Genietingsmoment


1. Genietingsmoment   15 maart 2011
14 april 2018  |  , , , ,
Inhoud Vijf momenten Besluit Belastingdienst Vraag Antwoord Naslag Vijf momenten Het genietingsmoment is een begrip dat de belastingdienst hanteert om vast te stellen wanneer loonbelasting en ...

2. Genietingsmoment   24 mei 2016
13 maart 2018  |  ,
... tijdstip waarop het loon wordt genoten. Dit wordt dan ook fijntjes aangeduid als het ‘fiscale genietingsmoment’. Maar wanneer is hier nu precies sprake van? In de praktijk kan daar menige ...

3. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... vallen onder de 30%-regeling waaronder optievoordelen, dit geldt ook als de werknemer op het genietingsmoment niet meer in Nederland woont of werkt; de 30%-regeling geldt niet voor een ...

4. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... formule: V = (4,5-0,1t) x t - (0,09 - 0,002t) x I x t, waarbij de waarde t de looptijd vanaf het genietingsmoment is. Berekening waarde aandelenoptierecht / voorbeeld 1 Een direct uitoefenbare ...

5. Bronnen   13 maart 2011
8 juli 2013
... met niet meer dan 30% worden verlaagd; - alleen toekomstig loon kan worden ingezet, zie subrubriek Genietingsmoment in paragraaf Wettelijke eisen; - de werkgever moet een duidelijke beslissing ...

6. Eerder met pensioen   20 maart 2009
20 mei 2021  |  , , , , , ,
... moet op dit loon de bijdrage Zvw inhouden; de werknemer of uitkeringsgerechtigde heeft op het genietingsmoment van dit loon de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt. De tijdelijke ...

7. Saldering   20 januari 2011
28 september 2023  |  , , ,
... eerste lid, onderdeel f, Wet LB 1964. Vraag Is er voor toepassing van de salderingsregeling een genietingsmoment op 30 juni 2023? Antwoord Nee. Reiskostenvergoedingen van meer dan € 0,21 ...

8. Verlof   15 maart 2011
6 oktober 2016  | 
... Utrecht. Helaas kennen de meeste inspecteurs dit adres niet. Er zijn inspecteurs die het 'genietingsmoment' wel erg letterlijk nemen en beweren dat verlofrechten uit voorgaande periodes ...

9. Werkkostenregeling (inleiding)   31 januari 2018
26 maart 2021  |  , ,
... zoals een individueel keuzebudget zijn regelingen op grond waarvan een werknemer de vorm of het genietingsmoment van zijn beloning kan kiezen. Uit het grote aantal vragen aan de Belastingdienst ...

10. Genietingsmoment in de loon- en inkomstenbelasting   24 mei 2016
25 mei 2016  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | ,
Op welk tijdstip moet op loon de loonbelasting en premies sociale verzekeringen worden ingehouden? Deze en andere vragen worden behandeld in de nieuwe subrubriek Genietingsmoment.

11. Is het reserveren bij budgetsysteem in strijd met het genietingsmoment?   11 mei 2017
11 mei 2017  | , , , , , , ,
... de betaling van overeengekomen bruto loonemolumenten uit te stellen, zonder dat sprake is van een genietingsmoment voor de loonheffingen. Het ontstaan van een genietingsmoment betekent dat op dat ...

12. Is het pensioenvoorstel van Sander eerlijker of niet?   26 april 2023
16 maart 2023  | Gommer&Partners  | Michiel van Slagmaat  | 
... als men uitgaat van het belasten van inkomen op het moment dat deze wordt genoten. Het zogenaamde genietingsmoment; ook wel de omkeerregel genoemd. Bovendien kleven nog andere bezwaren aan het ...

13. Kun je verlof uit voorgaande perioden nog verruilen, verkopen of er vanaf zien?   6 oktober 2016
7 oktober 2016  | Redactie HR-kiosk  | Andries Bongers  | , ,
Deze vraag werd vandaag ineens weer actueel door de actie van UNICEF. Hoewel het antwoord al 10 jaar geleden gegeven is, is het opmerkelijk dat er nog steeds professionals zijn die een verkeerde ...

14. Studiekosten terugbetalen of verruilen met bruto of netto loon?   19 december 2018
20 december 2018  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | , , , , , ,
... moet deze aanwijzing vastleggen in de (salaris)administratie vóór het fiscale genietingsmoment. Voorwaarde voor een gerichte vrijstelling is dat de opleiding of studie wordt ...


14 items