Werkgelegenheid


1. Werkgelegenheid (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
10 juni 2021  |  , , , , ,
... in kaart Een vijfde Nederlandse banen door export naar EU-landen Grote verschillen werkgelegenheid per regio Aannemen overgekwalificeerde kandidaten Sterkste banengroei in ruim ...

2. Werkgelegenheid, personeel   1 juli 2018
28 januari 2021  |  , ,
... Nederlandse bedrijven schrappen duizenden banen, werknemers zoeken MKB op MKB kiest vaker flex Werkgelegenheid MKB blijft stijgen Aantal vacatures in het MKB neemt toe Personeelskosten remmen ...

3. Toename werkgelegenheid   30 oktober 2017
30 oktober 2017  |  ,
Inhoud Maar er komen ook nieuwe functies bij De robot kan het niet alleen Fiscale maatregelen moeten duizenden banen scheppen Robotisering zorgt voor 100.000 extra banen bij Amazon Voorbereiden op ...

4. 30%-regeling   20 juli 2010
8 september 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... vestigen. Dat is slecht met het oog op kennisoverdracht en dus ook slecht voor de Nederlandse werkgelegenheid”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. (Bron: AV Accountancy, 15 mei 2018) ...

5. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... minimumloon (WML). De ministerraad heeft op voorstel van minister Asscher van Sociale zaken en Werkgelegenheid besloten dat deze regeling nu ook wordt uitgebreid naar de mensen die op basis ...

6. Aannemen van werk   5 december 2013
26 augustus 2019  |  , , , , ,
... voor een particulier. Om aansprakelijkheid te voorkomen, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor een stappenplan ontwikkeld. Als er sprake is van ...

7. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... aan werkgevers verbeteren. Dit heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend gemaakt tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Klijnsma roept de ...

8. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... hebben we aan vrijwel alle normen voldaan die we met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben afgesproken. We zijn binnen ons budget gebleven en betaalden aan 1,4 ...

9. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   9 januari 2016
4 juni 2017  |  , ,
... gemaakte kosten. De belangrijkste doelen van de afdrachtverminderingen zijn het stimuleren van de werkgelegenheid en het bevorderen van onderwijs en onderzoek. 2. Premiekorting: dit betreft een ...

10. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
... te kijken. In dit digitale seminar hebben medewerkers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, TNO, de VU en een branche-expert van Stigas samen met deelnemers het onderwerp ...

11. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
... moet worden; het voorstel voor de CAO wordt gezonden aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW); het besluit van de Minister van Sociale Zaken om een CAO algemeen ...

12. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
22 mei 2021  |  ,
... en hoe kunnen we daarop inspelen? Over die vragen gaat het SER-advies Energietransitie en Werkgelegenheid, juni 2018. Eerste Nederlandse Klimaatwet is aanstaande De geboorte van de eerste ...

13. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... over verandering nabestaandenwet van start Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat met nabestaanden in gesprek over de uitwerking van het Regeerakkoord om de ...

14. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
18 november 2021  |  , , , , , , , , , , ,
... De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. (Bron": Rijksoverheid, 8 juli 2016) Zelf AOW-leeftijd bepalen slecht idee De ...

15. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... zien Nederlandse regering wil aanpassingen AVG Privacyverklaring ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werkwijze Belastingdienst in strijd met de wet en discriminerend Nieuwe ...

16. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... van effectieve uitkeringsfraudebestrijding. Dat zegt staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een reactie op Kamervragen. De D66-Tweede Kamerleden Raemakers en Verhoeven ...

17. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... 3F en taal 4F Verbeter de taalvaardigheid op de werkvloer Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat investeren in een betere taalbeheersing op de werkvloer. Hij heeft in ...

18. AOW   12 februari 2017
13 februari 2017  | 
50Plus AOW-leeftijd terug naar 65 jaar. Hierdoor ontstaat meer werkgelegenheid voor jongeren. En minder ww- en bijstandsuitkeringen voor ouderen. Premiebetaling stopt op de AOW-leeftijd. ...

19. Arbeidsmarktregio's en Werkbedrijven   7 oktober 2014
15 december 2017  |  , , ,
... ondersteunen de decentrale uitgifte van Participatie Certificaat via gemeenten voor extra werkgelegenheid en sociale cohesie in de regio. Namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en ...

20. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... meer verzameld hoeft te worden bij vroegere werkgevers. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State gestuurd. Red.: Het ...

21. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
20 december 2021  |  , , , , , , , ,
... een structurele lastenverzwaring van € 0,6 miljard. Op de lange termijn treedt een verlies van werkgelegenheid op van ongeveer 0,1%, omdat extra WIA-instroom een afname betekent van het aantal ...

22. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... dan start de telling tot 104 weken opnieuw. Onderzoek Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meldt dat een meerderheid van de (100) onderzochte CAO's afspraken bevatten over ...

23. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... jaren verder omhoog zal gaan. Geholpen door de aanhoudende groei van de economie loopt de totale werkgelegenheid ook over de gehele linie weer op. Alles bij elkaar wordt voor dit jaar en volgend ...

24. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... objectief en redelijk worden gerechtvaardigd door een legitieme doelstelling van werkgelegenheids- en arbeidsmarktbeleid en moeten de middelen voor het bereiken van deze ...

25. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , ,
... verzocht zich aan lokaal arbeidsrecht te gaan houden door minister Koolmees van Sociale Zaken en werkgelegenheid en zijn collega's uit Duitsland, België, Denemarken, Luxemburg en Italië. De ...


Bekijk items: 1 tot 25 (610 totaal)