerry of een iPhone). De Belastingdienst gaat er bij deze apparaten vanuit dat sprake is van een communicatiemiddel als het beeldscherm een diagonaal heeft van niet meer dan 7 inch (17,78 cm). Het beeldscherm en de invoermogelijkheden zijn bij deze apparaten te beperkt voor langdurig gebruik als computer. Wel staat het werkgevers vrij om aannemelijk te maken dat een specifiek apparaat met een groter scherm toch een communicatiemiddel is. Pocket-PC's, mini notebooks, netbooks, e-readers en navigatieapparatuur vallen niet onder het begrip communicatiemiddelen. Dergelijke apparatuur is hetzij geschikt voor algemeen gebruik, hetzij voor een specifiek ander gebruik dan als communicatiemiddel. Deze apparatuur valt hierom onder de regeling voor computers e.d. Afhankelijk van technische ontwikkelingen zal naar verwachting het onderscheid tussen computers en communicatiemiddelen (verder) vervagen. Nader wordt bezien in hoeverre dit onderscheid in de fiscale regelgeving aanpassing behoeft.
Het voorgaande staat overigens los van de vraag of bij een telefoontoestel sprake is van voldoende zakelijk gebruik voor een vrije vergoeding of verstrekking. Als een telefoontoestel extra functies heeft (bijvoorbeeld fotografie, muziek, video of GPS) kan toch sprake zijn van een communicatiemiddel. Door zulke extra functies kan evenwel eerder sprake zijn van ander dan zakelijk gebruik. De Belastingdienst kan in concrete gevallen vragen het zakelijke gebruik aannemelijk te maken. Dit geldt temeer als de werkgever het toestel aanbiedt via een cafetariaregeling.

Mobieltje van de zaak, regels worden versoepeld

Werknemers kunnen in het kader van de vanaf 2015 verplichte invoering van de Werkkostenregeling (WKR) gemakkelijker laptops, tablets en smartphones krijgen van hun werkgever. Staatssecretaris Wiebes (Financiën) versoepelt de fiscale regels die hiervoor gelden. De maatregelen komen in het Belastingplan 2015. Momenteel hoeft geen belasting te worden betaald als een apparaat van het werk voor 90 procent zakelijk wordt gebruikt.

De werkgevers gaan onder meer hiervoor wel betalen, de vrije ruimte in de WKR is vanaf 2015 1,2%, zie subrubriek Werkkostenregeling (inleiding).

NB: De Hoge Raad oordeelde op 11 september 2015 dat een iPad moet worden aangemerkt als ‘computer en dergelijke apparatuur'.

Vergoeding aansluiting vaste telefoon thuis belast

De Belastingdienst heeft aangegeven dat de kosten van een vaste aansluiting in de woning niet langer onbelast* te vergoeden zijn. De vrijstelling geldt slechts voor mobiele communicatiemiddelen; de mobiele telefoon dus wel (mits noodzakelijk), de vaste telefoon dus niet. (Bron: Accountantweek / BDO, 6 mrt. 2015)

* De kosten mogen uiteraard wel als eindheffingsloon worden ondergebracht in de vrije ruimte.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Bellen, sms'en en internetgebruik in buitenland even duur als in Nederland

Vanaf 15 juni 2017 kost bellen, sms'en en internetgebruik op de mobiel in het buitenland evenveel als in Nederland. Voortaan is ook de Nederlandse belbundel ook in de rest van de Europese Unie geldig, en tegen dezelfde kosten. En zijn een paar maren:
 1. Vrij bellen en dataverbruik gelden alleen binnen de lidstaten van de Europese Unie. Liechtenstein, IJsland en Noorwegen - geen lid van de EU - doen wel mee. Vodafone-gebruikers kunnen zich ook in Albanië en Turkije zonder financiële pijn op het internet begeven, maar dat is bij andere providers dan weer niet zo.
 2. Bellen naar het buitenland vanuit Nederland wordt niet goedkoper.
 3. Er is een maximum gesteld op de periode waarin telecombedrijven geen extra kosten mogen rekenen. Wie bijvoorbeeld vier maanden achtereen meer mobiele data verbruikt in het buitenland dan in het thuisland, moet wél bijbetalen.
 4. Bel- en databundel die in Nederland onbeperkt is, is dat in de rest van Europa niet.
 5. Een laatste - en lastig te vermijden - risico is de manier waarop telecombedrijven met het wegvallen van inkomsten omgaan.
(Bron en meer: De Volkskrant, 15 jun. 2017)

Bellen naar ander EU-land mag maximaal 19 cent per minuut kosten

Bellen vanuit Nederland naar een ander EU-land mag niet meer dan 0,19 euro per minuut kosten en een sms niet meer dan 0,06 euro.

De lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement hebben daar in Brussel woensdagmorgen na maandenlang onderhandelen een politiek akkoord over bereikt. De maximumtarieven moeten gaan gelden voor alle buitenlandse gesprekken en sms'jes binnen de 28 lidstaten.

De stap volgt op het afschaffen van de roamingkosten in juni vorig jaar. Het akkoord moet nog formeel worden afgerond. Daarna hebben de lidstaten twee jaar om de wetgeving nationaal in te voeren. (Bron: Nu, 3 sep. 2018)

Wanneer gebruik je privé internet op je werk?

Arbo (26 aug. 2019) selecteerde enkele gerechtelijke uitspraken, werknemers oppassen dus: Lees onder meer  ECLI:NL:RBOBR: 2015:4760 en ECLI:NL:RBNHO:2016:6811.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Teambeloning    Telewerkvergoeding