Werk


1. Werk en functies   28 september 2018
9 november 2020  |  , ,
... combinatiekorting Steeds meer vrouwelijke ondernemers Bijna 30% technisch opgeleide vrouwen werkt in techniek Komende vijf jaar honderd extra vrouwelijke hoogleraren De helft van alle banen ...

2. Werk- en rusttijden zwangere en pas bevallen vrouwen   12 juli 2010
27 augustus 2016  |  , ,
Zie subrubriek Zwangerschaps- en bevallingsverlof. Ga terug naar subrubriek Arbeidstijden.

3. Werkbuddies   5 oktober 2013
25 oktober 2015  |  ,
... begeleiding Twee collega’s die op elkaar letten en van elkaar leren. Dat is de kern van Werkbuddies. Elke nieuwe werknemer, flexwerker of uitzendkracht wordt gekoppeld aan een ervaren ...

4. Werkdruk en werkstress   3 oktober 2009
24 november 2020  |  , , , ,
Inhoud Ontstaan Werk-privébalans Nederlander ziet werkdruk toenemen Pak ongezonde werkdruk aan 1 op de 3 gevallen ziekteverzuim door werkstress Minder werkstress met online en face-to-face ...

5. Werken elders   20 maart 2009
3 juni 2017  |  , ,

6. Werken op een schrikkeldag   23 februari 2012
11 maart 2017  | 
... De wet geeft op de gestelde vraag geen antwoord. Daarnaast maken vakbondsbestuurders en werkgevers zich hier niet al te druk om, het gaat slechts om een extra dag (hoewel, de discussie ...

7. Werkgelegenheid (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
17 oktober 2023  |  , , , , , , , , ,
... in kaart Een vijfde Nederlandse banen door export naar EU-landen Grote verschillen werkgelegenheid per regio Aannemen overgekwalificeerde kandidaten Sterkste banengroei in ruim ...

8. Werkgelegenheid, personeel   1 juli 2018
28 januari 2021  |  , ,
Inhoud Vacatures in het MKB fors toegenomen Grote Nederlandse bedrijven schrappen duizenden banen, werknemers zoeken MKB op MKB kiest vaker flex Werkgelegenheid MKB blijft stijgen Aantal vacatures ...

9. Werkgever neemt verkeersboete voor zijn rekening   2 mei 2013
7 december 2017  |  , , ,
Inhoud Onbelaste vergoeding verboden Verkeersboete voor werknemer met eigen auto Naheffing Uitspraken Hoge Raad Uitzondering Wet Mulder boete Naheffingsaanslag parkeerbelasting Verkeersboete soms ...

10. Werkgeversaansprakelijkheid   20 maart 2016
20 juni 2019  |  , ,
Inhoud Wettelijke basis Algemene regels Verstrekkende werkgeversverantwoordelijkheid Ketenaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheid Geen tijdelijke voorzieningen voor openstellen g-rekeningen ...

11. Werkgeversgedrag   20 oktober 2018
25 oktober 2020  |  , , ,
Inhoud Onderzoek naar werkgeversgedrag bij bedrijven in Nederland Werkgever moet zich inspannen om werknemer aan nieuwe baan te helpen Boete werkgevers als zij ontslagen werknemers niet helpen bij ...

12. Werkgeverslasten   6 januari 2017
9 januari 2019  | 
Inhoud Werkgeverslasten dalen in meeste gevallen in 2017 LKV niet meer altijd maximaal drie jaar toepassen Werkgeverslasten omhoog in 2019 Werkgeverslasten dalen in meeste gevallen in 2017 De ...

13. Werkgeverslasten   6 januari 2016
10 januari 2020  |  , , ,
Rubriek Werkgeverslasten omvat in alfabetische volgorde de volgende subrubrieken: Afdrachtvermindering Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding) Leningen Premiekorting ...

14. Werkgeversorganisaties   15 maart 2011
8 juli 2013  | 
Positief Het standpunt van werkgeversorganisaties over flexibele arbeidsvoorwaarden is als regel positief. In een artikel van VNO-NCW* van 12 september 2001 wordt het als volgt verwoord: ...

15. Werkkostenregeling   21 januari 2012
3 juni 2017  |  , ,
Rubriek Werkkostenregeling omvat in alfabetische volgorde de volgende subrubrieken (door op de gewenste titel te klikken wordt u doorverbonden): Aangiftetermijn Administratie WKR Altijd ...

16. Werkkostenregeling (cafetariasysteem)   15 maart 2011
8 maart 2017  | 
Inhoud Algemeen Besluit 28 januari 2011 Herberekening fiscale loonsom Fiscus akkoord met werkkostenvergoeding AWVN Naslag Algemeen Binnen de werkkostenregeling blijft het mogelijk om mee te doen ...

17. Werkkostenregeling (inleiding)   31 januari 2018
26 maart 2021  |  , ,
Inhoud Fiscale Vereenvoudigingswet 2010 Invoering werkkostenregeling Vrije ruimte of eindheffing Hoofdgroepen Aanvullende begrippen Onder de WKR vervallen afspraken met de fiscus Nieuwsbrief ...

18. Werkkostenregeling (WKR)   27 december 2009
5 mei 2017  |  , ,
Rubriek Werkkostenregeling kent tal van aspecten. Zie onder (klik op een van de 24 subrubrieken om toegang te krijgen):

19. Werkloosheid   12 februari 2017
12 februari 2017  | 
Gezien de hoeveelheid werk zal het nog enkele dagen duren dat de standpunten van politieke partijen door de Redactie HR-kiosk zijn ingevuld. Kleine uitstel, geen afstel. Ga terug naar Standpunten.

20. Werkloosheid   19 augustus 2009
19 december 2020  |  ,
Rubriek Werkloosheid omvat in alfabetische volgorde de volgende onderdelen: Acties werkloosheid te bestrijden Calamiteitenregeling Deeltijd-WW Dienstencheques Jeugdwerkloosheid Loongerelateerde ...

21. Werkloosheid (cijfers)   21 juni 2015
16 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Verschillende definities Werkloosheid rijke landen stabiliseert Cijfers Europa Werkloosheidsstatistiek wordt beter en goedkoper Stijgende werkloosheid ouderen Vergrijzing werkzoekenden ...

22. Werkloosheid (inleiding en begrippen)   21 juni 2015
24 januari 2024  |  , , , ,
Inhoud Definities Financiering Poldermodel Kans op werk het grootst in eerste maanden werkloosheid Sectoraansluiting Premie Seizoensinvloeden Individuele re-integratie-overeenkomst (IRO) ...

23. Werkloosheid (passende arbeid)   28 januari 2015
26 februari 2021  |  , , , ,
Inhoud Inhoud werk Reistijd Werk dichterbij voor mensen met psychische kwetsbaarheid Minder drempels om aan het werk te gaan Kansen voor werkzoekenden dankzij verborgen matches Werk moet voor ...

24. Werkloosheid (uitkeringen)   20 maart 2009
18 juni 2020  |  , , , , , , , , ,
... Doel nieuwe WW 2006 Duur uitkering afhankelijk van weken- en jareneis Opbouw pensioen eindigt bij werkloosheid Verrekening pensioen met WW-uitkering Opbouw bij ziekte Verwijtbaar werkloos ...

25. Werkloosheid (vakantie)   26 april 2015
21 maart 2017  |  , ,
Inhoud Melding aan UWV Sollicitatieplicht Rechten Melding aan UWV Als een werknemer met een WW-uitkering vakantie wilt opnemen of gaat hij er een paar dagen tussenuit, dan moet dit aan het UWV ...


Bekijk items: 1 tot 25 (8 181 totaal)