Expats


1. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... wordt verkort naar 5 jaar Steun vakbond voor protest tegen omstreden belastingmaatregel expats Tientallen organisaties komen op voor belastingvoordeel expats Snel blijft bij aanpassing ...

2. Belasting   12 februari 2017
14 februari 2017  | 
... worden beperkt. Daar staat een hogere kinderbijslag en draagkrachtkorting tegenover. Expats die in Nederland werken en belastingplichtig zijn moeten geen loonsubsidie meer krijgen ...

3. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... ter compensatie van hun extraterritoriale kosten (tool), aldus het wetsvoorstel. Dus ook voor expats die hier al zijn gaat de regeling zonder overgangsperiode naar 5 jaar, terwijl bij ingang ...

4. Brexit   9 maart 2017
16 april 2021  |  ,
... bedrijf. (Bron: Europa Nu, 27 jan. 2021) Beperking vrij verkeer van personen Waar Britse expats zich voorheen gemakkelijk konden bewegen binnen de EU, is deze vrijheid na Brexit flink ...

5. Grensarbeider   6 maart 2011
28 maart 2024  |  , , , , , , , , , , , , ,
... van grenswerker een expat Behandel mensen die in de grensregio wonen en over de grens werken als expats. Geef ze hetzelfde belastingvoordeel en zorg dat hun sociale zekerheid goed is geregeld. ...

6. Kennismigranten   25 april 2009
1 december 2020  |  , , , , , ,
... In de publicatie Expat*, wanneer ben je het? (CBS 2015) wordt een eerste poging gedaan om de groep expats af te bakenen. Dat gebeurt op grond van een aantal kenmerken: zij zijn in het buitenland ...

7. Thuiswerken   10 oktober 2020
5 april 2022  |  , , , ,
... keer per week komen.’ Onder die groep vallen onder anderen alleenstaanden, kleinbehuisden en expats met een beperkt sociaal netwerk. (Bron: F.Facts: 4 jun. 2020) 29. Gaan we ooit weer terug ...

8. Uitzending naar het buitenland (expatriëring)   20 maart 2009
27 februari 2020  |  , , , , ,
... bescherming binnen Europese Unie (EU) 60-dagenregeling Luanda, Moskou, Tokyo duurste steden voor expats Vrouwelijke vrijgezel is voor bedrijven de meest geschikte expat Risicomanagement Naslag ...

9. Veranderingen 2018   25 juli 2017
27 oktober 2018  |  ,
... voor bedrijven en werknemers, bijvoorbeeld door aanscherping van de detacheringsrichtlijn. Expats Voor expats geldt dat de maximale duur van de 30%-regeling van acht naar vijf jaar gaat. ...

10. Veranderingen 2023   19 juni 2020
14 maart 2023  |  ,
... De bijbehorende uitkeringen zoals de AOW en de Bijstand stijgen mee. De 30%-regeling voor expats wordt beperkt tot maximaal de Balkenende-norm. Hierbij geldt een overgangsregeling van ...

11. Veranderingen 2024   5 mei 2023
5 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... 233.000. Daarnaast heeft de Tweede Kamer gestemd voor een verdere versobering die ertoe leidt dat expats fors minder fiscaal voordeel kunnen krijgen. In de sociale premies blijft veel gelijk, ...

12. Veranderingen 2024   20 september 2023
7 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... De buitenlandse partiële belastingplicht is een aanvullende fiscale faciliteit voor expats die gebruik maken van de 30%-regeling. Door deze faciliteit hoeven zij geen box 2 of 3 ...

13. Het aantal expats is fors gestegen.   14 augustus 2012
20 augustus 2012  | Mercer  | Fred Barkhuis  | ,
... opzetten van vestigingen in het buitenland heeft gezorgd voor een flinke toename in de inzet van expats. De meeste expats hebben een pensioen- en ziektekostenverzekering. Dat was vroeger wel ...

14. Wijziging voor expats teruggedraaid   14 januari 2013
15 januari 2013  | Accountancy Nieuws  | Fred Barkhuis  | 
De wijzigingen in de 30%-regeling die met ingang van 1 januari 2012 zijn ingevoerd, bleken een onbedoeld effect te hebben voor ingekomen werknemers die na een periode van verblijf en tewerkstelling ...

15. Luanda, Moskou, Tokyo duurste steden voor expats   1 augustus 2013
6 augustus 2013  | Managers Online  | Fred Barkhuis  | 
Bedrijven die expats uitzenden zijn het duurste uit als deze werknemers naar Luanda in Angola worden uitgezonden. Ook steden als Moskou en Tokio zijn relatief kostbaar om expats naar uit te zenden. ...

16. Tientallen organisaties komen op voor belastingvoordeel expats   3 juni 2018
5 juni 2018  | ANP & Fiscaal Van Morgen  | Fred Barkhuis  | , , ,
De onverwachte wijziging zou voor zo’n zestigduizend mensen een flinke hap uit hun inkomsten betekenen. De overheid toont zich volgens de ondertekenaars dan ook een onbetrouwbare partner. ...

17. Steun vakbond voor protest tegen omstreden belastingmaatregel expats   24 mei 2018
31 mei 2018  | Vakbond VCP & AV Accountancy  | Fred Barkhuis  | , , ,
Met deze maatregel schrik je expats af die zich in de toekomst in Nederland willen vestigen. Dat is slecht met het oog op kennisoverdracht en dus ook slecht voor de Nederlandse werkgelegenheid.

18. Beperking vrij verkeer van personen   10 februari 2021
11 februari 2021  | PW  | Fred Barkhuis  | , , ,
Waar Britse expats zich voorheen gemakkelijk konden bewegen binnen de EU, is deze vrijheid na Brexit flink ingeperkt. Een Britse expat wordt vanaf 1 januari 2021 aangemerkt als niet EU-onderdaan en ...

19. De arbeidsmarkt in 2024: Wat staat ons te wachten?   20 december 2023
21 december 2023  | Angeline Brok  | , , , , , , , , ,
... Dit biedt werknemers meer stabiliteit in hun werkomstandigheden. 30%-regeling voor expats: Vanaf 1 januari 2024 wordt de 30%-regeling voor expats geleidelijk versoberd. Gedurende ...

20. Evaluatie 30%-regeling door Dialogic   14 juni 2017
15 juni 2017  | Dialogic  | Fred Barkhuis  | ,
De Nederlandse regeling is relatief ruim, de regeling kent met name een relatief ruime scope, ook hanteert Nederland een lange looptijd (8 jaar). De regeling is wel doeltreffend.

21. Expat, wanneer ben je het?   28 januari 2015
29 januari 2015  | CBS  | Fred Barkhuis  | 
Het CBS publiceerde een schrijven met het doel om aan expats die vanuit het buitenland naar Nederland zijn gekomen bepaalde kenmerken op te hangen. Dit is vooralsnog niet erg gelukt, wel een ...

22. Kennis vreemde taal vereist voor 21% van de vacatures   13 juli 2017
14 juli 2017  | Walters People  | Fred Barkhuis  | , , ,
Nederland is populair bij expats en multinationals. In 21% van de vacatures die in de eerste helft van 2017 zijn geadverteerd, werd naar beheersing van minstens één vreemde taal gevraagd.

23. Maak van grenswerker een expat   1 februari 2017
2 februari 2017  | RTVNoord  | Fred Barkhuis  | , ,
Behandel mensen die in de grensregio wonen en over de grens werken als expats. Die boodschap geven de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Volgens het CPB kan het plan zorgen ...

24. Minister Asscher sluit sociale zekerheidsverdrag met China   16 september 2016
19 september 2016  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , ,
... afgesproken dat Nederlandse bedrijven geen dubbele sociale premies meer hoeven te betalen voor hun expats in China. Daarmee besparen zij naar verwachting miljoenen euro’s per jaar. ...

25. Moeten kennismigranten geweerd worden?   8 januari 2024
8 januari 2024  | HR-kiosk & De Telegraaf  | Andries Bongers  | , , ,
... helaas eerst op langere termijn zichtbaar worden. Voorlopig zijn we aangewezen op de instroom van expats. Zolang we echter ons focussen op de economische successen op de korte termijn en geen ...


Bekijk items: 1 tot 25 (27 totaal)