Taal van de arbeidsovereenkomst    Transitievergoeding 


Thuiswerkovereenkomst

Datum laatste wijziging: 26 januari 2021  |  Trefwoorden: Thuiswerken, Thuiswerkovereenkomst, Telewerkovereenkomst, Thuiswerkplek, Meubilair

Inhoudsopgave

 1. Woord vooraf
 2. Wat is een thuiswerkovereenkomst?
 3. Heb ik een thuiswerkovereenkomst nodig?
 4. Welke informatie staat in een thuiswerkovereenkomst?
 5. Hoe maak je een thuiswerkovereenkomst
 6. Wat moet ik doen na het opstellen van een thuiswerkovereenkomst?
 7. Antwoorden over reiskosten van de Belastingdienst
 8. Ook in januari onbelaste reiskostenvergoeding
 9. Onbelastbe reiskosten verlengd tot 1 april 


Bestel de thuiswerkovereenkomst voor € 29,--

Woord vooraf

Thuiswerken wordt helaas soms min of meer gedwongen door omstandigheden, maar kan ook een aanzet geven tot een flexibel beleid, waardoor je als een vooruitstrevende en flexibele werkgever wordt gezien. Maar zonder goede afspraken kan dat ernstige arbeidsrechtelijke en vooral fiscale problemen opleveren. Met een goed geformuleerde Thuiswerkovereenkomst kun je dat voorkomen. Deze bindende aanvulling op de bestaande arbeidsovereenkomst bepaalt wat je personeel van je mag verwachten en wat je van hen verwacht. Met de juiste gegevens is een schriftelijke en ondertekende thuiswerkovereenkomst de beste manier om het thuis uitvoeren van werkzaamheden door je personeel in goede banen te leiden.

Wat is een thuiswerkovereenkomst?

Een thuiswerkovereenkomst is een contract tussen een werkgever en werknemer waarin de voorwaarden voor het werken vanuit huis zijn opgenomen. Een ondertekende thuiswerkovereenkomst kan veel problemen en misverstanden voorkomen. Als er geen schriftelijke thuiswerkovereenkomst bestaat, kan er verwarring ontstaan over veel voorkomende onderwerpen, zoals bereikbaarheid en aansprakelijkheid. Met een thuiswerkovereenkomst weet de werknemer precies wat er van hem tijdens het thuiswerken wordt verwacht en wat de werknemer zelf kan verwachten. Het bepaalt waar de werkgever verantwoordelijk voor is en welke acties worden ondernomen wanneer de werknemer de overeenkomst niet nakomt.

Een thuiswerkovereenkomst wordt ook wel genoemd: telewerkovereenkomst of thuiswerkcontract.

Heb ik een thuiswerkovereenkomst nodig?

Als je personeel hebt dat structureel thuiswerkt, is het slim om meer te hebben dan alleen mondelinge afspraken. Specifieke voorwaarden die mondeling worden afgesproken, kunnen gemakkelijk worden vergeten en daardoor kan de arbeidsrelatie verstoord raken. Mondelinge afspraken zijn ook veel lastiger te bewijzen, waardoor je deze moeilijker voor een rechter kunt afdwingen. Als de thuiswerkovereenkomst op de juiste wijze wordt opgesteld en de bijbehorende formaliteiten in acht worden genomen, kan de overeenkomst werkgevers helpen doordat: de overeengekomen afspraken over thuiswerken tussen jou en je werknemer schriftelijk zijn vastgelegd in de thuiswerkovereenkomst de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van jou en je werknemer vastliggen de overeenkomst juridische ondersteuning biedt bij een arbeidsconflict over thuiswerken. Een thuiswerkovereenkomst kan ook helpen om telefoontjes van medewerkers te beperken met vragen over arbo-regels en aansprakelijkheid. Al met al helpt een thuiswerkovereenkomst om de toon te zetten voor het werken vanuit huis en helpt het jou om je werknemer effectief aan te kunnen sturen, ook al werkt hij vanuit huis.

Welke informatie staat in een thuiswerkovereenkomst?

Een thuisovereenkomst moet elk aspect van de rechten en plichten bij thuiswerken van zowel jou als je personeel bevatten. De volgende onderwerpen over de relatie tussen de werkgever en werknemer zijn meestal in een thuiswerkovereenkomst opgenomen, zie checklist hieronder:
 • de gegevens van de werknemer
 • de dagen en uren waarop je werknemer vanuit huis mag werken
 • wordt de werknemer apparatuur of meubilair beschikbaar gesteld?
 • wordt er een belastingvrije vergoeding gegeven voor het zakelijk gebruik van de privéruimte en apparatuur, zoals verwarming, internetkosten?
 • wordt er een belastingvrije vergoeding gegeven voor de inrichting van de thuiswerkplek vanuit de vrije ruimte van de WKR? Of wordt het meubilair onbelast beschikbaar gesteld en blijft het eigendom van de werkgever?
 • worden er kleine versnaperingen verstrekt die vallen onder de zogenaamde "nihilwaarderingen", zoals koffie en thee.
 • vindt er controle plaats op het juist inrichten van de thuiswerkplek?
 • welke arbo-technische aanwijzingen (stoel, scherm, keyboard) worden gegeven?
 • is aanwezigheid bij vergaderingen of opleidingen op kantoor verplicht?
 • aanwijzingen voor het gebruik van internet en beveiliging
 • de omgang met vertrouwelijke gegevens, inlogcodes en andere privacy zaken
 • hoe moet je werknemer bereikbaar zijn: telefoon, e-mail of chat
 • is gebruik van een digitale agenda verplicht?
 • Is er controle op het aantal gewerkte uren en uitgevoerde werkzaamheden?
 • de dagen en uren waarop je werknemer thuis werkt
 • welke gevolgen worden verbonden aan overtreding van het thuiswerkprotocol?
 • onder welke omstandigheden kunnen de afspraken in de overeenkomst worden gewijzigd of ingetrokken?
 • eventueel de specifieke werkzaamheden die de werknemer thuis moet uitvoeren
 • een eventuele vergoeding voor het zakelijk gebruik van de privéruimte en apparatuur van je medewerker
 • het beschikbaar stellen van apparatuur zoals een laptop
 • eventueel een belastingvrije vergoeding voor inrichting van de thuiswerkplek
 • eventuele controle op het juist inrichten van de thuiswerkplek
 • arbo-technische aanwijzingen (stoel, scherm, keyboard)
 • eventueel verplichte aanwezigheid van vergaderingen of opleidingen op kantoor
 • aanwijzingen voor het gebruik van internet
 • omgang met vertrouwelijke gegevens en inlogcodes
 • eventueel verplicht gebruik van een digitale agenda
 • eventuele controle over het aantal gewerkte uren en uitgevoerde werkzaamheden
 • gevolgen voor je werknemer van overtreding van het thuiswerkprotocol
 • omstandigheden waaronder bepaalde afspraken worden ingetrokken of de overeenkomst wijzigt of wordt ontbonden

Hoe maak je als werkgever een thuiswerkovereenkomst?

Dat kan vrij eenvoudig zijn om een thuiswerkovereenkomst te maken. HR-kiosk stelt namelijk een uitgebreid concept beschikbaar, waar de exacte gegevens zoals naam en werktijden etc. ingevuld moeten worden en eventueel niet relevante teksten geschrapt kunnen worden. Het voordeel is ook dat aan alle mogelijke voorwaarden al is gedacht.

Wat moet de werkgever doen na het opstellen van een thuiswerkovereenkomst?

Nadat de thuiswerkovereenkomst is opgesteld, zijn er nog verschillende stappen die je kunt nemen om het document af te ronden o.a. moeten de werkgever en de desbetreffende werknemer het document ondertekenen. Ook geef je een kopie aan je werknemer. Dus een eenvoudige mededeling in de PersoneelsGids volstaat niet. Met online ondertekenen kies je ervoor om je thuiswerkovereenkomst eenvoudig online te ondertekenen en het contract te laten versturen naar je werknemer voor zijn online handtekening. Laat de werknemer zijn thuiswerkplek controleren aan de hand van de checklist die in de thuiswerkovereenkomst is opgenomen. Bespreek vervolgens de uitkomsten. Vergeet niet dat de werkgever verantwoordelijk blijft voor de naleving van de arbo-regels, ook thuis!


Bestel de thuiswerkovereenkomst voor € 29,--

Lees ook

Antwoorden over reiskosten van de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft een aantal vragen over de uitruil van reiskosten beantwoord. Het gaat om vragen die deelnemers hebben gesteld tijdens het webinar ‘Coronavirus fiscale maatregelen en de gevolgen’. Zie deze vragen d.d. 8 dec. 2020)

Ook in januari 2021 onbelaste reiskostenvergoeding

Het kabinet heeft besloten dat werknemers, vanwege de coronacrisis, ook in januari 2021 de vaste reiskostenvergoedingen onbelast mogen doorbetalen. VNO-NCW en MKB-Nederland zeggen het besluit toe te juichen en noemen het een ‘logische’ verlenging. (Bron: VNO-NCW, 18 dec. 2020)

Onbelastbe reiskosten verlengd tot 1 april 

Werkgevers kunnen tot 1 april 2021 de vaste reiskostenvergoeding onbelast blijven uitkeren. De fiscaal onbelaste vrije ruimte wordt ook in 2021 vergroot naar 4 ton. Dat blijkt uit het overzicht van belastingmaatregelen voor ondernemers, werkgevers en consumenten als onderdeel van het vierde steunpakket van de overheid. (Bron: OR Net, 22 jan. 2021)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Taal van de arbeidsovereenkomst    Transitievergoeding 


Zuivere koffie


De gratis versnapering voor de thuiswerker! Enjoy life arrangementen.
Bestel direct   |   Geschenken