Genietingsmoment

Datum laatste wijziging: 14 april 2018  |  Trefwoorden: , , , ,

Inhoud

  1. Vijf momenten
  2. Besluit Belastingdienst
  3. Vraag
  4. Antwoord
  5. Naslag

Vijf momenten

Het genietingsmoment is een begrip dat de belastingdienst hanteert om vast te stellen wanneer loonbelasting en premies sociale verzekeringen verschuldigd zijn. Er zijn vijf momenten waarop de heffing verschuldigd kan zijn, namelijk wanneer het loon:
• wordt betaald;
• wordt verrekend;
• ter beschikking aan de werknemer wordt gesteld;
• rentedragend wordt;
• invorderbaar of inbaar wordt.

Is één van de situaties van toepassing op een bepaald gedeelte van het loon, dan mag dat loon niet meer aangewend worden om verruild te worden voor een doel in het cafetariasysteem.

De werkgever mag dus niet in augustus met terugwerkende kracht besluiten om het vakantiegeld dat in mei is betaald te gebruiken om een fiets te bekostigen. Een beslissing om loon te verruilen moet vooraf genomen worden.

Besluit Belastingdienst

De Belastingdienst heeft in haar Besluit van 25-11-2011, nr. BLKB2011/1828M (paragraaf 3.6.4) invulling gegeven over het begrip 'Genietingsmoment'.

Vraag

Een belastingadviseur vertelde ons bedrijf het volgende:
Op basis van de actuele fiscale wetgeving is het niet mogelijk om de betaling van overeengekomen bruto loonemolumenten uit te stellen, zonder dat sprake is van een genietingsmoment voor de loonheffingen. Het ontstaan van een genietingsmoment betekent dat op dat moment loonheffingen verschuldigd zijn. De Belastingdienst zal daarom naar verwachting het standpunt innemen dat over het maandrecht dat wordt gereserveerd als Benefits on Demand-budget toch loonheffingen zijn verschuldigd. Dit geldt niet voor het maandrecht dat direct wordt aangewend voor een bestedingsdoel. Wij zijn daarom in beginsel van mening dat de regeling voor wat betreft het reserveren van het maandrecht zal moeten worden aangepast.
Wat is jullie ervaring?

Antwoord

Hier heeft de  theoretisch gelijk, maar is praktisch volkomen achterhaald. Ook al vanwege het feit dat het loon helemaal niet wordt uitbetaald c.q. werkgever en werknemer besluiten dat het genietingsmoment later komt te liggen. Wanneer duidelijk overeengekomen wordt, dat het genietingsmoment later in het jaar komt te liggen, is er geen enkel probleem.
Omgekeerd: vergeet niet dat het budgetsysteem ook toestaat dat het genietingsmoment eerder komt te liggen c.q. betalingen naar voren worden gehaald. Dan zijn die betalingen op dat (genietings)moment belastbaar.
Het budget systeem wordt nu al jaren toegepast en in vele  CAO’s  (ook van overheidsorganisaties w.o. gemeenten) toegepast. Met goedkeuring van de fiscus, wat overigens niet eens vooraf (proactief) hoeft te geschieden.
Wel mag het duidelijk zijn dat een saldo voor het einde van het (belasting)jaar min of meer “default” moet worden uitbetaald. Over het algemeen gaat dat automatisch, tenzij de medewerker bijvoorbeeld in november (of begin december) er nog een bestemming voor heeft aangegeven (reiskosten verruilen o.i.d.)
 
Je hoeft niet vooraf goedkeuring van de fiscus voor zaken die inmiddels algemeen aanvaard zijn, N.B. in CAO’s zijn opgenomen en door de Overheid (w.o. veel Gemeenten en semioverheid) al enige jaren wordt toegepast. 

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.