Wetten, verdragen, regelingen, besluiten et cetera

Datum laatste wijziging: 21 november 2017  |  Trefwoorden: , ,

Inhoud

  1. Sites
  2. Wettenpocket portaal
  3. Overgang naar het vernieuwde basiswettenbestand
  4. Europese richtlijnen en verordeningen

Sites

Er zijn diverse sites waar de letterlijke teksten van wetten, verdragen, regelingen, besluiten, beleidsregels et cetera te vinden zijn, onder meer:

Wettenpocket portaal

Vanaf mei 2014 is het Wettenpocket portaal van de overheid werkzaam. Een wettenpocket bundelt relevante regelgeving en aanvullende documentatie op een specifiek rechtsgebied of onderwerp in handige “pockets”. In de bibliotheek zijn wettenpockets met nationale en decentrale wet- en regelgeving van www.overheid.nl beschikbaar, soms aangevuld met links, notities en bijlagen (zie dit portaal).

Overgang naar het vernieuwde basiswettenbestand

Het bestaande basiswettenbestand zal worden vervangen door een nieuwe versie. Deze overgang zal geleidelijk gaan; tijdelijk zullen zowel de oude als de nieuwe versie beschikbaar zijn. De totale overgang ziet er als volgt uit.
  • Voor de overgang - In de huidige situatie is alleen het bestaande basiswettenbestand beschikbaar.
  • Overgang stap 1 [gerealiseerd: 17-07-2015] - Eind juli wordt de nieuwe versie ontsloten. Dit zal nog een beta-versie zijn. Het bestaande basiswettenbestand is op dit moment nog leidend.
  • Overgang stap 2 - Daarna wordt de beta-versie van het nieuwe basiswettenbestand de definitieve versie. Ook is het oude basiswettenbestand nog beschikbaar. Echter, het nieuwe bestand is vanaf dat moment leidend.
  • Na de overgang - Tenslotte wordt de oude versie uitgezet. Alleen het nieuwe basiswettenbestand is dan nog beschikbaar.

Europese richtlijnen en verordeningen

Zie subrubriek Europese richtlijnen en verordeningen.