Aftopping


1. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... voor aanvragen voor een verblijfsvergunning onder de EU ICT-richtlijn. (Bron: 30 nov. 2020) Aftopping van 30%-regeling per 2024 Per 1 januari 2024 zal de ‘aftoppingsmaatregel’ bij de ...

2. AOW-franchise (tabellen)   22 december 2011
8 januari 2024  |  , , , ,
... - 1,701% € 14.009 - 1,483% € 15.852 1,701% 1,788% € 15.816 1,483% 1,570% € 17.984 Aftoppingsgrens pensioengevend loon 2024 Het fiscaal maximale pensioengevend loon is voor 2024 ...

3. Deeltijd (arbeidsvoorwaarden)   20 maart 2009
6 april 2021  |  , , , , ,
... (2010) Pro rata berekening op internet Onderscheid in CAO's Geen afschaffing deeltijdfactor bij aftopping pensioengevend loon Pensioenaftopping deeltijdwerkers blijft bestaan Parttimers ...

4. Meest gelezen onderwerpen van de afgelopen maand   21 juli 2023
4 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... kabinet 2 Verlof Overlijden dierbare 3 Uitzendarbeid Certificering Uitzendbureaus 4 Werken elders Aftopping 30% regeling 5 Opinie Tweede Kamer zwakt verhoging min.loon af 6 Loonstrook Beter ...

5. Mogelijke bezuinigingen 2017 en later   2 juni 2016
11 september 2018  |  , , ,
... AOW) Verlagen max. dagloon werknemersverzekeringen naar max. modaal Verlaging aftoppingsgrens pensioen van thans (ongeveer) €100.000 naar 2x modaal (€ 80.000) of 1,5x ...

6. Netto pensioen   13 september 2014
9 januari 2020  |  , , , ,
... nog maar enkele jaren geleden is ingevoerd. De regeling is bedoeld om werknemers die door de ‘aftoppingsgrens’ van 100.000 euro een deel van hun reguliere mogelijkheden om pensioen op te ...

7. Over een ontslagvergoeding of transitievergoeding geen 30% regeling   23 mei 2023
23 mei 2023  |  , ,
... dienstbetrekking en is geen rechtstreekse vergoeding voor verrichte arbeid. Per 1 januari 2024 aftopping 30%-regeling Let op, als een werkgever per 2024 kiest voor toepassing van de ...

8. Pensioenakkoord   25 december 2012
20 mei 2021  |  , , , , , , , , , , ,
... uitvoering bedrag ineens Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden gepubliceerd Aftopping is bedreiging voor het Pensioenakkoord FNV vindt uitspraken minister Koolmees in ...

9. Pensioenwetten   27 november 2015
28 juni 2021  |  , , , , , , , , ,
... NB: Staatssecretaris Wiebes heeft naar aanleiding van Kamervragen nogmaals benadrukt dat de aftoppingsgrens van € 100.000 per dienstbetrekking geldt. Alleen in bijzondere situaties kan ...

10. Premiestaffels netto pensioenregeling (tabellen)   2 november 2014
9 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... 2015 geldt er voor pensioenregeling een maximum pensioengevend loon van € 100.000,-. Deze aftoppingsgrens stijgt jaarlijks met de loonindex, voor het eerst per 1 januari 2016. Mensen met ...

11. Aftopping is bedreiging voor het Pensioenakkoord   16 maart 2021
18 maart 2021  | VCP  | Fred Barkhuis  | , , ,
Net als bij de vorige verkiezingen in 2017 wordt de salarisgrens waarmee je belastingvrij pensioen kunt opbouwen ter discussie gesteld. De politiek begeeft zich daarmee op glad ijs en zaagt daarmee ...

12. Aftoppingsgrens van € 100.000 per dienstbetrekking   19 december 2014
22 december 2014  | Begeeraccountants  | Fred Barkhuis  | 
Staatssecretaris Wiebes heeft nogmaals benadrukt dat de aftoppingsgrens van het pensioengevend inkomen van € 100.000 alleen per dienstbetrekking geldt. Alleen in bijzondere situaties kan het ...

13. Pensioenaftopping deeltijdwerkers blijft bestaan   5 oktober 2016
6 oktober 2016  | Rijksoverheid en Taxence  | Fred Barkhuis  | ,
Staatssecretaris Wiebes ziet geen reële mogelijkheden om op een andere wijze dan het hanteren van een deeltijdfactor te voorkomen dat iemand met meerdere deeltijddienstbetrekkingen in totaal over ...

14. Gevolgen aftopping pensioenopbouw bij € 100.000   22 juli 2014
25 juli 2014  | Hay Group  | Fred Barkhuis  | 
Een berekening van de Hay Group geeft aan dat een ervaren manager (45 jaar; salaris van € 200.000) tot 50% van zijn pensioenopbouw kan mislopen. Van de werkgever en HR managers wordt verwacht ...

15. Acties medisch specialisten om aftopping pensioen   6 november 2015
10 november 2015  | HR-kiosk e.a.  | Fred Barkhuis  | , ,
De onderhandelingen van de medisch specialisten slepen zich al maandenlang voort. De dokters vinden het onacceptabel dat de ziekenhuizen het vrijgevallen deel van de pensioenpremie van medisch ...

16. De 30% regeling wordt afgetopt   16 oktober 2023
16 oktober 2023  | HR-kiosk & Rendement  | Andries Bongers  | , , ,
Per 1 januari 2024 wordt de 30% regeling afgetopt en mag nog maar worden toegepast tot de maximale bezoldiging zoals bepaald in de Wet Normering Topinkomens (de WNT-norm). In principe is de wet ...

17. Prinsjesdag, een dag met vage voorstellen en toezeggingen   20 september 2023
3 oktober 2023  | Angeline Brok  | , , , , , , , ,
... van het reguliere lage inkomensvoordeel (LIV). Deze wordt per 1 januari 2025 afgeschaft. 15. Aftopping 30%-regeling De 30% regeling wordt per 1 januari 2024 afgetopt op maximaal 30% van het ...


17 items