Liv


1. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... dan in het land van herkomst, zoals extra uitgaven voor maaltijden, gas, water en licht (cost of living allowance); de kosten voor een kennismakingsreis naar het werkland, eventueel met het ...

2. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... aanneemt. De mogelijke financiële voordelen zijn: Loonkostenvoordeel (LKV) Lage-inkomensvoordeel (LIV) Loonkostensubsidie (LKB) Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid ...

3. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
Inhoud Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) Research & Development Aftrek Afdrachtvermindering SO e-Herkenning Omzetting van de Afdrachtvermindering onderwijs in een ...

4. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
... het programma Squawk Box van CNBC en columnist voor The New York Times, legde Sophia tijdens een live demo voor dat “wij als mensheid allemaal een slechte toekomst willen voorkomen.” Sophia ...

5. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
Inhoud Inleiding en voorwaarden Europa Recht Vervallen recht Uitkering inkomensafhankelijk Soorten uitkeringen Halfwezenuitkering vervalt Hoogte uitkering. Anw-hiaatpensioenverzekering Cijfers ...

6. Anderhalfverdieners   4 januari 2014
29 mei 2019  |  , ,
Inhoud 2012 2018 2012 In 2012 waren er ruim 1,2 miljoen paren met een of meer thuiswonende kinderen onder twaalf jaar. De zogenaamde anderhalfverdieners, waarbij de ene partner voltijd en de ...

7. Anoniementarief   20 maart 2009
14 september 2018  |  , , , ,
Inhoud Wet op de identificatieplicht (WID) Naslag Geldige documenten Stappenplan vaststellen identiteit Controle Wet Versterking Fiscale Rechtshandhaving Zesmaandenfictie Identificatieplicht niet ...

8. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Doel Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige ...

9. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... zorg: risico op aantasting medisch beroepsgeheim Nieuw meldformulier datalekken is live Boete orthodontiepraktijk vanwege onbeveiligde patiëntenwebsite UWV krijgt boete voor ...

10. Basisbegrippen sociale media   24 maart 2011
18 maart 2021  |  , , , ,
... heeft gekregen: Facebook at Work. De pilotversie van het zakelijke sociale netwerk is begin 2015 live gegaan. Medewerkers binnen een organisatie krijgen hiermee een werkaccount dat gescheiden is ...

11. Bedrijven en organisaties   2 maart 2019
13 februari 2021  |  , ,
... is sinds januari president Europa bij Unilever en verantwoordelijk voor het Unilever Sustainable Living Plan in Europa. Ze vertelt hoe dat gaat, en welke uitdagingen er zijn. Unilever ...

12. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
18 juni 2023  |  , , , , ,
Inhoud Voorwoord Kleineondernemingsregeling Optreden Sinterklaas of Kerstman: 6% BTW BTW uitvoerende kunstenaars Sinterklaasfeest Personeelsfeest Dirigent moet 21% BTW belasten voor selectie ...

13. Belasting Toegevoegde Waarde (Lease-auto)   5 maart 2012
26 februari 2021  |  , , , , ,
Inhoud Werknemer Werkgever Auto 15 jaar of ouder Marge-auto's Lager BTW-forfait voor oudere auto’s Privégebruik aantonen zonder kilometeradministratie vrijwel onmogelijk Belastingdienst wijzigt ...

14. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... De LK wordt mogelijk in 2018 ingevoerd. de nieuwe loonkostensubsidie (Lage-inkomensvoordeel of LIV) gaat gelden voor werkgevers die mensen met een salaris tot 120% van het wettelijk ...

15. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... tot € 1,01 per verloond uur (een andere naam voor loonkostenvoordeel is lage-inkomensvoordeel (LIV). Er geldt een maximum van € 1.000 tot € 2.000 per jaar. MBO Mbo-scholieren uit gezinnen ...

16. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... in dienst te nemen of te houden. Daarnaast dient het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) de verhoging van het minimumjeugdloon per 1 juli 2017 (deels) te compenseren. Van de drie ...

17. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... De lage-inkomensvoordelen worden versoberd. Het minimumjeugdloonvoordeel (jeugd-LIV) wordt met ingang van 2020 gehalveerd en met ingang van 2024 afgeschaft. Het hoge tarief van ...

18. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
Inhoud Verandering in alfabetische volgorde Wijzigingen Aangenomen amendementen en moties Eerste Kamer accoord met Belastingplan 2021 Verandering in alfabetische volgorde Vooraf wordt opgemerkt ...

19. Belastingtarieven   20 maart 2009
3 januari 2024  |  , , , , ,
Inhoud Progressief Verwerking volksverzekeringen in belastingschijven (belastingschalen) Jaarlijkse aanpassing schijven Nettoloonafspraak Vlaktaks en poll tax Houdbaarheidsbijdrage Ons ...

20. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
24 september 2020  |  , , , ,
... werkgevers een vergoeding krijgen voor werknemers met een laag inkomen: het lage-inkomensvoordeel (liv). Door de loonkosten van deze werknemers laag te houden, worden werkgevers gestimuleerd hen ...

21. Bijstand (ZZP-er)   30 maart 2016
4 oktober 2020  |  , ,
... voor het wegvallen van het voornoemde onbedoelde voordeel niet noodzakelijk.' (Bron: Tax Live, 29 sep. 2016) Toenemend aantal zzp-ers vraagt bijstand aan Volgens het IMK, Instituut voor ...

22. Boeken en literatuurlijst   25 april 2023
19 mei 2023  |  , ,
Boeken Nooit meer een burn-out Pensioenoplossingen bij ontslag HR met ballen Het Tussenparadijs Wegwijs in de WIA Wilt u een boek bestellen? Klik dan op de foto van het titelblad. Nooit meer een ...

23. Boete   6 april 2018
17 oktober 2020  |  ,
... boete wordt daarom verlaagd tot € 52, zijnde een procent van het wettelijk maximum. (Bron: Tax Live, 10 okt. 2016) Verkeersboetes 2017 In de eerste vier maanden van 2017 zijn 2.938.509 ...

24. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
... videobericht. Het videobericht is te volgen via onderstaande link. https://youtu.be/Lz7HjYslFDM (live 30-9-2016, 02:00 uur). Controle naleving Wet Normering Topinkomens Tot op heden zijn er 23 ...

25. Cafetariasysteem onder werkkostenregeling   12 februari 2011
12 januari 2019  |  , , ,
... van de denkbare situaties, geen uitsluitsel voor de toepassing in elk concreet geval. (Bronnen: Taxlive, 27 jul. 2016 en Oversalaris/2016/08) Red.: M.i.v. 2015 is de overgangsregeling (2010-2015) ...


Bekijk items: 1 tot 25 (227 totaal)