Telewerkvergoeding

Datum laatste wijziging: 10 oktober 2018  |  Trefwoorden: , , , , , , , ,

Inhoud

 1. De onbelaste Telewerkvergoeding is m.i.v. 1-1-2015 vervallen
 2. Reiskosten onbelast
 3. Vrije ruimte
 4. Inrichting
 5. Arbovoorzieningen
 6. Antwoord Staatssecretaris
 7. Berekening voor ondernemers
 8. Naslag
 9. Veel werknemers voelen niets voor thuiswerken
 10. Bijdrage van baas of fiscaal voordeel, kosten van opleiding zijn te dempen
 11. Ambtenaren die thuis werken eenzamer en minder betrokken

De onbelaste Telewerkvergoeding is m.i.v. 1-1-2015 vervallen

Met ingang van 1 januari 2015 is de Werkkostenregeling definitief ingegaan en is de onbelaste vergoeding voor een Telewerkplek van € 1.815 (eenmaal per 5 jaar) geheel vervallen*. Een vergoeding voor een Telewerkplek is in principe belastbaar loon, behalve voor enkele uitzonderingen en onder bepaalde voorwaarden, die hieronder staan beschreven. 

* Wat niet vervallen is, is de vergoeding voor het inrichten van de thuiswerkplek. Om de vijf jaar mag de werkgever de werknemer € 1.815 euro geven om zijn thuiswerkplek in te richten. De inrichting moet voldoen aan de arbo-eisen.

Het onderwerp thuiswerken c.q. telewerken kent verschillende aspecten. In deze rubriek - Telewerkvergoeding - gaat het over de vergoeding en fiscale aspecten (Werkkostenregeling). In subrubriek Thuiswerken worden zaken genoemd die samenhangen met arbeidsomstandigheden (arbo), populariteit en verbeterpunten en in subrubriek Telethuiswerken liggen de accenten onder meer op het begrip thuiswerken, op de wetgeving en op de arbeidsovereenkomst.

¹ De redactie HR-kiosk maakt geen onderscheid tussen de begrippen telewerken en thuiswerken. Het verschil tussen een Telewerkplek en de Werkplek staat goed beschreven in het artikel "Home sweet home".

Reiskosten onbelast

Een werknemer die twee dagen per week (40%) thuis werkt, kan van zijn werkgever een onbelaste reiskostenvergoeding voor een volle week ontvangen. Voorwaarde is dat de werknemer van de 214 werkdagen op ten minste 128 dagen (= 60% van 214) naar de vaste arbeidsplaats reist. Per gereden kilometer mag hij dan een maximale onbelaste vergoeding ontvangen van € 0,19.

Vrije ruimte

Een vergoeding voor telewerken of thuiswerken is belastbaar loon voor de werknemer. De werkgever kan deze vergoeding ook onderbrengen in het forfait. Zie Werkkostenregeling,Overige kosten en voordelen in geld of natura onder forfait.

Inrichting

Voor een vergoeding, verstrekking of ter beschikking stellen van de inrichting van een werkruimte in de woning van de werknemer geldt het voornoemde.

Arbovoorzieningen

Alleen arbovoorzieningen op de thuiswerkplek zijn onbelast als deze voorzieningen voortvloeien uit het naleven van arbovoorschriften** die passen binnen het arbeidsomstandighedenbeleid van de onderneming. De Belastingdienst geeft als voorbeelden: speciale voorzieningen op het gebied van het dag of kunstlicht, de beeldschermwerkplek of een speciale bureaustoel.

** Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit moet de inrichting van de werkruimte aan de volgende eisen voldoen:

 • de werkruimte van een thuiswerker is zodanig ingericht, dat de werknemer zo veel mogelijk zittend en op een ergonomisch verantwoorde manier zijn werk kan doen. De werknemer heeft hiervoor een doelmatige zitgelegenheid en een doelmatig werkblad of een doelmatige werktafel tot zijn beschikking;
 • in de werkruimte zijn de nodige voorzieningen voor een doelmatige kunstverlichting aanwezig.

Antwoord Staatssecretaris

Staatssecretaris Weekers heeft in antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Sterk over Het Nieuwe Werken laten weten wanneer de verstrekking van een thuiswerkplek onbelast is. "Op grond van de werkkostenregeling zijn er drie categorieën verstrekkingen voor de thuiswerkplek te onderscheiden die onbelast zijn:

 • De eerste categorie betreft verstrekkingen die rechtstreeks voortvloeien uit het arbeidsomstandighedenbeleid van de werkgever. In deze categorie onbelaste verstrekkingen valt bijvoorbeeld de beeldschermwerkplek thuis.
 • De tweede categorie onbelaste verstrekkingen zijn verstrekkingen die deels op de reguliere werkplek worden gebruikt en deels op de thuiswerkplek. Als een verstrekking op de reguliere werkplek onbelast is, is het gebruik daarvan op de thuiswerkplek ook onbelast. Voorbeelden zijn de mobiele telefoon en gereedschap. Beide genoemde categorieën verstrekkingen zijn onbelast omdat de wet het loonvoordeel van deze verstrekkingen onder voorwaarden op nihil stelt.
 • Tot slot kan een verstrekking op de thuiswerkplek zonder nadere voorwaarden ook onbelast blijven als deze door de werkgever als eindheffingsloon wordt aangewezen. Dat geldt ook voor vergoedingen. Alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers die door de werkgever als zodanig zijn aangewezen, zijn onbelast voor zover ze 1,2% van de totale loonsom niet overstijgen. De totale loonsom is het geheel aan belastbaar loon dat de werkgever zijn werknemers gezamenlijk geeft. Deze 1,2% van de loonsom werkt als een generieke vrijstelling en staat bekend als ‘de vrije ruimte’. Wordt de vrije ruimte overschreden dan komt de belasting overigens voor rekening van de werkgever. Dit heeft dus geen invloed op de hoogte van het belastbare loon van de werknemer.

Op de reguliere werkplek zijn er enkele verstrekkingen die onbelast zijn, terwijl die verstrekkingen op de thuiswerkplek dat niet zijn, tenzij gebruik wordt gemaakt van de genoemde vrije ruimte van 1,2%. Voorbeelden zijn de printer en meer privé getinte zaken zoals de koffie." (Bron: Min. SZW, 16 mei 2012)

Berekening voor ondernemers

Op de website van de Belastingdienst is het hulpmiddel 'werkruimte in het huis' te vinden, waarmee een ondernemer kan beoordelen of de kosten van een werkruimte in zijn woning aftrekbaar zijn.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar (zoek onder 'Geschenken').

Veel werknemers voelen niets voor thuiswerken

Ruim veertig procent van de Nederlanders zou zichzelf niet laten thuiswerken. Dat blijkt uit onderzoek van Manutan (maart 2016) naar de efficiëntie op de werkvloer. Afleiding en een slechte inrichting van de thuiswerkplek dragen daaraan bij. Goede afspraken, eerlijk zelfonderzoek en een serieuze aanpak, helpen thuiswerken wél tot een succes te maken.

De helft van de thuiswerkers is weleens afgeleid tijdens het werk. Eén op de tien zelfs regelmatig tot vaak, zo blijkt uit het onderzoek onder 1000 werknemers. De meest genoemde afleidende factoren zijn:
 • huishoudelijke werkzaamheden (27%)
 • de kinderen (20%)
 • mijn partner (13%)

Bijdrage van baas of fiscaal voordeel, kosten van opleiding zijn te dempen

Onder deze kop stond zaterdag 18 augustus jl. een artikel in de Telegraaf, waarbij de auteur beschreef dat de werkgever (de auteur noemt deze de baas) bepaalde kosten voor zijn rekening kan nemen of de kosten zelf moet dragen, maar dan zijn er fiscale voordelen. Maar dan is er wel een drempel van € 250,00, dus dat deel van de kosten die niet aftrekbaar zijn. Verder worden er kosten genoemd die helaas niet aftrekbaar zijn. De schrijver gaat daarbij echter geheel voorbij aan de voordelen van het cafetariasysteem.

Kosten die niet aftrekbaar zijn voor de IB
De auteur noemt kosten, die voor de werknemer niet aftrekbaar zijn, zoals een Tele- of Thuiswerkplek en studiereizen. De werkgever mag deze echter wel vergoeden en alle andere studiekosten natuurlijk ook. Wanneer de werkgever deze kosten of en deel ervan echter niet wil dragen, kunnen de werknemer en werkgever een afspraak maken om deze te verruilen met bruto loon. Dat heeft hetzelfde fiscale effect als voor de Inkomstenbelasting, maar een belangrijk bijkomend voordeel is, dat de werkgever wel de excursies, studiereizen en thuiswerkplek mag vergoeden en geen rekening hoeft te houden met de fiscale drempel van € 250,00. Alhoewel veel onbelaste vergoedingen en verstrekkingen vervangen zijn door de WKR, zijn studiekosten nog steeds een belangrijk doel in het cafetariasysteem. Voor zowel de werknemer als werkgever kan dit niet alleen fiscaal maar ook in de werkgeverslasten een groot voordeel zijn. (Andries Bongers, auteur van Fiscaal Vriendelijk Belonen, vraag aan info@hr-kiosk.nl om een fiscaal doordachte regeling te maken)

Ambtenaren die thuis werken eenzamer en minder betrokken

Het vaak geclaimde voordeel van thuiswerken, namelijk dat de bevlogenheid toeneemt vanwege grotere autonomie, is er niet bij thuiswerkende ambtenaren. Ook denken top managers te rooskleurig over de ervaringen van medewerkers. Dit vormt een potentieel gevaar bij het implementeren van innovaties. Dat stelt bestuurskundige Hanna de Vries in haar proefschrift over telewerken in de publieke sector en de gevolgen daarvan.

De Vries onderzocht ook de relatie tussen empowerend en controlerend leiderschap en de adoptie van telewerken door gemeenteambtenaren in een grote Nederlandse gemeente. Telewerken vereist een andere manier van leidinggeven, omdat de medewerkers ‘uit het zicht’ zijn. Bij een empowerende stijl van leidinggeven krijgen medewerkers veel vrijheid in het uitvoeren van hun werkzaamheden en mogen ze zelf belangrijke beslissingen nemen. Controlerende leidinggevenden houden hun werknemers veel meer in de gaten bij het werk dat zij doen. Uit deze studie blijkt dat met name een empowerende leiderschapsstijl ertoe leidt dat gemeenteambtenaren meer gaan telewerken. (Bron en meer: HR Praktijk, 10 okt. 2018)